Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 10. 2022
A_zapis_25_10_2022_9_ZK.pdf [1,33 MB]
2Volba ověřovatelů zápisuMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Volba volební komiseMartin Půta
5Návrh programu
005_P01_navrh_programu_ZK.pdf [963,05 kB]
6Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
006_P01_kontrola_plneni_usn_ZLK.pdf [660,41 kB]
7Zpráva o činnosti rady kraje za období od 7. 10. 2022 do 3. 11. 2022Martin Půta
A_007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK.pdf [1,15 MB]
A_007_P02_20_RK_18_10_2022_vypis_usn.pdf [815,53 kB]
A_007_P03_21_RK_01_11_2022_vypis_usn.pdf [1,06 MB]
8Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na období leden až prosinec 2023Martin Půta
9Rozpočet Libereckého kraje na rok 2023Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_009_P01_Rozpocet_LK_2023_textova_cast.pdf [405,87 kB]
A_009_P02_KSS_LK-Provozne_vyrobni_plan_2023.pdf [80,62 kB]
A_009_P03_Rozpocet_LK_2023_tabulkova_cast.pdf [1,13 MB]
A_009_P04_Pravidla_rozpoctu_LK_2023_Priloha_1.pdf [250,36 kB]
10Darování vozidla Zdravotnické záchranné službě LK, příspěvkové organizaciMartin PůtaVF
A_010_P01_sml_OLP_4129_2022_Krizove_auto_dar.pdf [123,4 kB]
A_010_P02_Priloha_sml_OLP_4129_2022.pdf [108,81 kB]
A_010_P03_ZZSLK_zduvodneni_potreby_vozidla.pdf [103,41 kB]
11Majetkoprávní operace – prodej vodohospodářské stavby (vodovod) v k. ú. Česká Ves v PodještědíIng. Zbyněk MiklíkVF
A_011_P01_mapa_Ceska_Ves_v_Podjestedi.pdf [303,53 kB]
12Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Radvanec Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_012_P01_situace_radvanec_pozemky.pdf [570,94 kB]
13Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Sloup v Čechách Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_013_situace_sloup_v_cechach_pozemky.pdf [0,99 MB]
14Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Roztoky u Jilemnice Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_014_P02_situace_roztoky_u_jilemnice_pozemky.pdf [355,92 kB]
15Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Raspenava Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_015_P01_situace_raspenava_pozemky.pdf [374,43 kB]
16Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Raspenava Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_016_P01_situace_pozemky_raspenava.pdf [807,23 kB]
17Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemku v k. ú. Luhov u Mimoně Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_017_P01_situace_luhov_u_mimone_pozemek.pdf [400,63 kB]
18Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemku v k. ú. Josefův Důl Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_018_P01_situace_pozemek_josefuv_dul.pdf.pdf [378,13 kB]
19Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Mimoň Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_019_P01_situace_Mimon.pdf [655,56 kB]
20Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Mšeno nad Nisou Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_020_P01_situace_Mseno_nad_Nisou.pdf [555,76 kB]
21Majetkoprávní operace –koupě pozemku v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou (FAMA 2022/07/018) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_021_P01_mapa_Rychnov_u_Jablonce_nad_Nisou_018.pdf [427,63 kB]
22Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Kacanovy (FAMA 2022/08/064) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_022_P01_mapa_Kacanovy_064.pdf [353,07 kB]
23Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Semily (FAMA 2021/12/016) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_023_P01_mapa_Semily_016.pdf [862,51 kB]
24Majetkoprávní operace – darování pozemky včetně vyřazeného tělesa komunikace v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_024_P01_mapa_Jindrichovice_pod_Smrkem.pdf [684,65 kB]
25Majetkoprávní operace – prodej id. spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku v k. ú. Daliměřice Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_025_P01_GP_mapa_Dalimerice.pdf [649,44 kB]
26Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Kravaře v Čechách Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_026_P01_mapa_Kravare_v_Cechach.pdf [363,72 kB]
27Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Vranové I Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_027_P01_GP_mapa_Vranove_I.pdf [590,75 kB]
28ZR-RO č. 361/22 – úprava kapitol 920 06, 920 14 a 912 04 – DD, ZŠ a MŠ Krompach, SZŠ TurnovIng. Dan RamzerVF, VVVZ
A_028_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_361_22.pdf [440,43 kB]
29ZR-RO č. 359/22 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje organizaci Charita Česká LípaPetr TulpaVF
A_029_P01_ZR_RO_359_22.pdf [193,77 kB]
A_029_P02_Smlouva_o_poskytnuti_ucelove_dotace_z_rozpoctu_LK_OLP_4464_2022.pdf [211,12 kB]
A_029_P03_Oduvodneni_Charita_Ceska_Lipa.pdf [11,33 MB]
30ZR-RO č. 369/22 – úpravy závazných ukazatelů v souvislosti se schválením vyrovnaných rozpočtů příspěvkových organizací odboru sociálních věcíPetr TulpaVF, VSV
A_030_P01_Tabulkova_cast_ZR_RO_369_22.pdf [326,17 kB]
31ZR-RO č. 370/22 – zapojení příjmů – poplatků za znečišťování ovzduší do rozpočtu Libereckého kraje 2022, kapitola 926 02 Dotační fondVáclav ŽidekVF, VZPZ
A_031_P01_ZRRO370_22_tabulky.pdf [195,72 kB]
32Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2021-2027 na území Libereckého krajeVáclav ŽidekVZPZ
A_P01_Plan_dilciho_povodi_Ohre_dolni_Labe_a_ostatnich_pritoku_Labe_2021_az_2027_pro_uzemi_Libereckeho_kraje.pdf [49,3 kB]
A_P02_Souhrnna_zprava_pro_Liberecky_kraj.pdf [6,11 MB]
A_P03_Prehled_opatreni_k_dosazeni_cilu.pdf [260,46 kB]
A_P04_Tabulka_opatreni_k_dosazeni_cilu.pdf [204,1 kB]
A_P05_Tabulka_opatreni_k_dosazeni_cilu_-_protipovodnova_opatreni_v_oblastech_s_vyznamnym_povodnovym_rizikem.pdf [98,46 kB]
A_P06_Stanovisko_SEA.pdf [316,18 kB]
A_P07_Prohlaseni_predkladatele.pdf [306,53 kB]
A_P08_Tabulka_opatreni_typu_A.pdf [79,84 kB]
33Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod Libereckého krajeVáclav ŽidekVZPZ
A_033_P01_OLP_87_2022_dodatek_1_Dlouhy_Most.pdf [173,48 kB]
34Vyhlášení dotačního programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji pro rok 2023 - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruchIng. Květa VinklátováVKPPCR
A_034_P01_Vyhlaseni_programu_7_1_Kulturni_aktivity_2023.pdf [266,91 kB]
A_034_P02_Podrobny_popis_projektu_2023.pdf [145,31 kB]
A_034_P03_Podrobny_rozpocet_projektu_2023.pdf [175,52 kB]
A_034_P04_Vzorova_smlouva_o_poskytnuti_dotace_z_Dotacniho_fondu_2023.pdf [230,7 kB]
35ZR-RO č. 362/22 – úprava kapitoly 917 07 – Transfery, odbor kultury – záštity s finanční podporou z rozpočtu Libereckého krajeIng. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_0035_P04_priloha_Cestne_prohlaseni_zadatele_o_podporu_z_rozpoctu_LK.pdf [82,41 kB]
A_0035_P03_Smlouva_OLP_4433.pdf [252,01 kB]
A_0035_P02_Prehled_zadatelu.pdf [57,24 kB]
A_0035_P01_financni_tabulky_ZRRO_362_22.pdf [117,77 kB]
36Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizaceIng. Květa VinklátováVKPPCR
A_036_P01_zadost_prijemce_o_prodlouzeni_terminu_realizace_projektu.pdf [779,1 kB]
A_036_P02_Vyjadreni_dodavatele_WD_LUX.pdf [378,49 kB]
A_036_P03_Dodatek_c_1_smlouvy_OLP_1216_2022_uprava.pdf [151,49 kB]
37Dodatek č. 1 ke smlouvě na účelovou dotaci na „Záchranu objektu č. p. 15 Kryštofovo Údolí“ – změna závazných parametrů, termínu realizace a způsobilých výdajů smlouvyIng. Květa VinklátováVKPPCR
A_037_P01_Zadost_o_zmenu_Jana_Tretinikova.pdf [87,8 kB]
A_037_P02_Dodatek_c.1_k_OLP_1311_2022.pdf [196,52 kB]
38Projekt "Revitalizace tří objektů – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě" - závazek spolufinancováníMgr. Jiří UlvrVF, VHRR, VKPPCR
39Navýšení závazku spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti jídelny Gymnázia Česká Lípa“Mgr. Jiří UlvrVF, VVVZ, VHRR
40Projekt "Rekonstrukce multifunkčního objektu Muzea Českého ráje v Turnově ve Skálově ul. čp. 72 – IV. etapa" - závazek spolufinancováníMgr. Jiří UlvrVF, VHRR, VKPPCR
41Projekt "Restaurování a zpřístupnění sbírkových fondů Severočeského muzea" - závazek spolufinancováníMgr. Jiří UlvrVF, VHRR, VKPPCR
42Žádost o změnu parametru v projektu z programu 2.5 Dotačního fondu LK - Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel – Lukáš RókaMgr. Jiří UlvrVHRR
A_042_P01_zadost_Roka.pdf [103,54 kB]
43Vyhlášení programu č. 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva - oblast podpory regionální rozvojMgr. Jiří UlvrVHRR, VZPZ
A_043_P01_Program_DF_2.8_Akumulace_2023.pdf [252,06 kB]
A_043_P02_Vzor_zadosti_o_dotaci.pdf [294,05 kB]
A_043_P03_Vzor_vyuctovani_DF_2.8_Akumulace_2023.pdf [129,87 kB]
A_043_P04_Vzor_hodnotici_formular_DF_2.8_Akumulace_2023.pdf [119,18 kB]
A_043_P05_Vzor_smlouvy_DF_2.8_Akumulace_2023.pdf [138,17 kB]
44Závazek spolufinancování projektu „DD Velké Hamry - přístavba“Mgr. Jiří UlvrVF, VHRR, VSV
45Závazek spolufinancování projektu „ZZS LK - Výjezdová základna Hrádek nad Nisou“Mgr. Jiří UlvrVF, VHRR, VZ
A_045_P01_vizualizace.pdf [347,52 kB]
A_045_P02_pohledy.pdf [427,46 kB]
46Dodatek č. 2 ke smlouvě OLP/1928/2020 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu, oblast podpory Doprava pro Město Česká KameniceIng. Jan SvitákVD
A_046_P01_zadost.pdf [308,24 kB]
A_046_P02_Dodatek_2_OLP_1928_2020.pdf [168,94 kB]
47Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3662/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu, oblast podpory Doprava pro Obec JeřmaniceIng. Jan SvitákVD
A_047_P01_zadost.pdf [84,78 kB]
A_047_P02_Dodatek_1_OLP_3662_2019.pdf [171,3 kB]
48Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3663/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu, oblast podpory Doprava pro Statutární město LiberecIng. Jan SvitákVD
A_048_P01_zadost.pdf [86,45 kB]
A_048_P02_Dodatek_1_OLP_36632_2019.pdf [164,08 kB]
49Poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti dopravy z rozpočtu Libereckého kraje pro Obec Bílý Kostel nad NisouIng. Jan SvitákVD
A_049_P01_zadost_obce_bily_kostel_n_n.pdf [303,94 kB]
A_049_P02_OLP_4228_2022.pdf [549,95 kB]
50Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Skalice u České Lípy - oprava silnice III/26212, chodník“Ing. Jan SvitákVD
A_050_P01_Smlouva_o_spolupraci_c_OLP-4078-2022.pdf [138,59 kB]
51Písemné informacečlenové rady krajeVF
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 5. 10. 2022 do 15. 11. 2022Ing. Zbyněk MiklíkVF
b) Harmonogram jednání rady kraje na období leden až prosinec 2023Martin PůtaVF
c) Přehled veřejných zakázek projednaných na 19. a 20. zasedání rady kraje a na 22. mimořádném zasedání rady krajeIng. Zbyněk MiklíkVF
A_051_c_prehled_VZ_19._a_20.RK_a_22.mRK.pdf [245,41 kB]
d) Informace o dostupnosti služeb pro klienty s vážným duševním onemocněním (SMI) v Libereckém kraji za rok 2021 v rámci reformy duševního zdravíMgr. Vladimír RichterVF
A_051_d_P01_analyza_dostupnosti_a_vysledku_sluzeb_pro_klienty_SMI_v_LK.pdf [927,17 kB]
e) Zpráva o ukončení realizace projektů Školy bez bariér - Střední průmyslová škola textilní, Liberec a Střední škola strojní, stavební a dopravní, LiberecMgr. Jiří UlvrVF
f) Odpovědi na připomínky české strany, předložené vůči projektu „Předběžný projekt odvaliště na předpolí dolu – koncepce stavby zemního valu, omezujícího vliv dolu Turów na příhraniční území pro PGE GiEK a. s., odbor Hnědouhelný důl Turów“Václav ŽidekVF
A_0051_f_P01_vyporadani.pdf [156,34 kB]
g) Informace o zpracování monitorovací zprávy ke Krajskému plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024Petr TulpaVF
A_051_g_P01_Monitoring_KPVP_tabulky_2022.pdf [4,01 MB]
A_051_g_P02_PS_Monitoring_KPVP.pdf [68,3 kB]
h) Vyhodnocení soutěže „Nejlepší knihovna Libereckého kraje“ a poskytnutí finančních darů vítězným knihovnámIng. Květa VinklátováVF
A_051_h_P01_Zapis_z_vyhodnoceni_souteze_Nejlepsi_knihovna_LK_roku_2022.pdf [127,56 kB]
A_051_h_P02_Darovaci_smlouva_OLP_4500_2022_Okrouhla.pdf [115,99 kB]
A_051_h_P03_Darovaci_smlouva_OLP_4501_2022_Jilove_u_Drzkova.pdf [116,88 kB]
A_051_h_P04_Darovaci_smlouva_OLP_4502_2022_Visnova.pdf [113,16 kB]
A_051_h_P05_Darovaci_smlouva_OLP_4503_2022_Studenec.pdf [115,11 kB]
i) Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2022Ing. Zbyněk MiklíkVF
52Podpora Vinnytské oblasti na Ukrajině v době válečného stavu – darování satelitních telefonůMartin Půta
A_052_P01_nabidka.pdf [129,47 kB]
A_052_P02_dopis.pdf [585,52 kB]
A_052_P03_OLP_4516_2022_darovaci_smlouva_ukrajina.pdf [101,8 kB]
53ZR-RO č. 363/22 – poskytnutí finančního daru KNL, a.s., úpravy v kapitole 931 01 Martin PůtaVF
A_053_P02_zadost.pdf [122,92 kB]
A_053_P03_vycisleni_nakladu.pdf [204,99 kB]
A_053_P01_ZR_RO_363_22_PaV.pdf [256,72 kB]
54Majetkoprávní operace – vzdání se předkupního práva, zákazu zcizení a výhrady zpětného převodu koupě k pozemku v k. ú. Liberec (DD Františkov)Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_054_P01_mapa_Liberec.pdf [575,27 kB]
55ZR-RO č. 372/22 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 912 09 Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví-záštita ZZS LK „Ocenění ZZS LK 2022“Mgr. Vladimír RichterVF, VZ
A_055_P01_Tabulky_bilance_91709_91209.pdf [263,25 kB]
56ZR-RO č. 393/22 - úprava kapitoly 913 09 Příspěvkové organizace, provozní příspěvek Zdravotnické záchranné služby LKMgr. Vladimír RichterVF, VZ
A_056_P01_Tabulky_bilance_prijmy_91309_91709_91903_92403.pdf [325,69 kB]
A_056_P02_Uprava_rozpoctu_2022_komentar.pdf [106,21 kB]
A_056_P03_Tabulka_plan_cerpani_rozpoctu_2022.pdf [224,29 kB]
A_056_P04_Mzdove_prostredky_ZZSLK_2022.pdf [143,49 kB]
A_056_P05_ZZSLK_Personalni_plan_vs_skutecnost.pdf [280,71 kB]
57Vyhlášení programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory sociální věci pro rok 2023Petr TulpaVSV
A_057_P01_Vyzva_5.1.pdf [334,87 kB]
A_057_P02_Podminky_PINMaC_2023.pdf [132,83 kB]
A_057_P03_Zavazna_hodnotici_kriteria.pdf [113,48 kB]
A_057_P04_vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_a_zaverecne_vyuctovani.pdf [290,71 kB]
A_057_P05_Zadost_o_zmenu_projektu.pdf [83,35 kB]
A_057_P06_Mapa_hospodarsky_slabe_oblasti.pdf [768,03 kB]
A_057_P07_Mapa_socialne_vyloucenych_lokalit.pdf [90,23 kB]
A_057_P08_SVL-LK_2021.pdf [135,46 kB]
A_057_P09_Cestne_prohlaseni_o_pravdivosti_a_uplnosti_udaju.pdf [76,95 kB]
A_057_P10_Cestne_prohlaseni_o_bezdluznosti_zadatele.pdf [77,03 kB]
A_057_P11_Cestne_prohlaseni_o_platnosti_dokladu.pdf [81,08 kB]
A_057_P12_Obvykle_ceny_zarizeni_a_vybaveni.pdf [109,17 kB]
A_057_P13_T1_zadost_o_dotaci_z_dotacniho_fondu_VZOR_2022.pdf [272,03 kB]
58Změna zřizovací listiny a přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětské centrum LiberecPetr TulpaVSV
A_058_P01_ZL_Detske_centrum_Liberec.pdf [161,77 kB]
A_058_P02_Priloha_c_1_ke_ZL_Detske_centrum_Liberec.pdf [105,05 kB]
59ZR-RO č. 383 - Poskytnutí individuálních dotací sociálním službámPetr TulpaVF, VSV
A_059_P01_Tab_ZR_RO_383_22_XLS.pdf [270,95 kB]
A_059_P02_Vzor_smlouvy_DOC.pdf [223,25 kB]
60ZR-RO č. 390/22 – zapojení příjmů – dotace od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky do rozpočtu Libereckého kraje 2022, kapitola 914 08 PůsobnostiVáclav ŽidekVF, VZPZ
A_060_P01_ZRRO390_22_tabulky.pdf [159,3 kB]
61Dohoda o převodu práv a povinností zakladatelů Ekocentra Oldřichov v Hájích, z. ú.Václav Židek
A_61_P01_Dohoda_zneni.pdf [160,7 kB]
62Žádosti o změnu projektů podpořených z rozpočtu Libereckého kraje, oblast podpory sport a pohybová gramotnostIng. Dan RamzerVVVZ, VTS
A_062_P01_zadost_obce_Pencin.pdf [244,65 kB]
A_062_P02_zadost_TJ_Sokol_Bratrikov.pdf [98,43 kB]
A_062_P03_zadost_TJ_VK_Dukla.pdf [1,58 MB]
A_062_P04_smlouva_OLP_1671_2022_TJVKDukla.pdf [238,72 kB]
63Rozhodnutí o poskytnutí dotace Statutárnímu městu Liberec na projekt Oprava povrchu tratí v Rekreačním a sportovním areálu VesecIng. Dan RamzerVVVZ, VTS
A_063_P01_zadost_SML.pdf [438,5 kB]
A_063_P02_smlouva_OLP_4644_2022_SML.pdf [225,69 kB]
64ZR-RO č. 379/22 – úprava kapitoly 912 04 – zapojení vratky nedočerpaného příspěvků poskytnutého na zabezpečení stipendijního programu v roce 2021Ing. Dan RamzerVF, VVVZ
A_064_P01_tab_cast_ZR_RO_379_22.pdf [313,99 kB]
65ZR-RO č. 385/22 – úprava kapitoly 917 04 transfery a rozhodnutí o poskytnutí dotace na údržbu Lužickohorské magistrályIng. Dan RamzerVF, VVVZ, VTS
A_065_P01_tab_ZR_RO_385_22_kap91704.pdf [375,5 kB]
A_065_P02_zadost_SO_Novoborska.pdf [869,92 kB]
A_065_P03_smlouva_OLP_3688_2022_SO_Novoborska.pdf [234,13 kB]
66ZR-RO č. 386/22 – úprava kapitoly 917 04 transfery a rozhodnutí o poskytnutí dotace spolku FBC Liberec, elitnímu sportovnímu subjektu reprezentujícímu Liberecký krajIng. Dan RamzerVF, VVVZ, VTS
A_066_P01_ZR_RO386_22_kap91704.pdf [383,91 kB]
A_066_P02_zadost_FBC_Liberec.pdf [1,14 MB]
A_066_P03_smlouva_OLP_4465_2022_FBC_Liberec.pdf [236,18 kB]
67Výjimka z nejnižšího počtu studentů ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace, pro školní rok 2022/2023Ing. Dan RamzerVVVZ
A_067_P01_zadost_o_vyjimku_SZdrVOS_Liberec.pdf [1,29 MB]
A_067_P02_Vyjadreni_soc_partnera_Cenrtum_labor_mediciny.pdf [273,9 kB]
A_067_P03_Vyjadreni_soc_partnera_Cemtum_Patos.pdf [284,34 kB]
68Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 v Královéhradeckém krajiIng. Dan RamzerVTS
A_068_P01_Smlouva_o_financni_spoluucasti_na_organizaci_Her_X_ZODM_2023.pdf [968,02 kB]
69ZR-RO č. 381/22 - úprava kapitol 917 07 – Transfery a 914 07 – Působnosti – poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu na rok 2022 – Všechno, co mám rádaIng. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_069_P01_financni_tabulky_ZRRO_381__22.pdf [126,7 kB]
A_069_P02_OLP_4561_2022.pdf [228,31 kB]
70Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2697/2022 – Město Jilemnice, o poskytnutí účelové individuální dotace z kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova kulturních památekIng. Květa VinklátováVKPPCR
A_070_P01_Zadost_o_zmenu_smlouvy_OLP_2697_2022_od_Mesta_Jilemnice.pdf [163,54 kB]
A_070_P02_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_2697_2022.pdf [183,66 kB]
71ZR-RO č. 382/22 – úprava kapitol 915 07 – Významné akce a 914 07 – Působnosti – Mimořádná marketingová kampaň podporující cestovní ruch propagující ČESKÉ HORYIng. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_071_P01_financni_tabulky_ZRRO_382__22.pdf [125,62 kB]
72Vyhlášení dotačních programů - 7.6 Řemeslná a zážitková turistika a 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání pro rok 2023Ing. Květa VinklátováVKPPCR
A_072_P08_Vzor_smlouvy_program_7_10.pdf [315,65 kB]
A_072_P07_Vzor_smlouvy_program_7_6.pdf [246,86 kB]
A_072_P06_Priloha_c_2_k_zadosti_rozpocet_projektu_Program_7_10.pdf [152,23 kB]
A_072_P05_Priloha_c_2_k_zadosti_rozpocet_projektu__Program_7_6.pdf [145,24 kB]
A_072_P04_Priloha_c_1_k_zadosti_popis_projektu_program_7_10.pdf [176,08 kB]
A_072_P03_Priloha_c_1_k_zadosti_popis_projektu_program_7_6.pdf [189,37 kB]
A_072_P02_Vyhlaseni_programu_7_10_2023.pdf [257,74 kB]
A_072_P01_Vyhlaseni_programu_7_6_2023.pdf [227,24 kB]
73Poskytnutí účelové dotace a návratné finanční výpomoci společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. na financování projektu „Smart Akcelerátor Libereckého kraje III“Mgr. Jiří UlvrVF, VHRR, RVVI
A_073_P01_Smlouva_o_partnerstvi_SALKIII_ARR_LK_OLP-3545-2022.pdf [229,91 kB]
A_073_P02_Smlouva_dotace_SALKIII_ARR_LK_OLP-3546-2022.pdf [206,11 kB]
A_073_P03_Smlouva_NFV_SALKIII_ARR_LK_OLP-3547-2022.pdf [204,02 kB]
74ZR–RO č. 374/22 - úprava specifických ukazatelů v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, ocenění v soutěži Vesnice roku 2022Mgr. Jiří UlvrVF
A_074_P05_OLP_4604_2022_Ponikla.pdf [209,33 kB]
A_074_P04_OLP_4602_2022_Hermanice.pdf [209,56 kB]
A_074_P03_OLP_4601_2022_Straz_pod_Ralskem.pdf [210,55 kB]
A_074_P02_OLP_4600_2022_Bily_Kostel_nad_Nisou.pdf [209,04 kB]
A_074_P01_ZR-RO_374_2022.pdf [206,46 kB]
75Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2752/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu, oblast podpory Doprava pro Město JilemniceIng. Jan SvitákVD
A_075_P01_zadost.pdf [68,74 kB]
A_075_P02_dodatek_OLP_2752_2021.pdf [170,74 kB]
76Dodatek č. 2 ke smlouvě OLP/3951/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu, oblast podpory Doprava pro Město SemilyIng. Jan SvitákVD
A_076_P01_zadost_o_zmenu_projektu.pdf [177,02 kB]
A_076_P02_Dodatek_2_OLP_3951_2022.pdf [172,99 kB]
77Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Oprava silnice III/26851 Skalice u České Lípy“Ing. Jan SvitákVD
A_077_P01_Smlouva_o_spolupraci_c_OLP-4721-2022.pdf [140,84 kB]
78ZR-RO č. 392/22 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů v kapitole 920 06 a navýšení výdajů v kapitole 917 06; transfery pro obce na silnice a mosty v Libereckém krajiIng. Jan SvitákVF, VD
A_078_P01_tabulky_ZR-RO_392-22.pdf [389,81 kB]
79Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/4396/2022 - KORID LK, spol. s r.o. – rok 2023Ing. Jan SvitákVD
A_079_P01_KORID_povereni_2022-2026.pdf [189,62 kB]
A_079_P02_KORID_smlouva_dotace_2023.pdf [164,2 kB]
A_079_P03_KORID_Hospodarsky_plan_2023.pdf [134,5 kB]
80ZR - RO č. 388/22 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů v kapitole 917 21 – Transfery, ODO a navýšení výdajů v kapitole 914 21 – Působnosti, ODO; finanční vyrovnání od krajů Ing. Jan SvitákVF, VD
A_080_P01_tabulky_ZR-RO_388-22.pdf [351,67 kB]
81Změna tarifu IDOL a Nařízení Libereckého kraje o maximálních cenách od 1. 1. 2023 Ing. Jan SvitákVD
A_081_P01_Narizeni_LK_01.01.2023.pdf [192,24 kB]
A_081_P02_Cenik_IDOL_od_01.01.2023.pdf [118,91 kB]
A_081_P03_Tarif_IDOL_01.01.2023.pdf [1,22 MB]
A_081_P04_Tarif_IDOL_MOS_od_vyhlaseni.pdf [1,05 MB]
A_081_P05_CD_zmena_tarifu.pdf [1,61 MB]
82Rezignace Ing. Dana Ramzera na funkci náměstka hejtmana Libereckého kraje pověřeného řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Martin Půta
A_082_P01_rezignace_Ramzera.pdf [67,38 kB]
83Rozhodnutí o způsobu volby náměstka hejtmana Libereckého kraje Martin Půta
84Volba náměstka hejtmana Libereckého krajeMartin Půta
85Náměty a připomínky
Stahování el. dokumentu