Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 10. 2021
A_zapis_26_10_2021_9_ZK.pdf [1,13 MB]
2Slib člena Zastupitelstva Libereckého kraje
3Volba ověřovatelů zápisuMartin Půta
4Volba návrhové komiseMartin Půta
5Volba volební komiseMartin Půta
6Návrh programu
006_P01_navrh_programu_ZLK.doc [76 kB]
7Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
A_007_P01_kontrola_plneni_ZLK.pdf [705,4 kB]
A_007_P01_kontrola_plneni_ZLK_pp.pdf [705,4 kB]
8Zpráva o činnosti rady kraje za období od 9. 10. 2021 do 5. 11. 2021Martin Půta
A_008_P01_dilci_zpravy_clenu_RK.pdf [1,25 MB]
A_008_P02_21_RK_19_10_2021_vypis_usn.pdf [823,69 kB]
A_008_P03_16_mRK_25_10_2021_vypis_usn.pdf [107,41 kB]
A_008_P04_22_RK_02_11_2021_vypis_usn.pdf [717,22 kB]
A_008_P05_18_mRK_15_11_2021_vypis_usn.pdf [75,91 kB]
9Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na období leden až prosinec 2022Martin Půta
10Prodloužení platnosti Koncepce prevence kriminality Libereckého krajeMartin Půta
A_010_P01_Koncepce_prevence_kriminality_Libereckeho_kraje_na_obdobi_2017_az_2021.pdf [4,78 MB]
11Změny ve Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba nových členů Martin Půta
A_011_P01_rezignace_Beitl.pdf [72,88 kB]
A_011_P02_Hubel_souhlas_s_kandidaturou.pdf [348,28 kB]
12Nové znění Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého krajeMgr. René Havlík
A_012_P01_jednaci_rad_zastupitelstva_kraje.pdf [249,47 kB]
A_012_P02_jednaci_rad_zastupitelstva_kraje_upravy.pdf [258,44 kB]
13Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_013_P01_Navrh_rozpoctu_LK_2022_textova_cast.pdf [825,12 kB]
A_013_P02_Navrh_rozpoctu_LK_2022_tabulkova_cast.pdf [3,49 MB]
A_013_P03_Pravidla_rozpoctu_LK_2022_Priloha_1.pdf [323,05 kB]
A_013_P02_pp_Navrh_rozpoctu_LK_2022_tabulkova_cast.pdf [3,51 MB]
14Majetkoprávní operace – koupě: 1. pozemku v k.ú. Česká Ves v Podještědí 2. pozemku v k.ú. Český Dub Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_014_P01_GP_Ceska_Ves_v_Podjestedi.pdf [134,24 kB]
A_014_P02_mapa_Cesky_Dub.pdf [943,27 kB]
15Majetkoprávní operace – revokace usnesení č. 81/VI/20/ZK v bodě 1. a), b)Ing. Zbyněk MiklíkVF
16Změna příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcíPetr TulpaVSV
A_016_P02_Prilohac1_ke_ZL_Jed_ustav.pdf [156,2 kB]
A_016_P01_Prilohac1_ke_ZL_DS_Liberec_Frantiskov_revitalizace.pdf [142,44 kB]
A_016_P05_Prilohac1_ke_ZL_DPS_Vratislavice.pdf [127,95 kB]
A_016_P04_Prilohac1_ke_ZL_DD_Jindrichovice.pdf [155,33 kB]
A_016_P03_Prilohac1_ke_ZL_CIPS_LK_2021.pdf [172,73 kB]
17Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3866/2020 – Město Česká LípaPetr TulpaVSV
A_017_P01_Dodatek_c_1_ke_smlouve_3866_2020.pdf [133,65 kB]
A_017_P03_zadost_o_prodlouzeni_terminu_ukonceni_projektu.pdf [785,27 kB]
A_017_P02_smlouva_o_poskytnuti_dotace_komunitni_planovani_obci_Mesto_Ceska_Lipa.pdf [292,54 kB]
18Darovací smlouva na movitý majetek zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.Petr TulpaVSV
A_018_P01_Darovaci_smlouva_OLP-3573-2021.pdf [163,15 kB]
A_018_P03_Priloha_2_darovaci_smlouvy_DDNM.pdf [35,93 kB]
A_018_P02_Priloha_1_darovaci_smlouvy_DDHM.pdf [130,98 kB]
A_018_P06_Priloha_5_darovaci_smlouvy_POE.pdf [89,32 kB]
A_018_P05_Priloha_4_darovaci_smlouvy_DNM.pdf [30,94 kB]
A_018_P04_Priloha_3_darovaci_smlouvy_DHM.pdf [71,89 kB]
19Darovací smlouva na movitý majetek zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o.Petr TulpaVSV
A_019_P01_Darovaci_smlouva_OLP-3573-2021.pdf [166,66 kB]
A_019_P02_Priloha_1_darovaci_smlouvy.pdf [195,52 kB]
20Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 357/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuálních a programových dotací z Fondu ochrany vod v r. 2021Václav ŽidekVF, VZPZ
A_020_P01_ZRRO_357_2021_tabulky.pdf [368,35 kB]
A_020_P02_navrh_podpory_PVA_2021.pdf [128,8 kB]
A_020_P03_smlouva_ID_VHS_Benecko.pdf [323,31 kB]
A_020_P04_smlouva_ID_Turow_SVS_Hradek_n_N.pdf [269,24 kB]
A_020_P05_smlouva_ID_Turow_SVS_Chrastava.pdf [269,31 kB]
A_020_P06_smlouva_PVA_2021_VHS_Vysker.pdf [318,81 kB]
21Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 358/21 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje 2021 - Geopark Český ráj o. p. s.Václav ŽidekVF, VZPZ
A_021_P01_ZRRO_358_2021_tabulky.pdf [264,52 kB]
A_021_P02_dodatek_1_Geopark_CR_2021.pdf [151,26 kB]
A_021_P03_smlouva_Geopark_CR_2021.pdf [150,14 kB]
22Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 359/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace příjemci Mikroregion FrýdlantskoVáclav ŽidekVF, VZPZ
A_022_P01_ZRRO_359_2021_tabulky.pdf [363,77 kB]
A_022_P02_smlouva_Mikroregion_Frydlantsko.pdf [271,14 kB]
23Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 368/21 - zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku a pojistného plnění a úprava kapitoly 920 04Ing. Dan RamzerVF, VVVZ
A_023_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_368_21.pdf [296,86 kB]
24Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 373/21 – úprava kapitoly 917 04 – rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace Baseball clubu Blesk Jablonec n. N.Ing. Dan RamzerVF, VVVZ, VTS
A_024_P01_tabulkova_cast_ZR_RO373_21_kap91704.pdf [540,32 kB]
A_024_P02_smlouva_olp_3509_2021_Baseball_club_Blesk.pdf [311,18 kB]
A_024_P03_Kopie_zadosti_o_poskytnuti_dotace.pdf [484 kB]
A_024_P04_oznameni_o_nerealizaci_Gymnastika_Liberec.pdf [87,62 kB]
25Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace Jizerské o. p. s., na projekt Jizerská magistrála 2021Ing. Dan RamzerVVVZ, VTS
A_025_P01_smlouva_OLP_3571_2021_Jizerska_ops.pdf [314,56 kB]
A_025_P02_Kopie_zadosti_Jizerska_ops.pdf [406,12 kB]
26Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 v Olomouckém krajiIng. Dan RamzerVTS
A_026_P01_Smlouva_o_financni_spoluucasti_na_organizaci_Her_X_LODM_2022_OLP_3570_2021.pdf [536,93 kB]
27Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1171/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého krajeIng. Květa VinklátováVKPPCR
A_027_P01_Zadost_o_zmenu_nazvu,_terminu_realizace_a_parametru_Klaster_dominikanu.pdf [97,91 kB]
A_027_P02_Dodatek_c.1_k_OLP_1171_2020_po_vyboru.pdf [1 MB]
28Vyhlášení dotačního programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji pro rok 2022 - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruchIng. Květa VinklátováVKPPCR
028_A_P01_Vyhlaseni_programu_7_1_Kulturni_aktivity_2022.pdf [291,51 kB]
028_A_P02_Podrobny_popis_projektu_2022.pdf [165,26 kB]
028_A_P03_Podrobny_rozpocet_projektu_2022.pdf [205,1 kB]
028_A_P04_Vzorova_smlouva_o_poskytnuti_dotace_z_Dotacniho_fondu_2022.pdf [283,58 kB]
29Ukončení smlouvy č. OLP/133/2021 a poskytnutí účelové dotace novému příjemci – Mezinárodní hudební festival Lípa MusicaIng. Květa VinklátováVKPPCR
029_A_P01_Oznameni_ARBOR_spolek_pro_duchovni_kulturu.pdf [132,17 kB]
029_A_P02_Dohoda_o_ukonceni_smlouvy_a_zruseni_zavazku.pdf [235,07 kB]
029_A_P03_Smlouva_OLP_3245_2021_MHF_Lipa_Musica_2022_2023.pdf [413,42 kB]
30Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Divadlo F. X. Šaldy LiberecIng. Květa VinklátováVKPPCR
030_A_P01_Zadost_o_prodlouzeni_terminu_realizace.pdf [83,11 kB]
030_A_P02_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_1573_2021.pdf [152,87 kB]
31Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1583/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 7.2Ing. Květa VinklátováVKPPCR
031_A_P01_Zadost_o_zmenu_terminu_realizace_RKF_Bozkov.pdf [117,05 kB]
031_A_P02_Dodatek_c.1_k_OLP_1583_2021.pdf [141,98 kB]
32Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z programu 2.5 Dotačního fondu – Granát, družstvo umělecké výroby, TurnovMgr. Jiří UlvrVHRR
A_032_P01_Zadost_zmena_Granat.pdf [82,53 kB]
33Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 341/21 – úpravy v kapitole 917 02 – Transfery, záštity s finanční podporou a rozhodnutí o poskytnutí dotaceMgr. Jiří UlvrVF, VHRR
A_033_P01_ZR_RO_341_21.pdf [247,96 kB]
A_033_P02_OLP_3484_2021.pdf [248,72 kB]
34Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu; Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu - KORID LK, spol. s r.o.Ing. Jan SvitákVD
A_034_P01_KORID_povereni_2022-2026.pdf [229,97 kB]
A_034_P02_KORID_smlouva_dotace_2022.pdf [205,1 kB]
A_034_P03_KORID_rozpocet_2022.pdf [726,02 kB]
35Písemné informacečlenové rady krajeVF
a) Přehled veřejných zakázek projednaných na 20. a 21. zasedání rady kraje a na 15. a 16. mimořádném zasedání rady krajeIng. Zbyněk MiklíkVF
035_a_prehled_VZ_20._a_21.RK_a_15._a_16.mRK.pdf [756,98 kB]
b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF
c) Informace o změně sazby pro stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhradIng. Zbyněk MiklíkVF
d) Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje k říjnu 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_035_d_P01_Ratingove_hodnoceni_Liberecky_kraj_01-10-2021.pdf [999,06 kB]
A_035_d_P02_Vytah_z_prehledu_ratingove_stupinice_Moodys.pdf [64,87 kB]
e) Harmonogram jednání rady kraje na období leden až prosinec 2022Martin PůtaVF
f) Informace o vydání Časového plánu Libereckého kraje k provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ 05, aktualizace 2020+Václav ŽidekVF
035_P01_f_KULK_PZKO_casovy_plan_fin13_10.pdf [245,72 kB]
g) Zpráva o ukončení realizace projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém krajiPetr TulpaVF
h) Zpráva o ukončení realizace projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje III“Mgr. Jiří UlvrVF
i) Zpráva o ukončení realizace projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“Mgr. Jiří UlvrVF
j) Zpráva o ukončení realizace projektu „Knihovna Liberec – zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“Mgr. Jiří UlvrVF
k) Informace o zpracování monitorovací zprávy ke Krajskému plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024 (dále jen KPVP)Petr TulpaVF
A_035_k_P01_Monitoring_KPVP_tabulky_2021_08.pdf [85,27 kB]
A_035_k_P02_PS_Monitoring_KPVP.pdf [93,78 kB]
l) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 6. 10. 2021 do 16. 11. 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF
m) Poděkování za finanční prostředky obci Stebno a materiální pomoc městu Kryry při živelné pohromě dne 24. 6. 2021Martin PůtaVF
A_035_m_P01_dopis.pdf [39,28 kB]
36Rozhodnutí o neposkytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje - resort dopravyIng. Jan SvitákVD
A_036_P01_zadost_mesta_frydlant.pdf [267,51 kB]
A_036_P02_zadost_obec_svojkov.pdf [257,07 kB]
A_036_P03_zadost_spolek_hist_zel_martinice.pdf [258,21 kB]
37Darování vysoušečů Hasičskému záchrannému sboru LKMartin Půta
A_037_P01_Vypis_BRLK.pdf [34,7 kB]
A_037_P02_Darovaci_smlouva_OLP_3625_2021.pdf [124,76 kB]
A_037_P03_Priloha_sml_OLP_3625_2021.pdf [136,1 kB]
38Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2419/2021 s Městem SemilyMartin Půta
A_038_P01_zadost_mesta.pdf [288,95 kB]
A_038_P02_dodatek_ke_smlouve_Semily.pdf [133,54 kB]
A_038_P03_smlouva_Semily.pdf [274,3 kB]
39Majetkoprávní operace – převod práv a povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. j. OLP/3700/2018 – budoucí koupě pozemků v k. ú. Roztoky u JilemniceIng. Zbyněk MiklíkVF
40Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+Petr TulpaVSV
A_040_P01_Strategie.pdf [5,84 MB]
A_040_P02_Vyporadani_pripominek.pdf [259,11 kB]
41Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 379/21 – úpravy v kapitole 917 05 Transfery, Spolufinancování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje v roce 2022Petr TulpaVF, VSV
A_041_P01_ZR_RO_379_21.pdf [482,54 kB]
A_041_P02_Hodnoceni.pdf [456,41 kB]
A_041_P03_Vzor_smlouvy.pdf [259,9 kB]
42Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.Mgr. Vladimír RichterVZ
A_042_P01_Pozvanka.pdf [545,58 kB]
43Smlouva mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.Mgr. Vladimír RichterVF, VZ
A_043_P01_smlouva_mezi_4_akcionari_2021_finalni_verze_10_11_2021.pdf [273,78 kB]
A_043_P02_KNL_notarsky_zapis_8_10_2021.pdf [345,99 kB]
44Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 382/21 – úprava kapitol 913 04 a 912 04 – poskytnutí mimořádných účelových příspěvkůIng. Dan RamzerVF, VVVZ
A_044_P01_tabulkova_cast_k_ZR_RO_382_21.pdf [991,11 kB]
45Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 363/21 – úprava kapitol 913 04 a 912 04 – Školní statek, Frýdlant, p. o. – Návratná finanční výpomoc a změna zřizovací listinyIng. Dan RamzerVF, VVVZ
A_045_P01_Zrizovaci_listina_skolni_statek.pdf [144,59 kB]
A_045_P02_Priloha_c1_Zrizovaci_listiny_skolni_statek.pdf [134,99 kB]
A_045_P03_tabulkova_cast_ZR_RO_363_21.pdf [982,05 kB]
A_045_P04_Smlouva_navratna_financni_vypomoc_OLP_3662_2021_skolni_statek.pdf [171,23 kB]
46Navýšení závazku spolufinancování projektu „APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“Mgr. Jiří UlvrVF, VHRR, VSV
47Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 366/21 – úprava v kapitole 917 07 – Transfery – poskytnutí účelové dotace obci PolevskoIng. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_047_P01_ZRRO_c_366_21_a_vliv_PaV.pdf [199,6 kB]
A_047_P02_smlouva_OLP_3548_2021_Obnova_betlema_v_obci_Polevsko.pdf [277,71 kB]
48Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1819/2021 o poskytnutí účelové individuální dotace z kapitoly 917 07 – Transfery v oblasti památkové péčeIng. Květa VinklátováVKPPCR
A_048_P01_Zadost_o_zmenu_smlouvy_OLP_1819_2021_od_RKF_arcidekanstvi_HP.pdf [45,21 kB]
A_048_P02_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_1819_2021.pdf [138,78 kB]
49Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchuIng. Květa VinklátováVKPPCR
A_049_P01_KVKL_zrizovaci_listina.pdf [235,28 kB]
A_049_P03_OGL_zrizovaci_listina.pdf [255,16 kB]
A_049_P04_VMGCL_zrizovaci_listina.pdf [282,73 kB]
A_049_P05_MCRT_zirovaci_listina.pdf [264,03 kB]
A_049_P06_ZOO_zrizovaci_listina.pdf [202,98 kB]
A_049_P07_BZ_zrizovaci_listina.pdf [172,12 kB]
A_049_P02_SML_zrizovaci_listina.pdf [286,59 kB]
50Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 392/21 – převod financí z kapitol 914 07 Působnosti, 915 07 Významné akce, 917 07 Transfery a navýšení v kapitole 914 07 PůsobnostiIng. Květa VinklátováVF, VKPPCR
A_050_P01_tabulka_ZRRO_392_21_a_vliv_PaV.pdf [94,82 kB]
A_050_P02_PUR210628_5_Propagace_autobusy.pdf [203,61 kB]
51Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 393/21 úprava v kapitole 926 07 - Dotační fond - převod nevyčerpaných prostředků do programu 7.10 Infrastruktura cestovníhoIng. Květa VinklátováVF, VKPPCR
051_A_P01_tabulka_ZRRO_393_21a_vliv_PaV.pdf [75,05 kB]
52Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 390/21 – snížení výdajů v 920 08 – Kapitálové výdaje a navýšení výdajů v 912 08 – Účelové příspěvky PO - Fotovoltaická elektrárnaVáclav ŽidekVF, VZPZ
53Závazek spolufinancování projektu „Domov a Centrum denních služeb Jablonec n. N. – pořízení automobilu“Mgr. Jiří UlvrVF, VHRR, VSV
54Náměty a připomínky
55Úprava jednacího řádu výborů Zastupitelstva Libereckého krajeMartin Půta
A_055_P01_jednaci_rad_vyboru.pdf [171,84 kB]
Stahování el. dokumentu