Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 5. 2021
A_001_P01_zapis_5_ZK.pdf [1,47 MB]
2Volba ověřovatelů zápisuMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Volba volební komiseMartin Půta
5Návrh programu
005_P01_navrh_program_ZK.pdf [472,27 kB]
6Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
006_P01_kontrola_plneni_usn_ZK.pdf [931,47 kB]
7Zpráva o činnosti rady kraje za období od 8. 5. do 4. 6. 2021 Martin Půta
A_007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK.pdf [1,79 MB]
A_007_P02_10_RK_18_05_2021_vypis_usn.pdf [1,97 MB]
A_007_P03_11_RK_01_06_2021_vypis_usn.pdf [2,3 MB]
A_007_P04_10_mRK_07_06_2021_vypis_usn.pdf [1,39 MB]
8Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajemMartin Půta
A_008_P01_Seznam_vyznamnych_akci_podporovanych_Libereckym_krajem_ZK.xlsx [19,69 kB]
9Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 181/21 – úpravy v kapitole 926 01, poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu č. 1.2Martin PůtaVF
A_009_P01_ZR_RO_181_21.xlsx [30,21 kB]
A_009_P02_zapis_komise_2021_1.2.doc [65,5 kB]
A_009_P03_1.2_celkovy_hodnotici_fomular_1.2.xlsx [371,91 kB]
A_009_P04_Vzor_mlouvy_o_poskytnuti_dotace_z_Dotacniho_fondu_1.2.docx [49,97 kB]
10Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 182/21 – úpravy v kapitole 926 01, poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu č. 1.4Martin PůtaVF
A_010_P01_ZR_RO_182_21.xlsx [29,23 kB]
A_010_P02_Zapis_z_hodnoceni_pracovni_skupinou_PK.docx [51,99 kB]
A_010_P03_Hodnotici_formular_program_1_4.xlsx [102,14 kB]
A_010_P04_smlouva_OLP_1540_2021.doc [152,5 kB]
11Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 209/21 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, poskytnutí dotace Technické univerzitě v Liberci Martin PůtaVF
A_011_P05_smlouva_o_poskytnuti_dotace_TUL.docx [55,54 kB]
A_011_P04_vypis_BRLK_dotace_TUL.pdf [32,88 kB]
A_011_P03_Predstaveni_projektu.pdf [899,17 kB]
A_011_P02_zadost_Zadost_TUL_dotace.pdf [3,27 MB]
A_011_P01_ZR_RO_209_21_a_PaV.xlsx [39,35 kB]
12Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/21 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1Martin PůtaVF
A_012_P01_ZR_RO_183_21.xlsx [43,11 kB]
A_012_P02_Zapis_komise_2021.pdf [289,81 kB]
A_012_P03_souhrnny_hodnotici_formular.xlsx [59,66 kB]
A_012_P04_vzor_smlouvy.docx [55,73 kB]
13Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/21 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.3Martin PůtaVF
A_013_P01_ZR_RO_184_21.xlsx [20,15 kB]
A_013_P02_1_3_Zapis_komise_2021.pdf [231,16 kB]
A_013_P03_Prehled_zadosti_hodnotici_formular.xlsx [12,56 kB]
A_013_P04_vzor_smlouvy.docx [46,41 kB]
14Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/21 - úpravy v kapitole 917 01 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotace obcímMartin PůtaVF
A_014_P01_ZR_RO_185_21.xlsx [32,27 kB]
A_014_P02_smlouva_Dotace_DA_HZ.rtf [317,84 kB]
A_014_P03_dopis_HZS_oznameni_vysledku.pdf [278,44 kB]
15Návrh na volbu přísedící Krajského soudu v Hradci KrálovéIng. Jan Sviták
16Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2020Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_016_P01_Rozvaha_122020.docx [90,78 kB]
A_016_P02_Vykaz_ZaZ_122020.docx [69,55 kB]
A_016_P03_Priloha_122020.docx [198,63 kB]
A_016_P04_Prehled_o_peneznich_tocich_122020.docx [50,04 kB]
A_016_P05_Prehled_o_zmenach_vlast_kapitalu_122020.docx [55,44 kB]
A_016_P06_Souhrnna_zprava_inventarizace.docx [23,25 kB]
A_016_P07_priloha_1_Souhrnne_inv_zpravy.xls [162 kB]
A_016_P08_priloha_2_Souhrnne_inv_zpravy-POK.xlsx [29,19 kB]
A_016_P09_priloha_3_Souhrnne_inv_zpravy.xls [122 kB]
A_016_P10_Zprava_o_vysledku_PH_LK_za_rok_2020.pdf [4,84 MB]
A_016_P11_Protokol_o_schvaleni-neschvaleni_ucetni_zaverky_LK_za_rok_2020.docx [24,4 kB]
A_016_P12_Zapis_o_neschvaleni_ucetni_zaverky_LK_za_rok_2020.docx [23,75 kB]
17Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2020Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_017_P01_Text_Zaverecny_ucet_kraje_za_rok_2020.doc [1,5 MB]
A_017_P02_Tab_Zaverecny_ucet_kraje_za_rok_2020.xlsx [293,34 kB]
A_017_P03_Zprava_o_vysledku_PH_LK_za_rok_2020.pdf [4,84 MB]
A_017_P04_Rating_2020_Analyza_Libereckeho_kraje_cerven_2020.pdf [1,77 MB]
A_017_P05_Vykaz_FIN_2-12_k_31-12-2020.docx [476,24 kB]
18Majetkoprávní operace – přijetí daruIng. Zbyněk MiklíkVF
A_018_P01_GP_Ludvikov_pod_Smrkem.pdf [385,59 kB]
A_018_P02_GP_foto_Jablonec_na_Nisou.pdf [453,07 kB]
1. pozemku v k. ú. Ludvíkov pod SmrkemVF
2. pozemků v k. ú. Jablonec nad NisouVF
19Majetkoprávní operace – darování pozemků včetně vyřazené silnice a mostu v k. ú. Oldřichov na HranicíchIng. Zbyněk MiklíkVF
A_019_P01_mapa_Oldrichov_na_Hranicich.pdf [469,92 kB]
20Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku včetně komunikace v k. ú. DubáIng. Zbyněk MiklíkVF
A_020_P01_mapa_Duba.pdf [296,22 kB]
21Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků včetně komunikací v k. ú. Ohrazenice u Turnova Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_021_P01_mapa_Ohrazenice_u_Turnova.pdf [667,71 kB]
22Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Hajniště pod Smrkem a k. ú. Nové Město pod SmrkemIng. Zbyněk MiklíkVF
A_022_P02_mapa_Hajnice_pod_Smrkem_Nove_Mesto_pod_Smrkem.pdf [177,96 kB]
23Majetkoprávní operace – prodejIng. Zbyněk MiklíkVF
A_023_P01_GP_mapa_Pertoltice_pod_Ralskem.pdf [267,9 kB]
A_023_P02_mapa_foto_Jablonec_nad_Nisou.pdf [341,45 kB]
1. pozemku v k. ú. Pertoltice pod RalskemVF
2. nemovitých věcí v k. ú. Jablonec nad NisouVF
24Majetkoprávní operace – darováníIng. Zbyněk MiklíkVF
A_024_P01_kopie_geometrickeho_planu_semily.pdf [519,55 kB]
A_024_P02_kopie_geometrickeho_planu_Turnov.pdf [502,49 kB]
1. pozemku v k. ú. SemilyVF
2. pozemku v k. ú. TurnovVF
25Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Bohatice u ZákupIng. Zbyněk MiklíkVF
A_025_P01_kopie_geometrickeho_planu_bohatice_u_zakup.pdf [1,04 MB]
26Majetkoprávní operace – budoucí darováníIng. Zbyněk MiklíkVF
A_026_P01_katastralni_situace_semily.pdf [4,16 MB]
A_026_P02_katastralni_situace_okrouhla_u_noveho_boru.pdf [1,52 MB]
1. pozemku v k. ú. SemilyVF
2. pozemku v k. ú. Okrouhlá u Nového BoruVF
27Majetkoprávní operace – předběžný záměr koupě části pozemku v k. ú. Česká Ves v PodještědíIng. Zbyněk MiklíkVF
A_027_P01_Ceska_Ves_v_Podjestedi_mapa.pdf [436,13 kB]
28Majetkoprávní operace – koupě části pozemku v k. ú. Svijanský ÚjezdIng. Zbyněk MiklíkVF
A_028_P01_Svijansky_Ujezd_GP.pdf [304,84 kB]
29Majetkoprávní operace – koupě nemovitých věcí v k. ú. Doubí u Liberce v rámci plánované stavby „Napojení průmyslové zóny JIH v Liberci na silnici I/35“ FAMA/2020/08/033Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_029_P01_mapa_Doubi_u_Liberce.pdf [837,83 kB]
A_029_P02_ZP_01_KSSLK_Doubi_u_LBC.pdf [7,65 MB]
A_029_P03_ZP_02_vlastnici_Doubi_u_LBC.pdf [5,5 MB]
A_029_P04_ZP_03_REVIZNI_KSSLK_Doubi_u_LBC.pdf [2,63 MB]
30Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 150/21 – zapojení vratek dotací do rozpočtu Libereckého kraje a úpravy specifických ukazatelů v kapitole 926 02 – Dotační fondMgr. Jiří UlvrVF
A_030_P01_Vratky_SU_bilance.xlsx [60,4 kB]
31Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – Mikroregion PodkozákovskoMgr. Jiří UlvrVHRR
A_031_P01_Zadost_o_zmenu.pdf [185,43 kB]
A_031_P02_OLP_2004_2020.pdf [378,12 kB]
A_031_P03_dodatek1_OLP_2004_2020.docx [35,78 kB]
32Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 151/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu obnovy venkovaMgr. Jiří UlvrVF
A_032_P04_smlouva_o_poskytnuti_dotace_POV_2021.pdf [251,81 kB]
A_032_P03_ZR_RO_151_21.xls [97 kB]
A_032_P02_Hodnotici_formular_DSO.pdf [121,19 kB]
A_032_P01_Hodnotici_formular_obce.pdf [291,98 kB]
33Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 170/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu na podporu činností mateřských centerMgr. Jiří UlvrVF, VHRR
A_033_P01_2.7_Hodnotici_formular.pdf [250,67 kB]
A_033_P04_2.7_MC_Vyhlaseni_programu_MC_2021.pdf [566,87 kB]
A_033_P03_2.7_MC_Vzor_smlouva_MC_2021.pdf [410,94 kB]
A_033_P02_2.7_ZR_RO_170_21_MC.xlsx [24,92 kB]
34Rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“Mgr. Jiří Ulvr
A_034_P01_Vzor_smlouvy_KDIII.doc [285 kB]
35Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 156/21 – úprava kapitol 923 07 Spolufinancování EU a 923 14 Spolufinancování EU, Centrální depozitář a dofinancování projektuIng. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_0035_P01_financni_tabulky.pdf [304,25 kB]
36Zřízení příspěvkových organizací ZOO Liberec, příspěvková organizace a Botanická zahrada Liberec-LK, příspěvková organizaceIng. Květa VinklátováVCRPPK
A_0036_P02_ZL_Botanka.pdf [303,4 kB]
A_0036_P01_ZL_ZOO.pdf [319,3 kB]
37Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/21 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací z programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji 2021Ing. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_0037_P03_Vzorova_smlouva_o_poskytnuti_dotace_7_1_Kulturni_aktivity_2021.pdf [434,48 kB]
A_0037_P02_Prehled_zadatelu_do_programu_7.1_Kulturni_aktivity_2021.pdf [849,85 kB]
A_0037_P01_ZRRO_163_21_a_vliv_PaV.pdf [303,04 kB]
38Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 186/21 – úprava v kapitole 917 07 – Transfery - poskytnutí účelové dotace Divadlu F. X. Šaldy LiberecIng. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_0038_P02_smlouva_OLP_1573_2021_Rekonstrukce_divadel.pdf [915,48 kB]
A_0038_P01_ZRRO_186_21_a_vliv_PaV.pdf [222,87 kB]
39Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 172/21 – úpravy v kapitolách 920 05 – Kapitálové výdaje a 920 14 – Kapitálové výdaje, oprava kanalizace Jedličkův ústavPetr TulpaVF, VSV
A_039_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_172_21.xlsx [30,99 kB]
40Změna příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcíPetr Tulpa
A_040_P01_Priloha1_ke_ZL_DaPSS_Ceska_Lipa.pdf [227,29 kB]
A_040_P02_Prilohac1_ke_ZL_DCA_Hodkovice.pdf [257,17 kB]
41Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 173/21 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky 2. kola dotačního řízení v roce 2021, prostředky kapitoly 313 - MPSVPetr TulpaVF, VSV
A_041_P01_ZR_RO_173_21.xls [151,5 kB]
A_041_P02_Dodatek_Smlouva_PO_prispevek_2021.docx [33,52 kB]
A_041_P03_Dodatek_Smlouva_dotace_2021_mimoradne_kolo.docx [35,43 kB]
42Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení 3. kola dotačního řízení pro rok 2021 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 - MPSVPetr TulpaVSV
A_042_P01_Vyhlaseni_Mimoradne_3_kolo_DR_2021_soc_sl_prostredky_SR.docx [26,42 kB]
A_042_P02_Priloha_c_1_k_vyhlaseni_DR_2021_Kriteria.docx [71,28 kB]
A_042_P03_Priloha_Zadosti_2_Bezdluznost.docx [14,81 kB]
A_042_P04_Dodatek_Smlouva_dotace_2021_3_mimoradne_kolo.docx [34,32 kB]
A_042_P05_Dodatek_Smlouva_PO_prispevek_2021_3_mimoradne_kolo.docx [32,34 kB]
A_042_P06_Vzorova_Smlouva_dotace_2021.docx [46,17 kB]
A_042_P07_Vzorova_Smlouva_PO_prispevek_2021.docx [43,08 kB]
43Metodika pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2021+ - aktualizace pro rok 2022Petr TulpaVSV
A_043_P01_Metodika_pro_poskytovatele_LK_2021+.pdf [1,2 MB]
A_043_P03_Metodika_2021+_P02_Optimalni_podil_spolufinancovani__ZSLK_2021+.pdf [476,36 kB]
A_043_P04_Metodika_2021+_P03_Zaznam_jednani_se_zajemcem.pdf [371,4 kB]
A_043_P02_Metodika_2021+_P01_Prehled_monitorovacich_indikatoru_ZSLK_2021+.pdf [446,25 kB]
44Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2022Petr TulpaVSV
A_044_P01_Krajska_zadost_na_MPSV_na_2022.docx [21,11 kB]
A_044_P02_Popis_rozdeleni_a_cerpani_2022.docx [24,67 kB]
A_044_P03_Priloha_system_VSK_LK.docx [30,41 kB]
A_044_P04_ZSLK_2022.pdf [854,77 kB]
45Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 158/21 úprava kapitol 920 14 a 912 04 na projektové dokumentace - rekonstrukce v areálu Školního statku Frýdlant, p. o.Ing. Dan RamzerVF
A_045_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_158_21.xlsx [44,04 kB]
46Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanostiIng. Dan Ramzer
A_046_P01_SZS_Turnov_22_6_2021.docx [18,29 kB]
A_046_P02_G_a_SOSP_LBC_22_6_2021.docx [19,89 kB]
47Mistrovství světa v orientačním běhu 2021 – dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje – změna závazných výstupů z realizace projektuIng. Dan Ramzer
A_047_P01_zadost_o_zmenu_zavaznych_vystupu_projektu.pdf [549,57 kB]
A_047_P02_Dodatek_c_3_ke_Smlouve_OLP_3778_2019_WOC_2021_parametry.docx [20,13 kB]
48Dodatek č. 3 ke smlouvě č. OLP/3941/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravyIng. Jan SvitákVD
A_048_P01_zadost.pdf [187,11 kB]
A_048_P02_dodatek_OLP_3941_2018_fri.docx [31,46 kB]
49Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 174/21 - úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond, oblast podpory doprava, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3Ing. Jan SvitákVF, VD
A_049_P01_souhrn_hodnoceni_6_1_2021.pdf [359,89 kB]
A_049_P02_souhrn_hodnoceni_6_3_2021.pdf [464,07 kB]
A_049_P03_tabulky_ZR-RO_174-21.xls [99,5 kB]
A_049_P04_smlouva_6_1_Jandl.docx [60,25 kB]
A_049_P05_smlouva_6_3_Jandl.docx [59,83 kB]
50Změna Statutu Fondu ochrany vod Libereckého kraje a spoluúčast Libereckého kraje na financování vodohospodářské infrastruktury obcíVáclav ŽidekVZZP
A_050_P01_Statut_FOV_2022.pdf [502,53 kB]
A_050_P02_Statut_FOV_2022_zmeny.pdf [493,51 kB]
A_050_P03_prehled_zmen_Statutu_FOV_2022.pdf [431,11 kB]
A_050_P04_obce_LK_pocet_obyv.pdf [261,78 kB]
51Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 176/21 - úprava kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v r. 2021Václav ŽidekVF, VZZP
051_P01_ZRRO_176_2021_tabulky.xls [70,5 kB]
A_051_P02_smlouva_Okna.pdf [499,31 kB]
A_051_P03_smlouva_Horka_u_St_Paky.pdf [495,47 kB]
52Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 45 – obec Kruh - vodovod, odkanalizování obceVáclav ŽidekVZZP
A_052_P01_Mapa_obce_Kruh_vodovod.pdf [3,03 MB]
A_052_P02_Mapa_obce_Kruh_kanalizace.pdf [1,81 MB]
53Písemné informacečlenové rady krajeVF
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 5. 5. 2021 do 1. 6. 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_053_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_RK_od_05_05_2021_do_01_06_2021.pdf [312,85 kB]
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 9. a 10. zasedání rady krajeIng. Zbyněk MiklíkVF
A_53_b_prehled_VZ_9._a_10.RK.doc [692,5 kB]
c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_053_c_Plneni_rozpoctu_01_05_2021.pdf [825,78 kB]
d) Výroční zpráva za rok 2020 Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceIng. Jan SvitákVF
A_053_d_Vyrocni_zprava_za_rok_2020.doc [34 kB]
A_053_d_P01_Vyrocni_zprava_za_rok_2020.pdf [1,9 MB]
A_053_d_P02_Zprava_nezavisleho_auditora.pdf [4,62 MB]
e) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.Mgr. Jiří UlvrVF
A_053_e_P01_VYROCNI_ZPRAVA_ARR_2020.pdf [1,2 MB]
A_053_e_PI_ARR_kosilkaZK.docx [26,09 kB]
f) Předpokládaný věcný a časový harmonogram přípravy Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2022 – 2025 a rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_053_f_Zpis_HMNG_SVR_2022-2025+R_2022.doc [60,5 kB]
g) Zpráva o ukončení realizace projektů „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p. o. - lokalita Sosnová“ a „Transformace - Domov Sluneční dvůr - lokalita Lada“Mgr. Jiří UlvrVF
A_053_g_ukonceni_projektu.pdf [201,12 kB]
h) Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu za rok 2020Ing. Květa VinklátováVF
A_0053h_P05_Zprava_o_cinnosti_MCRT.pdf [1,2 MB]
A_0053h_P04_Zprava_o_cinnosti_VMGCL.pdf [16,71 MB]
A_0053h_P03_Zprava_o_cinnosti_OGL.pdf [1,01 MB]
A_0053h_P02_Zprava_o_cinnosti_SM.pdf [6,42 MB]
A_0053h_P01_Zprava_o_cinnosti_KVKLI.pdf [3,26 MB]
A_0053h_Kosilka_Zpis.pdf [307,17 kB]
i) Vyčíslené náklady vzniklé na území Libereckého kraje v souvislosti s plánovaným rozšířením dolu TurówVáclav ŽidekVF
A_053_i_P01_Naklady_Turow_kosilka_DZ.doc [41 kB]
A_053_i_P02_Naklady_FVS.doc [29 kB]
A_053_i_P03_Naklady_SVS.xls [43,5 kB]
A_053_i_P04_Naklady_Frydlant.doc [31,5 kB]
A_053_i_P05_Naklady_LK.xls [59 kB]
j) Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při přípravě protipovodňových opatření na Lužické NiseVáclav ŽidekVF
A_053_j_P03_Memorandum_kosilka.doc [37,5 kB]
A_053_j_P01_memorandum.doc [1,75 MB]
A_053_j_P02_odhad_nakladu.pdf [170,98 kB]
54Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 189/21 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2021Václav ŽidekVF, VZZP
A_054_P01_hodnotici_formular_8_1.pdf [360,33 kB]
A_054_P02_hodnotici_formular_8_2.pdf [639,78 kB]
A_054_P03_hodnotici_formular_8_5.pdf [399,14 kB]
A_054_P04_hodnotici_formular_8_6.pdf [1,18 MB]
A_054_P05_ZRRO189_21_tabulky_rozdeleni_DF.xls [133 kB]
A_054_P06_vzor_smlouvy_8_1_8_2_8_5.pdf [377,52 kB]
A_054_P07_vzor_smlouvy_8_6.pdf [380,55 kB]
55Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 188/21 – úprava kapitoly 926 04 a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládežIng. Dan RamzerVF, VVVZ
A_055_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_188_21.xlsx [59,13 kB]
A_055_P02_vzor_smlouvy.docx [52,66 kB]
56Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 190/21 – úprava kapitoly 926 04 a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sportIng. Dan RamzerVF, VVVZ, VTS
A_056_P01_tabulkova_cast_ke_ZR_RO_c_190_21.xlsx [82,81 kB]
A_056_P02_vzor_smlouvy.docx [38,52 kB]
57Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 191/21 - úprava kapitoly 917 04 - poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Sportovní akceIng. Dan RamzerVF, VVVZ, VTS
A_057_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_191_21.xlsx [33,55 kB]
A_057_P02_smlouva_OLP_1634_2021_Slavia_Liberec.docx [59,12 kB]
58Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 193/21 - změna v kapitole 926 07 - poskytnutí účelových dotací v rámci programu 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastrukturyIng. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_0058_P02_Hodnotici_formular_7_10.pdf [257,74 kB]
A_0058_P01_ZR-RO_193_21.pdf [299,37 kB]
A_0058_P03_Vzor_smlouvy_program_7_10.pdf [430,92 kB]
59Svěření části bývalé silnice ev. č. I/14 včetně součástí a příslušenství v k.ú. Liberec k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje, p.o.Ing. Jan Sviták
60Náměty a připomínky
61Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1850/2020 s obcí Háje nad JizerouMartin Půta
A_061_P01_zadost_o_prodlouzeni_terminu.pdf [819,01 kB]
A_061_P02_dodatek_ke_smlouve_c2_Haje_nad_Jizerou.docx [23,83 kB]
A_061_P03_smlouva_Haje_nad_Jizerou_1850.pdf [376,91 kB]
A_061_P04_dodatek_ke_smlouve_c1_Haje_nad_Jizerou.pdf [213,87 kB]
62Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 200/21 – úpravy v kapitole 926 05 - Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací v programu 5.1Petr TulpaVF, VSV
A_062_P01_k_ZR_RO_200_21_tabulky.pdf [442,8 kB]
A_062_P02_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_ucelove_dotace_DFLK.pdf [320,48 kB]
A_062_P03_Zaverecne_vyuctovani_dotace.pdf [164,04 kB]
A_062_P04_Zavazna_hodnotici_kriteria.pdf [237,39 kB]
63Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.Mgr. Vladimír RichterVZ
A_063_P01_Pozvanka_VH_KNL_25_6.pdf [1,24 MB]
A_063_P02_Zapis_VH_KNL_5_3_2021.pdf [632 kB]
64Majetkoprávní operace – revokace usnesení č. 1724/20/RK, část a) usnesení č. 385/20/RK a č. 91/20/ZK koupě pozemků v k. ú. Javorník u Dlouhého MostuIng. Zbyněk MiklíkVF
A_064_P02_GP_Javornik_u_Dluheho_Mostu.pdf [193,16 kB]
65Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. KošťálovIng. Zbyněk MiklíkVF
A_065_P02_mapa_Kostalov.pdf [520,82 kB]
66Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje – významné akce v oblasti kultury – spolku Kultura, z.s. a spolku Sdružení pro veletrhy dětské knihyIng. Květa VinklátováVCRPPK
A_0066_P02_Smlouva_OLP_1191_2021_Festival_detskeho_ctenarstvi_2021_2023.pdf [432,56 kB]
A_0066_P01_Smlouva_OLP_1120_2021_Majales_Liberec_2021_2023.pdf [436,98 kB]
67Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 187/21 – úprava kapitoly 913 07 Příspěvkové organizace, provoz zakládaných organizací Botanické a Zoologické zahradyIng. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_0067_P01_financni_tabulky.pdf [413,31 kB]
68Převod majetku na obec MařeniceIng. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_0068_P02_Protokol_o_predani_majetku.pdf [200,67 kB]
A_0068_P01_Darovaci_smlouva_OLP_1572_2021.pdf [454,5 kB]
69Dodatek č. 2 ke Smlouvě OLP/3485/2020 a dodatek č. 1 ke Smlouvě OLP/3491/2020 z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém krajiIng. Květa VinklátováVCRPPK
A_0069_P01_Zadost_Spolek_pro_zvelebeni_jindrichovickeho_kostela_Campana.pdf [99,85 kB]
A_0069_P04_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_3491_2020.pdf [449,34 kB]
A_0069_P03_Dodatek_2_ke_smlouve_OLP_3485_2020.pdf [472,08 kB]
A_0069_P02_Zadost_Zpevem_spolecne.pdf [69,47 kB]
70Poskytnutí finančního daru vítězi soutěže Památka roku 2020 Libereckého kraje z kapitoly 917 07 - TransferyIng. Květa Vinklátová
A_0070_P03_Fotografie_vitezne_promeny.pdf [1,16 MB]
A_0070_P02_Seznam_prihlasenych_pamatek_hodnoceni.pdf [314,6 kB]
A_0070_P01_Smlouva_OLP_1787_2021_o_poskytnuti_financniho_daru_SVJ_Korejska_1971.pdf [226,85 kB]
71Dodatky č. 2 ke smlouvám se společností KORID LK, spol. s r.o.; projekt „CE973 TRANS-BORDERS“Ing. Jan SvitákVD
A_071_P01_dodatek_c.2_ke_smlouve_OLP-5595-2018.doc [48,5 kB]
A_071_P02_dodatek_c.2_ke_smlouve_OLP-5596-2018.doc [50 kB]
A_071_P03_smlouva_dotace_KORID_LK_OLP-5595-2018.doc [120 kB]
A_071_P04_smlouva_NFV_KORID_LK_OLP-5596-2018.docx [30,32 kB]
72Smlouva o spolupráci a poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje na zajištění a provoz odbavovacího zařízení pro autobusy, oblast Dopravního sdružení obcí JabloneckaIng. Jan SvitákVD
A_072_P01_Smlouva_o_spolupraci_OZ_DSOJ.doc [69,5 kB]
A_072_P02_Smlouva_OZ_DSOJ_Priloha_1_Technicka_specifikace_OZ_IDOL.pdf [836,5 kB]
A_072_P03_Smlouva_DSOJ_Priloha_2_Smlouva_o_IDOL.docx [76,33 kB]
A_072_P04_Smlouva_DSOJ_Priloha_2_Smlouva_o_IDOL_priloha_1_Odbavovaci_system.docx [27,28 kB]
A_072_P05_Smlouva_DSOJ_Priloha_2_Smlouva_o_IDOL_priloha_2_Zavazny_vzor_prikazni_smlouvy.docx [46,06 kB]
A_072_P06_Smlouva_DSOJ_Priloha_2_Smlouva_o_IDOL_priloha_3_Tabulka_smluvnich_pokut.xlsx [13,91 kB]
A_072_P07_OLP_705_2021.docx [68,28 kB]
A_072_P08_zadost.pdf [259,93 kB]
Stahování el. dokumentu