Návrh programu ustavující zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání
2Schválení předsedajícího ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje do zvolení hejtmana krajeBc. Lena Mlejnková
3Složení slibu členů Zastupitelstva Libereckého krajeBc. Lena Mlejnková
4Volba ověřovatelů zápisuBc. Lena Mlejnková
5Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
005_navrh_programu.pdf [439,75 kB]
6Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého krajeBc. Lena Mlejnková
006_Schvaleni_jednaciho_radu_zastupitelstva.doc [157,5 kB]
7Volba členů návrhové komiseBc. Lena Mlejnková
8Schválení Volebního řádu pro volbu hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů Rady Libereckého krajeBc. Lena Mlejnková
008_volebni_rad.pdf [433,83 kB]
9Rozhodnutí o způsobu volby hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů Rady Libereckého krajeBc. Lena Mlejnková
10Volba členů volební komiseBc. Lena Mlejnková
11Stanovení počtu uvolněných členů Rady Libereckého krajeBc. Lena Mlejnková
12Stanovení počtu náměstků hejtmana Libereckého krajeBc. Lena Mlejnková
13Určení jednotlivých rezortůBc. Lena Mlejnková
14Volba hejtmana Libereckého krajeBc. Lena Mlejnková
15Volba statutárního náměstka hejtmana Libereckého krajeBc. Lena Mlejnková
16Volba náměstka hejtmana Libereckého krajeBc. Lena Mlejnková
17Volba náměstka hejtmana Libereckého krajeBc. Lena Mlejnková
18Volba náměstka hejtmana Libereckého krajeBc. Lena Mlejnková
19Volba náměstka hejtmana Libereckého krajeBc. Lena Mlejnková
20Volba člena Rady Libereckého krajeBc. Lena Mlejnková
21Volba člena Rady Libereckého krajeBc. Lena Mlejnková
22Volba člena Rady Libereckého krajeBc. Lena Mlejnková
23Programové prohlášení koaliceBc. Lena Mlejnková
023_LK_2020_programove_prohlaseni_navrh.pdf [1,3 MB]
24Zřízení výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a stanovení počtu členů jednotlivých výborůBc. Lena Mlejnková
024_vzor_statut_vyboru.pdf [562,14 kB]
A_024_jednaci_rad_vyboru.pdf [550,84 kB]
25Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za Liberecký krajBc. Lena Mlejnková
26Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje s účinností od 3. 11. 2020Bc. Lena Mlejnková
A_026_P01_smernice_ZK_1_2017_ve_zneni_novelizace_c_3.doc [128 kB]
A_026_P02_narizeni_vlady_318_2017_max_vyse_odmen.pdf [99,45 kB]
27Náměty a připomínky
Stahování el. dokumentu