Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 5. 2022
A_001_P01_zapis_31_5_2022_5_ZK.pdf [1,88 MB]
2Volba ověřovatelů zápisuMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Volba volební komiseMartin Půta
5Návrh programu
005_P01_navrh_programu_6_ZK.pdf [476,74 kB]
6Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
A_006_P01_kontrola_plneni_usn_ZLK.pdf [1 MB]
7Zpráva o činnosti rady kraje za období od 7. 5. 2022 do 26. 5. 2022Martin Půta
A_007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK.pdf [1,08 MB]
A_007_P02_10_RK_17_05_2022_vypis_usn.pdf [3,32 MB]
A_007_P03_14_mRK_23_05_2022_vypis_usn.pdf [103,52 kB]
A_007_P04_15_mRK_30_05_2022_vypis_usn.pdf [195,93 kB]
8ZR-RO č. 185/22 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.2Martin PůtaVF
A_008_P01_ZR_RO_185_22.pdf [424,96 kB]
A_008_P02_zapis_komise_2022.pdf [131,26 kB]
A_008_P03_1.2_celkovy_hodnotici_formular.pdf [554,32 kB]
A_008_P04_Vzor_smlouvy_program_1_2.pdf [269,18 kB]
9ZR-RO č. 186/22 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.4Martin PůtaVF
A_009_P01_ZR_RO_186_2022_1_4.pdf [227,59 kB]
009_P02_Zapis_z_jednani_pracovni_skupiny_PK.pdf [132,27 kB]
A_009_P03_Hodnotici_formular_program_1_4_2022.pdf [139,54 kB]
A_009_P04_Smlouva_program_1_4_Ceska_Lipa_2022.pdf [278,88 kB]
A_009_P05_Smlouva_program_1_4_Cesky_Dub_2022.pdf [272,44 kB]
10ZR–RO č. 196/22, úpravy v kapitole 917 01, rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací, Obec Kunratice a LíšnýMartin PůtaVF
A_P01_ZR_RO_196_22.pdf [412,26 kB]
A_P02_vzor_smlouvy.pdf [327,34 kB]
A_P03_obec_Lisny.pdf [1,17 MB]
A_P04_obec_Kunratice.pdf [1,49 MB]
11ZR–RO č. 206/22 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí o poskytnutí dotace Obci KlokočíMartin PůtaVF
A_011_P01_ZR_RO_206_22_Kolokoci.pdf [352,09 kB]
A_011_P02_zadost_Klokoci.pdf [1,26 MB]
A_011_P03_Geotechnicky_posudek.pdf [3,68 MB]
A_011_P04_Cenova_nabidka.pdf [130,93 kB]
A_011_P05_vypis_BRLK_dotace_Klokoci.pdf [35,6 kB]
A_011_P06_smlouva_o_poskytnuti_dotace_Klokoci.pdf [287,46 kB]
A_011_P07_rozpocet_Klokoci_2022.pdf [89,7 kB]
12ZR-RO č. 207/22 - úpravy v kapitole 917 01 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotace obcím k programu ministerstva vnitraMartin PůtaVF
A_012_P01_ZR_RO_207_22_dotace.pdf [448,53 kB]
A_012_P02_smlouva_Dotace_DA_HZ.pdf [325,17 kB]
A_012_P03_dopisy_HZS.pdf [196,66 kB]
13Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_013_P01_Rozvaha_122021.pdf [464,5 kB]
A_013_P02_Vykaz_ZaZ_122021.pdf [340,59 kB]
A_013_P03_Priloha_122021.pdf [394,56 kB]
A_013_P04_Prehled_o_peneznich_tocich_122021.pdf [199,31 kB]
A_013_P05_Prehled_o_zmenach_vlast_kapitalu_122021.pdf [216,97 kB]
A_013_P06_Souhrnna_zprava_inventarizace.pdf [218,46 kB]
A_013_P07_priloha_1_Souhrnne_inv_zpravy.pdf [502,86 kB]
A_013_P08_priloha_2_Souhrnne_inv_zpravy-POK.pdf [164,86 kB]
A_013_P09_priloha_3_Souhrnne_inv_zpravy.pdf [360,05 kB]
A_013_P10_Zprava_o_vysledku_PH_LK_za_rok_2021.pdf [4,03 MB]
A_013_P11_Protokol_o_schvaleni-neschvaleni_ucetni_zaverky_LK_za_rok_2021.pdf [114,8 kB]
A_013_P12_Zapis_o_neschvaleni_ucetni_zaverky_LK_za_rok_2021.pdf [106,02 kB]
14Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_014_P01_Text_Zaverecny_ucet_kraje_za_rok_2021.pdf [948,04 kB]
A_014_P02_Tab_Zaverecny_ucet_kraje_za_rok_2021.pdf [2,71 MB]
A_014_P03_Zprava_o_vysledku_PH_LK_za_rok_2021.pdf [4,03 MB]
A_014_P04_Rating_2021-Analyza_Libereckeho_kraje_rijen_2021.pdf [999,06 kB]
A_014_P05_Vykaz_FIN_2-12_k_31-12-2021.pdf [3,85 MB]
15ZR-RO č. 205/22 – navýšení daňových příjmů rozpočtu 2022, navýšení vybraných výdajů a mimořádná splátka jistiny úvěru krajeIng. Zbyněk MiklíkVF
A_015_P01_tabulky_ZR-RO_205-22.pdf [501,02 kB]
A_015_P02_Oznameni_o_uhrade_mimoradne_splatky_jistiny_uveru.pdf [197,14 kB]
16Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Pilínkov a k. ú. Minkovice Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_016_P01_situcace_pilinkov_minkovice_pozemky.pdf [816,36 kB]
17Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Dětřichov u Frýdlantu Ing. Zbyněk MiklíkVF
18Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Valteřice v Krkonoších a k. ú. Horní Branná Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_018_P01_situace_valterice_horni_branna.pdf [630,98 kB]
19Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Mašov u Turnova Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_019_P01_situace_masov_u_turnova.pdf [1,14 MB]
20Majetkoprávní operace –koupě: pozemků v k. ú. Bozkov (FAMA 2022/03/042) Ing. Zbyněk MiklíkVF
21Majetkoprávní operace –koupě: pozemku v k. ú. Bozkov (FAMA 2022/03/021) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_021_P01_mapa_Bozkov_021.pdf [419,82 kB]
22Majetkoprávní operace –koupě: pozemků v k. ú. Bítouchov u Semil (FAMA 2022/01/034) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_022_P01_mapa_Bitouchov_u_Semil_034.pdf [815,76 kB]
23Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemku v k. ú. Železný Brod Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_023_P01_situace_mapa_Zelezny_Brod.pdf [551,93 kB]
24Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků včetně vyřazovaného tělesa komunikace v k. ú. Jablonné v Podještědí Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_024_P01_mapa_Jablonne_v_Podjestedi.pdf [532,39 kB]
25Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Semily Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_025_P01_GP_mapa_Semily.pdf [888,95 kB]
26Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku v k. ú. SemilyIng. Zbyněk MiklíkVF
A_026_P01_mapa_Semily.pdf [620,4 kB]
27Majetkoprávní operace - koupě nemovitostí v k. ú. Doubí u Liberce v rámci akce „Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci I/35“Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_027_P01_mapa_Doubi_u_Liberce.pdf [514,14 kB]
28ZR-RO č. 187/22 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast č. 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2022Václav ŽidekVF, VZPZ
A_28_P01_8.1_hodnotici_tabulka.pdf [298,2 kB]
A_28_P02_8.2_hodnotici_tabulka.pdf [336,53 kB]
A_28_P03_8.5_hodnotici_tabulka.pdf [293,96 kB]
A_28_P04_ZRRO187_2022_tabulky.pdf [495,59 kB]
A_28_P05_vzor_smlouvy.pdf [287,59 kB]
29ZR-RO č. 188/22 - rozhodnutí o poskytnutí programových dotací z Fondu ochrany vodVáclav ŽidekVF
A_029_P01_ZRRO_188_2022_tabulky.pdf [333,74 kB]
A_029_P02_navrh_podpory_PVA_2021.pdf [129,41 kB]
A_029_P03_smlouva_PVA_2021_Bela.pdf [302,96 kB]
A_029_P04_smlouva_PVA_2021_Januv_Dul.pdf [300,54 kB]
30ZR-RO č. 191/22 – zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého kraje 2022 - zapojení pokut za přestupky do kapitoly 92608 – Dotační fondVáclav ŽidekVF, VZPZ
A_030_P01_ZRRO191_2022.pdf [340,4 kB]
31Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace zapsanému spolku SPORTFILM LIBEREC na projekt Sportfilm Liberec International Ficts FestivalIng. Dan RamzerVVVZ, VTS
A_031_P01_zadost_o_dotaci_sportfilm_001.pdf [2,94 MB]
A_031_P02_smlouva_OLP_2280_2022_sport_film_001.pdf [255,76 kB]
32Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2023Petr TulpaVSV
A_032_P01_Krajska_zadost_na_MPSV_na_2023.pdf [128,48 kB]
A_032_P02_Popis_rozdeleni_a_cerpani_2023.pdf [184,32 kB]
A_032_P03_Priloha_system_VSK_LK.pdf [218,43 kB]
A_032_P04_II_Aktualizace_ZSLK_2022.pdf [1,06 MB]
33Změna zřizovací listiny a příloh č. 1 ke zřizovacím listinám vybraných příspěvkových organizací odboru sociálních věcíPetr TulpaVSV
A_033_P01_Priloha_c_1_ke_ZL_SSP_TEREZA.pdf [126,17 kB]
A_033_P02_ZL_Domov_a_Centrum_aktivity.pdf [171,61 kB]
A_033_P03_Priloha_c_1_ke_ZL_Domov_a_Centrum_aktivity.pdf [157,22 kB]
34ZR-RO č. 210/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky 2. kola dotačního řízení v roce 2022, prostředky kapitoly 313 - MPSV Petr TulpaVF, VSV
A_034_P01_ZR_RO_210_22.pdf [905,64 kB]
A_034_P02_Smlouva_OLP_2676_2022_ALZHEIMER_HOME.pdf [236,74 kB]
A_034_P03_Smlouva_OLP_2641_2022_Oblastni_charita_Jicin.pdf [237 kB]
35Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace v oblasti sociálních věcí obci Kravaře na projekt „Festival na koupališti“Petr Tulpa
0142_P01_Zadost_o_poskytnuti_dotace.pdf [837,96 kB]
36Zrušení příspěvkové organizace Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizacePetr Tulpa
37Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady MMN, a.s.Mgr. Vladimír Richter
38ZR-RO č. 181/22 – úprava kapitol 914 07 – Působnosti a 917 07 – Transfery - poskytnutí účelových dotací Naivnímu divadlu Liberec a Divadlu F. X. ŠaldyIng. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_038_P08_Smlouva_OLP_2328_2022_Divadlo_F_X_Saldy_Vymena_sedadel_II_etapa.pdf [260,17 kB]
A_038_P07_Smlouva_OLP_1149_2022_Divadlo_F_X_Saldy_Nakup_projektoru.pdf [252,18 kB]
A_038_P06_Smlouva_OLP_1213_2022_Divadlo_F_X_Saldy_Podpora_divadelni_cinnosti.pdf [264,13 kB]
A_038_P05_Smlouva_OLP_1216_2022_Naivni_divadlo_Zakoupeni_osvetlovaciho_pultu.pdf [258,23 kB]
A_038_P04_Smlouva_OLP_2325_2022_Naivni_divadlo_Podpora_divadelni_cinnosti_cerven_prosinec_2022.pdf [270,79 kB]
A_038_P03_Smlouva_OLP_1214_2022_Naivni_divadlo_Podpora_divadelni_cinnosti_leden_kveten_2022.pdf [259,46 kB]
A_038_P02_Smlouva_OLP_1142_2022_Naivni_divadlo_Festival_SAMPO_Finsko.pdf [292,91 kB]
A_038_P01_tabulka_ZRRO_181_22_a_vliv_PaV.pdf [237,92 kB]
39Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – významné akce v oblasti kultury – společnosti Bohemia JazzFest, o.p.s.Ing. Květa VinklátováVKPPCR
A_039_P01_Smlouva_OLP_2244_2022_Bohemia_JazzFest.pdf [314,38 kB]
40Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – významné akce v oblasti cestovního ruchu na výstavu Křehká krásaIng. Květa VinklátováVKPPCR
A_040_P01_OLP_2308_2022.pdf [320,26 kB]
41ZR-RO č. 184/22 úprava kapitol 913 07 příspěvkové organizace a 912 07 účelové příspěvky – příspěvkové organizace, poskytnutí mimořádných účelových příspěvkůIng. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_041_P05_MCRT.pdf [3,36 MB]
A_041_P04_OGL.pdf [425,58 kB]
A_041_P03_SML.pdf [383,48 kB]
A_041_P02_KVK.pdf [413,89 kB]
A_041_P01_ZRRO_184_22_financni_tabulky.pdf [254,86 kB]
42ZR–RO č. 183/22 - změna specifických ukazatelů v kapitole 917 07 – Transfery – poskytnutí individuálních dotací v oblasti péče o kulturní dědictví na rok 2022Ing. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_042_P01_ZRRO_183_22.pdf [176,99 kB]
A_042_P02_vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace.pdf [347,04 kB]
43Poskytnutí finančního daru vítězi soutěže Památka roku 2021 Libereckého kraje z kapitoly 917 07 - TransferyIng. Květa VinklátováVKPPCR
A_043_P01_Smlouva_OLP_2374_2022_o_poskytnuti_financniho_daru_Mestu_Jilemnice.pdf [122,87 kB]
A_043_P02_Seznam_prihlasenych_pamatek_hodnoceni.pdf [94,95 kB]
44Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1617/2022 na obnovu pivovaru č. p. 100 v Novém BoruIng. Květa VinklátováVKPPCR
A_044_P01_Zadost_o_zmenu_CITOS.pdf [131,75 kB]
A_044_P02_Dodatek_c.2_ke_smlouve_OLP_1617_2021.pdf [188,99 kB]
45ZR–RO č. 182/22 - změna v kapitole 926 07 - poskytnutí účelových dotací v rámci programu 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastrukturyIng. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_045_P01_ZRRO_182_22_.pdf [191,07 kB]
A_045_P02_Hodnotici_formular_7_10.pdf [126,79 kB]
A_045_P03_OLP_2314_2022.pdf [381,26 kB]
A_045_P04_OLP_2315_2022.pdf [387,75 kB]
46Žádost o změnu parametru v projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obce Světlá pod JeštědemMgr. Jiří Ulvr
47ZR-RO č. 189/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 2.6 Podpora místní Agendy 21Mgr. Jiří UlvrVF, VHRR
A_047_P04_2.6_MA21_Vyzva_2022.pdf [191,59 kB]
A_047_P03_2.6_MA21_smlouva_vzor_2022.pdf [192,78 kB]
A_047_P02_2.6_ZR_RO_189_22_MA21.pdf [113,66 kB]
A_047_P01_2.6_ZR_RO_189_22_Hodnotici_formular.pdf [109,26 kB]
48ZR-RO č. 190/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemeselMgr. Jiří UlvrVF, VHRR
A_048_P04_2.5_Vyhlaseni_programu_2022.pdf [185,52 kB]
A_048_P03_2.5_Vzor_smlouva_2022.pdf [143,96 kB]
A_048_P02_2.5_ZR_RO_190_2022.pdf [124,71 kB]
A_048_P01_2.5_ZR_RO_190_22_Hodnotici_formular.pdf [139,82 kB]
49Žádost o prodloužení termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obce BohaticeMgr. Jiří Ulvr
A_049_P03_dodatek1_OLP_2614_2021_Bohatice.pdf [189,61 kB]
A_049_P02_OLP_2614_2021.pdf [283,85 kB]
A_049_P01_Zadost_o_zmenu_obec_Bohatice.pdf [54,71 kB]
50Projektové záměry Libereckého kraje do ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad NisouMgr. Jiří Ulvr
A_050_P01_mapa_aglomerace_ITI_LBC-JBC.pdf [2,08 MB]
A_050_P02_ITI_LBC-JBC_zamery_LK.pdf [60,75 kB]
51Dodatek č. 4 ke smlouvě OLP/3941/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravyIng. Jan SvitákVD
A_051_P01_zadost1.pdf [158,16 kB]
A_051_P02_dodatek_4_OLP_3941_2018.pdf [109,7 kB]
52ZR-RO č. 201/22 - úpravy v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství; záštity s finanční podporou a rozhodnutí o poskytnutí dotace - resort dopravyIng. Jan SvitákVF, VD
A_052_P01_tabulky_RO_201-22.pdf [190,59 kB]
A_052_P02_tabulka.pdf [78,02 kB]
A_052_P03_smlouva_o_poskytnuti_dotace_OLP_2324_2022_jandl.pdf [133,96 kB]
53Vstup Libereckého kraje do Honebního společenstva RalskoIng. Jan Sviták
A_053_P01_Honebni_pozemky_ve_vlastnictvi_LK.pdf [279,73 kB]
54Smlouva o spolupráci při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou mezi Středočeským a Libereckým krajem č. OLP/2281/2022Ing. Jan SvitákVD
054_P01_Smlouva_LK-ScK.pdf [259,26 kB]
054_P02_Smlouva_LK-ScK_priloha_1.pdf [65,87 kB]
054_P03_Smlouva_LK-ScK_priloha_2.pdf [49,46 kB]
054_P04_Smlouva_LK-ScK_priloha_3.pdf [113,42 kB]
054_P05_Smlouva_LK-ScK_priloha_4.pdf [159,18 kB]
054_P06_Smlouva_LK-ScK_priloha_5.pdf [88,9 kB]
55Tarif integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (Tarif IDOL) – platnost od 1. 7. 2022Ing. Jan SvitákVD
A_055_P01_Cenik_IDOL_01.07.2022.pdf [194,48 kB]
A_055_P02_Tarif_IDOL_01.07.2022.pdf [933,77 kB]
56Písemné informacečlenové rady krajeVF
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 18. 5. 2022 do 7. 6. 2022Ing. Zbyněk MiklíkVF
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 9. a 10. zasedání rady kraje a na 14. a 15. mimořádném zasedání rady krajeIng. Zbyněk MiklíkVF
A_56_b_prehled_VZ_9._a_10.RK_a_14._a_15.mRK.pdf [846,59 kB]
c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2022Ing. Zbyněk MiklíkVF
d) Předpokládaný věcný a časový harmonogram přípravy Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2023 - 2026 a rozpočtu Libereckého kraje na rok 2023Ing. Zbyněk MiklíkVF
e) Výroční zpráva za rok 2021 Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceIng. Jan SvitákVF
A_056_e_P01_Vyrocni_zprava_za_rok_2021.pdf [1,39 MB]
A_056_e_P02_Zprava_nezavisleho_auditora.pdf [1,03 MB]
f) Vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Libereckého krajeIng. Jan SvitákVF
A_056_f_P01_Vyhodnoceni_zimni_udrzby_silnic_II.a_III.trid_v_LK_za_obdobi_2021-2022.pdf [277,84 kB]
g) Zpráva o ukončení realizace projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o.Mgr. Jiří UlvrVF
h) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.Mgr. Jiří UlvrVF
A_056_h_P01_VYROCNI_ZPRAVA_ARR_2021_pdf.pdf [1,27 MB]
i) Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu za rok 2021Ing. Květa VinklátováVF
A_P01_Zprava_o_cinnosti_Krajske_vedecke_knihovny_v_Liberci.pdf [3,18 MB]
A_P02_Zprava_o_cinnosti_Severoceskeho_muzea_v_Liberci.pdf [2,94 MB]
A_P03_Zprava_o_cinnosti_Oblastni_galerie_Liberec.pdf [1,91 MB]
A_P04_Zprava_o_cinnosti_Vlastivedneho_muzea_a_galerie_v_Ceske_Lipe.pdf [3,26 MB]
A_P05_Zprava_o_cinnosti_Muzea_Ceskeho_raje_v_Turnove.pdf [18,02 MB]
j) Informace o navržených smluvních podmínkách ze strany státu k objektu SKLOEXPORTUIng. Zbyněk MiklíkVF
57Náměty a připomínky
58ZR-RO č. 204/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlůMgr. Jiří UlvrVF
A_058_P01_DF_2.8_Akumulace_hodnotici_formular_2022.pdf [63,03 kB]
A_058_P02_2.8_ZR_RO_204_22_Akumulace.pdf [142,38 kB]
A_058_P03_Vzor_smlouvy_DF_2.8_Akumulace_2022.pdf [236,27 kB]
A_058_P04_Program_DF_2.8_Akumulace_2022.pdf [324,02 kB]
59Závazek spolufinancování projektu „Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu“, dohoda o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partneryMgr. Jiří UlvrVF
A_059_P01_dohoda_partnerstvi.pdf [272,79 kB]
A_059_P02_dohoda_polsky.pdf [299,45 kB]
Stahování el. dokumentu