Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 21. 6. 2022
A_001_zapis_21_6_2022_6_ZK.pdf [1,62 MB]
2Volba ověřovatelů zápisuMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Volba volební komiseMartin Půta
5Návrh programu
005_navrh_programu_7_ZK_dne_30_8_2022.pdf [487,95 kB]
6Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
A_006_P01_kontrola_plneni_usn_ZK.pdf [2,29 MB]
7Zpráva o činnosti rady kraje za období od 27. 5. 2022 do 11. 8. 2022Martin Půta
A_007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK.pdf [1,76 MB]
A_007_P02_11_RK_07_06_2022_vypis_usn.pdf [2,84 MB]
A_007_P03_16_mRK_13_06_2022_vypis_usn.pdf [267,43 kB]
A_007_P04_12_RK_28_06_2022_vypis_usn.pdf [911,22 kB]
A_007_P05_13_RK_12_07_2022_vypis_usn.pdf [811,2 kB]
A_007_P06_14_RK_26_07_2022_vypis_usn.pdf [299,65 kB]
A_007_P07_18_mRK_29_07_2022_vypis_usn.pdf [117,5 kB]
A_007_P08_15_RK_09_08_2022_vypis_usn.pdf [810,36 kB]
8Změny ve Výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volby nových členů Martin Půta
A_008_P02_souhlas_vybor_dopravy_Patocka.pdf [69,94 kB]
A_008_P03_rezignace_Kubicek.pdf [56,25 kB]
A_008_P01_rezignace_vybor_dopravy_Schindler.pdf [63,97 kB]
A_008_P04_souhlas_Pastorek.pdf [53,42 kB]
A_008_P05_rezignace_Jandourek.pdf [38,51 kB]
A_008_P06_souhlas_Rychtr.pdf [65,64 kB]
A_008_P07_rezignace_Slany.pdf [271,39 kB]
A_008_P08_souhlas_Skalicka.pdf [56,7 kB]
9Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na pořízení nemovitostí Mikroregionu Frýdlantsko a návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotaceMartin Půta
A_009_P_01_Zadost_Herm_nadr_FIN_podpis.pdf [310,09 kB]
A_009_P_02_navrh_smlouvy_ucelova_investicni_dotace_Mikroregion_Frydlantsko.pdf [325,53 kB]
A_009_P_03_popis_projektu_nadrazi_vymery_podpis.pdf [166,48 kB]
A_009_P_04_Vysledek_zapisu_formulare.pdf [69,79 kB]
A_009_P_05_KB_Smlouva_ucet_hermanicka.pdf [461,05 kB]
A_009_P_06_Zadost_o_prodej_Mikroregion_Frydlantsko_podpis.pdf [163,56 kB]
A_009_P_07_nabidka_CD.pdf [100,4 kB]
A_009_P_08_vypis_usn48_2022_Hermanicka_nadrazi_podpis.pdf [162,1 kB]
A_009_P_09_souhlas_s_navrhovanou_cenou.pdf [307,03 kB]
A_009_P_10_zakres_priloha_zadosti_Mikroregion_Frydlantsko.pdf [431,78 kB]
10Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Libereckého kraje z kapitoly 917 01 – Transfery na vybudování kamerového systémuMartin Půta
A_010_P01_Memorandum_o_vybudovani_kameroveho_systemu.pdf [116,64 kB]
A_010_P02_Zadost_o_poskytnuti_financniho_daru.pdf [409,05 kB]
A_010_P03_Vypis_z_BR_LK.pdf [202,77 kB]
A_010_P04_Darovaci_smlouva_OLP_3221_2022.pdf [141,08 kB]
11Revokace části usnesení č. 264/22/ZK ze dne 21. 6. 2022, rozhodnutí o neposkytnutí dotace z DF LK, programu č. 1.2Martin Půta
A_011_P01_1.2_celkovy_hodnotici_formular_2022_uprava.pdf [573,94 kB]
A_011_P02_vyhlaseni_programu_1_2_2022.pdf [282,12 kB]
12ZR-RO č. 248/22 - finanční dar od společnosti Silnice LK, a.s. pro projekt Jsem (v) první, zapojení finančních prostředků do kap. 914 01, schválení darovací smlouvyMartin PůtaVF
A_012_P01_ZR_RO_248_22_a_PaV.pdf [327,26 kB]
A_012_P02_darovaci_smlouva_OLP_3255_2022.pdf [135,65 kB]
13Revokace části usnesení č. 217/22/ZK – poskytnutí dotací z programu 9.1, posunutí termínu realizace projektuMgr. Vladimír RichterVZ
A_013_P01_Zadost_o_zmenu_terminu_Unie_ROSKA_CL.pdf [25,14 kB]
A_013_P02_SML_OLP_2157_2022_Roska_Ceska_Lipa.pdf [285,78 kB]
14ZR-RO č. 216/22 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 912 09 Účelové příspěvky PO - záštita pro ZZS LK, příspěvková organizaceMgr. Vladimír RichterVF, VZ
A_014_P01_Tabulky_bilance_91709_91209.pdf [389,78 kB]
152. Vyhlášení programu č. 9.3 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 ZdravotnictvíMgr. Vladimír RichterVZ
A_015_P01_9_3_2022_2_VYHLASENI_PROGRAMU_ZDR_POMUCKY.pdf [631,99 kB]
16ZR-RO č. 249/22 – úprava kapitoly 917 04 transfery a rozhodnutí o poskytnutí dotací elitním sportovním subjektům reprezentujících Liberecký krajIng. Dan RamzerVF, VVVZ, VTS
A_016_P01_tabulky_ZR_RO_249_22_kap_91704.pdf [293,41 kB]
A_016_P02_zadost_BTL.pdf [601,02 kB]
A_016_P03_zadost_FKJ.pdf [621,85 kB]
A_016_P04_zadost_SKPJ.pdf [630,61 kB]
A_016_P05_smlouva_OLP_3273_2022_BTL.pdf [233,09 kB]
A_016_P06_smlouva_OLP_3274_2022_FKJ.pdf [233,7 kB]
A_016_P07_smlouva_OLP_3275_2022_SKPJ.pdf [232,59 kB]
17ZR-RO č. 228/22 – úprava kapitol 914 04, 917 04 OŠMTS a dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1134/2022 o poskytnutí individuální dotace z kapitoly 917 04 – Krizová intervence 2022Ing. Dan RamzerVF, VVVZ
A_017_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_228_22.pdf [328,18 kB]
A_017_P02_zadost_o_zmenu_smlouvy_OLP_1134_2022.pdf [328,53 kB]
A_017_P03_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_1134_2022.pdf [157,87 kB]
18ZR-RO č. 231/22 – úprava kapitol 923 14 OISNM a 912 04 OŠMTS – SPŠ textilní Liberec a SPŠ Česká LípaIng. Dan RamzerVF, VVVZ
A_018_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_231_22.pdf [309,33 kB]
19ZR-RO č. 254/22 – úprava kapitol 912 04 – Účelové příspěvky PO a 914 04 – Působnosti, navýšení Stipendijního programu pro žáky odborných školIng. Dan RamzerVF, VVVZ
A_019_P01_tabulky_ZR_RO_254_22.pdf [322,51 kB]
20Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery společnosti IQLANDIA, o.p.s. na projekt Podpora vzdělávání mládežeIng. Dan RamzerVVVZ
A_020_P01_smlouva_2947_2022_IQL.pdf [213,02 kB]
A_020_P02_Zadost_o_poskytnuti_dotace_z_rozpoctu_Libereckeho_kraje_IQLANDIA.pdf [398,93 kB]
21ZR-RO č. 268/22 – úprava kapitoly 926 04 poskytnutí dotace Tri Clubu Česká LípaIng. Dan RamzerVF, VVVZ, VTS
A_021_P01_tabulky_ZR_RO_268_22.pdf [469,09 kB]
A_021_P02_stanovisko_CTA.pdf [251,93 kB]
A_021_P03_protokol_o_kontrole_Tri_club_001.pdf [159,19 kB]
A_021_P04_smlouva_OLP_1684_2022_dotace_Tri_club_Ceska_Lipa.pdf [245,72 kB]
22ZR–RO č. 245/22 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Technické univerzitě v LiberciIng. Dan RamzerVF, VVVZ
A_022_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_245_22.pdf [344,7 kB]
A_022_P02_OLP_3223_2022.pdf [229,89 kB]
A_022_P03_zadost.pdf [3,4 MB]
23ZR-RO č. 251/22 – navýšení příjmů a výdajů kraje v kapitole 917 02– Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektůMgr. Jiří UlvrVF, VHRR
A_023_P01_ZR_RO_251_22.pdf [264,36 kB]
24Závazek předfinancování a spolufinancování programu na podporu provozu venkovských prodejen „OBCHŮDEK 2021+“ v roce 2022 Mgr. Jiří UlvrVF, VHRR
A_024_P01_Program_MPO.pdf [193,7 kB]
A_024_P02_2_Vyzva_obchudek_MPO.pdf [336,04 kB]
25Navýšení závazku spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce – vegetační střecha na parkovacím domě“Mgr. Jiří UlvrVF, VHRR
26Žádost o prodloužení termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obce Kunratice u CvikovaMgr. Jiří UlvrVHRR
A_026_P02_OLP_2780_2021.pdf [285,2 kB]
A_026_P01_Zadost_o_zmenu_obec_Kunratice_u_Cvikova.pdf [228,57 kB]
A_026_P03_dodatek1_OLP_2780_2021.pdf [191,02 kB]
27Žádost o změnu parametru v projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obce ŽďárekMgr. Jiří UlvrVHRR
A_027_P02_OLP_2625_2021.pdf [282,3 kB]
A_027_P01_Zadost_o_zmenu_parametru_Zdarek.pdf [44,38 kB]
A_027_P03_dodatek1_OLP_2625_2021_Zdarek.pdf [158,2 kB]
28ZR–RO č. 263/22 – úprava kapitoly 914 05 – Působnosti a kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcíPetr TulpaVF, VSV
A_028_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_263_22.pdf [247,98 kB]
29ZR–RO č. 264/22 – zapojení vráceného nedočerpaného provozního příspěvku příspěvkových organizací odboru sociálních věcí za rok 2021Petr TulpaVF, VSV
A_029_P01_Tabulkova_cast_ZR_RO_264_22.pdf [259,11 kB]
30Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – významné akce v oblasti cestovního ruchu - Skleněné městečkoIng. Květa VinklátováVKPPCR
A_030_P01_OLP_3247_2022.pdf [318,31 kB]
31ZR–RO č. 237/22 - změna specifického ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací v rámci programu 7.3 Stavebně historický průzkumIng. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_031_P01_ZRRO_237_22_a_vliv_PaV.pdf [209,06 kB]
A_031_P02_Hodnotici_formular_souhrnna_tabulka.pdf [89,59 kB]
A_031_P03_Vzor_smlouvy.pdf [360,38 kB]
32Dodatek č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z programu 7.10 - Rozvoj doprovodné infrastruktury – karavanová stání - Nové Město pod Smrkem, Město Lomnice nad PopelkouIng. Květa VinklátováVKPPCR
A_032_P01_Zadost_prijemce_o_prodlouzeni_terminu_realizace_projektu.pdf [55,29 kB]
A_032_P02_Zadost_prijemce_o_zmenu_parametru.pdf [96,21 kB]
A_032_P03_Dodatek_c.1_Nove_Mesto_pod_Smrkem.pdf [180,96 kB]
A_032_P04_Dodatek_c.1_Lomnice_nad_Popelkou.pdf [172,69 kB]
33Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – významné akce v oblasti kultury – společnosti První festivalová, s.r.o. a Občanskému sdružení Větrov, z.s.Ing. Květa VinklátováVKPPCR
A_033_P01_Smlouva_OLP_3283_2022_Krakonosuv_divadelni_podzim.pdf [312,05 kB]
A_033_P02_Smlouva_OLP_3290_2022_Benatska.pdf [310,54 kB]
34ZR-RO č. 252/22 úprava kapitol 913 07 příspěvkové organizace, 914 07 působnosti, 920 14 kapitálové výdaje – Kulturně kreativní průmysl a Vísecká rychtaIng. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_034_P01_financni_tabulky.pdf [285,68 kB]
35Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Zoo Liberec, příspěvkové organizaceIng. Květa VinklátováVKPPCR
A_035_P01_ZOO_zrizovaci_listina.pdf [424,2 kB]
36Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu 7.10 - Rozvoj doprovodné infrastruktury – karavanová stání - obec SvijanyIng. Květa VinklátováVKPPCR
A_036_P01_Zadost_prijemce_o_prodlouzeni_terminu_realizace_projektu.pdf [206,99 kB]
A_036_P02_Dodatek_c.1_obec_Svijany.pdf [187,76 kB]
37Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace Statutárnímu městu Liberec v rámci Memoranda o spolupráci při přípravě protipovodňových opatření na Lužické NiseVáclav ŽidekVZPZ
A_037_P01_smlouva_SML.pdf [292,52 kB]
38Změna projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 8.6 Podpora retence vody v krajině – Centrum Tábor, z.s.Václav ŽidekVZPZ
A_038_P01_zadost_o_zmenu_Centrum_Tabor.pdf [124,03 kB]
A_038_P02_dodatek_1_Centrum_Tabor.pdf [144,54 kB]
39ZR–RO č. 259/22 – úprava kapitoly 91708 - ocenění Výrobek roku Libereckého kraje a finanční dar za oceněníVáclav ŽidekVF, VZPZ
A_039_P01_RO259_22_tabulky.pdf [240,31 kB]
A_039_P02_Prihlasene_vyrobky_2022.pdf [75,95 kB]
A_039_P03_vzor_smlouvy_Vyrobek_roku.pdf [122,07 kB]
40ZR-RO č. 223/22 - úprava v kapitole 926 08, poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK, oblast č. 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2022Václav ŽidekVF, VZPZ
A_040_P01_DFLK_8_3_hodnotici_formular.pdf [304,05 kB]
A_040_P02_DFLK_8_6_hodnotici_formular.pdf [239,55 kB]
A_040_P03_ZRRO223_2022_tabulky.pdf [244,68 kB]
A_040_P04_vzor_smlouvy_8_3.pdf [302,99 kB]
A_040_P05_vzor_smlouvy_8_6.pdf [309,43 kB]
41Majetkoprávní operace –koupě pozemků v k. ú. Bozkov (FAMA 2022/04/032) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_041_P01_mapa_Bozkov_032.pdf [753,89 kB]
42Majetkoprávní operace –koupě pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2022/03/103) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_042_P01_mapa_Roprachtice_103.pdf [390,14 kB]
43Majetkoprávní operace –koupě pozemků v k. ú. Roprachtice (FAMA 2022/03/073) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_043_P01_mapa_Roprachtice_073.pdf [724,37 kB]
44Majetkoprávní operace –koupě pozemků v k. ú. Roprachtice (FAMA 2022/03/074) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_044_P01_mapa_Roprachtice_074.pdf [1,05 MB]
45Majetkoprávní operace –přijetí daru pozemků v k. ú. Roprachtice (FAMA 2022/03/095) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_045_P01_mapa_Roprachtice.pdf [830,38 kB]
46Majetkoprávní operace –koupě pozemku v k. ú. Srní u České Lípy (FAMA 2021/12/068) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_046_P01_mapa_Srni_u_Ceske_Lipy.pdf [502,98 kB]
47Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Semily Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_047_P01_situace_semily.pdf [1,24 MB]
48Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Kamenice u Zákup Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_048_P01_situace_kamenice_u_zakup.pdf [2,65 MB]
49Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Český Dub Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_049_P01_situace_cesky_dub.pdf [498,08 kB]
50Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Krásný Les u Frýdlantu Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_050_P01_situace_krasny_les_u_frydlantu.pdf [998,44 kB]
51Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Bozkov Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_051_P01_situace_bozkov.pdf [458,53 kB]
52Majetkoprávní operace – zamítavé stanovisko k přijetí daru pozemku v k. ú. Haratice (FAMA 2022/05/031)Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_052_P01_situace_haratice.pdf [543,7 kB]
53Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Vesec po Kozákovem Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_053_P01_situace_Vesec_pod_Kozakovem.pdf [731,68 kB]
54Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků včetně vyřazovaného tělesa komunikace v k. ú. Turnov Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_054_P01_mapa_Turnov.pdf [2,69 MB]
55Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku včetně vyřazovaného tělesa komunikace v k. ú. Žďárek u Sychrova Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_055_P01_GP_mapa_Zdarek_u_Sychrova.pdf [378,18 kB]
56Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku včetně vyřazovaného tělesa komunikace v k. ú. Horní Řasnice Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_056_P01_mapa_Horni_Rasnice.pdf [454,31 kB]
57Majetkoprávní operace – budoucí přijetí daru pozemků v k. ú. Jablonec nad Nisou Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_057_P01_mapa_situace_Jablonec_nad_Nisou.pdf [1,37 MB]
58Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Kateřinky u Liberce Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_058_P01_GP_mapa_Katerinky_u_Liberce.pdf [407,33 kB]
59Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemků v k. ú. Dolní Libchava a k. ú. Česká Lípa Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_059_P01_GP_mapa_Dolni_Libchava_Ceska_Lipa.pdf [1,17 MB]
60Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemku v k. ú. Paceřice Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_059_P01_GP_mapa_Dolni_Libchava_Ceska_Lipa.pdf [1,17 MB]
61Majetkoprávní operace – směna pozemků v k. ú. Lindava Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_061_P01_GP_mapa_Lindava.pdf [895,51 kB]
62Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku v k. ú. BořkovIng. Zbyněk MiklíkVF
A_062_P01_mapa_Borkov.pdf [610,13 kB]
63Majetkoprávní operace – vzdání se předkupního práva a výhrady zpětné koupě k části pozemku v k. ú. HejniceIng. Zbyněk MiklíkVF
A_063_P01_mapa_situace_Hejnice.pdf [689,47 kB]
64ZR-RO č. 224/22 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 917 21 – Transfery, ODO; poskytnutí účelové dotace na zajištění bezproblémové dopravy a propagaci LKIng. Jan SvitákVF, VD
A_064_P03_smlouva_OLP-3272-2022.pdf [271,76 kB]
A_064_P01_tabulky_ZR-RO_224-22.pdf [438,84 kB]
A_064_P02_zadost_Benatska.pdf [259,69 kB]
65ZR-RO č. 266/22 - snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, OSH a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, OSH; Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci stavební akce č. OLP/1480/2021 „Křižovatka Okružní - Lidická a návazné chodníky, Hrádek nad Nisou“Ing. Jan SvitákVF, VD
A_065_P01_Tabulky_ZR-RO_266-22.pdf [547,79 kB]
A_065_P02_Dodatek_c_1_ke_smlouve_o_spolupraci.pdf [203,76 kB]
A_065_P03_Zmenovy_list.pdf [222,5 kB]
A_065_P04_Rozpocet_SO-Opravy_komunikace_v_Hradku_nad_Nisou.pdf [88,56 kB]
66Písemné informacečlen rady krajeVF
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 8. 6. 2022 do 9. 8. 2022Ing. Zbyněk MiklíkVF
b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2022Ing. Zbyněk MiklíkVF
c) Stanovení stravného, náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanovení ceny pohonných hmot pro poskytování tuzemských cestovních náhrad na rok 2022 - aktualizaceIng. Zbyněk MiklíkVF
d) Přehled veřejných zakázek projednaných na 11., 12., 13. a 14. zasedání rady kraje a na 16., 17. a 18. mimořádné zasedání rady krajeIng. Zbyněk MiklíkVF
A_066_d_prehled_VZ_11._a_12.RK_a_16.mRK.pdf [913,29 kB]
A_066_d_prehled_VZ_13._a_14.RK_a_17._a_18.mRK.pdf [572,5 kB]
e) Výroční zpráva akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa za rok 2021 a účetní závěrka společnosti za rok 2021Mgr. Vladimír RichterVF
A_066_e_P01_Vyrocni_zprava_k_30_05_2022.pdf [1,8 MB]
A_066_e_P02_Zprava_auditora_NEMCL_2021.pdf [2,48 MB]
f) Zpráva o ukončení realizace projektu „Školy bez bariér – Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, p. o.“Mgr. Jiří UlvrVF
g) Informace o výsledku hodnocení předložených žádostí měst a obcí Libereckého kraje do národního programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022Mgr. Jiří UlvrVF
A_066_g_P01_Seznam_zadosti_z_Libereckeho_kraje.pdf [82,68 kB]
A_066_g_P02_Souhrnne_porovnani_jednotlivych_kraju_z_hlediska_uspesnosti.pdf [93,42 kB]
A_066_g_P03_Porovnani_kraju_podle_dotacnich_titulu.pdf [2,6 MB]
h) Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje – přehled účasti členů výborů na jednáních výborů Zastupitelstva Libereckého kraje za leden – červen 2022Martin PůtaVF
A_066_h_P01_dochazka_clenu_vyboru_ZLK.pdf [1,33 MB]
i) Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje za leden - červen 2022Martin PůtaVF
066_i_P01_prehled_ucasti_clenu_ZK_2022.pdf [145,92 kB]
j) Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK za I. pololetí 2022Mgr. René HavlíkVF
A_066_10_j_P01_Zhodnoceni_kontrol_cinnosti_I_pol_2022_anonymizovane.pdf [1,48 MB]
k) Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci záměru výstavby a provozu budoucí bioplynové stanice v LiberciVáclav ŽidekVF
A_066_k_P01_Memorandum.pdf [203,83 kB]
l) Závěrečná zpráva za období nouzového stavuMartin PůtaVF
A_066_l_P01_Souhrnna_informace.pdf [345,45 kB]
A_066_l_P02_priloha_zprava_k_NS_HZS_13_7_2022.pdf [196,49 kB]
A_066_l_P03_Volne_kapacity_ubytovani_k_8_3_2022.pdf [174,06 kB]
A_066_l_P04_Volne_kapacity_ubytovani_k_30_6_2022.pdf [195,01 kB]
A_066_l_P05_Sber_dat_skoly_30_6_2022.pdf [3,96 MB]
m) Zápis z jednání valné hromady akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., konané dne 23. 6. 2022 a zápis z jednání valné hromady akciové společnosti MMN, a.s., konané dne 30. 6. 2022Mgr. Vladimír RichterVF
A_066_m_P01_Zapis_radna_VH_KNL.pdf [518,03 kB]
A_066_m_P02_Zapis_20_VH_MMN.pdf [248,91 kB]
n) Průběh a další strategie nákupu energií – elektrické energie a zemního plynu – na rok 2023 – aktuální situaceIng. Zbyněk MiklíkVF
A_066n_P01_osobni_dopis_LK_namestek_Miklik.pdf [156,66 kB]
A_066n_P02_odpoved_MPO_namestek_Nedela.pdf [619,93 kB]
A_066n_P03_graf_vyvoje_cen_PXE.pdf [88,3 kB]
A_066n_P04_graf_vyvoje_cen_EE_NN_VN.pdf [1,17 MB]
A_066n_P05_graf_vyvoje_cen_ZP_MO_VO.pdf [1,6 MB]
A_066n_P06_prehled_obchodu_na_burzach_PXE_a_CMKBK.pdf [808,1 kB]
A_066n_P07_dotaznik_nahradni_dodavky_energii.pdf [218,51 kB]
o) Shrnutí dosavadní přípravy projektu na revitalizaci muzejního parku Severočeského muzea v Liberci, příspěvková organizaceIng. Květa VinklátováVF
p) Vyjádření LK ke konceptu projektu výstavby zemního valu omezujícího vliv dolu Turów na příhraniční oblastiVáclav ŽidekVF
A_66p_P01_pricny_rez_vysadba.pdf [232,5 kB]
A_66p_P02_Vyjadreni_LK.pdf [188,3 kB]
67Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1346/2022 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu, program 7.2, prodloužení termínu realizaceIng. Květa VinklátováVKPPCR
A_067_P01_Zadost_o_zmenu_parametru_Ing._arch._Michal_Bernart.pdf [95,79 kB]
A_067_P02_Dodatek_c.1_ke_smlouve_OLP_1347_2022.pdf [180,38 kB]
68Náměty a připomínky
69ZR-RO č. 277/22 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí o poskytnutí dotace ČR – Hasičskému záchrannému sboru LKMartin Půta
A_069_P01_ZR_RO_277_22_HZSLK_terenni_vozidla.pdf [294,36 kB]
A_069_P02_Zadost_o_dotaci_HZSLK_terenni_vozidla.pdf [239,95 kB]
A_069_P03_vypis_BRLK_dotace_HZSLK.pdf [53,45 kB]
A_069_P04_smlouva_dotace_HZSLK_OLP_3420_2022.pdf [308,54 kB]
70Majetkoprávní operace - přijetí daru pozemku v k. ú. Růžodol I Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_070_P01_GP_mapa_Ruzodol_I.pdf [718,31 kB]
71ZR–RO č. 279/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje – Komunitní plánování obcíPetr Tulpa
A_009_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_279_22.pdf [253,36 kB]
A_009_P02_smlouva_o_poskytnuti_dotace_komunitni_planovani_obci.pdf [299,36 kB]
72Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení na rok 2023 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtuPetr TulpaVSV
A_072_P01_Vyhlaseni_DR_2023_soc_sl_prostredky_SR.pdf [216,16 kB]
A_072_P02_Priloha_c_1_k_vyhlaseni_DR_2023_Kriteria.pdf [501,69 kB]
A_072_P03_Priloha_Zadosti_2_Bezdluznost.pdf [119,7 kB]
A_072_P04_Priloha_Zadosti_4_Rozdeleni_nakladu.pdf [114,29 kB]
A_072_P05_Priloha_Zadosti_5_Bezuhradovi_uzivatele.pdf [67,39 kB]
A_072_P06_Vzorova_Smlouva_dotace_2023.pdf [270,37 kB]
A_072_P07_Vzorova_Smlouva_PO_2023.pdf [269,16 kB]
73ZR-RO č. 270/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Dofinancování sociálních služeb v roce 2022, prostředky kapitoly 313 - MPSVPetr Tulpa
A_073_P01_ZR_RO_270_22.pdf [907,87 kB]
A_073_P02_Vzorovy_Dodatek_dotace_2022.pdf [263,61 kB]
A_073_P03_Vzorovy_Dodatek_PO_prispevek_2022.pdf [260,04 kB]
74Darování 5 kusů videolaryngoskopů McGrath včetně příslušenství převedených z majetku České republiky zdravotnickým zařízením v LKMgr. Vladimír Richter
75Závěry jednání Asociace krajů ČR k energetické krizi Martin Půta
075_P_01_AKCR_c_125.pdf [135,68 kB]
Stahování el. dokumentu