Návrh programu 2./VI zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1./VI zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 11. 2020
A_zapis_24_11_2020.pdf [1,2 MB]
2Volba ověřovatelů zápisuMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Volba volební komiseMartin Půta
5Návrh programu
005_P01_navrh_programu_ZK.pdf [475,43 kB]
6Změna ve Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje - odvolání, odstoupení a volba nového člena výboru zastupitelstva krajeIng. Jarmila Valešová, FCCA
A_006_P01_rezignace_Zidka.pdf [57,62 kB]
A_006_P02_souhlas_Jirmanova.pdf [92,51 kB]
7Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
A_007_P01_kontrola_plneni_usn_ZK.pdf [862,79 kB]
8Zpráva o činnosti rady kraje za období od 3. listopadu do 24. listopadu 2020Martin Půta
A_008_P01_dilci_zpravy_clenu_RK.pdf [1,6 MB]
A_008_P02_1_VI_mRK_04_11_2020_vypis_usn.pdf [297,18 kB]
A_008_P03_1_VI_RK_10_11_2020_vypis_usn.pdf [1,53 MB]
A_008_P04_2_mRK_16_11_2020_vypis_usn.pdf [297,23 kB]
A_008_P05_3_mRK_18_11_2020_vypis_usn.pdf [307,66 kB]
A_008_P06_2_VI_RK_01_12_2020_vypis_usn.pdf [2,08 MB]
A_008_P07_4_mRK_VI_04_12_2020_vypis_usn.pdf [334,5 kB]
A_008_P08_5_VI_mRK_11_12_2020_vypis_usn.pdf [313,18 kB]
9Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na období leden až prosinec 2021Martin Půta
10Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1905/2020 s obcí Vítkovice, č. OLP/1850/2020 s obcí Háje nad Jizerou a č. OLP/3466/2019 s obcí KravařeMartin Půta
A_010_P01_zadost_obec_Vitkovice.pdf [31,23 kB]
A_010_P02_dodatek_ke_smlouve_Vitkovice.docx [22,35 kB]
A_010_P03_smlouva_Vitkovice_1905.pdf [376,4 kB]
A_010_P04_zadost_obec_Haje_nad_Jizerou.pdf [46,35 kB]
A_010_P05_dodatek_ke_smlouve_Haje_nad_Jizerou.docx [22,82 kB]
A_010_P06_smlouva_Haje_nad_Jizerou_1850.pdf [376,91 kB]
A_010_P07_zadost_obec_Kravare.pdf [32,64 kB]
A_010_P08_dodatek_ke_smlouve_Kravare.docx [22,74 kB]
A_010_P09_smlouva_Kravare_3466.pdf [138,41 kB]
11Pověření pro Michaela Canova k zastupování zájmů Libereckého kraje v SenátuMartin Půta
12Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_012_P01_Navrh_rozpoctu_LK_2021_textova_cast.pdf [1,1 MB]
A_012_P02_Navrh_rozpoctu_LK_2021_tabulkova_cast.xlsx [838,7 kB]
A_012_P03_Pravidla_rozpoctu_LK_2021_Priloha_1.pdf [429,83 kB]
13Majetkoprávní operace – budoucí darování Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_013_P007_situace_vitkovice_v_krkonosich.pdf [20,14 kB]
A_013_P006_situace_sloup_v_cechach_radvanec.pdf [445,98 kB]
A_013_P005_situace_kameni.pdf [131,32 kB]
A_013_P004_katastralni_situace_cvikov.pdf [2,28 MB]
A_013_P003_situace_chodnik_pencin.pdf [1,55 MB]
A_013_P002_koord_situace_prepere.pdf [1,11 MB]
A_013_P001_situace_sekerkovy_loucky.pdf [389 kB]
1. pozemků v k. ú. Sekerkovy LoučkyVF
2. pozemku v k. ú. Přepeře u TurnovaVF
3. pozemků v k. ú. PěnčínVF
4. pozemku v k. ú. CvikovVF
5. pozemku v k. ú. KameníVF
6. pozemků v k. ú. Radvanec a Sloup v ČecháchVF
7. pozemku v k. ú. Vítkovice v KrkonošíchVF
14Majetkoprávní operace – revokace části usnesení č. 57/20/ZK v bodě 1. – budoucí darování pozemku v k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad NisouIng. Zbyněk MiklíkVF
A_014_P01_mapa_Josefuv_Dul.pdf [491,57 kB]
15Majetkoprávní operace – budoucí darování Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_015_P01_situace_Zahradky.pdf [4,2 MB]
A_015_P02_situace_Horni_Branna.pdf [678,11 kB]
1. pozemku v k.ú. Zahrádky u České LípyVF
2. pozemku v k.ú. Horní BrannáVF
16Majetkoprávní operace – darováníIng. Zbyněk MiklíkVF
A_016_P01_GP_Liberec.pdf [70,49 kB]
A_016_P02_GP_foto_Jablonec_nad_Nisou.pdf [629,16 kB]
A_016_P03_mapa_Hermanice_Kristianov.pdf [5,67 MB]
A_016_P04_mapa_Lomnice_nad_Popelkou.pdf [1,33 MB]
A_016_P05_GP_Svor.pdf [205,79 kB]
1. pozemků v k.ú. LiberecVF
2. pozemku v k.ú. Jablonec nad NisouVF
3. pozemků v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. KristiánovVF
4. pozemků včetně silnice v k.ú. Lomnice nad PopelkouVF
5. pozemku v k.ú. SvorVF
17Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Heřmanice u FrýdlantuIng. Zbyněk MiklíkVF
A_017_P01_mapa_Hermanice_u_Frydlantu.pdf [1,13 MB]
18Majetkoprávní operace – prodejIng. Zbyněk MiklíkVF
A_018_P01_GP_Zandov_u_Ceske_Lipy.pdf [1,05 MB]
A_018_P02_mapa_Straz_nad_Nisou.pdf [499,34 kB]
A_018_P03_mapa_Noviny_pod_Ralskem.pdf [523,17 kB]
1. pozemků v k.ú. Žandov u České LípyVF
2. pozemků v k.ú. Stráž nad NisouVF
3. pozemku v k.ú. Noviny pod RalskemVF
19Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemku v k.ú. TurnovIng. Zbyněk MiklíkVF
A_019_P01_smlouva_4041_2020.pdf [591,8 kB]
A_019_P02_mapa_Turnov.pdf [907,11 kB]
20Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k.ú. Jablonec nad NisouIng. Zbyněk MiklíkVF
A_020_P01_mapa_foto_Jablonec_nad_Nisou.pdf [522,48 kB]
21Majetkoprávní operace – budoucí koupěIng. Zbyněk MiklíkVF
A_021_P01_mapa_Lomnic_nad_Popelkou_01.pdf [528,28 kB]
A_021_P02_mapa_Kostalov_A_02.pdf [619,4 kB]
A_021_P02_mapa_Kostalov_B_02.pdf [641,31 kB]
A_021_P03_mapa_Dolni_Sytova.pdf [66,21 kB]
A_021_P04_mapa_Zernov.pdf [353,46 kB]
1. pozemku v k. ú. Lomnice nad Popelkou FAMA 2020/05/035VF
2. pozemků v k. ú. Košťálov FAMA 2020/05/037VF
3. pozemků v k. ú. Dolní Sytová FAMA 2020/06/005VF
4. pozemků v k. ú. Žernov FAMA 2020/09/039VF
22Majetkoprávní operace – koupěIng. Zbyněk MiklíkVF
A_022_P01_mapa_Bily_Kostel_1.docx [1,34 MB]
A_022_P02_mapa_Nova_Ves_u_Chrastavy.docx [2,16 MB]
1. pozemků v k. ú. Bílý Kostel nad Nisou FAMA 2020/08/004VF
2. pozemků v k. ú. Nová Ves u Chrastavy FAMA 2020/06/072VF
23Majetkoprávní operace – koupě nemovitostí v k.ú. Doubí u Liberce FAMA 2019/10/027Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_023_P01_mapa_Doubi_u_Liberce.pdf [934,73 kB]
24Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 388/20 – snížení výdajů v kapitole 912 05 – účelové příspěvky PO, 913 05 – příspěvkové organizace, 914 05 - působnosti a navýšení výdajů v kapitole 920 14 - kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetkuPetr TulpaVF
A_024_P01_Tabulkova_cast_RO_388_20.xlsx [64,65 kB]
25Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 365/20 – úprava kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí individuální dotace MAJÁK o.p.s.Ing. Dan RamzerVF, VVVZ
A_025_P02_OLP_3440_2020.docx [48,6 kB]
A_025_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_365_20.xlsx [1,43 MB]
26Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 385/20 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2020 - 2021Ing. Dan RamzerVF, VVVZ, VTS
A_026_P01_hodnoceni_projektu.docx [29,49 kB]
A_026_P02_tabulkova_cast_ZR_RO385_20.xlsx [1,66 MB]
A_026_P03_vzorova_smlouva.docx [55,56 kB]
27Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 392/20 – úprava kapitol 912 04 – účelové příspěvky PO, 913 04 – příspěvkové organizace, 914 04 – působnosti, 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku na zajištění financování vybraných akcíIng. Dan RamzerVF, VVVZ
A_027_P01_ZR_RO_392_20_kap91304_91204_91404_92004_92014.xlsx [157,16 kB]
28Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje příjemce Nadační fond severočeských olympioniků, projekt s názvem „Setkání olympioniků“Ing. Dan RamzerVVVZ, VTS
A_028_P01_zadost_o_zmenu_projektu_NF_olympioniku.pdf [741,86 kB]
A_028_P02_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_1483_2019_NF_olympioniku_uprava_001.docx [31 kB]
29Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/3485/2020 z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji – prodloužení termínu realizace projektuIng. Květa Vinklátová
A_0029_P02_Dodatek_1_ke_smlouve_OLP_3485_2020.pdf [448,6 kB]
A_0029_P01_Zadost_o_prodlouzeni_terminu.pdf [123,21 kB]
30Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/1175/2020 z rozpočtu Libereckého kraje, oblast podpory 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch, a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/1751/2020 z Dotační fondu Libereckého kraje, programu č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém krajiIng. Květa Vinklátová
A_0030_P04_Dodatek_c.1_k_OLP_1751_2020.pdf [436,74 kB]
A_0030_P03_Zadost_o_zmenu_terminu_realizace_a_zavaznych_parametru_smlouvy_Ing._Sykora.pdf [529,47 kB]
A_0030_P02_Dodatek_c.1_k_OLP_1175_2020.pdf [335,2 kB]
A_0030_P01_zadost_o_zmenu_terminu_realizace_Obec_Zdirec.pdf [131,43 kB]
31Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého krajeMgr. Vladimír RichterVZ
A_031_P01_Priloha_c_1_ZZS_LK.docx [24,5 kB]
32Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec Noviny pod RalskemMgr Jiří Ulvr
A_032_P04_Dodatek_c_2_k_OLP_4977_2018.docx [23,25 kB]
A_032_P03_Dodatek_c_1_k_OLP_4977_2018.pdf [216,31 kB]
A_032_P02_OLP_4977_2018.pdf [262,73 kB]
A_032_P01_Zadost_o_zmenu.pdf [59,27 kB]
33Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 380/20 – zapojení přijaté zálohy dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“, kterým se upravují příjmy, výdaje a dílčí ukazatele v kapitole 923 Spolufinancování EU, rozhodnutí a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III -NZÚ“Mgr Jiří UlvrVF
A_P01_ZR_RO_380_20_KD_III_NZU.xlsx [37,04 kB]
34Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 43 – obec Horka u Staré Paky – vodovod, kanalizaceVáclav Židek
A_034_P01_Navrh_mapove_casti_Planu_pro_obec_Horka_u_Stare_Paky_kanalizace.pdf [784,46 kB]
A_034_P02_Navrh_mapove_casti_Planu_pro_obec_Horka_u_Stare_Paky_vodovod.pdf [778,66 kB]
35Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2322/2016 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Městu Semily na organizační zajištění akcí Dožínkové slavnosti „Semilský pecen“Václav Židek
A_035_P01_dodatek_Semily.doc [74 kB]
A_035_P02_zadost.pdf [86,42 kB]
36Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 386/20 – zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého kraje 2020, odbor životního prostředí a zemědělství - zapojení uhrazených poplatků za znečišťování ovzduší a zapojení pokuty za přestupek způsobený společností GPÚ, spol. s r.o. do kapitoly 91708 – Transfery, ukazatel hospodaření s odpadyVáclav ŽidekVF
A_036_P01_ZRRO386_20_tabulky.xls [74,5 kB]
37Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 384/20 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“Ing. Jan SvitákVF, VD
A_037_P01_tabulky_ZR-RO_384-20.xls [197,5 kB]
38Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2020)Ing. Jan SvitákVD
A_038_P50_Mapa_38_Pocet_spoje_cestuj_2019_trate_LK_prumer_cest_na_spoj_R.pdf [1,15 MB]
A_038_P49_Mapa_37_Pocet_spoje_cestuj_2019_trate_LK_prumer_cest_na_spoj_OS_Sp.pdf [1,15 MB]
A_038_P48_Mapa_36_Pocet_spoje_cestuj_2019_trate_LK_prumer_cest_na_spoj_celkem.pdf [1,17 MB]
A_038_P47_Mapa_35_Pocet_spoje_cestuj_2019_trate_LK_cest_R.pdf [1,05 MB]
A_038_P46_Mapa_34_Pocet_spoje_cestuj_2019_trate_LK_cest_OS_Sp.pdf [1,1 MB]
A_038_P45_Mapa_33_Pocet_spoje_cestuj_2019_trate_LK_cest_OS_Sp_R.pdf [1,12 MB]
A_038_P44_Mapa_32_Pocet_spoje_cestuj_2019_trate_LK_spoj_R.pdf [1,09 MB]
A_038_P43_Mapa_31_Pocet_spoje_cestuj_2019_trate_LK_spoj_Os_Sp.pdf [1,14 MB]
A_038_P42_Mapa_30_Pocet_spoje_cestuj_2019_trate_LK_spoj_celk.pdf [1,16 MB]
A_038_P41_Mapa_29_pocet_cestujcich_zastavky_vlak_LK_2019.pdf [1,69 MB]
A_038_P40_Mapa_28_zastavky_drahy_2020_buffer_400_800_op.pdf [2,09 MB]
A_038_P39_Mapa_27_zeleznicni_trate_LK.pdf [1,97 MB]
A_038_P38_Mapa_26_podklady_opravy_2019_JN_SM.pdf [2,21 MB]
A_038_P37_Mapa_25_podklad_uver_2019_LB.pdf [1,88 MB]
A_038_P36-Mapa_24_podklady_opravy_2019_CL.pdf [1,29 MB]
A_038_P35_Mapa_23_rsd-mapa-vystavba-kraj-l-2020-02-01.pdf [1,42 MB]
A_038_P34_Mapa_22_rsd-mapa-oprav-2020-liberecky.pdf [1,71 MB]
A_038_P33_Mapa_21_Stav_silnic_po_sberu_31_12_2019_a_Opravy_2019.pdf [1,9 MB]
A_038_P32_Mapa_20_ZimniUdrzba_poradi_dulezitosti_2019_2020.pdf [1,67 MB]
A_038_P31_Mapa_19_ZimniUdrzba_technologie_2019_2020.pdf [1,86 MB]
A_038_P30_Mapa_18_majetek_cely_rok_2019.pdf [1,92 MB]
A_038_P29_Mapa_17_relief_terenu_2020.pdf [2,26 MB]
A_038_P28_Mapa_16_hypsometrie_2020.pdf [1,66 MB]
A_038_P27_Mapa_15_Strategie_rozvoje_cyklodopravy.pdf [5,39 MB]
A_038_P26_Mapa_14_Pilotni_kostra_cyklodopravy.pdf [5,09 MB]
A_038_P25_Mapa_13_IDOL_A3_tarif_zmena_20200701.pdf [1,66 MB]
A_038_P24_Mapa_12_pocet_spoju_v_zastavkach_vcetne_MHD_27_5_2020.pdf [2,08 MB]
A_038_P23_Mapa_11_pocet_spoju_v_bus_zastavkach_27_05_2020.pdf [2,07 MB]
A_038_P22_Mapa_10_urbanizovane_uzemi_2020.pdf [1,58 MB]
A_038_P21_Mapa_9_trasy_dopravci_2020.pdf [2,37 MB]
A_038_P20_Mapa_8_dopravni_hriste_2020.pdf [1,8 MB]
A_038_P19_Mapa_7_nehody_2019_smyk.pdf [1,88 MB]
A_038_P18_Mapa_6_nehody_2019_nedani_prednosti.pdf [1,87 MB]
A_038_P17_Mapa_5_nehody_2019_vyber_zavineni.pdf [1,93 MB]
A_038_P16_Mapa_4_nehody_opakujici_useky_2019.pdf [1,87 MB]
A_038_P15_Mapa_3_nehody_pocet_2019.pdf [1,86 MB]
A_038_P14_Mapa_2_smrt_nehody_2019.pdf [1,94 MB]
A_038_P13_Mapa_1_silnicni_sit_250.pdf [4,57 MB]
A_038_P12_Priloha_11_CD_prodane_jizdenky_TR10_2006-2019.pdf [148,06 kB]
A_038_P11_Priloha_10_prumerna_frekvence_cestujicich_zeleznice.pdf [418,82 kB]
A_038_P10_Priloha_09-2020_vlaky_jizdni-kola.pdf [80,17 kB]
A_038_P09_Priloha_08-2020_Dalkove-cyklotrasy-CR.pdf [116,05 kB]
A_038_P08_Priloha_07-2020_EuroVelo-CR.pdf [397,49 kB]
A_038_P07_Priloha_06-2020_EuroVelo.pdf [206,13 kB]
A_038_P06_Priloha_05-2020_Licence_zvlastni-linkova.pdf [73,44 kB]
A_038_P05_Priloha_04-2020_Dopravni_obsluznost.pdf [181,27 kB]
A_038_P04_Priloha_03-2020_Linky.pdf [216,23 kB]
A_038_P03_Priloha_02-2020_Licence_odejmute.pdf [56,37 kB]
A_038_P02_Priloha_01-2020_Licence_2019.pdf [149,18 kB]
A_038_P01_analyza-2020_dokument_.pdf [3,21 MB]
39Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 397/20 - úprava výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; individuální dotace v oblasti dopravyIng. Jan SvitákVF, VD
A_039_P01_tabulky_ZR-RO_397-20.xls [60 kB]
A_039_P02_zadost_rokytnice.pdf [261,76 kB]
A_039_P03_OLP-4053-2020.docx [55,54 kB]
40Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 393/20 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost“; příspěvek od Mikroregionu Český ráj a od Města SemilyIng. Jan SvitákVF, VD
A_040_P01_tabulky_ZR-RO_393-20.xls [121 kB]
41Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2021Ing. Jan Sviták
A_041_P01_KORID_povereni_2020-2021.docx [39,85 kB]
A_041_P02_KORID_smlouva_dotace_2021.docx [37,99 kB]
A_041_P03_KORID_hospodarsky_plan_2021.pdf [209,32 kB]
A_041_P04_KORID_Seznam_cinnosti.pdf [318,71 kB]
A_041_P05_Komentar_k_priloham_po_projednani.pdf [215,13 kB]
A_041_P06_Plan-Real_2018.pdf [179,99 kB]
A_041_P07_Plan-Real_2019.pdf [182,76 kB]
A_041_P08_Plan-Real_2020.pdf [185,73 kB]
42Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 396/20 – snížení výdajů v kapitole 917 06 - Transfery, odbor dopravy, akce „Nákup odbavovacích zařízení oblast Východ“, snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „výkupy pozemků“ a navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost autobusováIng. Jan SvitákVF
A_042_P01_tabulky_ZR-RO_396-20.xls [177 kB]
43Písemné informacečlenové rady krajeVF
a) Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2020Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_043_a_Plneni_rozpoctu_01_11_2020.pdf [757,07 kB]
b) Zásady pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2020 v roce 2021Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_043_b_Zpis_Zasady_pouziti_nereal_vydaju_2020_do_2021.docx [25,15 kB]
A_043_b_P01_Zasady_pouziti_nereal_vydaju_v_2020_do_2021.doc [91,5 kB]
c) Harmonogram jednání rady kraje na období leden až prosinec 2021Martin PůtaVF
A_043_c_P01_kosilka_RK.doc [41 kB]
d) Průběžný monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014–2020 – rok 2019Mgr. Jiří UlvrVF
A_043_d_DZ_Monitoring.docx [19,74 kB]
A_043_d_P01_Monitoring_PRLK.pdf [3,44 MB]
e) Ukončení projektu „Centrum odborného vzdělávání LK gastronomie a služeb – SŠGS Liberec, p. o.“ v průběhu přípravyMgr. Jiří UlvrVF
A_043_e_Ukonceni_projektu_COV_gastro.docx [42,79 kB]
f) Výzva Libereckého kraje vůči Ministerstvu životního prostředí České republiky k uplatnění škod vzniklých v souvislosti s rozšířením hnědouhelného dolu TurówVáclav ŽidekVF
A_043_f_P01_Vyzva_MZP_kosilka_ZPis.doc [47 kB]
A_043_f_P02_Odpoved_na_reakci_MZP.pdf [405,66 kB]
A_043_f_P03_Vyzva_MZP.doc [363 kB]
g) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 11. 11. 2020 do 1. 12. 2020Ing. Zbyněk MiklíkVF
A_043_g_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_11.11.2020_do_01.12.2020.pdf [268,45 kB]
h) Organizace s regionálním přesahem v Libereckém krajiIng. Květa VinklátováVF
A_043_h_Origanizace_s_regionalnim_presahem.pdf [350,01 kB]
A_43_h_P01_Informace_mesta.pdf [426,2 kB]
i) Přehled Komisí Rady Libereckého krajeMartin PůtaVF
A_043_i_prehled_komisi_RK.pdf [261,19 kB]
A_043_P01_prehled_komisi_RK.pdf [446,57 kB]
j) Poskytnutí OOP (Ochranné nanomasky z nano-textilie AntiMicrobe Web R) zaměstnancům středních škol a školských poradenských zařízení zřizovaných Libereckým krajem pro zabezpečení zdraví a schválení předávacího protokoluMartin PůtaVF
A_043_j_001_tabulka_pocty_OOP.xlsx [14,75 kB]
A_043_j_002_vyjadreni_pravniho_odboru_KULK.pdf [268,67 kB]
A_043_j_P0_kosilka_Zpis.doc [36,5 kB]
l) Reakce Statutárního města Jablonec nad Nisou na společnou deklaratorní nabídku LK a SML na zajištění dopravní obslužnosti v oblasti JabloneckoMartin PůtaVF
A_043_l_Reakce_SMJ_na_nabidku_SML.pdf [376,81 kB]
m) Stanovisko Parlamentního institutu ke kompatibilitě návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, s právem EUMartin PůtaVF
A_043_m_Stanovisko_PI_ke_kompatibilite_navrhu_zakona_s_pravem_EU.pdf [212,09 kB]
A_043_m_P01_pruvodni_dopis_Stanoviska_PI.pdf [212,2 kB]
A_043_m_P02_Stanovisko_PI.pdf [950,72 kB]
A_043_m_P03_navrh_vyjadreni_hejtmana_ke_Stanovisku_PI.pdf [538,9 kB]
n) Silnice LK a.s. – třetí dílčí zpráva analýzy efektivity hospodaření a potenciálů optimalizace a zefektivnění hospodaření a procesů společnosti a auditu vybraných transakcí a smluvních vztahůIng. Jan SvitákVF
A_043_n_Kosilka_DZ.docx [16,97 kB]
A_043_n_P01_3_dilci_zprava.pdf [8,69 MB]
A_043_n_P02_zprava_plneni_ukolu.pdf [558,09 kB]
A_043_n_P03_Stanovisko_trestne_ciny_audit_SLK_01.pdf [306,68 kB]
44Náměty a připomínky
45Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 406/20 – navýšení nedaňových příjmů kraje z titulu prodeje OOP (ochranné osobní pomůcky) a navýšení výdajů v kapitole 931 01 Krizový fond Odbor kancelář hejtmanaMartin PůtaVF
A_045_P01_ZR_RO_406_20_a_PaV.xlsx [31,05 kB]
46Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2301/2016 mezi Libereckým krajem a Městem Nový BorMartin PůtaVF
46_P01_Dodatek_c_1_Smlouva_o_poskytnuti_neinvesticni_ucelove_dotace_OLP_2301_2016.docx [22,21 kB]
47Darování zdravotnického vybavení Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., pořízeného z veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“Martin PůtaVF
A047_P01_Dar_sml_OLP_4134_2020_LK_NsPCL.pdf [208,81 kB]
48Darování zdravotnického vybavení Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Krajské nemocnici Liberec, a.s. a Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., pořízeného z veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“Martin PůtaVF
A048_P01_Dar_sml_OLP_4131_2020_LK_NsPCL.pdf [210,46 kB]
A048_P02_Dar_sml_OLP_4133_2020_LK_KNL.pdf [210,18 kB]
A048_P03_Dar_sml_OLP_4132_2020_LK_NemJBC.pdf [212,09 kB]
49Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 428/20 – úpravy v kapitole 931 01 Krizový fond a refundace nákladů školám vzniklých realizací krizového opatření hejtmanaMartin PůtaVF
A_049_P01_Naklady_skol_nouzovy_stav_tabulka.xlsx [19,87 kB]
A_049_P02_ZR_RO_428_20_a_PaV.xlsx [30,11 kB]
50Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Sluneční Dvůr Jestřebí Petr Tulpa
A_050_P01_Prilohac_1_ke_ZL_Domov_Slunecni_dvur.pdf [247,07 kB]
51Poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – zajištění Lipo.ink pro rok 2021Mgr. Jiří UlvrVF
A_051_P01_Vyhled_nakladu_a_vynosu_LIPO_2021.xlsx [32,72 kB]
A_051_P02_Smlouva_dotacni_LIPO_2021.docx [56,37 kB]
A_051_P03_Povereni_LIPO_DaE_OLP-2604-2020.pdf [534,8 kB]
A_051_P04_Plneni_rozpoctu_2020.xlsx [29,93 kB]
A_051_P05_Vyhodnoceni_cilu_LIPO_2020.pdf [95,53 kB]
A_051_P06_Navrh_cilu_LIPO_2021.pdf [83,25 kB]
A_051_P07_Mereni_dopadu_LIPO_obdobi_2017-2020.pdf [92,34 kB]
52Nominace odpovědného politika pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý Liberecký krajMgr. Jiří Ulvr
A_052_P01_Deklarace_projektu_Zdravy_LK.doc [1,99 MB]
53Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.Mgr. Vladimír RichterVZ
A_053_P01_Pozvanka_VH_KNL.pdf [1,81 MB]
54Změna zřizovací listiny Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizaceIng. Květa Vinklátová
A_0054_P01_priloha_1.pdf [190,73 kB]
55Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 424/20 – převod finančních prostředků mezi kapitolami 917 07 - Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 914 07 - Působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a 912 07 - Účelové příspěvky – příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutí mimořádných účelových příspěvků z kapitoly 912 07 - Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaciIng. Květa VinklátováVF
A_0055_P04_STOJANY.pdf [898,56 kB]
A_0055_P03_TECHNIKA.pdf [969,05 kB]
A_0055_P02_EKNIHY.pdf [2,54 MB]
A-055_P01_financni_tabulky.pdf [572,96 kB]
56Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2254/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město Jilemnice na projekt „Projektová příprava – cyklostezka Martinice v Krkonoších - Jilemnice“Ing. Jan SvitákVD
A_056_P01_zadost.pdf [299,18 kB]
A_056_P02_Dodatek_1_OLP_2254_2019_jandl.docx [24,25 kB]
57Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3951/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město Semily na projekt „Greenway Jizera – IV. úsek (Semily nemocnice – Benešov u Semil, Podolí“Ing. Jan SvitákVD
A_057_P01_zadost.pdf [268,82 kB]
A_057_P02_Dodatek_1_OLP_3951_2018.docx [24,31 kB]
Stahování el. dokumentu