Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 3. 2021
A_001_3_ZK_dne_30_3_2021_zapis.pdf [1,16 MB]
2Volba ověřovatelů zápisuMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Volba volební komiseMartin Půta
5Návrh programu
005_navrh_programu_ZK.pdf [473,13 kB]
6Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
A_006_P01_kontrola_plneni_usn_ZK.pdf [1,3 MB]
7Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. 3. do 9. 4. 2021 Martin Půta
A_007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK.pdf [1,89 MB]
A_007_P02_vypis_usn_6_RK_16_03_2021.pdf [2,93 MB]
A_007_P03_6_mRK_29_03_2021_vypis_usn.pdf [352,01 kB]
A_007_P04_7_RK_06_04_2021_vypis_usn.pdf [1,33 MB]
A_007_P05_7_mRK_12_04_2021_vypis_usn.pdf [405,97 kB]
A_007_P06_8_mRK_13_04_2021_vypis_usn.pdf [213,72 kB]
8Poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Městu Hrádek nad NisouMartin Půta
A_008_P01_Zadost_Hradek_n_N_dotace_z_KF.pdf [363,07 kB]
A_008_P02_Popis_projektu.pdf [426,05 kB]
A_008_P03_Vypis_Hradek_2_BRLK.pdf [191,4 kB]
A_008_P04_smlouva_o_poskytnuti_dotace_Hradek_n_N.docx [54,93 kB]
9Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci a Krajského soudu v Hradci KrálovéIng. Jan Sviták
10Majetkoprávní operace – koupěIng. Zbyněk MiklíkVF
A_010_P01_Dubice_u_Ceske_Lipy_GP.pdf [254,16 kB]
A_010_P02_mapa__Horky_u_Dube_situace.pdf [768,2 kB]
A_010_P03_mapa_Chlum.docx [314,05 kB]
A_010_P04_mapa_Horky_u_Dube.pdf [308,1 kB]
1. pozemku v k. ú. Dubice u České Lípy (FAMA/2020/09/084)VF
2. pozemku v k. ú. Horky u Dubé (FAMA/2020/10/015)VF
3. pozemků v k. ú. Drchlava (FAMA/2020/10/072)VF
4. pozemků v k. ú. Horky u Dubé (FAMA/2020/12/010)VF
11Majetkoprávní operace – revokace usnesení č. 36/21/ZK budoucí prodej pozemku v k. ú. Loučná nad NisouIng. Zbyněk MiklíkVF
011_P01_situace_loucna_nad_nisou.pdf [275,29 kB]
12Majetkoprávní operace – darováníIng. Zbyněk MiklíkVF
A_012_P01_situace_mimon.pdf [2,25 MB]
A_012_P02_situace_prisovice.pdf [326,08 kB]
1. pozemků v k. ú. MimoňVF
2. pozemku v k. ú. PříšoviceVF
13Majetkoprávní operace – prodejIng. Zbyněk MiklíkVF
A_013_P01_situace_kruh_v_podbezdezi.pdf [241,17 kB]
A_013_P02_situace_dolni_rasnice.pdf [400,85 kB]
1. pozemku v k. ú. Kruh v PodbezdězíVF
2. pozemku v k. ú. Dolní ŘasniceVF
14Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. MimoňIng. Zbyněk MiklíkVF
A_014_P01_situace_mimon.pdf [1,95 MB]
15Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. ZáskalíIng. Zbyněk MiklíkVF
A_015_P01_situace_zaskali.pdf [74,07 kB]
16Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. LíšnýIng. Zbyněk MiklíkVF
A_016_P01_smlouva_634_2021.pdf [170,65 kB]
A_016_P02_mapa_Lisny.pdf [279,54 kB]
17Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Jablonné v PodještědíIng. Zbyněk MiklíkVF
A_017_P01_mapa_Jablonne_v_Podjestedi.pdf [1,11 MB]
18Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Jablonné v PodještědíIng. Zbyněk MiklíkVF
A_018_P01_mapa_Jablonne_v_Podjestedi.pdf [277,6 kB]
19Majetkoprávní operace – darováníIng. Zbyněk MiklíkVF
A_019_P01_mapa_Vratislavice_nad_Nisou.pdf [499,06 kB]
A_019_P02_mapa_Rochlice_u_Liberce.pdf [410,59 kB]
A_019_P03_GP_Lestkov_pod_Kozakovem.pdf [437,78 kB]
1. pozemku včetně stavby vyřazené komunikace v k. ú. Vratislavice nad NisouVF
2. stavby vyřazené komunikace v k. ú. Rochlice u LiberceVF
3. pozemků v k. ú. Lestkov pod KozákovemVF
20Majetkoprávní operace – budoucí směna pozemků v k. ú. Paseky nad Jizerou a k. ú. Roztoky u SemilIng. Zbyněk MiklíkVF
A_020_P01_mapa_situace_Paseky_nad_Jizerou_Roztoky_u_Semil.pdf [11,35 MB]
21Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú. BratříkovIng. Zbyněk MiklíkVF
A_021_P01_GP_Bratrikov.pdf [680,85 kB]
22Majetkoprávní operace – revokace části usnesení č. 527/15/ZK v bodě 7. a), b) ze dne 24. 11. 2015 – týkající budoucí koupě pozemku v k. ú. Nové Město pod SmrkemIng. Zbyněk MiklíkVF
23Majetkoprávní operace – revokace části usnesení č. 311/17/ZK v bodě 1. ze dne 29. 8. 2017 – budoucí prodej části pozemku v k. ú. Desná IIIIng. Zbyněk MiklíkVF
24Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 103/21 – přesun prostředků z kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, do kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, na akci „SPO – spolufinancování osob pověřených k výkonu SPOD“Petr TulpaVF, VSV
A_024_P01_ZR_RO_103_21_Tabulky.pdf [623,99 kB]
25Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanostiIng. Dan RamzerVVVZ
A_025_P01_SSHL_Frydlant_27_04_2021.docx [23,44 kB]
A_025_P02_DD_JBC_Pasecka_23_02_2021.docx [18,01 kB]
A_025_P03_SZS_Turnov_23_02_2021.docx [18,11 kB]
1. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizaceVVVZ
2. Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizaceVVVZ
3. Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizaceVVVZ
26Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti tělovýchovy a sportu žadatele Svaz lyžařů České republiky, z. s. na projekt „FIS SUMMER GRAND PRIX ve skoku na lyžích Liberec 2021“Ing. Dan RamzerVVVZ, VTS
A_026_P01_zadost_SLCR_001.pdf [774,99 kB]
27Pozvánka na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2022 v Olomouckém krajiIng. Dan RamzerVTS
A_027_P01_Sdeleni_posunuti_Her_2022_a_pozvanka.pdf [205,35 kB]
A_027_P02_ODM2021_pocty_ucastniku.xlsx [13,49 kB]
28Vyhlášení programu č. 2.6 Dotačního fondu Libereckého kraje - Podpora místní Agendy 21 - oblast podpory regionální rozvojMgr. Jiří UlvrVHRR
A_028_P04_2.6_MA21_Popis_projektu.pdf [386,09 kB]
A_028_P03_2.6_MA21_smlouva_vzor_2021.pdf [602,33 kB]
A_028_P02_2.6_vzor_zadost_o_dotaci_2021.pdf [810,75 kB]
A_028_P01_2.6_MA21_Vyzva_2021.pdf [575,02 kB]
29Vyhlášení programu č. 2.5 Dotačního fondu Libereckého kraje - Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel - oblast podpory regionální rozvojMgr. Jiří UlvrVHRR
A_029_P04_2.5_Textova_cast_projektu.pdf [555,97 kB]
A_029_P03_2.5_Vzor_smlouva_2021.pdf [410,18 kB]
A_029_P02_2.5_vzor_zadost_o_dotaci_2021.pdf [810,75 kB]
A_029_P01_2.5_Vyhlaseni_programu_2021.pdf [426,8 kB]
30Závazek spolufinancování projektu „ZZS LK - Pořízení vozidla HART a videolaryngoskopů“Mgr. Jiří UlvrVF, VHRR, VZ
31Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu F. X. Šaldy Liberec a Naivnímu divadlu Liberec na divadelní činnostIng. Květa VinklátováVCRPPK
A_031_P02_smlouva_OLP_1057_2021_Naivni_divadlo.pdf [450,1 kB]
A_031_P01_smlouva_OLP_1056_2021_DFXS.pdf [454,4 kB]
A_031_P03_Plna_moc_168_2020.pdf [1,03 MB]
32Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 122/21 - změna specifických ukazatelů v kapitole 917 07 Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchuIng. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_032_P03_tabulka_ZRRO_c_122_21_a_vliv_PaV.pdf [301,81 kB]
A_032_P02_prihlaska_do_souteze.pdf [249,7 kB]
A_032_P01_text_vyhlaseni_souteze.pdf [195,46 kB]
33Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaceIng. Jan SvitákVD
A_033_P01_Priloha_c_1_zrizovaci_listiny.xlsx [220,04 kB]
A_033_P02_Zmeny_v_priloze_zrizovaci_listiny_k_28_4_2021.doc [538,5 kB]
34Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 117/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 913 06 - Příspěvkové organizace, odbor dopravyIng. Jan SvitákVF
A_034_P01_tabulky_ZR-RO_117-21.xls [129,5 kB]
35Dohoda o zajištění provozu autobusové linky 691 Hrádek n.Nisou – Zittau – Bogatynia – Frýdlant – Świeradów-Zdrój Ing. Jan Sviták
A_035_P01_Dohoda_BUS691.pdf [2,85 MB]
36Nařízení Libereckého kraje o maximálních cenách, tarif integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (Tarif IDOL) – platnost od 1. 7. 2021Ing. Jan SvitákVF, VD
A_036_P01_Narizeni_LK_01.07.2021.doc [76,5 kB]
A_036_P02_Cenik_IDOL_01.07.2021.xlsx [517,74 kB]
A_036_P03_Tarif_IDOL_01.07.2021.docx [588,67 kB]
A_036_P04_Srovnani_s_ostatnimi_IDS_a_SJT.xlsx [511,84 kB]
37Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 106/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost“; příspěvek od obcí Libereckého krajeIng. Jan SvitákVF
A_037_P01_tabulky_ZR-RO_106-21.xls [138,5 kB]
38Písemné informacečlenové rady krajeVF, VSV, VCRPPK
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 17. 3. 2021 do 13. 4. 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF, VSV, VCRPPK
A_038_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_RK_od_17_03_2021_do_13_04_2021.pdf [314,98 kB]
b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF, VSV, VCRPPK
038_b_Plneni_rozpoctu_01_03_2021.pdf [819,49 kB]
c) Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje a na 6. mimořádném zasedání rady krajeIng. Zbyněk MiklíkVF, VSV, VCRPPK
A_038_c_prehled_VZ_5._a_6.RK_a_6mRK.doc [614,5 kB]
d) Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2020Petr TulpaVF, VSV, VCRPPK
A_038_d_P01_kosilka.doc [57 kB]
A_038_d_P02_Zprava_LK_2020.doc [3,39 MB]
A_038_d_P03_SVL_Liberecky_kraj_2020.xlsx [28,66 kB]
e) Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ a návrh na zapsání nemateriálního kulturního statku na krajský seznamIng. Květa VinklátováVF, VSV, VCRPPK
A_38_e_P10_kosilka_ZK.pdf [475,38 kB]
A_38_e_P09_Zduvodneni_zapisu_nemat._statku.pdf [298,36 kB]
A_38_e_P08_Jmenovaci_dekret.pdf [704,08 kB]
A_38_e_P07_Jmenovaci_dekret.pdf [771,9 kB]
A_38_e_P06_Jmenovaci_dekret.pdf [873,2 kB]
A_38_e_P05_Jmenovaci_dekret.pdf [778,59 kB]
A_38_e_P04_Nominacni_list.pdf [213,76 kB]
A_38_e_P03_Nominacni_list.pdf [218,58 kB]
A_38_e_P02_Nominacni_list.pdf [212,06 kB]
A_38_e_P01_Nominacni_list.pdf [200,09 kB]
f) Vyjádření dopravce k využití vnitřního provozovatele při výkonu dopravní obslužnosti na území Libereckého krajeIng. Jan SvitákVF, VSV, VCRPPK
A_038_f_kosilka_DZ_ZK.doc [48,5 kB]
A_038_f_P01_Dopis_zastupitelum.pdf [251,82 kB]
A_038_f_P02_Dopis_zastupitelum_plna_moc_priloha_1.pdf [94,71 kB]
A_038_f_P03_Dopis_zastupitelum_plna_moc_priloha_2.pdf [91,65 kB]
A_038_f_P04_Dopis_zastupitelum_plna_moc_priloha_3.pdf [94,66 kB]
A_038_f_P05_Stanovisko_AK.docx [206,74 kB]
g) Dohoda o narovnání a vypořádání vzájemných pohledávek a závazků č. OLP/1215/2021 – ČSAD Liberec, a.s.Ing. Jan SvitákVF, VSV, VCRPPK
A_038_g_kosilka_DZ_ZK.doc [58 kB]
A_038_g_P01_dohoda_o_narovnani_CSAD_Liberec.docx [36,62 kB]
A_038_g_P02_dohoda_o_narovnani_CSAD_Liberec_priloha_1.xlsx [18,99 kB]
h) Informace o pokutě 50 000 Kč uložené Libereckému kraji Státním ústavem pro kontrolu léčiv za nesplnění technických požadavků na výrobek (nanofiltr) při jeho uvedení na trhMartin PůtaVF, VSV, VCRPPK
A_038_h_pokuta_SUKL_kosilka_Zpis.doc [37 kB]
A_038_h_P01_prikaz_SUKL_13_04_2021.pdf [176,75 kB]
i) Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2021Ing. Jan SvitákVF, VSV, VCRPPK
A_038_i_P05_PVP_2021.xlsx [24,49 kB]
A_038_i_P04_Plan_obnovy_VDZ_2021.xlsx [30,35 kB]
A_038_i_P03_Plan_oprav_komunikaci_2021.xlsx [87,03 kB]
A_038_i_P02_Plan_sekani_2021.xlsx [126 kB]
A_038_i_P01_Plan_uklidu_po_zime_2021.xlsx [134,73 kB]
A_038_i_kosilka_ZK.doc [94 kB]
j) Vyhodnocení vlivu rozšíření těžby v hnědouhelném dolu Turów na české území včetně návrhu konkrétního řešení a financování jednotlivých monitoringůVáclav ŽidekVF, VSV, VCRPPK
A_038_j_P01_Vliv_Turow_kosilka_duvod.doc [53 kB]
A_038_j_P02_Zprava_Vliv_Turow.doc [1,67 MB]
k) Přehled veškerých nákladů Libereckého kraje na vnitřního dopravce od jeho vznikuIng. Jan SvitákVF, VSV, VCRPPK
A_038_k_kosilka_ZK.doc [47 kB]
A_038k_P01_naklady_vnitrni_dopravce.pdf [456,8 kB]
39Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 124/21 - zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z nerealizovaných výdajů a ostatních příjmů kraje roku 2020 alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_039_P01_ZR-RO_c_124_21_zapojeni_HV_II.xlsx [193,76 kB]
40Závazek spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům“Mgr. Jiří UlvrVF
A_40_P01_situacni_vykres.pdf [1,29 MB]
41Navýšení závazku spolufinancování projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov, 1. etapa“Mgr. Jiří UlvrVF
A_041_P01_celkova_situace_stavby.pdf [3,07 MB]
42Smlouva a memorandum o převodu příspěvkových organizací Zoologická zahrada Liberec a Botanická zahrada Liberec na Liberecký kraj a Domova seniorů Liberec - Františkov a Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou na Statutární město LiberecIng. Květa VinklátováVF, VSV, VCRPPK
A_42_P02_Memorandum.pdf [384,95 kB]
A_42_P01_Smlouva.pdf [432,05 kB]
A_42_P03_Prehled_financovani_PO.pdf [187,95 kB]
43Náměty a připomínky
44Příjmy z prodeje OOP (ochranné osobní pomůcky) - změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 130/21 - Krizový fond Odbor kancelář hejtmanaMartin Půta
A044_P01_ZR_RO_130_21_a_PaV.xlsx [32,3 kB]
45Schválení Memoranda o vzájemné spolupráci v rámci „Vypořádání bývalé silnice I/14 v úseku Klášterní ul. – Zhořelecká ul. a dalších úseků pozemních komunikací“ mezi Libereckým krajem a statutárním městem LiberecIng. Zbyněk MiklíkVF, VD
A_045_P01_memorandum_1226_2021.pdf [257,53 kB]
A_045_P02_priloha1_mapa_200810.pdf [4,35 MB]
A_045_P03_priloha2_prohlaseni_200810.pdf [205,3 kB]
A_045_P04_SFDI.pdf [321,7 kB]
46ČSAD Liberec, a.s. – delegování zástupce kraje na valnou hromadu společnosti a navýšení základního kapitálu společnostiIng. Jan SvitákVD
A_046_P01_pozvanka_VH_CSAD_Liberec.pdf [444,39 kB]
A_046_P02_zprava_predstavenstva_CSAD.pdf [281,62 kB]
A_046_P03_prevzeti_Zapad.pdf [2,9 MB]
47Poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z. ú. na dorovnání ztrát a opravu expozice v Dolánkách Václav ŽidekVF
A_047_P01_NFV_Ekocentrum_smlouva.doc [88,5 kB]
Stahování el. dokumentu