Návrh programu 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání
2Volba ověřovatelůMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Návrh programu
004_P01_navrh_programu_mZLK.pdf [432,61 kB]
5Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 228/21, poskytnutí finančních darů na obnovu po živelní pohroměMartin PůtaVF
005_P01_ZR_RO_228_21_a_PaV.xlsx [38,26 kB]
6Náměty a připomínky
Stahování el. dokumentu