Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 22. 6. 2021 a z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 7. 7. 2021
001_A_Zapis_22_6_2021.pdf [2,44 MB]
001_A_zapis_mZK_7_7_2021.pdf [363,79 kB]
2Volba ověřovatelů zápisuMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Volba volební komiseMartin Půta
5Návrh programu
005_P01_navrh_programu_ZLK.pdf [488,57 kB]
6Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
A_006_P01_kontrola_plneni_usneseni_ZLK.pdf [3,89 MB]
7Zpráva o činnosti rady kraje za období od 5. 6. 2021 do 6. 8. 2021 Martin Půta
A_007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK.pdf [2,13 MB]
A_007_P02_12_RK_15_06_2021_vypis_usn.pdf [1,64 MB]
A_007_P03_11_mRK_25_06_2021_vypis_usn.pdf [296,13 kB]
A_007_P04_13_RK_29_06_2021_vypis_usn.pdf [1,21 MB]
A_007_P05_12_mRK_07_07_2021_vypis_usn.pdf [284,54 kB]
A_007_P06_14_RK_13_07_2021_vypis_usn.pdf [1,68 MB]
A_007_P07_15_RK_20_07_2021_vypis_usn.pdf [644,3 kB]
A_007_P08_16_RK_03_08_2021_vypis_usn.pdf [1,49 MB]
8Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 226/21, úpravy v kapitole 917 01, rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého krajeMartin PůtaVF
A_008_P01_ZR_RO_226_21.xlsx [32,87 kB]
A_008_P02_vzor_smlouvy_obce.doc [147 kB]
A_008_P03_zadost_Desna.pdf [1,65 MB]
A_008_P04_zadost_Bedrichov.pdf [339,16 kB]
9Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje č. OLP/3654/2019 s ČR – Krajským ředitelstvím policie Libereckého krajeMartin Půta
A_009_P01_zadost_o_zmeny_terminu_nazvu_ucelu.pdf [330,7 kB]
A_009_P02_dodatek_ke_smlouve.pdf [257,64 kB]
A_009_P03_puvodni_smlouva_PCR_OLP_3654_2019.pdf [145,55 kB]
A_009_P04_vypis_BRLK.pdf [62 kB]
10Změna ve Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje - volba nového členaMartin Půta
A_010_P01_souhlas_Levko.pdf [60,03 kB]
11Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Lada pro Domov Sluneční dvůr, p. o. (FAMA 2021/05/096)Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_011_P01_GP_Lada.pdf [42,93 kB]
12Majetkoprávní operace – koupěIng. Zbyněk MiklíkVF
A_012_P01_mapa_Jistebsko.pdf [251,72 kB]
A_012_P02_GP_Vlcetin_u_Bile.pdf [170,19 kB]
1. pozemku v k. ú. Jistebsko (FAMA 2021/05/020)VF
2. pozemků v k. ú. Vlčetín u Bílé (FAMA 2021/05/059)VF
13Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Krásný Les u Frýdlantu (FAMA 2021/05/050)Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_013_P01_mapa_Krasny_Les.pdf [94,19 kB]
14Majetkoprávní operace – budoucí darováníIng. Zbyněk MiklíkVF
A_0014_P01_situace_arnoltice_u_bulovky.pdf [791,58 kB]
A_0014_P02_situace_jilemnice.pdf [724,77 kB]
1. pozemků v k. ú. Arnoltice u BulovkyVF
2. pozemku v k. ú. JilemniceVF
15Majetkoprávní operace – prodejIng. Zbyněk MiklíkVF
A_0015_P01_prodej_kamenicky_senov_situace.pdf [296,45 kB]
A_0015_P02_situace_pencin.pdf [730,34 kB]
1. pozemku v k. ú. Kamenický ŠenovVF
2. pozemku v k. ú. PěnčínVF
16Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. ŠimonoviceIng. Zbyněk MiklíkVF
A_016_P01_situace_simonovice.pdf [378,79 kB]
17Majetkoprávní operace – zamítavé stanovisko k předběžnému záměru prodeje pozemku v k. ú. Josefův Důl u Jablonce nad NisouIng. Zbyněk MiklíkVF
A_17_P01_situace_josefuv_dul_u_Jablonce_nad_nisou.pdf [572,64 kB]
18Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Mšeno nad NisouIng. Zbyněk MiklíkVF
A_0018_P01_geometricky_plan_mseno_nad_nisou.pdf [189,08 kB]
19Majetkoprávní operace – darováníIng. Zbyněk MiklíkVF
A_019_P01_mapa_Jermanice.pdf [128,38 kB]
A_019_P02_GP_Minkovice.pdf [644,52 kB]
1. pozemku včetně vyřazené komunikace v k. ú. JeřmaniceVF
2. pozemků v k. ú. MinkoviceVF
20Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. MinkoviceIng. Zbyněk MiklíkVF
A_020_P01_GP_Minkovice.pdf [644,52 kB]
21Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kozly u České LípyIng. Zbyněk MiklíkVF
A_021_P01_smlouva_1219_2021.pdf [80,09 kB]
A_021_P02_mapa_Kozly_u_Ceske_Lipy.pdf [304,28 kB]
22Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku včetně vyřazované komunikace v k. ú. Dlouhý Most Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_022_P01_mapa_Dlouhy_Most.pdf [791,49 kB]
23Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků včetně vyřazované komunikace v k. ú. JeřmaniceIng. Zbyněk MiklíkVF
A_023_P01_mapa_Jermanice.pdf [791,49 kB]
24Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Rychnov Jablonce nad NisouIng. Zbyněk MiklíkVF
A_024_P01_situace_Rychnov_u_Jbc.pdf [1,72 MB]
25Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Rychnov u Jablonce nad NisouIng. Zbyněk MiklíkVF
A_025_P01_GP_Rychnov_u_Jbc.pdf [1,94 MB]
26Majetkoprávní operace – prodejIng. Zbyněk MiklíkVF
A_026_P01_GP_Dolni_Stepanice.pdf [486,07 kB]
A_026_P02_GP_Svor.pdf [343,53 kB]
1. pozemku v k. ú. Dolní ŠtěpaniceVF
2. pozemku v k. ú. SvorVF
27Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k. ú. Jablonné v Podještědí (bývalá LDN)Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_027_P01_mapa_Jablonne_v_Podjestedi.pdf [446,74 kB]
28Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemků v k. ú. Liberec Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_028_P01_situace_vykres_Liberec.pdf [771,84 kB]
29Majetkoprávní operace – směna pozemků v k. ú. Benešov u SemilIng. Zbyněk MiklíkVF
A_029_P01_mapa_Benesov_u_Semil.pdf [181,25 kB]
30Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 244/21 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace – záštity s finanční podporouIng. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_0030_P05_priloha_Cestne_prohlaseni_zadatele_o_podporu_de_minimis.pdf [545,28 kB]
A_0030_P04_priloha_Cestne_prohlaseni_zadatele_o_podporu_z_rozpoctu_LK.pdf [662,12 kB]
A_0030_P03_Smlouva_OLP_2532.pdf [1,01 MB]
A_0030_P02_Prehled_zadatelu.pdf [409,24 kB]
A_0030_P01_tabulka_RO_c_244_21-a_vliv_PaV.pdf [360,59 kB]
31Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizacePetr Tulpa
A_031_P01_Prilohac1_ke_ZL_DPS_Vratislavice.pdf [111,45 kB]
A_031_P02_LV_1770_Lib_kraj_BVB_DPML.pdf [3,86 MB]
A_031_P03_S258-21060709500.pdf [61,83 kB]
32Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 231/21 - zapojení vráceného nedočerpaného provozního příspěvku příspěvkových organizací za rok 2020Petr TulpaVF, VSV
019_P01_Tabulkova_cast_ZR_RO_231_21.xlsx [33,8 kB]
33Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 235/21 – úpravy kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací a záštity s finanční podporouPetr TulpaVF
A_033_P02_Smlouva_o_poskytnuti_ucelove_dotace_Sdruzeni_telesne_postizenych.pdf [425,46 kB]
A_033_P03_Smlouva_o_poskytnuti_ucelove_dotace_Oblastni_spolek_CCK_Liberec.pdf [422,3 kB]
A_033_P01_ZR_RO_235_21.pdf [211,58 kB]
34Financování soc. služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení na rok 2022 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtuPetr TulpaVF, VSV
A_034_P01_Vyhlaseni_DR_2022_soc_sl_prostredky_SR.docx [27,41 kB]
A_034_P02_Priloha_c_1_k_vyhlaseni_DR_2022_Kriteria.docx [73,95 kB]
A_034_P03_Priloha_Zadosti_2_Bezdluznost.doc [37 kB]
A_034_P04_Priloha_Zadosti_4_Rozdeleni_nakladu.xlsx [17,03 kB]
A_034_P05_Priloha_Zadosti_5_Informace_Katalog.xlsx [10,69 kB]
A_034_P06_Priloha_Zadosti_6_Bezuhradovi_uzivatele.xlsx [11,52 kB]
A_034_P07_Priloha_Zadosti_7_Pocet_uzivatelu_cilove_skupiny.xlsx [28,9 kB]
A_034_P08_Vzorova_Smlouva_dotace_2022.docx [48,31 kB]
A_034_P09_Vzorova_Smlouva_PO_prispevek_2022.docx [46,14 kB]
35Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 250/21 – úpravy v kapitolách 917 05 a 914 05 a Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb na rok 2022Petr TulpaVF, VSV
A_035_P01_ZR_RO_250_21.xlsx [44,08 kB]
A_035_P02_Vyhlaseni_dotacniho_rizeni_DO_001.docx [41,31 kB]
A_035_P03_Zadost_o_poskytnuti_dotace_priloha_1_Vyhlaseni_DOC.pdf [416,77 kB]
A_035_P04_Rozpocet_nakladu_priloha_2_Vyhlaseni_XLS.xlsx [14,12 kB]
A_035_P05_El_podepsana_zadost_priloha_3_Vyhlaseni_DOC.pdf [416,77 kB]
A_035_P06_Pravidla_pro_poskytovani_DOC_001.docx [49,24 kB]
A_035_P07_Vzor_smlouvy_priloha_1_Pravidel_001.docx [51,11 kB]
A_035_P08_Vzor_zaverecneho_vyuctovani_priloha_2_Pravidel_DOC.docx [21,4 kB]
A_035_P09_Hodnotici_formular_priloha_3_Pravidel_DOC.doc [81 kB]
A_035_P10_Zapis_o_kontrole_priloha_4_Pravidel_DOC.docx [22,43 kB]
A_035_P11_Porovnani_finan_prostredku_vsech_kraju_DOC.xlsx [23,02 kB]
36Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace resortu sociálních věcí Domov RaspenavaPetr Tulpa
A_036_P01_Prilohac1_ke_ZL_Domov_Raspenava.pdf [111,89 kB]
37Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery Technické univerzitě v Liberci na projekt Dětská univerzita 2021/2022Ing. Dan RamzerVVVZ
A_037_P01_smlouva_2533_2021_TUL.docx [52,05 kB]
38Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 229/21 – rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a tělovýchovyIng. Dan RamzerVF, VVVZ, VTS
A_038_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_229_21.xlsx [54,72 kB]
A_038_P02_smlouva_OLP_2549_2021_Gymlib.docx [56,69 kB]
A_038_P03_smlouva_OLP_2550_2021_Ball.docx [62,57 kB]
39Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 256/21 – zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku a pojistného plnění a úprava kapitol 920 04, 912 04 OŠMTSIng. Dan RamzerVF, VVVZ
A_039_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_256_21.xlsx [41,63 kB]
40Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/21 – úprava kapitol 920 04, 912 04 OŠMTS a 920 14 OISNMIng. Dan RamzerVF, VVVZ
A_040_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_257_21.xlsx [57,68 kB]
41Darování sanitních vozůMgr. Vladimír RichterVF, VZ
A_041_P01_darovaci_smlouva_OLP_1620_2021_HZS_LK.docx [24,07 kB]
A_041_P02_darovaci_smlouva_OLP_2180_2021_OP_CCK_Semily.docx [23,4 kB]
42Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 234/21 - úpravy v kapitolách 917 09 Transfery a 920 14 Kapitálové výdaje, rozvody kyslíku v LRN Cvikov, p. o.Mgr. Vladimír RichterVF, VZ
A_042_P01_Tabulky_bilance_91709_92014.xls [79,5 kB]
43Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 259/21 – úprava v kapitole 926 09 – Dotační fond LK, poskytnutí dotací z programu 9.1 a 9.2Mgr. Vladimír RichterVF, VZ
A_043_P01_ZR_RO_259_2021.xlsx [30,9 kB]
A_043_P02_VZ_2021_navrh_dotaci_progr_c_9_1_a_9_2.xlsx [41,87 kB]
A_043_P03_2021_9_1_Hodnotici_formular.xlsx [45,3 kB]
A_043_P04_2021_9_2_Hodnotici_formular.xlsx [45,47 kB]
A_043_P05_Vzor_smlouvy_o_posk_dotace_program_9_1.docx [39,81 kB]
A_043_P06_Vzor_smlouvy_o_posk_dotace_program_9_2.docx [41,07 kB]
44Vyhlášení programu 9.3 - Podpora osob se zdravotním postižením v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 ZdravotnictvíMgr. Vladimír RichterVZ
A_044_P01_VYHLASENI_PROGRAMU_2021_9_3_ZDR_POMUCKY.docx [561,54 kB]
45Program Dotačního fondu Libereckého kraje č. 2.8 „Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva“Mgr. Jiří UlvrVHRR, VZZP
A_045_P01_Oblast_podpory_ORREP.doc [106 kB]
46Závazek předfinancování projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje IV“ Mgr. Jiří UlvrVF, VHRR
47Závazek předfinancování programu na podporu provozu venkovských prodejen „OBCHŮDEK 2021+“Mgr. Jiří UlvrVF, VHRR
A_047_P01_Program_MPO.docx [60,56 kB]
A_047_P02_Vyzva_OBCHUDEK_MPO.docx [624,45 kB]
48Zapojení Libereckého kraje do mezinárodní platformy RegiotexMgr. Jiří UlvrVHRR
A_0048_P01_mapa_clenu_regiotex.pdf [247,07 kB]
49Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 251/21 – ocenění „Výrobek roku Libereckého kraje 2021“ a finanční dar za oceněníVáclav ŽidekVF
A_049_P01_ZRRO251_2021_tabulky.xls [83,5 kB]
A_049_P02_Prihlasene_vyrobky_2021.pdf [117,21 kB]
A_049_P03_vzor_smlouvy_Vyrobek_roku.doc [49 kB]
50Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 248/21 - rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace v r. 2021 příjemci obec VítkoviceVáclav ŽidekVF, VZZP
A_050_P01_ZRRO_248_2021_tabulky.xls [81,5 kB]
A_050_P02_smlouva_Vitkovice.doc [173,5 kB]
51Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace v r. 2021 příjemci Regionální agrární rada Libereckého krajeVáclav ŽidekVZZP
A_051_P01_smlouva_RAR.doc [197,5 kB]
52Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 252/21 – úprava ve výdajových kapitolách odboru Životního prostředí a zemědělství k soutěži „Zlatá popelnice 2020“Václav ŽidekVF, VZZP
A_052_P01_ZRRO252_2021_tabulky.xls [132 kB]
53Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/21 - úprava ve výdajových kapitolách odboru Životního prostředí a zemědělství k protipovodňovým opatřením na Lužické NiseVáclav ŽidekVF
A_053_P01_ZRRO261_21_tabulky.xls [147 kB]
A_053_P02_ZRRO261_21smlouva_o_dilo_VRV.pdf [369,62 kB]
54Smlouva o spolupráci a poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje na zajištění a provoz odbavovacího zařízení pro autobusy v MHD Česká LípaIng. Jan SvitákVD
A_054_P01_Smlouva_o_spolupraci_OZ_MHD_CL.docx [34,59 kB]
A_054_P02_Smlouva_OZ_MUCL_Priloha_1_Technicka_specifikace_OZ_IDOL_CL.pdf [820,6 kB]
A_054_P03_Smlouva_OZ_MUCL_Priloha_2_Smlouva_o_IDOL_2021_MHD_CL.docx [78,28 kB]
A_054_P04_Smlouva_OZ_MUCL_Priloha_2_Smlouva_o_IDOL_priloha_1_Odbavovaci_system.docx [29,04 kB]
A_054_P05_Smlouva_OZ_MUCL_Priloha_2_Smlouva_o_IDOL_priloha_2_Zavazny_vzor_prikazni_smlouvy.docx [46,06 kB]
A_054_P06_Smlouva_OZ_MUCL_Priloha_2_Smlouva_o_IDOL_priloha_3_Tabulka_smluvnich_pokut.xlsx [14,05 kB]
A_054_P07_zadost_dotace_mesto_ceska_lipa.pdf [261,6 kB]
A_054_P08_OLP_2909_2021_smlouva_dotace_mesto_ceska_lipa_CL.docx [70,95 kB]
55Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 238/21 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 917 06 - Transfery; dotace v oblasti dopravy - Jablonec nad JizerouIng. Jan SvitákVF, VD
A_055_P01_tabulky_ZR-RO_238-21.xls [153 kB]
A_055_P02_zadost_mesta_jablonec_nad_jiz.pdf [258,21 kB]
A_055_P03_OLP_2596_2021.docx [58,05 kB]
56Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 264/21 - úprava výdajů v kapitole 926 06; revokace části usnesení č. 938/21/RK a č. 287/21/ZK poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3Ing. Jan SvitákVF
A_056_P01_hodnotici_formular_6_1.pdf [360,78 kB]
A_056_P02_tabulky_ZR-RO_264-21.xls [99 kB]
57Písemné informacečlenové rady krajeVF
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 2. 6. 2021 do 17. 8. 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_057_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_RK_od_02_06_2021_do_17_08_2021.pdf [386,27 kB]
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 11., 12., a 13., zasedání rady kraje; na 10. a 11. mimořádném zasedání rady krajeIng. Zbyněk MiklíkVF
A_057_b_prehled_VZ_11._12._a_13.RK_a_10._a_11.mRK.doc [1,72 MB]
c) Přehled veřejných zakázek projednaných na 14. a 15. zasedání rady kraje a na 12. mimořádném zasedání rady krajeIng. Zbyněk MiklíkVF
A_057_c_prehled_VZ_14._a_15.RK_a_12.mRK.doc [367,5 kB]
d) Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_057_d_Plneni_rozpoctu_01_07_2021.pdf [871,35 kB]
e) Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje za období listopad 2020 - červenec 2021Martin PůtaVF
057_e_P01_kosilka_ZK.doc [26,5 kB]
057_e_P02_prehled_ucasti_clenu_ZK_2020_2021.xls [44,5 kB]
f) Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje – přehled účasti členů výborů na jednáních výborů Zastupitelstva Libereckého kraje za prosinec 2020 – červen 2021Martin PůtaVF
057_f_P01_kosilka_7_ZK.doc [25 kB]
057_f_P02_prehled_dochazky_vyboru_ZLK.pdf [684,57 kB]
g) Revokace části usnesení č. 1103/21/mRK ze dne 25. 6. 2021, poskytnutí finančního daru HZS LKMartin PůtaVF
A_057_g_P01_Revokace_casti_usneseni_c_1103_21_mRK_ze_dne_25_6_2021_poskytnuti_financniho_daru_HZS_LK.doc [37 kB]
h) Výroční zpráva akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa za rok 2020 a účetní závěrka společnosti za rok 2020Mgr. Vladimír RichterVF
A_057_h_vyrocni_zprava_NsPCL_2020_ucetni_zaverka.doc [40 kB]
A_057_h_P01_VZ_vcetne_zpravy_auditora_2020.pdf [4,99 MB]
i) Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program zlepšování zdraví obyvatel Libereckého kraje – současná situaceMgr. Vladimír RichterVF
A_057_i_P01_AP_LK_2019_2020.pdf [12,12 MB]
A_057_i_P02_Pracovni_skupina_ZP_LK_2020_2021.doc [50 kB]
A_057_i_P03_statut_PS_podepsany.pdf [366,79 kB]
A_057_i_Zdravotni_politika_LK_soucasny_stav.doc [40 kB]
j) Informace - zápis z jednání valné hromady akcioné společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., konané dne 25. 6. 2021Mgr. Vladimír RichterVF
A_057_j_Zpis_VH_KNL_25_06.doc [34 kB]
A_057_j_P01_Zapis_VH_KNL_notarsky_zapis.pdf [1,25 MB]
k) Informace o Rozhodnutí o částečném prominutí daně Generálním finančním ředitelstvím ve věci projektu IP 1 - Služby sociální prevence v LK – dotace č. OPLZZ-ZS22_12/2009Petr TulpaVF
A_057_k_P01_kosilka_Zpis.doc [73 kB]
l) Ukončení projektu „Revitalizace zeleně v parku SŠHL Frýdlant v Hejnicích“ v průběhu realizaceMgr. Jiří UlvrVF
A_057_l_Zpis_ukonceni_projektu_zelen_park_Hejnice.pdf [199,61 kB]
m) Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2020Ing. Dan RamzerVF
A_057_m_PI_Zprava_o_cinnosti_prispev_organizaci_skolstvi.docx [45,2 kB]
n) Vyhodnocení soutěže měst a obcí o nejlepší kroniku Libereckého kraje a poskytnutí finančních darů vítězným kronikářůmIng. Květa VinklátováVF
A_Kosilka_ZKpis.pdf [393,14 kB]
A_0057n_P07_Darovaci_smlouva__OLP_2886_2021_Moravkova_Lomnice.pdf [332,98 kB]
A_0057n_P06_Darovaci_smlouva_OLP_2885_2021_Jandurova_Jablonnec.pdf [335,19 kB]
A_0057n_P05_Darovaci_smlouva_OLP_2884_2021_Navratil_Semily.pdf [334,94 kB]
A_0057n_P04_Darovaci_smlouva_OLP_2883_2021_Kasikova_Blatce.pdf [335,54 kB]
A_0057n_P03_Darovaci_smlouva_OLP_2882_2021_Nemcova_Zasada.pdf [333,45 kB]
A_0057n_P02_Darovaci_smlouva_OLP_2881_2021_Splichalova_Horni_Branna.pdf [334,71 kB]
A_0057n_P01_Hodnoceni_komise_konecne_tabulky.pdf [96,9 kB]
o) Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje za období 1. 1. – 30. 6. 2021Martin PůtaVF
A_057_o_prehled_zpc_2021_1_6.pdf [369,24 kB]
A_057_o_zpc_kosilka_2021.pdf [186,69 kB]
p) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – vstup ARR do společnosti nullspaces, s.r.o.Mgr. Jiří UlvrVF
A_057_p_Zpis_ARR_nullspaces.docx [20,63 kB]
A_057_p_P01_zakladatelska_listina_ARR.docx [16,81 kB]
A_057_p_P03_Spolecenska_smlouva.docx [41,47 kB]
A_057_p_P02_Sideletter.docx [57 kB]
A_057_p_P04_Smlouva_o_prevodu_podilu.doc [85 kB]
A_057_p_P05_Informace_o_spolecnosti.docx [255,04 kB]
A_057_p_P06_Pravni_posouzeni_zverejneni_smlouvy.pdf [258,49 kB]
58Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 218/21, refundace nákladů školám vzniklých realizací krizového opatření hejtmana a úpravy v kapitole 931 01Martin PůtaVF
A_058_P01_ZR_RO_218_21_a_PaV.xlsx [39,35 kB]
A_058_P02_naklady_skol_tabulka.xlsx [27,61 kB]
59Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 276/21 – poskytnutí finančního daru KNL, a. s., úpravy v kapitole 931 01 Martin PůtaVF
A_059_P01__ZR_RO_276_21_a_PaV.xlsx [39,37 kB]
A_059_P02_vycisleni_nakladu.pdf [912,15 kB]
60Projednání úplné aktualizace Územně analytických podkladů Libereckého krajeMgr. Jiří UlvrVHRR
A_060_P01_vykres_problemu.pdf [6,07 MB]
A_060_P02_podprumerne_oblasti.pdf [669,36 kB]
A_060_P03_disparitni_oblasti.pdf [619,88 kB]
A_060_P04_vyhodnoceni_URU.pdf [632,64 kB]
61Vyhlášení podmínek dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2021Ing. Dan RamzerVTS
A_061_P01_podminky_infrastruktura_2021.pdf [655,13 kB]
62Rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu, které je v kompetenci Zastupitelstva Libereckého krajeIng. Dan RamzerVVVZ, VTS
A_062_P01_smlouva_vzor.docx [62,39 kB]
63Rozhodnutí o poskytnutí účelové individuální dotace z kapitoly 917 07 – Transfery v oblasti památkové péčeIng. Květa VinklátováVCRPPK
A_0063_P01_Smlouva_OLP_2966_2021_Straz_pod_Ralskem_Vartemberk.pdf [510,57 kB]
64Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1617/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém krajiIng. Květa VinklátováVCRPPK
A_0064_P01_Zadost_o_prodlozeni_terminu_realizace.pdf [228,36 kB]
A_0064_P02_Dodatek_c.1_ke_smlouve_OLP_1617_2021.pdf [386,66 kB]
65Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1827/2021 o poskytnutí účelové individuální dotace z kapitoly 917 07 – Transfery v oblasti památkové péčeIng. Květa VinklátováVCRPPK
A_0065_P02_Dodatek_c1_ke_smlouve_OLP_1827_2021.pdf [263,74 kB]
A_0065_P01_Zadost_o_zmenu_smlouvy_OLP_1827_2021.pdf [209,07 kB]
66Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 271/21 – úprava ve výdajových kapitolách odboru investic a správy nemovitého majetkuIng. Zbyněk MiklíkVF
A_066_Tabulky_ZR_RO_271_21.xls [55,5 kB]
67Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obce Příkrý a Krásný LesMgr. Jiří UlvrVHRR
A_067_P01_Zadost_o_zmenu_Prikry.pdf [165,4 kB]
A_067_P02_Zadost_o_zmenu_Krasny_Les.pdf [112,24 kB]
68Závazek spolufinancování projektu „DD Velké Hamry – pořízení automobilu“Mgr. Jiří UlvrVF
69Záměr zapojení Libereckého kraje do kofinancování výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury obce Vrchovany a města Hodkovice n. M. v roce 2022 Václav ŽidekVF, VZZP
70Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 46 – (i) Město Hrádek nad Nisou, místní část Dolní Sedlo - vodovodVáclav ŽidekVZZP
A_070_P01_situace_vodovod.pdf [1,7 MB]
71Náměty a připomínky
Stahování el. dokumentu