Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 4. 2021
A_001_zapis_27_4_2021_4_ZK.pdf [916,03 kB]
2Volba ověřovatelů zápisuMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Volba volební komiseMartin Půta
5Návrh programu
005_navrh_programu_5_ZK.pdf [476,35 kB]
6Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
A_006_P01_kontrola_plneni_usn_ZK.pdf [1,7 MB]
7Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. 4. do 7. 5. 2021 Martin Půta
A_007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK.pdf [1,79 MB]
A_007_P02_8_RK_20_04_2021_vypis_usn.pdf [1,44 MB]
A_007_P03_9_mRK_26_04_2021_vypis_usn.pdf [218,73 kB]
A_007_P04_9_RK_04_05_2021_vypis_usn.pdf [1,97 MB]
8Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volby nových členů Martin Půta
A_008_P01_rezignace_Podsednicek.pdf [54,12 kB]
A_008_P02_rezignace_Belohradsky.pdf [52,92 kB]
A_008_P04_souhlas_Belohradsky.pdf [54,53 kB]
A_008_P06_souhlas_Zajic.pdf [64,49 kB]
A_008_P05_souhlas_Polasek.pdf [59 kB]
A_008_P03_rezignace_Marek.pdf [38,16 kB]
9Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 145/21 – snížení výdajů kapitoly 931 01 – Krizový fond LK, nespecifikované rezervy a navýšení výdajů kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, na projekt „Automatické externí defibrilátory pro Liberecký kraj“Martin PůtaVF
A_009_P01_ZR_RO_145_21_a_PaV.xlsx [49,8 kB]
A_009_P02_zadost_ZZSLK.pdf [235,87 kB]
A_009_P03_Vypis_ZZS_2_BRLK.pdf [187,39 kB]
10Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 144/21, refundace nákladů školám vzniklých realizací krizového opatření hejtmanaMartin PůtaVF
A010_P01_ZR_RO_144_21_a_PaV.xlsx [34,75 kB]
A010_P02_tabulka_naklady_urcene_skoly.xlsx [14,59 kB]
11Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Benešov u SemilIng. Zbyněk MiklíkVF
A_011_P01_situace_benesov_u_semil.pdf [128,47 kB]
12Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. SemilyIng. Zbyněk MiklíkVF
A_012_P01_GP_Semily.pdf [399,65 kB]
13Majetkoprávní operace – budoucí darováníIng. Zbyněk MiklíkVF
A_013_P01_situace_rychnov_u_jbc_pulecny.pdf [3,48 MB]
A_013_P02_situace_bela_u_turnova_masov.pdf [1,57 MB]
A_013_P03_situace_masov_u_turnova.pdf [1,15 MB]
A_013_P04_situace_masov_u_turnova.pdf [906,29 kB]
1. pozemků v k. ú. Pulečný a Rychnov u Jablonce nad Nisou (FAMA 2020/03/009)VF
2. pozemků v k. ú. Bělá u Turnova a Turnov (FAMA 2021/02/076)VF
3. pozemku v k. ú. Mašov u Turnova (FAMA 2021/02/077)VF
4. pozemku v k. ú. Mašov u Turnova (FAMA 2021/02/078)VF
14Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytíIng. Zbyněk MiklíkVF
A_014_P01_mapa_Krystofovo_Udoli_Horni_Chrastava.pdf [544,55 kB]
A_014_P02_mapa_Rochlice_u_Liberce_GP.pdf [377,42 kB]
A_014_P03_mapa_Vratislavice_nad_Nisou.docx [2,19 MB]
1. pozemků v k. ú. Kryštofovo údolí, k. ú. Horní Chrastava (FAMA 2021/01/086)VF
2. pozemků v k. ú. Rochlice u Liberce (FAMA 2020/10/012)VF
3. pozemků v k. ú. Vratislavice nad Nisou (FAMA 2021/02/097)VF
15Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Horky u Dubé (FAMA 2021/02/094)Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_015_P02_mapa_Horky_u_Dube.pdf [359,75 kB]
A_015_P01_smlouva_OLP_1301_2021.docx [56,73 kB]
16Majetkoprávní operace – úplatný a bezúplatný převod nemovitých věcí v k. ú. HejniceIng. Zbyněk MiklíkVF
A_016_P03_mapa_GP_foto.pdf [596,19 kB]
A_016_P01_ZP_11171_341_2020.pdf [3,93 MB]
A_016_P02_ZP_327_29_2019_dodatek_2020.pdf [1,92 MB]
A_P04_kryci_list_demolice.pdf [206,22 kB]
17Majetkoprávní operace – darování technického zhodnocení v k. ú. Chrastava IIng. Zbyněk MiklíkVF
18Majetkoprávní operace – darováníIng. Zbyněk MiklíkVF
A_018_P01_GP_Jermanice.pdf [622,64 kB]
A_018_P02_GP_Lomnice_na_Popelkou.pdf [346,58 kB]
1. pozemků v k. ú. JeřmaniceVF
2. pozemků v k. ú. Lomnice nad PopelkouVF
19Majetkoprávní operace – budoucí darováníIng. Zbyněk MiklíkVF
A_019_P01_mapa_Lomnice_nad_Popelkou_Zelechy.pdf [671,79 kB]
A_019_P02_situace_Novy_Bor_Sloup_v_Cechach.pdf [607,24 kB]
1. pozemků včetně stavby silnice v k. ú. Lomnice nad Popelkou a k. ú. ŽelechyVF
2. pozemků v k. ú. Nový Bor a k. ú. Sloup v ČecháchVF
20Majetkoprávní operace – budoucí přijetí daru pozemků v k. ú. Nový Bor a k. ú. Sloup v ČecháchIng. Zbyněk MiklíkVF
A_020_P01_situace_Novy_Bor_Sloup_v_Cechach.pdf [468,37 kB]
21Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Valteřice v KrkonošíchIng. Zbyněk MiklíkVF
A_021_P01_GP_foto_Valterice_v_Krkonosich.pdf [541,17 kB]
22Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 136/21 – snížení výdajů kapitoly 914 05 Působnosti a navýšení výdajů kapitoly 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí a Vyhlášení dotačního řízení na dofinancování sociálních služeb v Libereckém kraji v roce 2021 financovaného z rozpočtu kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředkůPetr TulpaVF
A_022_P01_ZR_RO_136_21_Tabulky_XLS.xlsx [38,26 kB]
A_022_P02_Vyhlaseni_dotacniho_rizeni_DOC.docx [37,52 kB]
A_022_P03_Zadost_o_poskytnuti_dotace_prispevku_priloha_1_Vyhlaseni_DOC.pdf [239,99 kB]
A_022_P05_El_podepsana_zadost_priloha_3_Vyhlaseni_DOC.pdf [239,99 kB]
A_022_P04_Rozpocet_nakladu_priloha_2_Vyhlaseni_XLS.xlsx [14,09 kB]
A_022_P06_Doplnene_udaje_v_Katalogu_priloha_4_Vyhlaseni_DOC.docx [26,91 kB]
A_022_P07_Pravidla_pro_poskytovani_DOC_DOC.docx [47,39 kB]
A_022_P08_Vzorova_smlouva_o_dotaci_priloha_1_Pravidel_DOC.docx [50,29 kB]
A_022_P09_Vzor_zaverecneho_vyuctovani_priloha_2_Pravidel_DOC.docx [24,57 kB]
A_022_P10_Katalog_poskytovatel_manual_priloha_3_Pravidel_DOC.pdf [725,01 kB]
A_022_P11_Hodnotici_formular_priloha_4_Pravidel_DOC.doc [97,5 kB]
A_022_P12_Zapis_o_kontrole_priloha_5_Pravidel_DOC.docx [24,69 kB]
23Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 123/21 - navýšení výdajů v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí a snížení výdajů v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí a přesun prostředků v rámci kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcíPetr TulpaVF, VSV
A_023_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_123_21.xlsx [36,53 kB]
A_023_P02_Zadost_o_zaslani_zrizovatelem_schvaleneho_mimoradnaho_uceloveho_prispevku.xls [32,5 kB]
A_023_P03_Zaverecne_vyuctovani_akce_mimoradneho_uceloveho_neinvesticniho_prispevku.xlsx [13,23 kB]
24Změna příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcíPetr Tulpa
A_024_P01_Prilohac1_ke_ZL_DPS_Vratislavice.pdf [208,28 kB]
A_024_P02_Prilohac1_ke_ZL_APOSS.pdf [217,29 kB]
25Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 138/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociálních věcí z rozpočtu Libereckého kraje – pro organizaci Nadační fond Ozvěna na projekt „Nákup kompenzačních pomůcek a jejich příslušenství pro děti se sluchovým postižením“Petr TulpaVF
A_025_P01_Smlouva_o_poskytnuti_ucelove_dotace_z_rozpoctu_LK_OLP_1323_2021.pdf [415,59 kB]
A_025_P02_ZR_RO_138_21_Tabulky.pdf [481,41 kB]
26Aktualizace Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2022 – rozvojové záměryPetr TulpaVSV
026_P01_RZ_2022_ORP_KRAJ.pdf [463,49 kB]
27Poskytnutí neinvestiční účelové dotace Hospici sv. Zdislavy, o.p.s. na zajištění dlouhodobé lůžkové péče v Lůžkovém hospici v LiberciMgr. Vladimír RichterVF, VZ
A_027_P01_Dotacni_smlouva_Hospic.pdf [3,46 MB]
28Memorandum s Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje o spolupráci při vybudování a provozování zázemí pro nově zřízené oddělení služební hipologieIng. Dan RamzerVF, VVVZ, VZZP
A_028_P01_memorandum_LK_POLICIE_CR_hipologicke_centrum_Frydlant_verze_26_4_2021_OISNM_OSMTaS_POLICIE_konecna_verze.docx [33,94 kB]
A_028_P02_priloha_1_k_memorandu_struktura_budov_v_arealu_byvaleho_statku.docx [370,98 kB]
A_028_P03_priloha_2_k_memorandu_zamer_opravy_hospodarske_budovy_v_arealu_Krajskeho_statku_Frydlant.pdf [4,51 MB]
29Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/3778/2019, kterým se stanoví způsob informování veřejnosti o podpoře Mistrovství světa v orientačním běhu 2021 (WOC 2021)Ing. Dan RamzerVVVZ, VTS
A_029_P01_Dodatek_c_2_ke_Smlouve_OLP_3778_2019_WOC_2021_marketink.docx [24,23 kB]
30Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krkonoše – svazek měst a obcí na projekt Úprava Krkonošské lyžařské magistrály a navazujících lyžařských běžeckých tratí 2021/2022Ing. Dan RamzerVVVZ, VTS
A_030_P01_smlouva_OLP_1304_2020_Krkokose_svazek.docx [54,52 kB]
31Rozhodnutí o úhradě části peněžních prostředků efektivně a hospodárně vynaložených v souvislosti s Jizerskou padesátkou v roce 2021Ing. Dan RamzerVVVZ, VTS
A_031_P01_Zadost_o_uhrazeni_casti_efektivne_a_hospodarne_vynalozenych_prostredku_na_54_rocnik_J50.pdf [1,24 MB]
A_031_P02_Liberecky_kraj_Vyhodnoceni_Jizerska_50_2021_2.pdf [13,81 MB]
A_031_P03_Smlouva_dotace_J50.pdf [738,27 kB]
32Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 143/21 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, zajištění akce pro Střední uměleckoprůmyslovou školu a Vyšší odbornou školu, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace – Oprava střechyIng. Dan RamzerVF, VVVZ
A_032_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_143_21.xlsx [37,17 kB]
33Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce ILMA z.s., projekty Ing. Dan RamzerVF
A_033_P01_Zadost_prominuti_penale_fitness.pdf [204,24 kB]
A_033_P02_Zadost_prominuti_penale_podpora.pdf [216,83 kB]
A_033_P03_Zadost_prominuti_penale_tanec.pdf [319,23 kB]
1. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolku ILMA 2017,VF
2. Tanec pro zdraví,VF
3. Fitness Dance 2017VF
34Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 133/21 – změna specifického ukazatele v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury – Naivnímu divadlu LiberecIng. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_034_P02_Smlouva_OLP_1223_2021_Vymena_hlavniho_zvukoveho_systemu.pdf [461,97 kB]
A_034_P01_Tabulka_ZRRO_c_133_21_a_vliv_PaV.pdf [211,44 kB]
A_034_P03_Smlouva_OLP_1221_2021_Podpora_dopravy_deti_do_Naivniho_divadla.pdf [469,45 kB]
35Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 140/21 - změna specifického ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí účelových dotací v rámci programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2021Ing. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_035_P02_Hodnotici_formular.pdf [451,91 kB]
A_035_P01_Tabulka_ZRRO_c_140_21_a_vliv_PaV.pdf [362,7 kB]
A_035_P03_Vzor_smlouvy_program_7_6.pdf [397,7 kB]
36Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 141/21 - změna specifického ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí účelových dotací v rámci programu 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů 2021Ing. Květa VinklátováVF
A_0036_P01_Tabulka_ZRRO_c_141_21_a_vliv_PaV.pdf [216,99 kB]
A_0036_P03_Vzor_smlouvy_program_7_9.pdf [394,83 kB]
A_0036_P02_Hodnotici_formular_7_9.pdf [290,97 kB]
37Žádosti o změnu v projektech příjemců účelové dotace z programů Dotačního fondu Libereckého kraje č. 2.5 - Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel a č. 2.2 - Regionální inovační programMgr. Jiří UlvrVHRR
A_037_P14_dodatek1_OLP_2023_2020_Kakos.pdf [345,87 kB]
A_037_P13_Smlouva_OLP_2023_2020_Kakos.pdf [420,62 kB]
A_037_P12_Zadost_Kakos.pdf [94,06 kB]
A_037_P11_dodatek1_OLP_1973_2020_Petrnouskova.pdf [345,81 kB]
A_037_P10_Smlouva_OLP_1973_2020_Petrnouskova.pdf [420,78 kB]
A_037_P09_Zadost_Petrnouskova.pdf [81,11 kB]
A_037_P08_dodatek1_OLP_2034_2020_Matejka.pdf [347,8 kB]
A_037_P07_Smlouva_OLP_2034_2020_Matejka.pdf [421,96 kB]
A_037_P06_Zadost_Matejka.pdf [118,54 kB]
A_037_P05_dodatek3_OLP_2717_2019_Strnadkova.pdf [356,86 kB]
A_037_P04_dodatek2_OLP_2717_2019_Strnadkova.pdf [345,78 kB]
A_037_P03_dodatek1_OLP_2717_2019_Strnadkova.pdf [345,9 kB]
A_037_P02_Smlouva_OLP_2717_2019_Strnadkova.pdf [419,73 kB]
A_037_P01_Zadost_Strnadkova.pdf [247,79 kB]
A_037_P35_dodatek1_OLP_3215_2020_Pavel_Svoboda.pdf [343,7 kB]
A_037_P34_Smlouva_OLP_3215_2020_Pavel_Svoboda.pdf [423,04 kB]
A_037_P33_Zadost_Svoboda.pdf [698,98 kB]
A_037_P32_dodatek1_OLP_3419_2020_Share4Kids.pdf [334,84 kB]
A_037_P31_Smlouva_OLP_3419_2020_Share4Kids.pdf [414,65 kB]
A_037_P30_Zadost_Share4Kids.pdf [49,37 kB]
A_037_P29_dodatek1_OLP_2031_2020_Kovac_Vojtiskova.pdf [345,88 kB]
A_037_P28_Smlouva_OLP_2031_2020_Kovac_Vojtiskova.pdf [421,95 kB]
A_037_P27_Zadost_Kovac_Vojtiskova.pdf [140,95 kB]
A_037_P26_dodatek1_OLP_2008_2020_Skalnik.pdf [351,44 kB]
A_037_P25_Smlouva_OLP_2008_2020_Skalnik.pdf [423,45 kB]
A_037_P24_Zadost_Skalnik.pdf [169,82 kB]
A_037_P23_dodatek1_OLP_2038_2020_Jansa.pdf [346,19 kB]
A_037_P22_Smlouva_OLP_2038_2020_Jansa.pdf [421,13 kB]
A_037_P21_Zadost_Jansa.pdf [80,04 kB]
A_037_P20_dodatek1_OLP_1994_2020_Monline.pdf [335,75 kB]
A_037_P19_Smlouva_OLP_1994_2020_Monline.pdf [412,06 kB]
A_037_P18_Zadost_Monline.pdf [305,33 kB]
A_037_P17_dodatek1_OLP_2036_2020_Mala.pdf [345,29 kB]
A_037_P16_Smlouva_OLP_2036_2020_Mala.pdf [421,46 kB]
A_037_P15_Zadost_Mala.pdf [142 kB]
38Závazek spolufinancování projektu „Jedličkův ústav, p. o. – pořízení automobilu pro terénní sociální služby“Mgr. Jiří UlvrVF, VHRR, VSV
39Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 134/21 Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu vodohospodářských akcí 2020 v rámci Fondu ochrany vod Libereckého krajeVáclav ŽidekVF, VZZP
A_039_P01_ZRRO_134_2021_tabulky.xls [80 kB]
A_039_P02_navrh_podpory_PVA_2020.pdf [306,25 kB]
A_039_P03_smlouva_Bela.pdf [494,49 kB]
A_039_P04_smlouva_Studenec.pdf [494,71 kB]
40Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 44 – (i) obec Bukovina u Čisté – vodovod, odkanalizování obce; (ii) – obec Vyskeř - vodovod, odkanalizování obceVáclav ŽidekVZZP
A_040_P01_Navrh_mapove_casti_Bukovina.pdf [4,26 MB]
A_040_P02_Navrh_mapove_casti_Vysker_vodovod.pdf [1,2 MB]
A_040_P03_Navrh_mapove_casti_Vysker_jednotna_kanalizace.pdf [1,2 MB]
A_040_P04_Navrh_mapove_casti_Planu_cast_Skalany_obec_Vysker_jednotna_kanalizace.pdf [1,37 MB]
41Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje obci Roprachtice na akci „Úpravu povrchu cyklostezky Roprachtice“Ing. Jan SvitákVD
A_041_P01_zadost_obce_roprachtice.pdf [256,75 kB]
A_041_P02_OLP_1216_2021_jandl.docx [55,56 kB]
42Písemné informacečlenové rady krajeVF, VVVZ, VZZP
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 14. 4. 2021 do 4. 5. 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF, VVVZ, VZZP
A_042_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_RK_od_14_04_2021_do_04_05_2021.pdf [389,46 kB]
b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF, VVVZ, VZZP
A_042_b_Plneni_rozpoctu_01_04_2021.pdf [840,09 kB]
c) Přehled veřejných zakázek projednaných na 7. a 8. zasedání rady kraje a na 7., 8. a 9. mimořádném zasedání rady krajeIng. Zbyněk MiklíkVF, VVVZ, VZZP
A_042_c_prehled_VZ_7._a_8.RK_a_7._8._a_9.mRK.doc [455 kB]
d) Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok 2019Václav ŽidekVF, VVVZ, VZZP
A_042_d_P01_Vyhodnoceni_POHLK_2019_kosilka.doc [51,5 kB]
A_042_d_P02_Vyhodnoceni_POHLK_2019.pdf [2,44 MB]
e) Souhrnná informace o činnosti krizového štábu za období nouzového stavu II. vlny COVID-19Martin PůtaVF, VVVZ, VZZP
A_042_e_kosilka_DZ_Zpis.doc [36,5 kB]
A_042_e_P01_Souhrnna_informace_COVID.docx [279,17 kB]
A_042_e_P02_priloha_zpravy_c1_telefonni_linka.docx [292,77 kB]
A_042_e_P03_priloha_zpravy_c2_seznam_urcene_skoly.xlsx [20,86 kB]
A_042_e_P04_priloha_zpravy_c3_pocty_deti.xlsx [23,78 kB]
A_042_e_P05_priloha_zpravy_c4_seznam_zarizeni_pocty_studentu.docx [17,89 kB]
A_042_e_P06_priloha_zpravy_c5_seznam_skol_pocty_studentu.docx [18,3 kB]
f) Informace o stavu připravenosti ČSAD Liberec, a.s. – oblast Českolipsko (Západ)Ing. Jan SvitákVF, VVVZ, VZZP
A_042_f_P01_Zprava_pripravenost_oblast_Zapad.pdf [591,22 kB]
A_042_f_kosilka_ZK.pdf [198,84 kB]
g) Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace – informace o zajištění, financování a rozsahu plánovaných činností souvisejících s rekonstrukcí objektů areálu školního statku, o vybudování zázemí pro výuku odborného výcviku žáků Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace a pro hipologické centrum Policie ČRIng. Dan RamzerVF, VVVZ, VZZP
A_042_g_P01_hmotova_studie_opravena.pdf [3,44 MB]
A_042_g_P02_zamer_opravy_hospodarske_budovy_v_arealu_Krajskeho_statku_Frydlant.pdf [4,51 MB]
A_042_g_PI_Skolni_statek_Frydlant_info_vybudovani_zazemi_odborna_vyuka_001.docx [290,52 kB]
h) Zpráva o ukončení realizace projektů „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ a „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“Mgr. Jiří UlvrVF, VVVZ, VZZP
A_042_h_ukonceni_projektu_Bojiste.docx [21,2 kB]
i) Zpráva o ukončení realizace projektu „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“Mgr. Jiří UlvrVF, VVVZ, VZZP
A_042_i_P01_ukonceni_projektu_Jilemnice.docx [19,31 kB]
j) Převzetí závazku ze zůstatků elektronických peněžních prostředků vůči cestujícím od společnosti BusLine/TD BUS/Witbystar a.s. do KORID LK, spol. s r.o. – informace o neplnění smlouvyIng. Jan SvitákVF, VVVZ, VZZP
A_042_j_P01_1_Rozsudek_Witbystar.pdf [235,94 kB]
A_042_j_P02_2_Rozsudek_Witbystar.pdf [326,47 kB]
A_042_j_P03_1_Exekucni_prikaz.pdf [125,37 kB]
A_042_j_kosilka_ZK.pdf [579,53 kB]
k) Přehled zástupců LK v dozorčí radáchMartin PůtaVF, VVVZ, VZZP
A_042_k_zastupci_LK_v_DR.pdf [523,04 kB]
l) Poskytnutí finančního daru Městu Dubá za vítězství v Programu regenerace městských památkových zón v Libereckém kraji z kapitoly 917 07 - TransferyIng. Květa VinklátováVF, VVVZ, VZZP
A_042_l_P02_Tiskova_zprava_NPU_Historicke_mesto_roku_2020_LK_Duba.pdf [366,06 kB]
A_042_l_P01_Smlouva_OLP_1378_2021_o_poskytnuti_financniho_daru_Duba.pdf [224,25 kB]
A_042_l_Kosilka_ZK_Zpis.doc [53,5 kB]
43Majetkoprávní operace - bezúplatné převod pozemku v k. ú. Líšný – revokace usnesení č. 158/21/ZKIng. Zbyněk MiklíkVF
A_043_P01_smlouva_634_2021.pdf [170,65 kB]
A_043_P02_mapa_Lisny.pdf [279,54 kB]
44Náměty a připomínky
45Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 167/21 – poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Městu JilemniceMartin PůtaVF
A_045_P01_ZR_RO_167_21_a_PaV.xlsx [63,73 kB]
A_045_P02_zadost_Jilemnice.pdf [220,52 kB]
A_045_P03_Memorandum_o_spolupraci.pdf [0,99 MB]
A_045_P04_vypis_BRLK_dotace_Jilemnice.pdf [31,47 kB]
A_045_P05_smlouva_o_poskytnuti_dotace_Jilemnice.docx [55 kB]
46Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 159/21 – zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého kraje 2021, zapojení pokut za přestupky do kapitoly 92608Václav ŽidekVF, VZZP
A_046_P01_ZRRO159_21_tabulky.xls [52 kB]
47Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 168/21 - snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje a navýšení výdajů v kapitole 917 06 - Transfery; smlouva s Hrádkem n. N.Ing. Jan SvitákVF, VD
A_047_P01_tabulky_RO_168-21.xls [126,5 kB]
A_047_P02_zadost.pdf [271,03 kB]
A_047_P03_smlouva_o_spolupraci.doc [66,5 kB]
A_047_P04_rekapitulace.pdf [194,09 kB]
A_047_P05_rozpocet_SO111.1.pdf [276,37 kB]
A_047_P06_PDPS-situace.pdf [394,25 kB]
48ČSAD Liberec, a.s. – navýšení majetkové účasti Libereckého kraje úpisem akcií a přípatek mimo základní kapitálIng. Jan SvitákVD
A_048_P01_dohoda_zapocteni.pdf [209,97 kB]
A_048_P02_dohoda_priplatek.docx [29,31 kB]
49Majetkoprávní operace koupě nemovitostí v k. ú. Doubí u LiberceIng. Zbyněk MiklíkVF
A_049_P01_mapa_Doubi_u_Liberce.pdf [659,98 kB]
A_0xx_P02_09_RD_posudek_Obilna_65_7386_10_2019.pdf [4,78 MB]
A_0xx_P03_09_RD_Sismisovi_Obilna_65_posudek_c_0269_069_19.pdf [11,27 MB]
A_0xx_P04_Revizni_posudek_c_2457092_2020_1_cast.pdf [17,37 MB]
A_0xx_P04_Revizni_posudek_c_2457092_2020_2_cast.pdf [12,59 MB]
50Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 162/21 - změna v kapitole 926 07 – poskytnutí účelových dotací 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji 2021Ing. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_0050_P03_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace.pdf [543,69 kB]
A_0050_P02_Hodnotici_formular_souhrnna_tab._projektu_programu_7.2_Zachrana_a_obnova_pamatek_v_LK.pdf [964,21 kB]
A_0050_P01_ZR_RO_162_21.pdf [1,01 MB]
51Rozhodnutí o poskytnutí účelových individuálních dotací z kapitoly 917 07 – Transfery v oblasti památkové péčeIng. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_0051_P01_vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace.pdf [515,41 kB]
52Převod majetku na město SmržovkaIng. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_0052_P02_Protokol_o_predani_majetku.pdf [216,91 kB]
A_0052_P01_Darovaci_smlouva_OLP_1209_2021.pdf [227,74 kB]
53Převod majetku na obec RádloIng. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_0053_P02_Protokol_o_predani_majetku.pdf [215,64 kB]
A_0053_P01_Darovaci_smlouva_OLP_1210_2021.pdf [224,93 kB]
Stahování el. dokumentu