Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 9. 2022
A_001_P01_zapis_27_9_2022_8_ZK.pdf [1,11 MB]
2Volba ověřovatelů zápisuMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Volba volební komiseMartin Půta
5Návrh programu
005_P01_navrh_programu_ZLK.pdf [480,01 kB]
6Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
A_006_P01_kontrola_usneseni_ZLK.pdf [1,1 MB]
7Zpráva o činnosti rady kraje za období od 9. 9. 2022 do 6. 10. 2022Martin Půta
A_007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK.pdf [1,19 MB]
A_007_P02_18_RK_20_09_2022_vypis_usn.pdf [623,67 kB]
A_007_P03_21_mRK_26_09_2022_vypis_usn.pdf [98,59 kB]
A_007_P04_19_RK_04_10_2022_vypis_usn.pdf [1,59 MB]
A_007_P05_22_mRK_10_10_2022_vypis_usn.pdf [180,61 kB]
8Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje č. OLP/1350/2020 s ČR – Hasičským záchranným sborem Libereckého krajeMartin Půta
A_008_P01_zadost_o_zmenu.pdf [67,06 kB]
A_008_P02_dodatek_c2_ke_sml_OLP_1350_2020_pracovni.pdf [122,49 kB]
A_008_P03_dodatek_c1_ke_sml_OLP_1350_2020.pdf [132,33 kB]
A_008_P04_puvodni_smlouva_HZS_OLP_1350_2020.pdf [242,94 kB]
9Návrh na volbu přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka LiberecIng. Jan Sviták
10Převod movitého majetku na Obec KunraticeIng. Zbyněk Miklík
A_010_P02_priloha_k_darovaci_smlouve_OLP_3467_2022.pdf [108,25 kB]
A_010_P01_Darovaci_smlouva_OLP_3467_2022.pdf [117,49 kB]
11Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2023 – 2026Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_011_P01_SVR_2023-2026_textova_cast.pdf [418,69 kB]
A_011_P02_SVR_2023-2026_tabulkova_cast.pdf [562,84 kB]
12Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Smržovka Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_012_P01_situace_Smrzovka.pdf [600,08 kB]
13Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Tatobity a k. ú. Žlábek Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_013_P01_situace_Tatobity_Zlabek.pdf [377,57 kB]
14Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Předlánce Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_014_P01_situace_Predlance.pdf [284,46 kB]
15Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Hejnice Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_015_P01_situace_Hejnice.pdf [483,64 kB]
16Majetkoprávní operace – darování pozemku v k. ú. Hrabačov Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_016_P01_situace_kopie_GP_hrabacov.pdf [425,12 kB]
17Majetkoprávní operace – zamítavé stanovisko k předběžnému záměru prodeje pozemku v k. ú. Bohatice u ZákupIng. Zbyněk MiklíkVF
A_017_P01_situace_bohatice_u_zakup.pdf [535,84 kB]
18Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Český Dub Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_018_P01_kopie_geometrickeho_planu_cesky_dub.pdf [275,29 kB]
19Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú. Dobranov Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_019_P01_situace_dobranov.pdf [286,02 kB]
20Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Dlouhý Most Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_020_P01_situace_dlouhy_most.pdf [538,89 kB]
21Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Bozkov Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_021_P01_situace_bozkov_pozemek.pdf [654,18 kB]
22Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Semily (FAMA 2021/12/013) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_022_P01_mapa_Semily_013.pdf [464,9 kB]
23Majetkoprávní operace – prodej 1. pozemku v k. ú. Dražejov u Dubé (FAMA 2021/06/041) 2. pozemku v k. ú. Dražejov u Dubé (FAMA 2021/06/039) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_023_P01_GP_mapa_Drazejov_u_Dube.pdf [403,95 kB]
A_023_P02_GP_mapa_Drazejov_u_Dube.pdf [403,96 kB]
24Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Petrovice v Lužických horách Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_024_P01_GP_mapa_Petrovice_v_Luzickych_horach.pdf [570,35 kB]
25Majetkoprávní operace – předběžný záměr směny pozemků v k. ú. KokonínIng. Zbyněk MiklíkVF
A_025_P01_situace_mapa_Kokonin.pdf [390,93 kB]
26Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku v k. ú. Nedvězí u Semil Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_026_P01_mapa_Nedvezi_u_Semil.pdf [617,68 kB]
27Převod areálu v Truhlářské ulici ze SŠ SSD v Liberci na SzdravŠ a VOŠZdrav Liberec Ing. Dan RamzerVVVZ
A_027_P01_Zmeny_v_rejstriku_skol.pdf [129,96 kB]
A_027_P02_Mapova_cast.pdf [1,15 MB]
A_027_P03_Prime_naklady_SSSSD_LBC_aktualni_budouci_stav.pdf [129,59 kB]
A_027_P04_ZL_SSSSD_LBC_Jestedska_platna_1_1_2023.pdf [136,45 kB]
A_027_P05_P01_SSSSD_LBC_Jestedska_platna1_1_2023.pdf [120,93 kB]
A_027_P06_ZL_SZS_VOSZ_LBC_platna_1_1_2023.pdf [133,65 kB]
A_027_P07_P01_SZSaVOS_LBC_Kostelni_platna_1_1_2023.pdf [114,6 kB]
28Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery Technické univerzitě v Liberci na projekt Dětská univerzita 2022/2023Ing. Dan RamzerVVVZ
A_028_P01_smlouva_3519_2022_TUL.pdf [212,32 kB]
A_028_P02_zadost_o_poskytnuti_dotace_DU_2022_2023.pdf [986,53 kB]
29Změna zřizovací listiny Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizaceIng. Dan RamzerVVVZ
A_029_P01_ZL_SS_remesel_a_sluzeb_JBC_25_10_2022.pdf [134,16 kB]
A_029_P02_priloha_P01_SS_remesel_a_sluzeb_JBC_25_10_2022.pdf [114,2 kB]
A_029_P03_Zadost_skoly.pdf [109 kB]
A_029_P04_Koncese.pdf [149,67 kB]
30Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace společnosti TERRA SPORT na projekt ČT AUTHOR CUPIng. Dan RamzerVVVZ, VTS
A_030_P01_zadost_Terra_sport.pdf [449,53 kB]
A_030_P02_smlouva_OLP_3615_2022_ct_author_cup.pdf [254,54 kB]
31ZR-RO č. 322/22 – rozhodnutí o navýšení dotace Pakli sport klubu na projekt ME v marathonu horských kolIng. Dan RamzerVF, VVVZ, VTS
A_031_P01_tabulkova_cast_ZR_RO322_22_kap_91704_kap_91701.pdf [318,35 kB]
A_031_P02_Kopie_zadosti_Pakli_sport_klub.pdf [201,24 kB]
A_031_P03_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_361_2022.pdf [177,66 kB]
32ZR-RO č. 323/22 – rozhodnutí o poskytnutí dotací na údržbu lyžařských magistrálIng. Dan RamzerVF, VVVZ, VTS
A_032_P01_tab_ZR_RO323_22_kap91704_kap91903.pdf [339,33 kB]
A_032_P02_zadost_Jizerska_ops_001.pdf [1,34 MB]
A_032_P03_zadost_Krkonose_SMO.pdf [261,12 kB]
A_032_P04_smlouva_OLP_3661_2022_Jizerskaops.pdf [233,62 kB]
A_032_P05_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_1824_2022.pdf [187,46 kB]
33ZR-RO č. 324/22 – rozhodnutí o poskytnutí dotace elitním sportovním subjektům reprezentujícím Liberecký krajIng. Dan RamzerVF, VVVZ, VTS
A_033_P01_ZR_RO324_22_kap91704.pdf [304,66 kB]
A_033_P02_zadost_TJ_DUKLA.pdf [948,67 kB]
A_033_P03_zadost_FC_SLOVAN.pdf [367,81 kB]
A_033_P04_smlouva_OLP_3645_2022_TJDukla.pdf [240,09 kB]
A_033_P05_smlouva_OLP_3660_2022_FCSLOVAN.pdf [232,38 kB]
34Závazek spolufinancování projektu „Elektromobilita ve službách poskytovaných Libereckým krajem“Mgr. Jiří UlvrVF, VVVZ, VD, VHRR, VZPZ, VZ, VSV
A_034_P01_prehled_porizovanych_kategorii_vozidel.pdf [111,66 kB]
35Závazek spolufinancování projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu Libereckého kraje“Mgr. Jiří UlvrVF, VHRR
36Závazek spolufinancování projektu „ZZS LK - Kybernetická bezpečnost a modernizace HW a SW“Mgr. Jiří UlvrVF, VHRR
37Závazek spolufinancování a předfinancování projektu „Smart Akcelerátor Libereckého kraje III“Mgr. Jiří UlvrVF, VHRR, RVVI
A_037_P01_Vystupy_SALK_IaII.pdf [202,02 kB]
A_037_P02_Plan_aktivit_SALK_III.pdf [203,9 kB]
38Závazek spolufinancování k projektům „COV LK strojírenství a robotiky – SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o.“ a „COV LK zdravotnicko-sociální – SZŠ Turnov, p. o.“Mgr. Jiří UlvrVF, VVVZ, VHRR
39ZR–RO č. 334/22 – zapojení přijaté zálohy, úprava příjmů, výdajů a dílčích ukazatelů v kap. 923 02, rozhodnutí o poskytnutí dotací z projektu „Kotlíkové dotace v LK IV“Mgr. Jiří UlvrVF, VHRR
A_39_P01_ZR_RO_334_22.pdf [219,5 kB]
40ZR-RO č. 327/22– úpravy v kapitole 917 05 Transfery, poskytnutí dotací sociálním službám z prostředků Libereckého kraje na rok 2023Petr TulpaVF, VSV
A_040_P01_ZR_RO_327_22.pdf [251,74 kB]
A_040_P02_Hodnoceni.pdf [268,92 kB]
A_040_P03_Vzor_smlouvy_DOC.pdf [223,36 kB]
41ZR-RO č. 303/22 - úprava kapitoly 917 07 – Transfery - poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury – Naivnímu divadlu LiberecIng. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_041_P01_tabulka_ZRRO_303_22_a_vliv_PaV.pdf [118,47 kB]
A_041_P02_Smlouva_poskytnuti_dotace_z_rozpoctu_LK_Naivni_divadlo.pdf [225,61 kB]
42Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu 7.10 - Rozvoj doprovodné infrastruktury – karavanová stání – obec PryskIng. Květa VinklátováVKPPCR
A_042_P01_Zadost_o_prodlouzeni_terminu_realizace_projektu_Prysk.pdf [51,45 kB]
A_042_P02_Dodatek_c._1_k_OLP_2377_2021.pdf [159,31 kB]
43Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1171/2022 na prodloužení termínu realizace projektu „Celkové obnovy baziliky v Jablonném“Ing. Květa VinklátováVKPPCR
A_043_P01_zadost_o_zmenu_terminu_realizace_Klaster_dominikanu.pdf [49,54 kB]
A_043_P02_Dodatek_c.2_k_OLP_1171_2020.pdf [170,54 kB]
44Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1348/2022 na prodloužení termínu realizace na havarijní opravu roubeného staveníIng. Květa VinklátováVKPPCR
A_044_P01_Zadost_o_zmenu_parametru_Kurzweil.pdf [79,83 kB]
A_044_P02_Dodatek_c.1_k_OLP_1348_2022.pdf [170,36 kB]
45ZR-RO č. 319/22 - úprava kapitol 915 07 – Významné akce a 917 07 – Transfery - dodatky ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace na zajištění regionální funkce knihovenIng. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_045_P01_tabulka_ZRRO_319_22_a_vliv_PaV.pdf [125,48 kB]
A_045_P02_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_129_2022_MK_Jablonec_nad_Nisou.pdf [137,72 kB]
A_045_P03_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_130_2022_MK_Ceska_Lipa.pdf [135,21 kB]
A_045_P04_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_131_2022_MK_Semily.pdf [136,41 kB]
46ZR-RO č. 320/22 - úprava kapitol 917 07 – Transfery a 914 07 – Působnosti - poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu na rok 2022 – Skalní města ČRIng. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_046_P01_financni_tabulky_ZRRO_320_22.pdf [125,72 kB]
A_046_P02_Smlouva_OLP_3653_2022.pdf [211,9 kB]
A_046_P03_Zadost_grant_Narodni_program_Broumovsko.pdf [612,27 kB]
47ZR–RO č. 318/22 – úprava kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova kulturních památek – brusírna Harrachov a zámek Vartenberk ve Stráži pod RalskemIng. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_047_P01_financni_tabulky_ZRRO_318_22.pdf [119,28 kB]
A_047_P02_Smlouva_OLP_3703_2022_Mesto_Straz_pod_Ralskem_zamek_Vartenberk.pdf [283,09 kB]
A_047_P03_Smlouva_OLP_3687_2022_JUDr._Novosad_Harrachov.pdf [290,79 kB]
48ZR-RO č. 332/22 – úpravy kapitol 919 03 – Pokladní správa, 912 07 - Účelové příspěvky a 913 07 – Provozní příspěvky –navýšení provozního příspěvku Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci a mimořádný účelový příspěvek Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, příspěvkové organizaci na pobočku Památník K. H. Máchy v DoksechIng. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_048_P01_KVK_dodatek.pdf [127,19 kB]
A_048_P02_financni_tabulky.pdf [243,4 kB]
49Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod Libereckého krajeVáclav ŽidekVZPZ
A_049_P01_OLP_3014_2021_dodatek_1_VHS_Benecko.pdf [168,77 kB]
A_049_P02_OLP_3562_2021_dodatek_1_VHS_Vysker.pdf [170,88 kB]
50ZR-RO č. 313/22 – úprava kapitoly 932 08 - rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací z Fondu ochrany vod na spolufinancování projektových příprav Turów Václav ŽidekVF, VZPZ
A_050_P01_ZRRO_313_2022_tabulky.pdf [206,16 kB]
A_050_P02_smlouva_ID_Turow_SVS_Hradek_n_N.pdf [251,43 kB]
A_050_P03_smlouva_ID_Turow_FVS_Frydlantsko_IPC_1.pdf [248,63 kB]
A_050_P04_smlouva_ID_Turow_FVS_Frydlantsko_IPC_5.pdf [248,37 kB]
51ZR-RO č. 325/22 – úprava kapitoly 917 08 - udělení ocenění v soutěži „Zlatá popelnice“ a finanční dar za umístěníVáclav ŽidekVF, VZPZ
A_051_P01_RO325_22_tabulky.pdf [202,26 kB]
A_051_P02_vzor_smlouvy_Zlata_popelnice_2021.pdf [121,02 kB]
52ZR-RO č. 290/22 - úprava výdajů v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství; individuální dotace na cyklostezku Sv. ZdislavyIng. Jan SvitákVF, VD
A_052_P01_tabulky_ZR-RO_290-22.pdf [127,5 kB]
A_052_P02_zadost_sdruzeni.pdf [307,42 kB]
A_052_P03_smlouva_OLP_3430_2022.pdf [219,45 kB]
53Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Oprava komunikace III/29016 (ul. Klášterní) od p. č. 264 po obratiště Ferdinandov, Hejnice“Ing. Jan SvitákVD
A_053_P01_smlouva_o_spolupraci_c_OLP-3658-2022.pdf [141,86 kB]
54Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Osečná - chodník podél ul. Liberecká (sil. II/592)“Ing. Jan SvitákVD
A_054_P01_smlouva_o_spolupraci_c_OLP-3659-2022.pdf [135,99 kB]
55Smlouva o spolupráci při zadávání projektové dokumentace stavební akce „Oprava silnice III/26218 v Horní Polici po pokládce inženýrských sítí (vodovod, kanalizace)“ mezi Severočeskou vodárenskou společností a.s. a Libereckým krajemIng. Jan SvitákVD
A_055_P01_smlouva_o_spolupraci_pri_zadavani_PD_c_OLP-4090-2022.pdf [139,38 kB]
56Závazek spolufinancování projektu „Rozvod a výroba kyslíku, Léčebna respiračních nemocí Cvikov“Mgr. Jiří UlvrVF, VHRR, VZ
57Písemné informacečlenové rady krajeVF
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 7. 9. 2022 do 4. 10. 2022Ing. Zbyněk MiklíkVF
b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2022Ing. Zbyněk MiklíkVF
c) Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje k srpnu 2022Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_057_c_P01_Ratingova_zprava_Liberecky_kraj_srpen_2022.pdf [1,61 MB]
d) Přehled veřejných zakázek projednaných na 17. a 18. zasedání rady kraje a na 20. a 21. mimořádném zasedání rady krajeIng. Zbyněk MiklíkVF
A_057_d_prehled_VZ_17._a_18.RK_a_20._a_21.mRK.pdf [447,5 kB]
e) Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaceMgr. Vladimír RichterVF
f) Zpráva o účasti sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2022Ing. Dan RamzerVF
g) Zpráva o ukončení realizace projektu „Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Jestřebí“Mgr. Jiří UlvrVF
h) Zpráva o ukončení realizace projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa“Mgr. Jiří UlvrVF
i) Zpráva o ukončení realizace projektu „Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“Mgr. Jiří UlvrVF
j) Dopis hejtmana Libereckého kraje ministru pro místní rozvoj týkající se Podpory rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 a reakce ministra pro místní rozvojMartin PůtaVF
A_057_j_P01_Dopis_na_MMR_dotace.pdf [176,63 kB]
A_057_j_P03_Podpora_obci_s_3_10_tisici_obyvateli.pdf [1,17 MB]
A_057_j_P04_Podpora_obnovy_a_rozvoje_venkova.pdf [1,6 MB]
A_057_j_P05_Porovnani_vsech_zadosti.pdf [172,38 kB]
A_057_j_P02_MMR_59262_2022_57.pdf [147,09 kB]
k) Výstavba a provoz první jaderné elektrárny v Polsku s kapacitou do 3 750 MWe na území obcí: Choczewo nebo Gniewino a Krokowa v Pomořském vojvodstvíVáclav ŽidekVF
58Darování stanů a výstrojního materiálu Vinnytské regionální oblastní správě, UkrajinaMartin Půta
A_058_P01_Vypis_23_KS_LK.pdf [55,16 kB]
A_058_P02_zadost_stany_pro_Ukrajinu.pdf [338,89 kB]
A_058_P03_zadost_obleceni_pro_Ukrajinu.pdf [311,36 kB]
59Náměty a připomínky
60Darování 50 ks batohů s vybavením pro zásahy při lesních požárech obcím pro vybrané jednotky sboru dobrovolných hasičů Libereckého krajeMartin Půta
A_060_P01_Vypis_BRLK.pdf [42,61 kB]
A_060_P02_Vzor_Darovaci_smlouvy.pdf [112,71 kB]
61ZR-RO č. 350/22 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 912 09 Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví – Konference operátorů tísňových linek IZS Mgr. Vladimír RichterVF, VZ
A_061_P01_Tabulky_bilance_91709_91209.pdf [263,4 kB]
62ZR-RO č. 353/22 - poskytnutí dotací provozovatelům areálů pro skoky na lyžích v Harrachově, Desné a Lomnici nad PopelkouIng. Dan RamzerVF, VVVZ, VTS
A_062_P01_ZR_RO_353_22_kap_91704_kap_91903.pdf [434,58 kB]
A_062_P02_Zadost_o_JKL_Desna.pdf [295,92 kB]
A_062_P03_zadost_LSK_Lomnice_nad_Popelkou.pdf [5,23 MB]
A_062_P04_zadost_ASM_Harrachov.pdf [1,18 MB]
A_062_P05_vzor_smlouva_mustky.pdf [232,55 kB]
63ZR-RO č. 321/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Přerozdělení vratek od poskytovatelů sociálních služeb za rok 2022, prostředky kapitoly 313 - MPSVPetr TulpaVF, VSV
A_063_P01_ZR_RO_321_22.pdf [411 kB]
A_063_P02_Dodatek_c_3_k_OLP_332_2022_DH_Liberec.pdf [216,14 kB]
A_063_P03_Dodatek_c_3_k_OLP_345_2022_FOKUS_Liberec.pdf [226,75 kB]
A_063_P04_Dodatek_c_3_k_OLP_515_2022_Spolecnost_Dolmen.pdf [220,06 kB]
A_063_P05_Dodatek_c_3_k_OLP_394_2022_Domov_a_centrum_dennich_sluzeb_Jablonec_nad_Nisou.pdf [209,78 kB]
64ZR-RO č. 357/22 – úpravy v kapitole 913 05 – Provozní příspěvky PO – dofinancování příspěvkových organizací odboru sociálních věcí na rok 2022Petr TulpaVF, VSV
A_064_P01_Tabulkova_cast_ZR_RO_357_22.pdf [282,01 kB]
65Žádost o prodloužení termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec ChuchelnaMgr. Jiří Ulvr
A_065_P03_dodatek1_OLP_2721_2021.pdf [180,93 kB]
A_065_P02_OLP_2721_2021.pdf [221,2 kB]
A_065_P01_Zadost_o_prodlouzeni_terminu_Chuchelna.pdf [62,29 kB]
66ZR-RO č. 354/22 - poskytnutí a neposkytnutí dotací na kofinancování projektů v oblasti sportovní infrastrukturyIng. Dan RamzerVF, VVVZ, VTS
A_066_P01_ZR_RO_354_22_kap91704_kap91903_001.pdf [356,13 kB]
A_066_P02_zadost_Brniste.pdf [3,76 MB]
A_066_P03_zadost_Fotbalova_akademie_Jablonec.pdf [460,17 kB]
A_066_P04_zadost_Bedrichov.pdf [761,43 kB]
A_066_P05_zadost_Hradek_nad_Nisou_rekonstukce_sportovniho_arealu.pdf [766,68 kB]
A_066_P06_zadost_FK_Zelezny_Brod.pdf [1,12 MB]
A_066_P07_zadost_LTK.pdf [411,72 kB]
A_066_P07_zadost_LTK.pdf [411,72 kB]
A_066_P08_zadost_obec_Vsen.pdf [947,75 kB]
A_066_P09_zadost_Hradek_nad_Nisou_rekonstrukce_telocvicny_001.pdf [488,04 kB]
A_066_P10_zadost_Nove_Mesto_pod_Smrkem.pdf [415,83 kB]
A_066_P11_zadost_SH_CMS_Sbor_doborovolnych_hasicu_Hut.pdf [726,43 kB]
A_066_P12_zadost_TJ_Turnov.pdf [2,37 MB]
A_066_P13_zadost_mesto_Turnov.pdf [393,7 kB]
A_066_P15_vzorova_smlouva_o_poskytnuti_dotace_infrastruktura_001.pdf [243,01 kB]
A_066_P14_zadost_FC_Novy_Bor_001.pdf [1,26 MB]
67Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Polevsko - oprava prasklého propustku na silnici III/26320“Ing. Jan SvitákVD
A_067_P01_smlouva_o_spolupraci_c_OLP-4077-2022.pdf [134,92 kB]
68Smlouva o společném zadávání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce „Stezka pro chodce a cyklisty, Radvanec – Nový Bor a silnice III/26847 Radvanec – Nový Bor“Ing. Jan SvitákVD
A_080_P01_Smlouva_o_spolecnem_zadani_c_OLP-4305-2022.pdf [177,25 kB]
Stahování el. dokumentu