Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 3. 2022
A_001_P01_zapis_29_3_2022_3_ZK.pdf [1,13 MB]
2Volba ověřovatelů zápisuMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Volba volební komiseMartin Půta
5Návrh programu
005_P01_navrh_programu_ZK.pdf [467,86 kB]
6Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
A_006_P01_kontrola_usn_ZK.pdf [228,15 kB]
7Zpráva o činnosti rady kraje za období od 5. 3. 2022 do 8. 4. 2022Martin Půta
A_007_P02_6_RK_15_03_2022_vypis_usn.pdf [1,43 MB]
A_007_P03_10_mRK_21_03_2022_vypis_usn.pdf [157,19 kB]
A_007_P04_11_mRK_28_03_2022_vypis_usn.pdf [145,59 kB]
A_007_P05_7_RK_06_04_2022_vypis_usn.pdf [1,95 MB]
A_007_P06_12_mRK_11_04_2022_vypis_usn.pdf [104,13 kB]
A_007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK.pdf [1,44 MB]
8ZR–RO č. 118/22 – snížení výdajů kapitoly 931 01 – Krizový fond LK, nespecifikované rezervy a navýšení výdajů kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictvíMartin PůtaVF
A_008_P01_ZR_RO_118_22_a_PaV.pdf [451,34 kB]
A_008_P02_Zadost_o_dotaci_ZZSLK_defibrilatory.pdf [238,18 kB]
A_008_P03_Priloha_zadosti_ZZSLK_AED.pdf [353,54 kB]
A_008_P04_Vypis_BRLK_ZZSLK.pdf [32,5 kB]
9Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Sdružení obcí Libereckého krajeMartin Půta
A_004_P01_Smlouva_SOLK_2022.pdf [176,31 kB]
A_004_P02_Cestne_prohlaseni_zadatele_o_podporu_z_rozpoctu_LK_SOLK_2022.pdf [66,1 kB]
10Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka LiberecIng. Jan Sviták
11Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Nedaříž Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_0011_P01_situace_nedariz.pdf [519,1 kB]
12Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Frýdlant Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_0012_P01_situace_frydlant.pdf [551,13 kB]
13Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Bítouchov u Semil Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_0013_P01_situace_bitouchov_u_semil_pozemky.pdf [622,39 kB]
14Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemku v k. ú. Raspenava Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_0014_P01_situace_raspenava_pozemek.pdf [534,03 kB]
15Majetkoprávní operace – zamítavé stanovisko k předběžnému záměru prodeje pozemku v k. ú. Starý Harcov (FAMA 2022/01/061)Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_0015_P01_situace_stary_harcov_pozemek.pdf [761,2 kB]
16Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Polesí u Rynoltic (FAMA 2021/09/036) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_016_P01_mapa_Polesi_u_Rynoltic_036.pdf [541,89 kB]
17Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Polesí u Rynoltic (FAMA 2021/10/060) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_017_P01_mapa_Polesi_u_Rymoltic_060.pdf [676,42 kB]
18Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Troskovice (FAMA 2021/10/022) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_018_P01_mapa_Troskovice_022.pdf [474,62 kB]
19Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Tanvald (FAMA 2021/12/006) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_019_P01_mapa_Tanvald_066.pdf [679,55 kB]
20Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Roztoky u Semil (FAMA 2022/01/002) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_020_P01_mapa_Roztoky_u_Semil_002.pdf [487,96 kB]
21ZR-RO č. 123/22 - zapojení zůstatku disponibilních zdrojů roku 2021 alokací do rozpočtu kraje 2022Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_021_P01_tab_ZR-RO_123-22_HV_II.pdf [1,12 MB]
22ZR-RO č. 98/22 – úpravy v kapitole 926 05 - Dotační fond, Program 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců, rozhodnutí o poskytnutí dotacíPetr TulpaVF, VSV
A_022_P01_ZR_RO_98_22_tabulky.pdf [281,78 kB]
A_022_P02_Vzor_smlouvy_DFLK_5.1_Podpora_integrace.pdf [264,95 kB]
A_022_P03_Zaverecne_vyuctovani_zaverecna_zprava_projektu.pdf [147,38 kB]
A_022_P04_Zavazna_hodnotici_kriteria.pdf [141,02 kB]
23Změna zřizovacích listin a změna příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací odboru sociálních věcíPetr TulpaVSV
A_023_P04_Priloha_c_1_ke_ZL_Domov_Slunecni_dvur.pdf [151,12 kB]
A_023_P05_Priloha_c_1_ke_ZL_DaPSS_Ceska_Lipa.pdf [119,49 kB]
A_023_P06_Priloha_c_1_ke_ZL_DD_Sloup.pdf [151,62 kB]
A_023_P07_Priloha_c_1_ke_ZL_DD_Velke_Hamry.pdf [122,17 kB]
A_023_P08_Priloha_c_1_ke_ZL_Domov_Raspenava.pdf [125,83 kB]
A_023_P09_Priloha_c_1_ke_ZL_APOSS.pdf [133,79 kB]
A_023_P10_Priloha_c_1_ke_ZL_Domov_a_Centrum_dennich_sluzeb_Jablonec.pdf [138,63 kB]
A_023_P01_ZL_CIPS_LK.pdf [172,99 kB]
A_023_P02_Priloha_c_1_ke_ZL_CIPS_LK.pdf [155,85 kB]
A_023_P03_ZL_Domov_Slunecni_dvur.pdf [156,21 kB]
24ZR-RO č. 113/22, kterým se navyšují příjmy a výdaje kraje a rozhodnutí o poskytnutí peněžního daru DS Vratislavice n. Nisou, p. o.Petr TulpaVF, VSV
A_024_P01_ZR-RO_113_22.pdf [229,37 kB]
A_024_P03_Darovaci_smlouva_OLP7622022.pdf [174,84 kB]
A_024_P02_Darovaci_smlouva_OLP7612022.pdf [179,91 kB]
25Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – významná akce v oblasti životního prostředí a zemědělství – na akci Fresh FestivalVáclav ŽidekVZPZ
A_025_P01_Smlouva_OLP_892_2022_Fresh_Fest.pdf [294,88 kB]
26ZR-RO č. 96/22 - Podpora strategických partnerů v oblasti naplňování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého krajeVáclav ŽidekVF, VZPZ
A_026_P01_ZRRO_96_2022.pdf [132,8 kB]
A_026_P02_mapa_POU_LK.pdf [246,53 kB]
A_026_P03_financovani_dle_oblasti.pdf [55,95 kB]
A_026_P04_vzor_smlouvy_strateg_partneri_EVVO.pdf [692,45 kB]
026_P05_zav_parametry_DDM_Novy_Bor.pdf [70,4 kB]
026_P06_zav_parametry_Geopark_Ralsko.pdf [67,91 kB]
026_P07_zav_parametry_Lewandulka.pdf [75,16 kB]
026_P08_zav_parametry_Podralsky_NF_ZOD.pdf [89,64 kB]
026_P09_zav_parametry_Spolecnost_pro_JH.pdf [64,56 kB]
A_026_P10_zav_parametry_SEV_Cesky_raj.pdf [82,64 kB]
27ZR-RO č. 97/22 - rozhodnutí o poskytnutí individuálních a programových dotací z Fondu ochrany vodVáclav ŽidekVF, VZPZ
A_027_P01_ZRRO_97_2022_tabulka.pdf [365,22 kB]
A_027_P02_navrh_podpory_PVA_2021.pdf [129,31 kB]
A_027_P04_smlouva_SVS_Liberec.pdf [303,32 kB]
A_027_P03_smlouva_Levinska_Olesnice.pdf [311,01 kB]
A_027_P05_smlouva_Dolni_Rasnice.pdf [304,82 kB]
28Návrh obsahu Aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje č. 2Mgr. Jiří UlvrVD, VHRR
A_028_P01_NavrhObsahAktualizaceZURLKc2.pdf [860,55 kB]
29Navýšení závazku spolufinancování projektu „Domov Raspenava, p.o. – výstavba nových prostor“Mgr. Jiří UlvrVF, VHRR, VSV
30Žádost o změnu termínu realizace projektu z programu 2.2 Dotačního fondu Libereckého kraje – Regionální inovační program – G&B beads, s.r.o.Mgr. Jiří Ulvr
A_030_P01_zadost_GaB_Beads.pdf [92,58 kB]
A_030_P02_Smlouva_G_a_B_Beads_OLP_3390.pdf [290,09 kB]
A_030_P03_dodatek_OLP_3390_2021_GaB_Beads.pdf [184,85 kB]
31ZR–RO č. 122/22 – snížení výdajů v 923 03 Spolufinancování EU a navýšení výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO – odboru silničního hospodářstvíMgr. Jiří UlvrVF, VD, VHRR
A_031_P01_ZRRO_122_22.pdf [322,18 kB]
A_031_P02_seznam_pripravovanych_projektovych_zameru.pdf [167,22 kB]
32Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2022–2025Ing. Dan RamzerVTS
A_032_P01_Plan_rozvoje_sportu_2022_2025.pdf [347 kB]
33ZR-RO č. 102/22 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, dotace na projekt Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022 a její poskytnutí partnerům projektuIng. Dan RamzerVF, VVVZ
A_033_P01_tabulkova_cast_ZR_Ro_102_22_kap91704.pdf [263,2 kB]
A_033_P02_Rozhodnuti_o_dotaci_0007_9_SOU_2022_bez_podpisu.pdf [3,89 MB]
A_033_P03_dodatek_c_1_smlouvy_OLP_191_2022.pdf [172,01 kB]
A_033_P04_smlouva_OLP_735_2022.pdf [241,42 kB]
A_033_P05_smlouva_OLP_736_2022.pdf [244,69 kB]
A_033_P06_smlouva_OLP_737_2022.pdf [244,69 kB]
34ZR–RO č. 100/22 - změna specifického ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací v rámci programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji 2022Ing. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_034_P01_ZRRO_100_22.pdf [314,58 kB]
A_034_P03_Vzor_smlouvy.pdf [371,29 kB]
A_034_P02_Hodnotici_formular_souhrnna_tabulka_7.2_Zachrana_a_obnova_pamatek_v_LK.pdf [308,75 kB]
35ZR-RO č. 101/22 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací z programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji 2022Ing. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_035_P01_ZRRO_101_22_a_vliv_PaV.pdf [351,2 kB]
A_035_P02_Prehled_zadatelu_do_programu_7.1_Kulturni_aktivity_v_Libereckem_kraji_2022.pdf [346,14 kB]
A_035_P03_Vzorova_smlouva_o_poskytnuti_dotace_7_1_Kulturni_aktivity_2022.pdf [307,3 kB]
36ZR-RO č. 105/22 - změna specifických ukazatelů v kapitole 917 07 – Transfery – poskytnutí individuálních dotací v oblasti péče o kulturní dědictví na rok 2022Ing. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_036_P01_ZRRO_105_22_a_vliv_PaV.pdf [203,01 kB]
A_036_P02_vzor_smlouvy.pdf [359,28 kB]
37Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1819/2021 o poskytnutí účelové individuální dotace z kapitoly 917 07 – Transfery v oblasti památkové péčeIng. Květa VinklátováVKPPCR
A_037_P01_Zadost_o_zmenu_zavazneho_parametru_a_terminu_dokonceni_projektu_.pdf [175,94 kB]
A_037_P02_KULK_11390_Horni_Police_sanace_stropu_a_rimsy_S_ambitu_ZS.pdf [440,51 kB]
A_037_P03_Dodatek_c_2_ke_smlouve_OLP_1819_2021.pdf [148,32 kB]
38ZR-RO č. 104/22 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací z programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2022Ing. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_038_P01_ZRRO_104_22.pdf [284,11 kB]
A_038_P02_Hodnotici_formular_Dotacni_program_7_6.pdf [277,08 kB]
A_038_P03_Vzor_smlouvy_7_6.pdf [291,87 kB]
39ZR-RO č. 115/22 – snížení výdajů v kapitole 917 21 – Transfery, odbor dopravní obslužnosti a navýšení výdajů v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor DO; odbavovací systémyIng. Jan SvitákVF, VD
A_039_P01_tabulky_ZR-RO_115-22.pdf [496,19 kB]
A_039_P02_Prehled_nakladu_MOS_05.04.2022.pdf [89,58 kB]
40Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceIng. Jan SvitákVD
A_040_P01_Priloha_c_1_zrizovaci_listiny.pdf [6,22 MB]
A_040_P02_Zmeny_v_priloze_zrizovaci_listiny_k_26_4_2022.pdf [499,02 kB]
41Písemné informacečlenové rady krajeVF
A_041_P01_Zprava_o_cinnosti_organizace_za_rok_2021.pdf [599,75 kB]
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 16. 3. 2022 do 6. 4. 2022Ing. Zbyněk MiklíkVF
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje a na 8., 9., 10. a 11. mimořádném zasedání rady krajeIng. Zbyněk MiklíkVF
A_41_b_prehled_VZ_5._a_6.RK_a_8._9._10._a_11.mRK.pdf [840,72 kB]
c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2022Ing. Zbyněk MiklíkVF
d) Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2021Petr TulpaVF
A_041_d_P02_Zprava_LK.pdf [1,21 MB]
A_041_d_P03_SVL_LK_2021.pdf [346,89 kB]
e) Zpráva o ukončení realizace projektu „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky“Mgr. Jiří UlvrVF
KULBX00O7XGP.pdf [198,85 kB]
f) Výroční zpráva projektu Liberecký kraj sobě za rok 2021Mgr. Jiří UlvrVF
A_041_f_P01_Vyrocni_zprava_LKS_2021_1.pdf [9,11 MB]
g) Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ a návrh na zapsání nemateriálního kulturního statku na krajský seznamIng. Květa VinklátováVF
A_041_g_P01_Nominacni_list_Pavlana_Junova.pdf [84,84 kB]
A_041_g_P02_Jmenovaci_dekret_Pavlina_Junova.pdf [507,98 kB]
A_041_g_P03_Zduvodneni_zapisu_nemat._statku.pdf [2,93 MB]
h) Zpráva o činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok 2021Václav ŽidekVF
A_041_P01_Zprava_o_cinnosti_organizace_za_rok_2021.pdf [730,16 kB]
42ZR-RO č. 103/22 – zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého kraje 2022 - zapojení dotace od města Český Dub na udržitelnost projektů - aleje do kapitoly 91408 – PůsobnostiVáclav ŽidekVF, VZPZ
A_042_P01_ZRRO103_2022.pdf [124,23 kB]
43Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace - zřizovací listinaIng. Dan RamzerVVVZ
A_043_P01_ZL_Skolni_statek_Frydlant.pdf [145,95 kB]
A_043_P02_Priloha_c_1_ZL_Skolni_statek_Frydlant.pdf [135,1 kB]
44Náměty a připomínky
45Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – obecně prospěšné společnosti Maják, na krizovou intervenci ve školách v Libereckém krajiIng. Dan RamzerVVVZ
A_045_P01_smlouva_OLP_1134_2022_MAJAK.pdf [220,79 kB]
46Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizaceMgr. Vladimír RichterVZ
A_046_P01_ZL_LRN_Cvikov.pdf [173,88 kB]
A_046_P02_Priloha_c_1_LRN_Cvikov.pdf [234,16 kB]
47ZR-RO č. 135/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – individuální dotace z rozpočtu Libereckého krajePetr TulpaVF, VSV
A_047_P01_ZR_RO_135_22.pdf [236,08 kB]
A_047_P02_Smlouva_o_poskytnuti_ucelove_dotace_z_rozpoctu_LK_OLP_1141_2022.pdf [270,58 kB]
48ZR-RO č. 136/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky 1. kola dotačního řízení v roce 2022, prostředky kapitoly 313 - MPSVPetr TulpaVF, VSV
A_048_P01_ZR_RO_163_22.pdf [903,4 kB]
A_048_P02_Rozhodnuti_RP_2_2022.pdf [373,97 kB]
A_048_P03_Rozhodnuti_c_1_MPSV_2022.pdf [516,04 kB]
A_048_P04_Vzorovy_Dodatek_dotace_2022.pdf [253,78 kB]
A_048_P05_Vzorovy_Dodatek_PO_prispevek_2022.pdf [249,88 kB]
49Financování soc. služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení mimořádného 2. kola dotačního řízení na rok 2022 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 - MPSVPetr TulpaVSV
A_049_P01_Mimoradne_Vyhlaseni_DR_2022_soc_sl_prostredky_SR.pdf [197,83 kB]
A_049_P02_Priloha_c_1_k_vyhlaseni_DR_2022_Kriteria.pdf [488,61 kB]
A_049_P03_Priloha_Zadosti_2_Bezdluznost.pdf [119,77 kB]
A_049_P04_Priloha_Zadosti_4_Rozdeleni_nakladu.pdf [114,11 kB]
A_049_P05_Priloha_Zadosti_5_Informace_Katalog.pdf [54,09 kB]
A_049_P06_Priloha_Zadosti_6_Pocet_uzivatelu_cilove_skupiny.pdf [61,62 kB]
A_049_P07_Vzorova_Smlouva_dotace_2022_mimoradne_kolo.pdf [251,67 kB]
A_049_P08_Vzorova_Smlouva_PO_prispevek_2022_mimoradne_kolo.pdf [249,83 kB]
50Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací odboru sociálních věcíPetr TulpaVSV
A_050_P01_ZL_Domov_Slunecni_dvur.pdf [157,6 kB]
A_050_P02_Priloha_c_1_ke_ZL_Domov_Slunecni_dvur.pdf [151,12 kB]
A_050_P03_ZL_Domov_a_Centrum_aktivity.pdf [170,53 kB]
A_050_P04_Prilohac_1_ke_ZL_Domov_a_Centrum_aktivity.pdf [152,05 kB]
51ZR-RO č. 137/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu obnovy venkovaMgr. Jiří UlvrVF, VHRR
A_051_P04_smlouva_o_poskytnuti_dotace_POV_2022.pdf [289,5 kB]
A_051_P02_Hodnotici_formular_DSO_2022.pdf [159,91 kB]
A_051_P01_Hodnotici_formular_obce_2022.pdf [441,14 kB]
A_051_P03_ZR_RO_137_22.pdf [657,53 kB]
52ZR-RO č. 139/22 – převod finančních prostředků z kapitoly 914 02 – Působnosti do kapitoly 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – Soutěž Liberec Ideathon 2022Mgr. Jiří UlvrVF
P01_Tab_ZR-RO_139-22.pdf [252,86 kB]
53Změna ve výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje – rezignace, odvolání a volba členaMartin Půta
A_053_P01_rezignace_Kalvoda.pdf [60,73 kB]
A_053_P02_souhlas_Brodsky.pdf [65,16 kB]
54Návrh výzvy vládě České republiky a Parlamentu České republiky ve věci zachování stavebních úřadů na obcích v rámci navržené novelizace stavebního zákona Martin Půta
A_054_P01_mapa_ruseni_stav_uradu_LK_varianta_371.pdf [481,17 kB]
A_054_P02_mapa_ruseni_stav_uradu_cela_CR_varianta_371.pdf [4,05 MB]
Stahování el. dokumentu