Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 11. 2021
zapis_30_11_2021_10_ZK.pdf [1,28 MB]
2Volba ověřovatelů zápisuMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Volba volební komiseMartin Půta
5Návrh programu
11_ZK_navrh_programu_21_12_2021.pdf [748,26 kB]
6Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
006_kontrola_plneni_usneseni_ZK.pdf [492,03 kB]
7Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. 11. 2021 do 3. 12. 2021Martin Půta
A_007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK.pdf [1,44 MB]
A_007_P02_23_RK_16_11_2021_vypis_usn.pdf [1,23 MB]
A_007_P03_19_mRK_22_11_2021_vypis_usn.pdf [109,41 kB]
A_007_P04_20_mRK_29_11_2021_vypis_usn.pdf [180,72 kB]
A_007_P05_24_RK_07_12_2021_vypis_usn.pdf [579,35 kB]
8Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Božíkov Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_008_P01_situace_pozemek_bozikov.pdf [189,48 kB]
9Majetkoprávní operace bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nová Ves nad Popelkou Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_009_P01_situace_nova_ves_nad_popelkou.pdf [457,13 kB]
A_009_P02_situace_nova_ves_nad_popelkou.pdf [1,25 MB]
10Majetkoprávní operace bezúplatný převod pozemků v k. ú. Jilemnice Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_010_P02_GP_Jilemnice.pdf [640,25 kB]
11Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/09/063) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_011_P02_mapa_Roprachtice.pdf [307,68 kB]
12Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Studenec u Horek (FAMA 2021/09/029) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_012_P02_mapa_Studec_u_Horek.pdf [378 kB]
13Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Semily (FAMA 2021/11/003) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_013_P02_mapa_GP_Semily.pdf [365,79 kB]
14Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Pulečný Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_014_P02_mapa_Pulecny.pdf [306,87 kB]
15Majetkoprávní operace – převod pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem (FAMA 2021/09/080, 2021/09/081)Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_015_P01_GP_Nove_Mesto_pod_Smrkem.pdf [2,47 MB]
16Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú. Jestřebí u České Lípy Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_016_P01_mapa_Jestrebi_u_CL.pdf [213,5 kB]
17Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Lhotka u Zlaté Olešnice Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_017_P01_smlouva_3753_2021.pdf [882,35 kB]
A_017_P02_mapa_Lhotka_u_Zlate_Olesnice.pdf [264,28 kB]
18Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku v k. ú. SemilyIng. Zbyněk MiklíkVF
A_018_P01_mapa_Semily.pdf [732,78 kB]
19Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Bozkov Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_019_P01_GP_Bozkov.pdf [1,12 MB]
A_019_P02_GP_Bozkov.pdf [1,12 MB]
20Vyhlášení programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory sociální věci pro rok 2022Petr TulpaVSV
A_020_P01_Vyzva_5.1.pdf [410,39 kB]
A_020_P02_Podminky_PINMaC_2022.pdf [146,65 kB]
A_020_P03_Zavazna_hodnotici_kriteria.pdf [138,03 kB]
A_020_P04_Vzorova_smlouva_DFLK_5_1_2022docx.pdf [204,17 kB]
A_020_P05_Zadost_o_zmenu_projektu.pdf [79,45 kB]
A_020_P06_Mapa_hospodarsky_slabe_oblasti_2022.pdf [771,16 kB]
A_020_P07_Mapa_socialne_vyloucenych_lokalit.pdf [91,15 kB]
A_020_P08_SVL_Liberecky_kraj_2020.pdf [326,71 kB]
A_020_P09_Cestne_prohlaseni_o_pravdivosti_a_uplnosti_udaju.pdf [82,49 kB]
A_020_P10_Cestne_prohlaseni_o_bezdluznosti_zadatele.pdf [82,33 kB]
A_020_P11_Cestne_prohlaseni_o_platnosti_dokladu.pdf [83,48 kB]
A_020_P12_Obvykle_ceny_zarizeni_a_vybaveni.pdf [124,23 kB]
A_020_P13_Zaverecne_vyuctovani_zaverecna_zprava_projektu.pdf [198,78 kB]
A_020_P14_T1_zadost_o_dotaci_z_dotacniho_fondu_VZOR_2022.pdf [359,57 kB]
21Darovací smlouva na převod zásob zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.Petr TulpaVF
A_021_P05_Priloha_4_Sklad_potravin_k_31.10.2021.pdf [69,37 kB]
A_021_P06_Priloha_5_Sklad_pradla_stav_k_31.10.2021.pdf [49,56 kB]
A_021_P07_Priloha_6_Sklad_zdravotnickych_potreb_31.10.2021.pdf [54,11 kB]
A_021_P02_Priloha_1_Sklad_cisticich_prostredku_stav_k_31.10.2021.pdf [78,56 kB]
A_021_P01_Darovaci_smlouva_OLP-3721-2021.pdf [167,72 kB]
A_021_P03_Priloha_2_Sklad_kancelarskych_potreb_stav_k_31.10.2021.pdf [74,72 kB]
A_021_P04_Priloha_3_Sklad_OOP_stav_k_31.10.2021.pdf [53,34 kB]
22Darovací smlouva na převod zásob zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o.Petr TulpaVF
A_022_P01_Darovaci_smlouva_OLP-3729-2021.pdf [166,7 kB]
A_022_P02_Priloha_1_Stav_zasob_k_31.10.2021.pdf [1,64 MB]
23Darování ochranných pomůcek pro boj s onemocněním COVID-19 zdravotnickým zařízením v Libereckém krajiMgr. Vladimír RichterVF, VZ
24Žádost obce Nová Ves, o změnu projektu „Víceúčelové hřiště“ podpořeného z dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2020 - 2021Ing. Dan RamzerVTS
A_024_P01_Zadost_o_zmenu_projektu_obec_Nova_Ves.pdf [61,93 kB]
A_024_P02_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_4006_2020_obec_Nova_Ves.pdf [168,46 kB]
25Dodatek č. 1 Darovací smlouva č. OLP/1620/2021 darování sanitních vozů Hasičskému záchrannému sboru Libereckého krajeMgr. Vladimír RichterVF, VZ
26Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – podmínky a vyhlášení programů 4.1, 4.3 a 4.7Ing. Dan RamzerVVVZ
A_026_P01_Vyhlaseni_programu_4_1.pdf [690,8 kB]
A_026_P02_Vyhlaseni_programu_4_3.pdf [1,06 MB]
A_026_P03_Vyhlaseni_programu_4_7.pdf [1,18 MB]
A_026_P01_pp_Vyhlaseni_programu_4_1_po_projednani_zvyrazneno.pdf [780,23 kB]
A_026_P02_pp_Vyhlaseni_programu_4_3.pdf [1,22 MB]
A_026_P03_pp_Vyhlaseni_programu_4_7.pdf [1,34 MB]
27Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanostiIng. Dan RamzerVVVZ
A_027_P01_G_Zitavska_Ceska_Lipa.pdf [115,25 kB]
A_027_P02_SPST_JBC_Belgicka.pdf [110,57 kB]
A_027_P03_SPST_LBC_Tyrsova.pdf [107,32 kB]
A_027_P04_SS_remesel_a_sluzeb_JBC.pdf [113,28 kB]
A_027_P05_SSHL_Frydlant.pdf [148,14 kB]
A_027_P06_SSSSD_LBC_Truhlarska.pdf [129,51 kB]
A_027_P07_SS_Lomnice_nad_Popelkou.pdf [112,18 kB]
28Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 395/21 – úprava kapitoly 917 04 – poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2021Ing. Dan RamzerVF, VVVZ, VTS
A_028_P01_hodnoceni_projektu.pdf [152,03 kB]
A_028_P02_ZR_395_21_tabulkova_cast.pdf [379,03 kB]
A_028_P03_vzor_smlouvy_Podpora_sportovni_infrastruktury.pdf [287,45 kB]
29Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 411/21 - zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku a úprava kapitoly 912 04 OŠMTS – DD FrýdlantIng. Dan RamzerVF, VVVZ
A_029_P01_tab_cast_k_ZR_RO_411_21.pdf [498,77 kB]
30Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 412/21 – úprava 912 04, 913 04, 917 04 a 920 14 – účelové příspěvky G, SOŠ a SZŠ Jilemnice, DD Frýdlant, SPŠSE a VOŠ Liberec, SPŠ JablonecIng. Dan RamzerVF, VVVZ
A_030_P01_tabulkova_cast_k_ZR_RO_412_21.pdf [1,06 MB]
A_030_pp_P01_tab_cast_k_ZR_RO_412_21.pdf [1,06 MB]
31Vyhlášení dotačních programů - 7.6 Řemeslná a zážitková turistika a 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stáníIng. Květa VinklátováVKPPCR
A_031_P08_Vzor_smlouvy_program_7_10.pdf [378,49 kB]
A_031_P07_Vzor_smlouvy_program_7_6.pdf [296,92 kB]
A_031_P06_Priloha_c_2_k_zadosti_rozpocet_projektu_Program_7_10.pdf [180,11 kB]
A_031_P05_Priloha_c_2_k_zadosti_rozpocet_projektu__Program_7_6.pdf [168,7 kB]
A_031_P04_Priloha_c_1_k_zadosti_popis_projektu_program_7_10.pdf [199,41 kB]
A_031_P03_Priloha_c_1_k_zadosti_popis_projektu_program_7_6.pdf [211,56 kB]
A_031_P02_Vyhlaseni_programu_7_10.pdf [275,3 kB]
A_031_P01_Vyhlaseni_programu_7_6.pdf [270,41 kB]
32Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále z odvodu – Občanské sdružení Větrov, z.s.Ing. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_032_P01_Zadost_o_prominuti_penale_z_odvodu_Obcanske_sdruzeni_Vetrov.pdf [132,35 kB]
33Vyhlášení dotačního programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji – oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok 2022Ing. Květa VinklátováVKPPCR
A_033_P08_Zadost_o_dotaci_z_dotacniho_fondu_VZOR_2022.pdf [278,35 kB]
A_033_P07_Plna_moc_pro_podani_zadosti_o_dotaci.pdf [100,14 kB]
A_033_P06_Cestne_prohlaseni_o_uplatnovani_DPH.pdf [105,35 kB]
A_033_P05_Vzor_smlouvy.pdf [364,14 kB]
A_033_P04_Priloha_c._3_-_Souhlas_vlastnika_s_realizaci_praci.pdf [124,82 kB]
A_033_P03_Priloha_c._2_k_zadosti_-_fotodokumentace.pdf [402,58 kB]
A_033_P02_Priloha_c._1-_podrobny_popis_projektu.pdf [138,94 kB]
A_033_P01_Vyzva_k_predkladani_zadosti_o_dotaci_do_programu_7.2_na_rok_2022.pdf [376,65 kB]
34Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec VšeňMgr. Jiří UlvrVHRR
A_034_P01_Zadost_o_zmenu_Vsen.pdf [29,95 kB]
A_034_P02_OLP_2670_2021.pdf [280,84 kB]
A_034_P03_dodatek1_OLP_2670_2021.pdf [142,29 kB]
35Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Regionálního inovačního programu – Meretech s.r.o.Mgr. Jiří UlvrVHRR
A_035_P01_Zadost_o_zmenu_terminu_Meretech.pdf [169,01 kB]
36Poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – zajištění Lipo.ink pro rok 2022Mgr. Jiří UlvrVHRR
A_036_P01_Vyhled_nakladu_a_vynosu_LIPO_2022.pdf [136,94 kB]
A_036_P02_Smlouva_dotacni_LIPO_2022.pdf [255,45 kB]
A_036_P03_Povereni_LIPO_DaE_OLP-2604-2020.pdf [144,68 kB]
A_036_P04_Plneni_rozpoctu_2021.pdf [83,66 kB]
A_036_P05_Vyhodnoceni_cilu_2021.pdf [112,29 kB]
A_036_P06_Navrh_cilu_2022.pdf [85,99 kB]
A_036_P07_Dopady_Lipo.ink_2021.pdf [95,11 kB]
37Rozhodnutí o poskytnutí dotací z projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“, programu Asistenční vouchery Libereckého krajeMgr. Jiří UlvrVF, VHRR, RVVI
A_037_P01_Zapis_RVVI_AVII_TUL_3x.pdf [280,26 kB]
A_037_P02_Hodnotici_tabulka_AVII_TUL_3x.pdf [225,21 kB]
A_037_P03_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_AVII.pdf [895,68 kB]
A_037_P04_Vyhlaseni_programu_AVII.pdf [391,3 kB]
38Závazek spolufinancování projektu „Jedličkův ústav, p. o. – pořízení automobilu pro terénní sociální služby“ – úprava parametrů a nové podání žádostiMgr. Jiří UlvrVF, VHRR, VSV
39Vyhlášení programu Dotačního fondu, oblast podpory DOPRAVA; vyhlášení programu 6.1 - „Rozvoj cyklistické dopravy“ a programu 6.3 - „Podpora projektové přípravy“Ing. Jan SvitákVD
A_039_P02_2022_Vyhlaseni_6_3_RK.pdf [179,35 kB]
A_039_P01_2022_Vyhlaseni_6_1_RK.pdf [207,43 kB]
A_039_P03_zadost-dotace_DF_2022.pdf [359,71 kB]
A_039_P04_smlouva_6_1.pdf [145,05 kB]
A_039_P05_smlouva_6_3.pdf [142,03 kB]
40Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 398/21 - snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje a navýšení výdajů v kapitole 917 06 - Transfery; dotace v oblasti dopravyIng. Jan SvitákVF, VD
A_040_P01_tabulky_ZR-RO_398-21.pdf [84,88 kB]
A_040_P02_zadost_zdislava.pdf [259,77 kB]
A_040_P03_zadost_sdruzeni.pdf [261,93 kB]
A_040_P04_smlouva_OLP_3666_2021.pdf [147,41 kB]
A_040_P05_smlouva_OLP_3667_2021.pdf [150,86 kB]
41Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/558/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti dopravyIng. Jan SvitákVD
A_041_P01_zadost_o_zmenu.pdf [301,25 kB]
A_041_P02_dodatek_OLP_558_2020_anton.pdf [115,23 kB]
42Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 47 – Město Stráž nad Nisou, lokalita Zlatý a Stříbrný kopec – kanalizaceVáclav ŽidekVZPZ
A_042_P01_situace_kanalizace_Straz_nad_Nisou.pdf [1,33 MB]
43Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 406/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace příjemci Nábytková banka Libereckého kraje, z. s.Václav ŽidekVF, VZPZ
A_043_P02_smlouva_NBLK_Distribuce.pdf [272,18 kB]
A_043_P01_ZRRO_406_2021_tabulky.pdf [364,42 kB]
44Vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2022Václav ŽidekVZPZ
A_044_P01_oblast_podpory_8.pdf [168,27 kB]
A_044_P02_vyhlaseni_8_1.pdf [304,19 kB]
A_044_P03_vyhlaseni_8_2.pdf [304,95 kB]
A_044_P04_vyhlaseni_8_3.pdf [310,98 kB]
A_044_P05_vyhlaseni_8_5.pdf [349,89 kB]
A_044_P06_vyhlaseni_8_6.pdf [317,49 kB]
A_044_P07_hodnotici_formular.pdf [180,61 kB]
A_044_P08_vzor_zadosti.pdf [364,1 kB]
A_044_P09_vzor_smlouvy_8_1_5.pdf [281,79 kB]
A_044_P10_vzor_smlouvy_8_6.pdf [291,04 kB]
A_044_P02_pp_vyhlaseni_8_1.pdf [311,85 kB]
A_044_P03_pp_vyhlaseni_8_2.pdf [313,76 kB]
A_044_P04_pp_vyhlaseni_8_3.pdf [312,36 kB]
A_044_P05_pp_vyhlaseni_8_5.pdf [370,72 kB]
A_044_P06_pp_vyhlaseni_8_6.pdf [319,5 kB]
45ZR - RO č. 410/21 – zapojení příjmů - uhrazených poplatků za znečišťování ovzduší do 92608 Dotační fond, program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadůVáclav ŽidekVF, VZPZ
A_045_P01_ZRRO410_2021.pdf [357,55 kB]
46Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. OLP/1513/2020 společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z. ú.Václav ŽidekVZPZ
A_046_P02_dodatek_text.pdf [177,19 kB]
A_046_P01_zadost.pdf [463,73 kB]
47Písemné informacečlenové rady krajeVF
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 17. 11. 2021 do 7. 12. 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 22. a 23. zasedání rady kraje a na 17., 18., 19. a 20. mimořádném zasedání rady krajeIng. Zbyněk MiklíkVF
A_47_b_prehled_VZ_22._a_23.RK_a_17._18._19._a_20.mRK.pdf [0,99 MB]
c) Zásady pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2021 v roce 2022Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_047_c_P01_Zasady_pouziti_nereal_vydaju_v_2021_do_2022.pdf [185,78 kB]
d) Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF
e) Informace o stavu připravenosti ČSAD Liberec, a.s. – oblast Českolipsko (Západ)Ing. Jan SvitákVF
A_047_e_P01_Zprava_pripravenost_oblast_Zapad_bez_podp.pdf [349,75 kB]
f) Průběžný monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 – rok 2020Mgr. Jiří UlvrVF
A_047f_P01_Monitoring_2014_2020.pdf [1,14 MB]
g) Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy v Libereckém krajiIng. Jan SvitákVF
A_047_g_P01_Probihajici_realizace_2021+priprava_PD_2021+plan_projektove_pripravy_2022-Novoborsko.pdf [675,3 kB]
A_047_g_P02_Probihajici_realizace_2021+priprava_PD_2021+plan_projektove_pripravy_2022-.pdf [731,78 kB]
A_047_g_P03_Nabidka_cinnosti_ARR_pro_rok_2022.pdf [111,13 kB]
A_047_g_P04_Kosilka_do_ZK.pdf [137,45 kB]
h) Přerušení provozu v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizaceIng. Dan RamzerVF
A_047_h_P01_preruseni_provozu_MS_001.pdf [190,22 kB]
i) Naplňování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021 - 2030 - individuální dotace územním koordinátorům EVVOVáclav ŽidekVF
j) Ukončení projektu „Revitalizace zeleně v areálu Domu seniorů Liberec – Františkov, p. o.“, v průběhu realizaceMgr. Jiří UlvrVF
k) Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 7. – 30. 11. 2021Martin PůtaVF
A_047_k_P01_prehled_zpc_7_11_2021.pdf [200,75 kB]
A_047_k_P02_ZPC_17_2021.pdf [194,19 kB]
l) Zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Českolipsko prostřednictvím vnitřního dopravce ČSAD Liberec, a.s. - informace o sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžeIng. Jan SvitákVF
A_047_l_P01_P0391_Sdeleni_o_vysledku_setreni_zadavatel.pdf [233,24 kB]
A_047_l_P02_P0392_Sdeleni_o_vysledku_setreni_zadavatel.pdf [234,28 kB]
48Náměty a připomínky
49Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2396/2021 s obcí PertolticeMartin Půta
A_049_P01_zadost_obce.pdf [48,9 kB]
A_049_P02_dodatek_ke_smlouve_Pertoltice.pdf [132,7 kB]
A_049_P03_smlouva_Pertoltice_2396.pdf [273,37 kB]
50Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 428/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky a 931 01 – Krizový fond v souvislosti s COVID19Petr TulpaVF, VSV
A_050_P01_Tabulkova_cast_ZR_RO_428_21.pdf [394,2 kB]
51Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace resortu sociálních věcíPetr TulpaVSV
A_051_P01_ZL_DCLiberec_2021.pdf [182,95 kB]
A_051_P02_Priloha1_DCLiberec_2021.pdf [126,94 kB]
52Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 429/21 – úprava kapitoly 913 09, příspěvkové organizace, provozní příspěvek Zdravotnické záchranné služby LKMgr. Vladimír RichterVF, VZ
A_052_P03_ZZS_LK_Provoz_Vynosy_Mzdy_2011_2021.pdf [68,31 kB]
A_052_P01_Tabulky_bilance_91309_91903.pdf [286,26 kB]
A_052_P02_Stanovisko_k_ekonomice_2021_2022.pdf [566,17 kB]
53Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 430/21 – úpravy v kapitolách 917 09 transfery a 920 14 kapitálové výdaje, rozvody kyslíku v LRN Cvikov, p. o.Mgr. Vladimír RichterVF, VZ
A_053_P01_Tabulky_bilance_91709_92014.pdf [481,26 kB]
54Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 419/21 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů v kapitole 920 06 a navýšení výdajů v kapitole 914 21; dopravní obslužnostIng. Jan SvitákVF, VD
A_054_P01_tabulky_ZR-RO_419-21.pdf [579,92 kB]
55Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 422/21 – rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportuIng. Dan RamzerVF, VVVZ, VTS
A_055_P01_ZR_RO_422_21_kap91704_91404.pdf [326,96 kB]
A_055_P02_vzorova_smlouva_o_poskytnuti_ucelove_dotace_z_rozpoctu_LK.pdf [242,63 kB]
A_055_P03_kopie_zadosti_Areal_skokanskych_mustku_Harrachov.pdf [1,13 MB]
A_055_P04_kopie_zadosti_Lyzarsky_sportovni_klub_Lomnice_nad_Popelkou.pdf [2,97 MB]
A_055_P05_kopie_zadosti_Jizersky_klub_lyzaru_Desna.pdf [688,82 kB]
A_055_P06_kopie_zadosti_SML.pdf [403,18 kB]
A_055_P07_Sportimacek_prezentace-rozvoj_2022.pdf [1,1 MB]
56Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 433/21 – zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého kraje 2021 - zapojení pokut za přestupky do kapitoly 926 08 – dotační fondVáclav ŽidekVF, VZPZ
A_056_P01_ZRRO433_2021.pdf [299,9 kB]
57Dodatky č. 2 ke třem smlouvám o poskytnutí individuálních dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje pro Město FrýdlantVáclav ŽidekVZPZ
A_057_P01_zadost_Frydlant_Bulovka.pdf [309,57 kB]
A_057_P02_zadost_Frydlant_Detrichov.pdf [358,87 kB]
A_057_P03_zadost_Frydlant_opatreni.pdf [313,83 kB]
A_057_P04_dodatek_2_Frydlant_Bulovka.pdf [187,18 kB]
A_057_P05_dodatek_2_Frydlant_Detrichov.pdf [183,48 kB]
A_057_P06_dodatek_2_Frydlant_opatreni.pdf [186,55 kB]
58Úprava Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje – rozšíření možností pro zasílání žádostí o dotaci a úprava názvu oblasti podpory požární ochrana a prevence kriminalityMgr. Jiří Ulvr
A_058_P01_Statut_zmeny.pdf [426,16 kB]
Stahování el. dokumentu