Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 21. 9. 2021
A_zapis_21_9_2021_8_ZK.pdf [1,53 MB]
2Volba ověřovatelů zápisuMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Volba volební komiseMartin Půta
5Návrh programu
005_navrh_programu_ZLK.doc [91,5 kB]
6Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
A_006_P01_kontrola_plneni_usneseni_ZLK.pdf [1,98 MB]
7Zpráva o činnosti rady kraje za období od 4. 9. 2021 do 8. 10. 2021Martin Půta
A_007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK.pdf [1,76 MB]
A_007_P02_19_RK_14_09_2021_vypis_usn.pdf [966,39 kB]
A_007_P03_14_mRK_21_9_2021_vypis_usn.pdf [148,91 kB]
A_007_P04_20_RK_05_10_2021_vypis_usn.pdf [1,6 MB]
A_007_P05_15_mRK_15_08_10_2021_vypis_usn.pdf [317,65 kB]
8Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje č. OLP/1350/2020 s ČR – Hasičským záchranným sborem Libereckého krajeMartin Půta
A_008_P03_puvodni_smlouva_HZS_OLP_1350_2020.pdf [544,26 kB]
A_008_P02_dodatek_ke_smlouve.docx [27,61 kB]
A_008_P01_zadost_o_zmeny.pdf [237,21 kB]
A_008_P04_vypis_BRLK.pdf [53,93 kB]
9Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Vranov pod Ralskem Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_071_P02_situace_Vranov_pod_Ralskem_pozemek.pdf [876,15 kB]
10Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_010_P01_situace_nove_mesto_pod_smrkem.pdf [87,99 kB]
11Majetkoprávní operace – budoucí darování: 1. pozemků v k. ú. Žďárek u Sychrova 2. pozemku v k. ú. Pihel Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_011_P02_situace_pihel.pdf [1,09 MB]
A_011_P01_situace_zdarek_u_sychrova.pdf [220,51 kB]
12Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú. Benešov u Semil a k. ú. Semily Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_012_P01_situace_benesov_u_semil_semily.pdf [60,15 kB]
13Majetkoprávní operace koupě nemovitostí v k. ú. Vesec u Liberce v rámci plánované stavby "Napojení průmyslové zóny JIH v Liberci na silnici I/35" Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_013_P01_Vesec_u_Liberce.pdf [248,45 kB]
14Majetkoprávní operace – přijetí daru 1. pozemku v k.ú. Frýdlant 2. pozemku v k.ú. Kryštofovo Údolí Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_014_P01_mapa_foto_Frydlant.pdf [677,45 kB]
A_014_P02_mapa_Krystofovo_Udoli.pdf [142,62 kB]
15Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Tanvald Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_015_P01_mapa_Tanvald.pdf [318,09 kB]
16Majetkoprávní operace –koupě pozemků v k. ú. Kněžice v Lužických horách Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_016_P01_GP_Knezice_v_Luzickych_horach.doc [131 kB]
17Majetkoprávní operace – darování nemovitých věcí v k. ú. Vratislavice nad Nisou (Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_017_P01_snimek_katastralni_mapy.pdf [353,69 kB]
A_017_P02_GP_Vratislavice_nad_Nisou.pdf [256,25 kB]
A_017_P03_memorandum_OLP_1214_2021.pdf [217,17 kB]
A_017_P04_smlouva_OLP_1204_2021.pdf [895,21 kB]
18Majetkoprávní operace – darování nemovitých věcí v k. ú. Františkov u Liberce a v k. ú. Liberec (Dům seniorů Liberec – Františkov) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_018_P01_snimek_katastralni_mapy.pdf [639,52 kB]
A_018_P02_memorandum_OLP_1214_2021.pdf [217,17 kB]
A_018_P03_smlouva_OLP_1204_2021.pdf [895,21 kB]
19Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Liberec (Botanická zahrada Liberec) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_019_P01_snimek_katastralni_mapy.pdf [661,27 kB]
A_019_P02_memorandum_OLP_1214_2021.pdf [217,17 kB]
A_019_P03_smlouva_OLP_1204_2021.pdf [895,21 kB]
20Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Liberec a k. ú. Ruprechtice (Zoologická zahrada Liberec) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_020_P02_memorandum_OLP_1214_2021.pdf [217,17 kB]
A_020_P03_smlouva_OLP_1204_2021.pdf [895,21 kB]
A_020_P01_snimek_katastralni_mapy.pdf [3,51 MB]
21Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Dubá Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_021_P01_situace_Duba.pdf [291,3 kB]
22Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_022_P01_situce_Bedrichov_u_Jbc.pdf [2,39 MB]
23Majetkoprávní operace – darování 1. pozemku v k. ú. Koberovy 2. pozemku v k. ú. Hejnice Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_023_P01_GP_Koberovy.pdf [122,32 kB]
A_023_P02_GP_Hejnice.pdf [279,76 kB]
24Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku v k. ú. SemilyIng. Zbyněk MiklíkVF
A_024_P01_mapa_Semily.pdf [140,45 kB]
25Majetkoprávní operace – předběžné záměry prodeje 1. pozemku v k. ú. Dražejov u Dubé (FAMA 2021/06/041) 2. pozemku v k. ú. Dražejov u Dubé (FAMA 2021/06/039) Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_025_P01_situace_situace_Drazejov_u_Dube.pdf [1,2 MB]
A_025_P02_situace_situace_Drazejov_u_Dube.pdf [1,2 MB]
26Vypořádání za rušenou část vodního díla Lužická Nisa v k. ú. LiberecIng. Zbyněk MiklíkVF
A_026_P01_smlouva_OLP_2989_2021.pdf [192,65 kB]
A_026_P02_situacni_vykres_dokumentace.pdf [7,13 MB]
A_026_P03_znalecky_posudek.pdf [5,41 MB]
27Porušení rozpočtové kázně – prominutí penáleIng. Dan RamzerVF, VTS
A_027_P01_Zadost_o_prominuti_001.pdf [174,71 kB]
28Žádost subjektu TERRA SPORT s.r.o. o změnu projektu s názvem ČT Author CupIng. Dan RamzerVTS
A_028_P01_zadost_o_zmenu_projektu_prijemce_TERRA_SPORT.pdf [312,65 kB]
A_028_P02_Dodatek_c_2_ke_smlouve_OLP_1480_2019_TERRA_SPORT.docx [33,58 kB]
29Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace Svazku obcí Novoborska na projekt Údržba Lužickohorské magistrályIng. Dan RamzerVVVZ, VTS
A_029_P01_smlouva_OLP_3317_2021_Svazek_obci_Novoborska.docx [62,62 kB]
A_029_P02_Zadost_Svazek_obci_Novoborska.pdf [156,1 kB]
30Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery společnosti IQLANDIA, o.p.s. na projekt Podpora vzdělávání mládežeIng. Dan RamzerVVVZ
A_030_P01_smlouva_3333_2021_IQL.docx [47,63 kB]
A_030_P02_Zadost_o_poskytnuti_dotace_z_rozpoctu_Libereckeho_kraje_IQLANDIA_2021.pdf [271,03 kB]
31Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 312/21 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – individuální dotace pro MAJÁK o.p.s.Ing. Dan RamzerVF, VVVZ
A_031_P01_ZR_RO_312_21_kap_917_04.xlsx [67,02 kB]
A_031_P02_OLP_3210_2021.docx [51,66 kB]
32Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 313/21 Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu vodohospodářských akcí 2020 a 2021 v rámci Fondu ochrany vod Libereckého krajeVáclav ŽidekVF, VZZP
A_032_P01_ZRRO_313_2021_tabulky.xls [77,5 kB]
A_032_P02_navrh_PVA_2020.pdf [306,31 kB]
A_032_P03_navrh_PVA_2021.pdf [726,71 kB]
A_032_P04_smlouva_Radvanec_2020.doc [170,5 kB]
A_032_P05_smlouva_VHS_Benecko_2020.doc [168 kB]
A_032_P06_smlouva_Osecna_2021.doc [168,5 kB]
A_032_P07_smlouva_Radvanec_2021.doc [171,5 kB]
A_032_P08_smlouva_Svetla_p_J_2021.doc [168,5 kB]
33Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 314/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace příjemci Povodí Labe s. p.Václav ŽidekVF, VZZP
A_033_P01_ZRRO_314_21_tabulky.xls [78,5 kB]
A_033_P02_smlouva_Povodi_Labe.doc [154,5 kB]
34Změny dotačních programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast 8. Životní prostředí a zemědělstvíVáclav ŽidekVZZP
A_034_P01_oblast_podpory_8.pdf [177,63 kB]
A_034_P02_dopis_CVS.pdf [200,98 kB]
35Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021 - 2030 a Akční plán 2021 - 2023Václav ŽidekVVVZ, VZZP
A_035_P01_KEVVO_LK.pdf [3,01 MB]
A_035_P02_Akcni_plan_EVVO.pdf [315,46 kB]
36Navýšení závazku spolufinancování projektu „Jedličkův ústav – rekonstrukce III. NP domu B“Mgr. Jiří UlvrVF, VHRR, VSV
37Závazek spolufinancování projektu „ Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou“Mgr. Jiří UlvrVF, VD, VHRR
A_037_P01_situacni_planek.pdf [20,87 MB]
38Dodatek č. 1 k OLP/1171/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruchIng. Květa VinklátováVCRPPK
A_038_P01_Zadost_o_zmenu_nazvu,_terminu_realizace_a_parametru_Klaster_dominikanu.pdf [98,75 kB]
A_038_P02_Dodatek_c.1_k_OLP_1171_2020.docx [27,8 kB]
39Dodatek č. 1 k OLP/1509/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 7.2Ing. Květa VinklátováVCRPPK
A_039_P02_Dodatek_c.1_k_OLP_1509_2021.pdf [249,48 kB]
A_039_P01_Zadost_o_zmenu_parametru_a_terminu_realizace_Mesto_CL.pdf [353,52 kB]
40Porušení rozpočtové kázně – prominutí odvodu – Občanské sdružení Větrov, z.s.Ing. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_040_P01_Zadost_o_prominuti_platebniho_vymeru_Obcanske_sdruzeni_Vetrov.pdf [244,57 kB]
41Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 337/21 – úprava v kapitole 917 07 – Transfery – zapojení plateb z přestupku a poskytnutí finančního daruIng. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_041_P01_tabulka_ZRRO_c_337_21_a_vliv_PaV.xlsx [18,79 kB]
A_041_P02_Smlouva_OLP_3341_2021_o_poskytnuti_financniho_daru_nalez_sosky.pdf [286,18 kB]
A_041_P03_Znalecky_posudek.pdf [5,3 MB]
42Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 319/21 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky 3. kola dotačního řízení v roce 2021, prostředky kapitoly 313 - MPSVPetr TulpaVF, VSV
A_042_P01_ZR_RO_319_21.xls [191 kB]
A_042_P02_Dodatek_k_Rozhodnuti_LIB.pdf [713,16 kB]
A_042_P03_Usneseni_vlady_c_695.pdf [209,48 kB]
A_042_P04_Dodatek_Smlouva_PO_prispevek_2021_3_mimoradne_kolo.docx [33,6 kB]
A_042_P05_Dodatek_Smlouva_dotace_2021_3_mimoradne_kolo.docx [35,51 kB]
43Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 316/21 - úpravy v kapitolách 917 09 Transfery a 920 09 Kapitálové výdaje, majetkový vstup Libereckého kraje do MMN, a.s.Mgr. Vladimír RichterVF, VZ
A_043_P01_Tabulky_bilance_91709_92009.xls [82 kB]
44Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 331/21 - navýšení příjmů a navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor silničního hospodářství; platby věcných břemenIng. Jan SvitákVF, VD
A_044_P01_tabulky_ZR-RO_331-21.xls [155 kB]
45Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 332/21 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06; akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“Ing. Jan SvitákVF, VD
A_045_P01_tabulky_ZR-RO_332-21.xls [187,5 kB]
46Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 333/21 – snížení výdajů v kapitole 920 06 a navýšení výdajů v kapitole 913 06 na zimní údržbu Ing. Jan SvitákVF, VD
A_046_P01_tabulky_ZR-RO_333-21.xls [160 kB]
47Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2021)Ing. Jan SvitákVD
A_047_P01_analyza_2021_dokument_ZK.pdf [3,1 MB]
A_047_P02_Priloha_01-2021_Licence_2020.pdf [462,68 kB]
A_047_P03_Priloha_02-2021_Licence_odejmute.pdf [248,38 kB]
A_047_P04_Priloha_03-2021_Linky.pdf [656,1 kB]
A_047_P05_Priloha_04-2021_Dopravni_obsluznost.pdf [447,82 kB]
A_047_P06_Priloha_05-2021_Licence_zvlastni-linkova.pdf [260,71 kB]
A_047_P07_Priloha_06-2021_EuroVelo.pdf [431,51 kB]
A_047_P08_Priloha_07-2021_EuroVelo-CR.pdf [433,55 kB]
A_047_P09_Priloha_08-2021_Dalkove-cyklotrasy-CR.pdf [320,12 kB]
A_047_P10_Priloha_09-2021_vlaky_jizdni-kola.pdf [289,25 kB]
A_047_P11_Priloha_10-2021_zeleznice_frekvence-cestujicich.pdf [255,27 kB]
A_047_P12_Priloha_11-2021_CD_prodane_jizdenky_TR10_2006-2020.pdf [356,51 kB]
A_047_P13_Mapa_1_silnicni_sit_250.pdf [4,45 MB]
A_047_P14_Mapa_2_smrt_nehody_2020.pdf [1,95 MB]
A_047_P15_Mapa_3_nehody_pocet_2020.pdf [1,84 MB]
A_047_P16_Mapa_4_nehody_opakujici_useky_2020.pdf [1,86 MB]
A_047_P17_Mapa_5_nehody_2020_vyber_zavineni.pdf [1,9 MB]
A_047_P18_Mapa_6_nehody_2020_nedani_prednosti.pdf [1,85 MB]
A_047_P19_Mapa_7_nehody_2020_smyk.pdf [1,83 MB]
A_047_P20_Mapa_8_nehody_2020_neprimerena_rychlost.pdf [2,02 MB]
A_047_P21_Mapa_9_dopravni_hriste_2020.pdf [1,78 MB]
A_047_P22_Mapa_10_trasy_dopravci_2021.pdf [2,39 MB]
A_047_P23_Mapa_11_urbanizovane_uzemi_1km_mimo_dostup_2021.pdf [1,53 MB]
A_047_P24_Mapa_12_pocet_spoju_v_bus_zastavkach_14_04_2021.pdf [2,08 MB]
A_047_P25_Mapa_13_pocet_spoju_v_zastavkach_vcetne_MHD_14_04_2021.pdf [2,09 MB]
A_047_P26_Mapa_14_IDOL_tarif.pdf [1,67 MB]
A_047_P27_Mapa_15_sit_cyklodopravy.pdf [4,53 MB]
A_047_P28_Mapa_16_cyklotrasa_odra-nisa.pdf [1,75 MB]
A_047_P29_Mapa_17_hypsometrie_2021.pdf [1,64 MB]
A_047_P30_Mapa_18_relief_terenu_2021.pdf [2,26 MB]
A_047_P31_Mapa_19_majetek_cely_rok_2020.pdf [1,9 MB]
A_047_P32_Mapa_20_zimni_udrzba_technologie_2020_2021.pdf [1,83 MB]
A_047_P33_Mapa_21_zimni_udrzba_poradi_dulezitosti_2020_2021.pdf [1,63 MB]
A_047_P34_Mapa_22_stav_silnic_po_sberu_31_12_2020.pdf [1,92 MB]
A_047_P35_Mapa_23_RSD_mapa_oprav_2021.pdf [4,94 MB]
A_047_P36_Mapa_24_RSD_mapa_vystavba_2021.pdf [0,98 MB]
A_047_P37_Mapa_25_podklady_opravy_2020_CL.pdf [1,29 MB]
A_047_P38_Mapa_26_podklad_uver_2020_LB.pdf [1,89 MB]
A_047_P39_Mapa_27_podklady_opravy_2020_JN_SM.pdf [2,18 MB]
A_047_P40_Mapa_28_zeleznicni_trate_LK.pdf [3,43 MB]
A_047_P41_Mapa_29_zastavky_drahy_2021.pdf [2,26 MB]
A_047_P42_Mapa_30_LK_2020_schema_zeleznice_linky_dopravci.pdf [1,48 MB]
A_047_P43_Mapa_31_LK_2020_schema_zeleznice_linky.pdf [1,48 MB]
A_047_P44_Mapa_32_LK_2020_schema_zeleznice_vozidla.pdf [2,88 MB]
A_047_P45_Mapa_33_LK_2020_schema_zeleznice_trate_bezbarierovost.pdf [2,2 MB]
A_047_P46_Mapa_34_Pocet_cestujcich_zastavky_vlak_LK_2020.pdf [1,68 MB]
A_047_P47_Mapa_35_Pocet_spoje_cestuj_2020_trate_LK_spoj_celk.pdf [1,16 MB]
A_047_P48_Mapa_36_Pocet_spoje_cestuj_2020_trate_LK_spoj_Os_Sp.pdf [1,13 MB]
A_047_P49_Mapa_37_Pocet_spoje_cestuj_2020_trate_LK_spoj_R.pdf [1,08 MB]
A_047_P50_Mapa_38_Pocet_spoje_cestuj_2020_trate_LK_cest_OS_Sp_R.pdf [1,11 MB]
A_047_P51_Mapa_39_Pocet_spoje_cestuj_2020_trate_LK_cest_OS_Sp.pdf [1,09 MB]
A_047_P52_Mapa_40_Pocet_spoje_cestuj_2020_trate_LK_cest_R.pdf [1,02 MB]
A_047_P53_Mapa_41_Pocet_spoje_cestuj_2020_trate_LK_prumer_cest_na_spoj_celkem.pdf [1,15 MB]
A_047_P54_Mapa_42_Pocet_spoje_cestuj_2020_trate_LK_prumer_cest_na_spoj_OS_Sp.pdf [1,15 MB]
A_047_P55_Mapa_43_Pocet_spoje_cestuj_2020_trate_LK_prumer_cest_na_spoj_R.pdf [1,09 MB]
48Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 327/21 – navýšení příjmů a navýšení výdajů v kapitole 917 21; Dodatek č. 1 ke Smlouvě s KORID LK, spol. s r.o. – rok 2021Ing. Jan SvitákVF, VD
A_048_P01_tabulky_ZR-RO_327-21.xls [175 kB]
A_048_P02_KORID_dodatek_1_ke_smlouve_dotace_2021.docx [31,23 kB]
49Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 328/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 21 - Působnosti, odbor dopravní obslužnosti; dopravní obslužnostIng. Jan SvitákVF, VD
A_049_P01_tabulky_ZR-RO_328-21.xls [137 kB]
50Písemné informacečlenové rady krajeVF, VVVZ
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 8. 9. 2021 do 5. 10. 2021,Ing. Zbyněk MiklíkVF, VVVZ
A_050_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_RK_od_08_09_2021_do_05_10_2021.pdf [328,32 kB]
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 18. a 19. zasedání rady kraje a na 14. mimořádném zasedání rady kraje,Ing. Zbyněk MiklíkVF, VVVZ
A_050_b_prehled_VZ_18._a_19.RK_a_14.mRK.doc [823 kB]
c) Zpráva o ukončení realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Obchodní akademie Česká Lípa“,Mgr. Jiří UlvrVF, VVVZ
A_050_c_Zprava_ukonceni_OA_CL.docx [22,36 kB]
d) Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2021.Ing. Zbyněk MiklíkVF, VVVZ
A_050_d_Plneni_rozpoctu_01_09_2021.pdf [876,73 kB]
e) Poděkování Libereckému kraji za iniciativu s negativními dopady těžby v hnědouhelném dole TurówMartin PůtaVF, VVVZ
A_050_e_P01_kosilka_Zpis.doc [47 kB]
A_050_e_P02_DS_MŽP_68895-2021.pdf [740,53 kB]
f) Zpráva o ukončení realizace projektu "Školy bez bariér - Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p.o."Mgr. Jiří UlvrVF, VVVZ
A_50_f_Zprava_o_ukonceni_projektu_Jergym.docx [21,25 kB]
g) Vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Libereckého kraje za období listopad 2020 - duben 2021 - případné dopady navrhované optimalizace okruhůIng. Jan SvitákVF, VVVZ
A_050_g_DZ_vyhodnoceni_zimni_udrzby.pdf [622,09 kB]
A_050_g_P01_vyhodnoceni_zimni_udrzby_silnic_II_a_III_trid_na_uzemi_LK_11.pdf [390,83 kB]
51Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec ŽdírecMgr. Jiří Ulvr
A_051_P01_Zadost_o_zmenu_Zdirec.pdf [1,54 MB]
52Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z programu 2.5 Dotačního fondu – Martin SkalníkMgr. Jiří Ulvr
A_052_P04_dodatek2_OLP_2008_2020_Skalnik.pdf [345,68 kB]
A_052_P03_dodatek1_OLP_2008_2020_Skalnik.pdf [351,44 kB]
A_052_P02_Smlouva_OLP_2008_2020_Skalnik.pdf [423,43 kB]
A_052_P01_zadost_Skalnik_.pdf [113,88 kB]
53Porušení rozpočtové kázně – prominutí odvodu město TurnovIng. Dan RamzerVF, VTS
A_053_P01_Zadost_o_prominuti.pdf [138,46 kB]
A_053_P02_Zadost_o_prominuti2.pdf [117,76 kB]
54Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z. s.Ing. Dan RamzerVF, VTS
A_054_P01_zadost_prominuti_FKSLOVAN_HradeknN.pdf [64,24 kB]
55Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k. ú. Jablonné v Podještědí (bývalá LDN)Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_055_P01_mapa_Jablonne_v_Podjestedi.pdf [446,74 kB]
56Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2022 – 2025Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_056_P01_SVR_2022-2025_textova_cast.docx [175,51 kB]
A_056_P02_SVR_2022-2025_tabulkova_cast.xlsx [122,3 kB]
57Náměty a připomínky
58Informace o stavu jednání ve věci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci při řešení dopadů těžby v polském hnědouhelném dole TurówMartin Půta
59Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 352/21 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí o poskytnutí dotace Obci SvojkovMartin PůtaVF
A_059_P01_ZR_RO_352_21_a_PaV_Svojkov.xlsx [48,57 kB]
A_059_P02_zadost_Svojko.pdf [1,04 MB]
A_059_P03_vypis_BRLK_dotace_Svojkov.pdf [33,58 kB]
A_059_P04_smlouva_o_poskytnuti_dotace_Svojkov.docx [54,83 kB]
60Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 353/21 – poskytnutí finančního daru KNL, a.s., úpravy v kapitole 931 01Martin PůtaVF
A_060_P01_ZR_RO_353_21_a_PaV.xlsx [42,88 kB]
A_060_P02_zadost.pdf [173,14 kB]
A_060_P03_vycisleni_nakladu.pdf [337,36 kB]
61Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 339/21 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 912 09 Účelové příspěvky POMgr. Vladimír RichterVF, VZ
A_061_P01_Tabulky_bilance_91209_91709.xls [80,5 kB]
62Poskytnutí investiční dotace městu Vysoké nad Jizerou na projekt „Železobetonové konstrukce nového pavilonu E Ústavu chirurgie ruky a plast. chirurgie Vysoké n. J.“Mgr. Vladimír RichterVF, VZ
A_062_P01_Smlouva_o_poskytnuti_dotace_Vysoke_nad_Jizerou.pdf [898,47 kB]
63Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady MMN, a.s.Mgr. Vladimír RichterVZ
A_063_P01_Pozvanka_VH_MMN.pdf [19,83 MB]
A_063_P02_Navrh_novych_stanov_spolecnosti_MMN.pdf [390,41 kB]
A_063_P03_Smlouva_Predseda_predstavenstva.pdf [299,23 kB]
A_063_P04_smlouva_Mistopredseda_predstavenstva.pdf [298,2 kB]
A_063_P05_smlouva_clen_predstavenstva.pdf [261,42 kB]
A_063_P06_Vykonny_clen_predstavenstva.pdf [299,15 kB]
A_063_P07_smlouva_Predseda_dozorci_rady.pdf [257,13 kB]
A_063_P08_smlouva_Mistopredseda_dozorci_rady.pdf [258,54 kB]
A_063_P09_smlouva_clen_dozorci_rady.pdf [258,48 kB]
A_063_P10_Smlouva_vykonu_funkce_clena_vyboru_pro_audit.pdf [249,29 kB]
A_063_P11_stanovisko_MMN_a_s_Ing_Pavel_Marek.pdf [862,78 kB]
A_063_P12_dopis_Mlejnkova_nomince_dozorci_rada_MMN.pdf [121,79 kB]
64Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k.ú. Jablonec nad Nisou Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_064_P01_GP_Jablonec_nad_Nisou.pdf [291,36 kB]
65Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 367/21 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Sanace výpadku zdrojů z individuálních projektů, prostředky kapitoly 313 - MPSVPetr TulpaVF, VSV
A_065_P01_ZR_RO_367_21.xls [62 kB]
A_065_P02_Liberecky_kraj_Rozhodnuti_IP.doc [114,5 kB]
A_065_P03_Usneseni_vlady_c_695.pdf [209,48 kB]
A_065_P04_Individualni_zadost.docx [21,02 kB]
A_065_P05_Vzorova_Smlouva_dotace_2021_IP.docx [48,72 kB]
A_065_P06_Vzorova_Smlouva_PO_prispevek_2021_IP.docx [45,56 kB]
Stahování el. dokumentu