Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 1. 2021
A_001_P01_1_ZK_26_1_2021_zapis.pdf [806,16 kB]
2Volba ověřovatelů zápisuMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Volba volební komiseMartin Půta
5Návrh programu
005_P01_navrh_programu_ZK.pdf [902,34 kB]
6Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
A_006_P01_kontrola_plneni_usn_ZK.pdf [1,22 MB]
7Zpráva o činnosti rady kraje za období od 9. 1. do 5. 2. 2021 Martin Půta
A_007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK.pdf [1,7 MB]
A_007_P02_2_RK_19_01_2021_vypis_usn.pdf [1,26 MB]
A_007_P03_1_mRK_25_01_2021_vypis_usn.pdf [305,08 kB]
A_007_P04_2_mRK_26_01_2021_vypis_usn.pdf [220,59 kB]
A_007_P05_3_mRK_01_02_2021_vypis_usn.pdf [211,03 kB]
8Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 47/21 - poskytnutí finančního daru na podporu činnosti očkovacích center proti onemocnění COVID-19 čtyřem páteřním nemocnicím LK a úpravy v kapitole 931 01, Krizový fond Odbor kancelář hejtmanaMartin PůtaVF
A_008_P01_ZR_RO_47_21_a_PaV.xlsx [28,25 kB]
9Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 40/21 - zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2020 do rozpočtu kraje 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_009_P01_tab_ZR-RO_c_40_21.xlsx [143,23 kB]
A_009_P02_Alokace_DF_LK_2013_2020.xlsx [31,27 kB]
A_009_P02_Dotazy_predsedu_klubu.docx [17,02 kB]
10Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/21 – úpravy v kapitole 926 - Dotační fond a kapitole 917 - TransferyIng. Zbyněk MiklíkVF
A_010_P01_tabulky_ZR-RO_c_41_21.pdf [860,74 kB]
11Majetkoprávní operace – budoucí darováníIng. Zbyněk MiklíkVF
A_011_P01_situace_pertoltice_chodnik.pdf [960,79 kB]
A_011_P02_situace_dlouhy_most_chodnik.pdf [66,99 kB]
A_011_P03_situace_mimon_chodnik.pdf [516,47 kB]
A_011_P04_situace_masov_u_turnova_chodnik_zastavka.pdf [510,87 kB]
A_011_P05_situace_frydlant_chodnik.pdf [262,13 kB]
1. pozemku v k. ú. Pertoltice pod RalskemVF
2. pozemku v k. ú. Dlouhý MostVF
3. pozemku v k. ú. MimoňVF
4. pozemku v k. ú. Mašov u TurnovaVF
5. pozemku v k. ú. FrýdlantVF
12Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemku v k. ú. Loučná nad NisouIng. Zbyněk MiklíkVF
A_012_P01_situace_loucna_nad_nisou.pdf [365,08 kB]
13Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú. JistebskoIng. Zbyněk MiklíkVF
A_013_P01_situace_jistebsko.pdf [34,36 kB]
14Majetkoprávní operace – darováníIng. Zbyněk MiklíkVF
A_014_P01_GP_Volfartice.pdf [299,38 kB]
A_014_P02_GP_Kamenicky_Senov.pdf [288,48 kB]
A_014_P03_GP_Ceska_Ves_v_Podjestedi.pdf [1,2 MB]
1. pozemků v k. ú. Volfartice a k. ú. Volfartická Nová VesVF
2. pozemků v k. ú. Kamenický ŠenovVF
3. pozemků v k. ú. Česká Ves v PodještědíVF
15Majetkoprávní operace – budoucí darováníIng. Zbyněk MiklíkVF
A_015_P01_situace_Mimon.pdf [2,22 MB]
A_015_P02_situace_Plouznice_pod_Ralskem.pdf [2,22 MB]
A_015_P03_situace_Hradcany_nad_Ploucnici.pdf [873,88 kB]
A_015_P04_situace_Bedrichov_u_Jablonce_nad_Nisou.pdf [751,01 kB]
1. pozemků v k. ú. MimoňVF
2. pozemku v k. ú. Ploužnice pod RalskemVF
3. pozemku v k. ú. Hradčany nad PloučnicíVF
4. pozemku v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad NisouVF
16Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytíIng. Zbyněk MiklíkVF
A_016_P01_smlouva_OLP_33_2021.pdf [642,11 kB]
A_016_P01_GP_Kunrartice_u_Cvikova.pdf [309,47 kB]
A_016_P02_GP_Drchlava.pdf [347,98 kB]
1. pozemků v k. ú. Kunratice u CvikovaVF
2. pozemků v k. ú. DrchlavaVF
17Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Valteřice v KrkonošíchIng. Zbyněk MiklíkVF
A_017_P01_mapa_Valterice_v_Krkonosich.pdf [404,69 kB]
18Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemku v k. ú. Novina u LiberceIng. Zbyněk MiklíkVF
A_018_P01_situace_1_Noviny_u_Liberce.pdf [57,04 kB]
A_018_P01_situace_2_Noviny_u_Liberce.pdf [24,69 kB]
19Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 38/21 –Financování sociálních služeb v r. 2021 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)Petr TulpaVF
A_019_P01_ZR_RO_38_21.xlsx [113,71 kB]
A_019_P02_Rozhodnuti_MPSV_2021.pdf [252,68 kB]
A_019_P03_Vzorova_Smlouva_dotace_2021.docx [58 kB]
20Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 53/21 – rozdělení finančních prostředků na podporu humanitární pomoci pro organizace poskytující sociální služby v době nouzového stavu z kapitoly 931 01 - Krizový fond LK Petr TulpaVF
A_020_01_Tabulky_ZR_RO_53_21_931_01.xls.pdf [476,95 kB]
A_020_P02_vzor_smlouva_podpora_humanitarni_pomoci.pdf [381,38 kB]
21Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o společném postupu při realizaci projektu Integrovaného výjezdového centra pro HZS LK a ZZS LK v Turnově“ č. OLP/5427/2016Mgr. Vladimír RichterVF, VZ
A_021_P01_Dodatek_1_ke_smlouve_vyjezdove_centrum_Turnov.pdf [2,82 MB]
A_021_P02_Smlouva_OLP_5427_2016.pdf [203,92 kB]
22Dodatek číslo 2 ke smlouvě č. OLP/5676/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje - Regionální inovační program, společnost frenski s.r.o.Mgr. Jiří Ulvr
A_022_P01_zadost_frenski.pdf [106,91 kB]
A_022_P02_Smlouva_frenski.pdf [372,72 kB]
A_022_P03_dodatek_c_1_OLP_5676_2019.pdf [213,39 kB]
A_022_P04_dodatek_c_2_OLP_5676_2019.pdf [213,15 kB]
23Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – obec Janův Důl a Horní BrannáMgr. Jiří UlvrVF
A_023_P01_Zadost_Januv_Dul.pdf [132,7 kB]
A_023_P02_Zadost_Horni_Branna.pdf [142,58 kB]
A_023_P03_Zasady_promijeni.pdf [374,31 kB]
24Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na „Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2021“ žadatele Krkonoše – svazek měst a obcí a smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/141/2021Mgr. Jiří Ulvr
A_024_P01_AP_2021_2022.pdf [107,6 kB]
A_024_P02_Popis_projektu_ISRRK.doc [46 kB]
A_024_P03_Cinnost_SMO_2021.pdf [142,22 kB]
A_024_P04_Smlouva_OLP_141_2021.doc [172,5 kB]
25Žádosti o změnu termínu realizace projektů v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“Mgr. Jiří Ulvr
A_025_P01_Machalik.pdf [767,19 kB]
A_025_P02_Duchek.pdf [203,64 kB]
A_025_P03_Vohralikova.pdf [1,74 MB]
26Prodloužení lhůty pro podání žádostí vyhlášeného programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“.Mgr. Jiří Ulvr
A_026_P01_Program_KD_III.pdf [704,7 kB]
27Závazek spolufinancování projektu „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“Mgr. Jiří UlvrVF
28Závazek spolufinancování projektu „Osvětová kampaň: Nesouloď. Zachraň českou Amazonku.“Mgr. Jiří UlvrVF
29Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti jídelny Gymnázia Česká Lípa“Mgr. Jiří UlvrVF
A_029_P01_Vizualizace_celek.pdf [12,16 MB]
30Závazek spolufinancování a předfinancování projektu „Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II“ a související plná moc pro zastupování Libereckého kraje v právních jednáníchIng. Dan RamzerVF, VVVZ
A_030_P01_Plna_moc_Ramzer_5_21.pdf [279,58 kB]
31Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/243/2018 Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace Ing. Dan RamzerVF, VVVZ
A_031_P01_zadost_SUPSKS.pdf [345,96 kB]
A_031_P02_priloha_zadosti.pdf [610,42 kB]
A_031_P03_smlouva_OLP_243_2018.pdf [411,71 kB]
A_031_P04_dodatekc1_smlouva_OLP_243_2018.pdf [232,38 kB]
A_031_P05_dodatekc2_smlouva_OLP_243_2018.docx [21,48 kB]
32Žádost o změnu projektu s názvem „Rekonstrukce hřiště ZŠ Donín v Hrádku nad Nisou“ jehož předkladatelem je město Hrádek nad Nisou a projektu s názvem „Trojboj všestrannosti s Adamem“ jehož předkladatelem je Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR SemilyIng. Dan RamzerVVVZ, VTS
A_032_P01_Zadost_o_zmenu_projektu_Hradek_nad_Nisou.pdf [85,88 kB]
A_032_P02_Zadost_o_zmenu_projektu_Okresni_rada_Asociace_skolnich_sportovnich_klubu.pdf [225,54 kB]
A_032_P03_Smlouva_OLP_4004_2020.docx [54,79 kB]
A_032_P04_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_1295_2019.docx [32,74 kB]
33Stipendijní program pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání – aktualizace Stipendijního řáduIng. Dan RamzerVVVZ
A_033_P01_Stipendijni_rad_2020_2021-2_pololeti.docx [39,22 kB]
A_033_P02_Stipendijni_rad_2020_2021_srovnani_aktualniho_navrhovaneho.docx [40,45 kB]
34Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanostiIng. Dan RamzerVVVZ
A_034_P01_SPS_CL_Havlickova_platna_23_02_2021.docx [21,36 kB]
A_034_P02_SS_remesel_a_sluzeb_JBC_23_02_21.docx [18,29 kB]
A_034_P03_DD_Jablonne_v_P_23_02_2021.docx [19,66 kB]
35FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s. - prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázněIng. Dan RamzerVF, VTS
A_035_P01_Zadost_o_prominuti_odvodu.pdf [142,95 kB]
36Žádost o změnu projetku podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje příjemce TERRA SPORT, s.r.o., projekt s názvem "ČT AUTHOR CUP"Ing. Dan RamzerVVVZ, VTS
A_036_P01_zadost_o_zmenu_projektu_predkladatele_TERRA_SPORT.pdf [1,85 MB]
A_036_P02_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_1480_2019_TERRA_SPORT.docx [33,38 kB]
37Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 25/21 Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu vodohospodářských akcí 2020 v rámci Fondu ochrany vod Libereckého krajeVáclav ŽidekVF
A_037_P01_ZRRO_25_2021_tabulky.xlsx [26,72 kB]
A_037_P02_navrh_podpory_PVA_2020.pdf [306,15 kB]
A_037_P03_smlouva_Modrisice.pdf [492,18 kB]
A_037_P04_smlouva_Osecna.pdf [492,92 kB]
A_037_P05_smlouva_Ponikla.pdf [493,29 kB]
037_P06_smlouva_SO_Mirova_p_K.pdf [492,79 kB]
A_037_P07_smlouva_VHS_Chuchelna.pdf [494,81 kB]
A_037_P08_smlouva_VHS_Rovensko_p_T.pdf [495,2 kB]
38Žádost dědiců o prominutí dluhu ve výši 52.500 Kč – pohledávka Libereckého kraje z titulu poskytnuté zálohy z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajinyVáclav ŽidekVF
A_038_P01_Odpoved_na_Zadost_dedicu_pana_Ziky.pdf [186,8 kB]
A_038_P02_Usneseni_OS.pdf [5,06 MB]
A_038_P03_Zadost_dedicu.pdf [262,62 kB]
39Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 27/21 – úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 – Lesnický fond a rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého krajeVáclav ŽidekVF
A_039_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kraje.xlsx [14,69 kB]
A_039_P03_vzor_smlouvy.doc [78,5 kB]
A_039_P04_Program.doc [95 kB]
A_039_P01_ZR_RO_27_Lesnicky_fond_LK.xlsx [20,32 kB]
40Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje 2021-2027Václav Židek
A_040_P01_analyticka_cast_AP_KLIMA.pdf [3,54 MB]
A_040_P02_prilohy_analyticke_casti.pdf [22,95 MB]
A_040_P03_navrhova_cast_AP_KLIMA.pdf [1,96 MB]
A_040_P04_priloha_navrhove_casti.pdf [640,88 kB]
41Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2021Ing. Květa VinklátováVCRPPK
A_0041_P01_smlouva_OLP_143_2021_knihovna_Jablonec.pdf [362,73 kB]
A_0041_P04_Plna_moc_168_2020.pdf [1,04 MB]
A_0041_P03_smlouva_OLP_145_2021_knihovna_Semily.pdf [364,31 kB]
A_0041_P02_smlouva_OLP_144_2021_knihovna_Ceska_lipa.pdf [365,11 kB]
42Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 – oblast cestovního ruchu – podpora turistických oblastíIng. Květa VinklátováVCRPPK
A_042_P02_Povinne_aktivity_parametry.pdf [258,83 kB]
A_042_P01_Vzorova_smlouva.pdf [679,34 kB]
43Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 – oblast cestovního ruchu – podpora Klubu českých turistůIng. Květa VinklátováVCRPPK
A_043_P01_OLP_130_2021.pdf [490,04 kB]
44Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – významné akce v oblasti kultury – Občanskému sdružení pro podporu animovaného filmuIng. Květa VinklátováVCRPPK
A_044_P01_Smlouva_OLP_132_2021_Anifilm_2021_2024.pdf [772,74 kB]
45Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 55/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuIng. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_045_P02_Smlouva_o_poskytnuti_dotace_OLP_131_2021.pdf [458,18 kB]
A_045_P01_tabulka_ZRRO_c_55_21_a_vliv_PaV.pdf [259,95 kB]
46Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 56/21 – převod finančních prostředků ve výši 3.000.000 Kč z kapitoly 912 07 účelové příspěvky – příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu do kapitoly 920 14 kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku na financování akce Rekonstrukce domu Skálova čp. 72 v TurnověIng. Květa VinklátováVF
A_0046_P01_financni_tabulka.pdf [490,13 kB]
47Písemné informacečlenové rady krajeVF
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 13. 1. 2021 do 9. 2. 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_047_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_RK_od_13_01_2021_do_09_02_2021.pdf [355,28 kB]
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 1. a 2. zasedání rady kraje a na 1. a 2. mimořádném zasedání rady krajeIng. Zbyněk MiklíkVF
A_47_b_prehled_VZ_1._2.RK_a_1.mRK.doc [131,5 kB]
c) Plnění rozpočtu kraje za období leden 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_047_c_Plneni_rozpoctu_01_2021.pdf [721,43 kB]
d) Potvrzení postupu Libereckého kraje - účetní jednotky při distribuci a zprostředkovávání osobních ochranných pomůcek z Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem SARS-CoV-2Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_047_d_Kosilka_ZK+DZ.docx [24,68 kB]
A_047_d_P01_Usneseni_vlady_c_991_ze_dne_05_10_2020.pdf [139,56 kB]
A_047_d_P02_Usneseni_vlady_c_286_ze_dne_23_03_2020.pdf [134,29 kB]
A_047_d_P03_Material_PUR_Navrhy_smluv_MZdr_o_bezuplatnem_prevodu_OOP_ze_dne_01_06_2020.docx [53,68 kB]
A_047_d_P04_stanovisko_Ministerstva_vnitra_ze_dne_12_10_2020.docx [16,73 kB]
A_047_d_P05_Pravni_nazor_KULK_k_uctovani_OOP_ze_dne_15_10_2020.docx [23,28 kB]
A_047_d_P06_Komentar_MF_CR_Distribuce_OOP_pro_skoly_zauctovani.docx [46,33 kB]
A_047_d_P07_USN_schvaleni_dohody_o_plne_moci_MZdr_kraj.docx [22,09 kB]
A_047_d_P07a_Dohoda_o_plne_moci_MZdr_kraj.docx [19,34 kB]
A_047_d_P08_USN_schvaleni_bezuplat_prevodu_zdrav_prostred_a_spec_vybaveni_z_MZdr_na_kraj.docx [23,59 kB]
A_047_d_P08a_Smlouva_o_bezuplat_prevodu_zdravot_prostredku_vybaveni_z_MZdr_na_kraj.docx [31,59 kB]
A_047_d_P09_Prehled_Uctovani_OOP_kraji_19_01_2021.xlsx [20,25 kB]
A_047_d_P10_Dopis_Kraje_Vysocina_k_neuctovani_OOP_07_12_2020.pdf [1,44 MB]
e) Aktuální stav materiálů zpracovávaných společností Deloitte Advisory s. r. o. k projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 – další postup pro zajištění financování v letech 2022-2025 a návrh dalšího postupu ze strany LKIng. Zbyněk MiklíkVF
A_047_e_Aktualni_stav_mat_Deloitte_uver_KNL.docx [26,67 kB]
A_047_e_P01_pracovni_Poptavaci_dokumentace_Deloitte.pdf [401,32 kB]
A_047_e_P02_Modernizace_KNL_prezent_12_2020_PDF.pdf [3,88 MB]
f) Zpráva o zapojení Libereckého kraje do mezinárodní platformy "Smart Specialization Platform"Mgr. Jiří UlvrVF
A_47_f_DZ_Zprava_S3_platformy.docx [857,78 kB]
g) Novela nařízení Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Libereckého kraje jednotkami požární ochranyMartin PůtaVF
A_047_g_kosilka_DZ.docx [15,73 kB]
A_047_g_P01_NARIZENI_LK_nove_zneni_PO.docx [27,23 kB]
A_047_g_P02_NOVELA_narizeni_LK_2_2012_material_do_BR.pdf [472,23 kB]
A_047_g_P03_Material_jednani_BR_LK.doc [46,5 kB]
A_047_g_P04_vypis_ze_zaveru_BR_LK.docx [36,93 kB]
A_047_g_P05_priloha_narizeni_c1_stupen_nebezpeci_okresy.xlsx [63,02 kB]
A_047_g_P06_priloha_narizeni_c2_Seznam_JPO_plosne_pokryti_okresy.xlsx [30,96 kB]
A_047_g_P07_priloha_narizeni_c3_Predurceni_okresy.xlsx [79,43 kB]
A_047_g_P08_priloha_narizeni_c4_Seznam_predurcenych_JPO.xls [158 kB]
h) Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, v roce 2020Mgr. René HavlíkVF
A_047_h_kosilka_ZK.doc [28,5 kB]
A_047_h_Duvodova_zprava.docx [15,63 kB]
A_047_h_P01_Vyrocni_zprava_2020.docx [18,42 kB]
A_047_h_P02_prehled_zadosti_v_rezimu_zakona_2020.xlsx [20,74 kB]
i) Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém krajiIng. Jan SvitákVF
A_047_i_kosilka_DZ.docx [25,24 kB]
A_047_i_P01_zprava-komplet.pdf [16,72 MB]
A_047_i_P02_Stav_silnic_po_sberu_31_12_2020.pdf [1,92 MB]
j) Roční plán činností BESIP Libereckého kraje 2021Ing. Jan SvitákVF
A_047_j_kosilka_DZ.docx [18,72 kB]
A_047_j_P01_Rocni_plan_BESIP_LK_2021.pdf [0,99 MB]
k) Informace o přesunu Her X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky na rok 2022Ing. Dan RamzerVF
A_047_k_PI_Informace_presun_Her_X_letni_olympiada_2022.docx [19,61 kB]
A_047_K_PI_P01_ODM_presun_cyklu_info_vedouci_vyprav_25_1_21.pdf [163,35 kB]
l) Reakce na výzvy skupiny BUS.COMIng. Jan SvitákVF
A_47_l_P01_dopis_18_12_20.pdf [253,63 kB]
A-47_l_P02_dopis_11_12_20.pdf [193,78 kB]
A_47_l_P03_dopis_25_1_21.pdf [54,72 kB]
A_47_l_P04_vyjadreni.pdf [477,45 kB]
A_47_l_P05_navrh_reakce.docx [746,29 kB]
m) Majetkový vstup Libereckého kraje do spol. MMN, a. s. – stav vyjednávání a návrh dalšího postupuMgr. Vladimír RichterVF
A_047_m_majetkovy_vstup_do_MMN.doc [50,5 kB]
A_047_m_P01_tabulka.pdf [753,78 kB]
A_047_m_P02_akcionarska_smlouva.pdf [528,04 kB]
A_047_m_P03_kupni_smlouva_akcie.pdf [415,55 kB]
A_047_m_P04_pracovni_harmonogram.xlsx [16,01 kB]
n) Reakce Libereckého kraje na zprávy České geologické služby o poklesu hladiny podzemních vod a podloží na území ČR - důsledky těžby v polském hnědouhelném dolu TurówVáclav ŽidekVF
A_47n_Reakce_Turow_kosilka_DZ_Zpis.doc [73,5 kB]
A_47n_P01_CGS_Turow_podzemni_vody.pdf [1,97 MB]
A_47n_P02_CGS_Turow_stabilita.pdf [6,55 MB]
A_47n_P03_DIAMO_zprava_deformace.pdf [4,05 MB]
A_47n_P04_FVS_kompenzace.doc [43 kB]
A_47n_P05_Shrnuti_soucasne_situace_Frank_Bold.pdf [86,33 kB]
o) Postoj Libereckého kraje k útlumu těžby uhlí v České republice projednávanému Uhelnou komisíVáclav ŽidekVF
A_047o_kosilka_DZ_Uhelna_komise.doc [73,5 kB]
A_047o_P01_Dopis_MPO_a_MZP.pdf [309,27 kB]
A_047o_P02_Stanovisko-AV_CR.doc [51 kB]
A_047o_P03_aktualni_navrh_usneseni_vlady.pdf [785,34 kB]
A_047o_P04_Podklad_na_jednani_UK_20_10_2020.pdf [3,17 MB]
48Vyhlášení Programu vodohospodářských akcí pro rok 2021 v rámci Fondu ochrany vod Libereckého krajeVáclav Židek
A_048_P01_Vyhlaseni_PVA_2021.pdf [551,5 kB]
A_048_P02_Formular_zadost_PVA_2021.pdf [242,01 kB]
A_048_P03_Vzor_smlouvy_stavby_PVA_2021.pdf [500,61 kB]
A_048_P04_Prilohy_PVA_2021.doc [121 kB]
49Vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů a 8.6 Podpora retence vody v krajině v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství pro rok 2021Václav Židek
A_038_P01_oblast_podpory.pdf [172,07 kB]
A_049_P02_vyhlaseni_8_1.pdf [547,7 kB]
A_049_P03_vyhlaseni_8_2.pdf [524,59 kB]
A_049_P04_vyhlaseni_8_5.pdf [791,64 kB]
A_049_P06_hodnotici_formular.pdf [297,59 kB]
A_049_P07_vzor_zadosti.pdf [616,98 kB]
A_049_P08_vzor_smlouvy_8_1-5.pdf [395,26 kB]
A_049_P09_vzor_smlouvy_8_6.pdf [398,39 kB]
A_049_P05_vyhlaseni_8_6.pdf [547,65 kB]
50Náměty a připomínky
51Vyhlášení programu č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, č. 1.2 - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje, č. 1.3 - Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II a Programu č. 1.4 - Prevence kriminalityMartin Půta
A_051_P01_Vyhlaseni_programu_1_1.doc [156,5 kB]
A_051_P02_podrobny_popis_projektu_program_1_1.docx [14,54 kB]
A_051_P03_vzor_smlouvy_program_1_1.docx [55,73 kB]
A_051_P04_Vyhlaseni_programu_1_2.docx [62,48 kB]
A_051_P05_podrobny_popis_projektu_program_1_2.docx [17,75 kB]
A_051_P06_vzor_smlouvy_program_1_2.docx [50,05 kB]
A_051_P07_Cestne_prohlaseni_program_1_2.doc [74 kB]
A_051_P08_Vyhlaseni_programu_1_3.doc [133,5 kB]
A_051_P09_Tabulka_program_1_3.doc [79,5 kB]
A_051_P10_vzor_smlouvy_program_1_3.docx [46,41 kB]
A_051_P11_Vyhlaseni_programu_1_4.doc [128 kB]
A_051_P12_podrobny_popis_projektu_1_4.docx [15,05 kB]
A_051_P13_vzor_smlouvy_program_1_4.doc [150,5 kB]
A_051_P14_vzor_zadosti_2021.xls [269 kB]
A_051_P15_Hodnotici_formular.pdf [294,98 kB]
52Vyhlášení programu č. 2.1 Program obnovy venkova - oblast podpory regionální rozvojMgr. Jiří Ulvr
A_052_P05_Textova_cast_projektu_POV_2021_po_zmene.xls [53,5 kB]
A_052_P04_smlouva_o_poskytnuti_dotace_POV_2021.docx [55,29 kB]
A_052_P03_2.1_POV_vzor_zadost_o_dotaci_POV_2021.xlsx [198,77 kB]
A_052_P02_Podminky_POV_2021.doc [87,5 kB]
A_052_P01_Vyhlaseni_programu_POV_2021.doc [165 kB]
53Vyhlášení programu č. 2.7 Program na podporu činností mateřských center - oblast podpory regionální rozvojMgr. Jiří Ulvr
A_053_P03_2.7_MC_Vzor_smlouva_MC_2021.pdf [409,87 kB]
A_053_P02_2.7_MC_vzor_zadost_o_dotaci_MC_2021.pdf [811,24 kB]
A_053_P01_2.7_MC_Vyhlaseni_programu_MC_2021.pdf [566,87 kB]
A_053_P04_2.7_MC_Textova_cast_projektu_MC_2021.pdf [192,14 kB]
54Vyhlášení programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro 2. pololetí roku 2021Ing. Květa Vinklátová
A_054_P04_Vzorova_smlouva_o_poskytnuti_dotace_z_Dotacniho_fondu_2021.pdf [434,75 kB]
Ä_054_P03_Priloha_2_Podrobny_rozpocet_projektu_2021.pdf [371,73 kB]
A_054_P02_Priloha_1_Podrobny_popis_projektu_2021.pdf [301,97 kB]
A_054_P01_Vyhlaseni_programu_7_1_Kulturni_aktivity_2021.pdf [410,53 kB]
55Vyhlášení programů č. 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, 7.9 Podpora nadregionálních produktů a témat, 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – Karavanová stání - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok 2021Ing. Květa Vinklátová
A_0055_P10_Vzor_smlouvy_program_7_10.pdf [456,15 kB]
A_0055_P09_Vzor_smlouvy_program_7_9.pdf [433,93 kB]
A_0055_P08_Vzor_smlouvy_program_7_6.pdf [438,54 kB]
A_0055_P07_Priloha_c_2_k_zadosti_rozpocet_projektu_2021.pdf [320,24 kB]
A_0055_P06_Priloha_c_1_k_zadosti_popis_projektu_program_7_10.pdf [329,09 kB]
A_0055_P05_Priloha_c_1_k_zadosti_popis_projektu_program_7_9.pdf [315,31 kB]
A_0055_P04_Priloha_c_1_k_zadosti_popis_projektu_program_7_6.pdf [334,85 kB]
A_0055_P03_Vyhlaseni_programu_7_10.pdf [502,52 kB]
A_0055_P02_Vyhlaseni_programu_7_9.pdf [508,51 kB]
A_0055_P01_Vyhlaseni_programu_7_6.pdf [508,65 kB]
56Vyhlášení programu č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok 2021Ing. Květa Vinklátová
A_0056_P07_Plna_moc_pro_podani_zadosti_o_dotaci.pdf [206,04 kB]
A_0056_P06_Cestne_prohlaseni_o_uplatnovani_DPH.pdf [211,37 kB]
A_0056_P05_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_7_2_2021.pdf [526,31 kB]
A_0056_P04_Priloha_c._3_-_Souhlas_vlastnika_s_realizaci_praci.pdf [248,62 kB]
A_0056_P03_Priloha_c._2_k_zadosti_-_fotodokumentace.pdf [254,57 kB]
A_0056_P02_Priloha_c._1-_podrobny_popis_projektu.pdf [270,2 kB]
A_0056_P01_Vyzva_k_predkladani_zadosti_o_dotaci_do_programu_7.2_na_rok_2021.pdf [556,27 kB]
57Vyhlášení programu č. 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory sociální věci pro rok 2021Petr Tulpa
A_057_P01_Vyzva_5.1.doc [182 kB]
A_057_P02_Podminky_PINMaC_2021.doc [88 kB]
A_057_P03_Zavazna_hodnotici_kriteria.docx [21,65 kB]
A_057_P04_Vzorova_smlouva_DFLK_5.1._2021docx.docx [49,73 kB]
A_057_P05_Zadost_o_zmenu_projektu.doc [40,5 kB]
A_057_P06_Mapa_hospodarsky_slabe_oblasti_2021.pdf [779,62 kB]
A_057_P07_Mapa_socialne_vyloucenych_lokalit.jpg [1,11 MB]
A_057_P08_Cestne_prohlaseni_o_pravdivosti_a_uplnosti_udaju.docx [15,37 kB]
A_057_P09_Cestne_prohlaseni_o_bezdluznosti_zadatele_2021.doc [182,5 kB]
A_057_P011_Obvykle_ceny_zarizeni_a_vybaveni_2021.doc [79,5 kB]
A_057_P012_Zaverecne_vyuctovani_zaverecna_zprava_projektu.pdf [472,38 kB]
A_057_P10_Cestne_prohlaseni_o_platnosti_dokladu.doc [27,5 kB]
58Vyhlášení programu Dotačního fondu, oblast podpory DOPRAVA; vyhlášení programu 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy a programu 6.3 – Podpora projektové přípravyIng. Jan Sviták
A_058_P01_2021_Vyhlaseni_6_1_RK.doc [229 kB]
A_058_P02_2021_Vyhlaseni_6_3_RK.doc [1,73 MB]
A_058_P03_vzor_zadost_o_dotaci.xlsx [196,68 kB]
A_058_P04_smlouva_6_1_Jandl.docx [60,25 kB]
A_058_P05_smlouva_6_3_Jandl.docx [59,83 kB]
59ČSAD Liberec, a.s. – delegování zástupce kraje na valnou hromadu společnostiIng. Jan Sviták
A_059_P01_pozvanka.pdf [16,77 MB]
60Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s. Mgr. Vladimír RichterVZ
A_060_P01_Pozvanka_na_VH_LK.pdf [1,27 MB]
A_060_P02_Memorandum_o_spolupraci_nemfry_OLP_5078_2018.pdf [740 kB]
A_060_P03_Zapis_VH_KNL_8_1_2021.pdf [1,6 MB]
A_060_P04_dopis_hejtmana.pdf [42,95 kB]
61Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volby nových členůMartin Půta
A_061_P01_rezignace_Seidl.pdf [165,49 kB]
A_061_P02_rezignace_Pastuchova.pdf [73,44 kB]
A_061_P03_rezignace_Urbankova.pdf [93,9 kB]
A_061_P04_souhlasy_s_nominaci.pdf [116,6 kB]
A_061_P05_souhlas_s_nominaci.pdf [124,98 kB]
62Poskytnutí OOP (ochranné nanomasky z nano-textilie AntiMicrobe Web R) zaměstnancům a posledním ročníkům základních, středních a vyšších odborných škol na území Libereckého krajeIng. Dan Ramzer
A_062_P01_seznam_obce_II_nanomasky.xlsx [119,42 kB]
A_062_P02_vzor_darovaci_smlouvy.docx [36,11 kB]
63Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 81/21 - poskytnutí finančního daru na nákup přístroje pro testování britské mutace viru SARS-CoV-2 v Krajské nemocnici Liberec, a.s., schválení darovací smlouvy a úpravy v kapitole 931 01 - krizový fond, odbor kancelář hejtmanaMartin Půta
A_063_P02_nabidka.pdf [297,97 kB]
A_063_P03_oduvodneni_koupe_automatu_Multidrop.pdf [314,2 kB]
A_063_P01_ZR_RO_81_21_a_PaV.xlsx [28,54 kB]
Stahování el. dokumentu