Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 23. 6. 2020
001_A_4ZK_dne_23_6_2020.pdf [2,86 MB]
2Volba ověřovatelůMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Volba volební komiseMartin Půta
5Návrh programu
A_005_P01_navrh_programu_5_ZK.pdf [510,02 kB]
6Změna Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého krajeMartin Půta
A_006_P01_nove_zneni_jednaciho_radu_zastupitelstva.docx [73,24 kB]
7Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
A_007_P01_kontrola_plneni_ZK.pdf [3,14 MB]
8Zpráva o činnosti rady kraje za období od 3. června 2020 do 4. srpna 2020Martin Půta
A_008_P01_dilci_zpravy_clenu_RK.pdf [2,53 MB]
A_008_P02_18_mRK_15_06_2020_vypis_usn.pdf [935,65 kB]
A_008_P03_19_mRK_22_06_2020_vypis_usn.pdf [426,45 kB]
A_008_P04_20_mRK_29_06_2020_vypis_usn.pdf [503,52 kB]
A_008_P05_21_mRK_13_07_2020_vypis_usn.pdf [420,51 kB]
A_008_P06_10_RK_28_07_2020_vypis_usn.pdf [2,42 MB]
A_008_P07_22_mRK_03_08_2020_vypis_usn.pdf [226,73 kB]
9Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 238/20 – navýšení nedaňových příjmů kraje z titulu prodeje OOP (ochranné osobní pomůcky) Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, Obci Kacanovy, Městu Hejnice a Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje a navýšení výdajů v kapitole 931 01 Krizový fond Odbor kancelář hejtmanaMartin PůtaVF
A_009_P01_ZR_RO_238_20_a_PaV.xlsx [26,46 kB]
A_009_P02_Objednavka_Mesto_Hejnice.pdf [231,25 kB]
A_009_P03_Objednavka_Obec_Kacanovy.pdf [176,82 kB]
A_009_P04_Kupni_smlouva_OLP_1229_2020_Statutarni_mesto_Jablonec_nad_Nisou.pdf [368,62 kB]
A_009_P05_Ramcova_smlouva_o_zajisteni_ochrannych_pomucek_pro_jednotky_IZS.pdf [217,85 kB]
10Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 255/20, refundace nákladů školám vzniklých realizací krizového opatření hejtmana a zároveň úpravy v kapitole 931 01, Krizový fond Odbor kancelář hejtmanaMartin Půta
A_010_P02_Tabulka_urcene_skoly_celkove_naklady_po_dobu_provozu_v_ramci_nouzoveho_stavu_stav_23_7_2020_001.xlsx [19,25 kB]
A_010_P01_ZR_RO_255_20_a_PaV.xlsx [23,84 kB]
11Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 258/20 – navýšení výdajů v kapitole 931 01, Krizový fond Odbor kancelář hejtmanaMartin PůtaVF
A_011_P01_ZR_RO_c_258_20_tabulkova_cast.xlsx [1,33 MB]
12Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové Ing. Jitka Volfová
13Darování zdravotnického vybavení Krajské nemocnici Liberec, a.s. pořízeného z veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“Martin Půta
14Výzva Rady Libereckého kraje k odvolání předsedy ÚOHS a podnět na systémovou změnu rozhodovacích mechanismů v rámci ÚOHS v oblasti veřejných zakázekMartin Půta
A_014_P01_dopis_navrh_odvolani_predsedy_UOHS.pdf [3,19 MB]
A_014_P03_A_rozsudek.pdf [260,31 kB]
A_014_P02_duvodova_zprvava_ustecky_kraj.pdf [625,2 kB]
A_014_P03_B_rozsudek.pdf [271,09 kB]
15Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2021 – 2024Ing. Jitka VolfováVF
A_015_P01_SVR_2021-2024_textova_cast.doc [739,5 kB]
A_015_P02_SVR_2021-2024_tabulkova_cast.xlsx [104,59 kB]
16Majetkoprávní operace – budoucí darováníIng. Jitka Volfová
A_0016_P01_situace_Petrovice_v_lh.pdf [705,53 kB]
A_0016_P02_situace_sosnova_u_cl.pdf [4,21 MB]
A_0016_P03_situace_luhov_u_mimone.pdf [1,52 MB]
1. pozemku v k. ú. Petrovice v Lužických horách
2. pozemku v k. ú. Sosnová u České Lípy
3. pozemku v k. ú. Luhov u Mimoně
17Majetkoprávní operace – darování pozemku v k. ú. Studenec u HorekIng. Jitka Volfová
A_0017_P01_situace_studenec.pdf [867,51 kB]
18Majetkoprávní operace – koupěIng. Jitka Volfová
A_018_P01_mapa_Kunratice_u_Cvikova.docx [2,39 MB]
A_018_P02_mapa_Kunratice_u_Cvikova.docx [2,23 MB]
A_018_P03_mapa_Kunratice_u_Cvikova.docx [3,62 MB]
A_018_P04_mapa_Kunratice_u_Cvikova.docx [2,81 MB]
A_018_P05_mapa_Oldrichov_na_Hranicich.docx [0,99 MB]
1. pozemků v k. ú. Kunratice u Cvikova (FAMA 2020/02/074)
2. pozemků v k. ú. Kunratice u Cvikova (FAMA 2020/02/073)
3. pozemků v k. ú. Kunratice u Cvikova (FAMA 2020/02/083)
4. pozemků v k. ú. Kunratice u Cvikova (FAMA 2020/02/072)
5. pozemku v k. ú. Oldřichov na Hranicích (FAMA 2019/11/056)
19Majetkoprávní operace - vydání potvrzení Státnímu pozemkovému úřadu o případném neuplatnění předkupního práva v rámci připravovaného výkupu u stavebně silniční akce v k. ú. Jezvé a v k. ú. Valteřice u ŽandovaIng. Jitka Volfová
A_019_P01_Vyjadreni_SPU.pdf [837,02 kB]
A_019_P02_Potvrzeni_SPU.pdf [345,89 kB]
20Majetkoprávní operace – darování nemovité věci v k. ú. Frýdlant (objekt Havlíčkova čp. 46 ve Frýdlantu)Ing. Jitka VolfováVF
A_020_P01_mapa_foto.pdf [455,35 kB]
21Majetkoprávní operace – směna nemovitostí v k. ú. Česká LípaIng. Jitka VolfováVF
A_021_P01_mapa_Ceska_Lipa.pdf [625,54 kB]
22Majetkoprávní operace – budoucí darováníIng. Jitka VolfováVF
A_0022_P01_situace_velky_valtinov.pdf [1,27 MB]
A_0022_P02_situace_dolni_pertoltice.pdf [200,03 kB]
A_0022_P03_situace_osecna.pdf [573,59 kB]
A_0022_P04_situace_svijany.pdf [3,65 MB]
A_0022_P05_situace_kostalov.pdf [1,56 MB]
A_0022_P06_situace_polevsko.pdf [772,86 kB]
1. pozemku v k.ú. Velký ValtinovVF
2. pozemku v k.ú. Dolní PertolticeVF
3. pozemku v k.ú. OsečnáVF
4. pozemků v k.ú. SvijanyVF
5. pozemků v k.ú. KošťálovVF
6. pozemků v k.ú. PolevskoVF
23Majetkoprávní operace – darováníIng. Jitka VolfováVF
A_0023_P01_situace_januv_dul.pdf [425,59 kB]
A_0023_P02_situace_Lestkov.pdf [332,88 kB]
1. pozemku v k.ú. Janův DůlVF
2. pozemku v k.ú. Lestkov pod KozákovemVF
24Majetkoprávní operace – zamítavé stanovisko k záměru prodeje pozemku v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem (FAMA 2020/05/027)Ing. Jitka VolfováVF
A_0024_P01_situace_jindrichovice.pdf [346,5 kB]
25Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodejeIng. Jitka VolfováVF
A_0025_P01_situace_kokonin.pdf [36,68 kB]
A_0025_P02_situace_tuhan_u_dube.pdf [246,16 kB]
1. pozemku v k.ú. KokonínVF
2. pozemku v k.ú. Tuhaň u DubéVF
26Majetkoprávní operace – prodejeIng. Jitka VolfováVF
A_026_P01_GP_Kunratice_u_Cvikova.pdf [1,06 MB]
A_026_P02_mapa_GP_Nedamov.pdf [1,55 MB]
A_026_P03_GP_Frydlant.pdf [305,36 kB]
1. pozemků v k.ú. Kunratice u CvikovaVF
2. pozemků v k.ú. NedamovVF
3. pozemku v k.ú. FrýdlantVF
27Majetkoprávní operace – budoucí darováníIng. Jitka VolfováVF
A_027_P01_situace_Borkov.pdf [282,31 kB]
A_027_P02_situace_Vysoke_nad_Jizerou.pdf [934 kB]
A_027_P03_situace_Frydlant.pdf [146,53 kB]
A_027_P04_situace_Turnov.pdf [1,04 MB]
A_027_P05_situace_Hodkovice_nad_Mohelkou.pdf [152,68 kB]
A_027_P06_mapa_Tanvald.pdf [2,47 MB]
A_027_P07_situace_Vratislavice_nad_Nisou.pdf [161,12 kB]
1. pozemků v k.ú. BořkovVF
2. pozemků v k.ú. Vysoké nad JizerouVF
3. pozemků v k.ú. FrýdlantVF
4. pozemků v k.ú. Ohrazenice u Turnova a k.ú. TurnovVF
5. pozemků v k.ú. Hodkovice nad MohelkouVF
6. pozemků v k.ú. TanvaldVF
7. pozemku v k.ú. Vratislavice nad NisouVF
28Majetkoprávní operace – směnaIng. Jitka VolfováVF
A_028_P01_GP_Dolni_Sucha_Donin.pdf [304,69 kB]
A_028_P02_mapa_Hodkovice_nad_Mohelkou.pdf [152,68 kB]
1. pozemků v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně a k.ú. Donín u Hrádku nad NisouVF
2. pozemků v k.ú. Hodkovice nad MohelkouVF
29Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 229/20 – poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí - financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje na rok 2021 dle zvláštního zákona (předfinancování 2021)Mgr. Pavel Svoboda
A_029_P01_Tab_ZR_RO_c_229_20_XLS.xlsx [36,98 kB]
A_029_P02_Hodnoceni.docx [35,79 kB]
A_029_P03_Vzor_smlouvy_DOC.docx [44,88 kB]
30Metodika pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2021+Mgr. Pavel Svoboda
A_030_P01_Metodika_pro_poskytovatele_LK_2021+.pdf [1,21 MB]
A_030_P02_Metodika_2021+_P01_Prehled_monitorovacich_indikatoru_ZSLK_2021+.pdf [446,38 kB]
A_030_P03_Metodika_2021+_P02_Optimalni_podil_spolufinancovani__ZSLK_2021+.pdf [473,82 kB]
A_030_P04_Metodika_2021+_P03_Zaznam_jednani_se_zajemcem.pdf [370,99 kB]
31Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení na rok 2021 v Libereckém kraji – řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtuMgr. Pavel Svoboda
A_031_P01_Vyhlaseni_DR_2021_soc_sl_prostredky_SR.docx [37,1 kB]
A_031_P02_Priloha_c_1_k_vyhlaseni_DR_2021_Kriteria.docx [73,86 kB]
A_031_P03_Priloha_Zadosti_2_Bezdluznost.doc [37,5 kB]
A_031_P04_Priloha_Zadosti_4_Rozdeleni_nakladu.xlsx [40,27 kB]
A_031_P05_Vzorova_Smlouva_dotace_2021.docx [48,89 kB]
A_031_P06_Vzorova_Smlouva_PO_prispevek_2021.docx [45,74 kB]
32Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 222/20 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sociálních věcí z rozpočtu Libereckého kraje – „Komunitní plánování obcí“Mgr. Pavel Svoboda
A_032_P03_smlouva_o_poskytnuti_dotace_komunitni_planovani_obci_Novy_Bor.pdf [449,87 kB]
A_032_P04_smlouva_o_poskytnuti_dotace_komunitni_planovani_obci_Mikroregion_Frydlantsko.pdf [453,05 kB]
A_032_P05_Tabulka_ZRRO_222_20.pdf [376,02 kB]
33Rozšíření využití finančního daru poskytnutého organizaci Adra o. p. s., v souvislosti se zajišťováním zásobování seniorů v období nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v souvislosti s šířením viru SARS CoV -2Mgr. Pavel Svoboda
A_033_P01_zadost_o_zmenu_vyuziti_daru.pdf [82,96 kB]
34Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje Nadačnímu fondu Ozvěna na projekt „Nákup kompenzačních pomůcek a jejich příslušenství pro děti se sluchovým postižením“ z kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcíMgr. Pavel Svoboda
A_034_P01_Smlouva_o_poskytnuti_ucelove_dotace_z_rozpoctu_LK_OLP_1829_2020.pdf [410,3 kB]
35Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 248/20 – Financování sociálních služeb v r. 2020 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu – výsledky 3. kola dotačního řízení (kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)Mgr. Pavel Svoboda
A_035_P01_ZR_RO_248_20.xlsx [119,22 kB]
A_035_P02_Dodatek_Smlouva_PO_prispevek_2020.docx [30,84 kB]
A_035_P03_Dodatek_Smlouva_dotace_2020.docx [34,05 kB]
36Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2024Mgr. Pavel Svoboda
A_036_P01_KPVP_2021_2024.pdf [1,42 MB]
37Darování filtroventilačních jednotek MedicAerMUDr. Přemysl SobotkaVF, VZ
38Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 237/20 – snížení výdajů kapitoly 917 09 – Transfery odbor zdravotnictví a navýšení výdajů kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví, poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci na akci „Konference SPIS 2020“, včetně podmínek stanovených zřizovatelemMUDr. Přemysl SobotkaVF, VZ
A_038_P01_Tabulky_bilance_91209_91709.xls [67 kB]
39Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 253/20 – úprava kapitoly 926 09 – Dotační fond LK odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.1 – Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 – Podpora preventivních a léčebných projektůMUDr. Přemysl SobotkaVF, VZ
A_039_P01_ZR_RO_253_20.xlsx [35,35 kB]
A_039_P02_navrh_dotaci_progr_c_9_1_a_9_2.xlsx [40,75 kB]
A_039_P03_9_1_Hodnotici_formular.xlsx [45,65 kB]
A_039_P04_9_2_Hodnotici_formular.xlsx [46,73 kB]
A_039_P05_Vzor_smlouvy_9_1.docx [65,65 kB]
A_039_P06_Vzor_smlouvy_9_2.docx [65 kB]
40Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9. května – Střední průmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace“Ing. Michal Kříž
A_040_P01_VIZUALIZACE.pdf [921,07 kB]
41Navýšení závazku spolufinancování projektu „Udržitelné hospodaření s vodou v Obchodní akademii Česká Lípa“Ing. Michal Kříž
42Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec Cetenov, č. OLP/277/2019Jiří Löffelmann
A_042_P01_Zadost_o_zmenu_Cetenov.pdf [49,8 kB]
A_042_P02_OLP_2777_2019.pdf [387,2 kB]
A_042_P03_Dodatek_c_1_k_OLP_2777_2020.docx [23,19 kB]
43Změna závazku spolufinancování projektu „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, 2. etapa“Ing. Michal Kříž
44Aktualizace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2021 – 2027 a Dohoda o partnerství a spolupráci – Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Krkonoše – svazek měst a obcíIng. Michal Kříž
A_044_P01_Dopis_SMO.pdf [183,89 kB]
A_044_P02_Dohoda_LK_KHK_Krkonose.doc [57 kB]
45Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 234/20 - úprava kapitoly 914 07 – Působnosti a 917 07 Transfery odboru Kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí finančního daru Společnosti pro destinační management Broumovska, o.p.s.Ing. Květa VinklátováVCRPPK
A_045_P03_Projektovy_zamer_skalni_mesta.pdf [584,9 kB]
A_045_P02_OLP_214_2020.docx [22,31 kB]
A_045_P01_zmena_rozpoctu_rozpoctove_opatreni_c_234_20.xls [149 kB]
46Poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje – oblasti kultury – spolku ARBOR - spolek pro duchovní kulturu, Městu Turnov a Naivnímu divadlu Liberec, příspěvkové organizaciIng. Květa VinklátováVCRPPK
A_046_P03_smlouva_OLP_2291_2020_Mesto_Turnov_150_vyroci_narozeni_J_Pekare.pdf [365,44 kB]
A_046_P02_smlouva_OLP_2290_2020_ARBOR_Koncert_pro_LK.pdf [376,48 kB]
A_046_P01_smlouva_OLP_2289_2020_ARBOR_MHF_Lipa_Musica.pdf [381,33 kB]
A_046_P04_smlouva_OLP_2292_2020_Naivni_divadlo_Lib.pdf [405,91 kB]
47Dodatek č. 2 k č. OLP/1410/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém krajiIng. Květa Vinklátová
A_047_P02_Dodatek_c.2_k_OLP_1410_2019.pdf [359,37 kB]
A_047_P01_zadost_o_zmenu_terminu_realizace_Filip_Svoboda.pdf [529,58 kB]
48Dodatek č. 1 k č. OLP/1173/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruchIng. Květa Vinklátová
A_048_P02_Dodatek_c.1_k_OLP_1173_2020.pdf [360,11 kB]
A_048_P01_Dodatek_c.1_k_OLP_1173_2020.pdf [812,75 kB]
49Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 211/20 – navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 07 – Působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Propagace kultury v Libereckém kraji na rok 2020Ing. Květa VinklátováVCRPPK
A_049_P02_Platebni_poukaz_Faktura.pdf [355,65 kB]
A_049_P01_Tab_ZR_RO_c_211_20.xls [79 kB]
50Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 235/20 - úprava příjmové části rozpočtu, kapitoly 912 07 - Účelové příspěvky- příspěvkové organizace a kapitoly 913 07 - Příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchuIng. Květa Vinklátová
A_050_P01_Vliv_uprav_celkova_bilance_rLK_2020_UR.xls [100 kB]
51Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 41 – I) obec Vítkovice v Krkonoších – rekonstrukce a výstavba vodovodní sítě, posílení zdrojů pitné vody, prodloužení kanalizační sítě – II) obec Nová Ves – vybudování kanalizační sítě zakončené obecní ČOV – III) obce Pulečný a Dalešice – výstavba vodovodní sítě, propojení kanalizačního systému v obci Pulečný – IV) obec Paseky nad Jizerou – rozšíření vodovodní sítě, zřízení nového vodojemu Jiří Löffelmann
52Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 254/20 – úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 – Lesnický fond a rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje Jiří Löffelmann
A_052_P01_ZR_RO_254_Lesnicky_fond_LK.xls [51 kB]
A_052_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kraje.xls [31 kB]
A_052_P03_vzor_smlouvy.doc [78 kB]
A_052_P04_Program.doc [99 kB]
53Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/20 - zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého kraje 2020, odbor životního prostředí a zemědělství – zapojení dotací od obce Sloup v Čechách a města Cvikov na péči o významné aleje Libereckého kraje do kapitoly 914 08 – Působnosti Jiří Löffelmann
A_053_P01_ZRRO261_20_tabulky.xls [52,5 kB]
54ILMA z. s. – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – projekt Tanec pro zdravíPetr TulpaVVVZ
55Žádost Tělovýchovné jednoty DUKLA Liberec, z. s., o změnu projektu s názvem "Pořízení motorového vozidla Ford Transit Kombi - 8 míst + řidič"Petr TulpaVVVZ, VTS
A_055_P01_Zadost_o_zmenu_projektu_TJ_DUKLA_Liberec.pdf [131,35 kB]
56Žádosti subjektů TERRA SPORT, s.r.o. o změnu projektu s názvem „ČT Author Cup“; Jezdecký a dostihový spolek Mimoň z.s. o změnu projektu s názvem „Dostihové dny v Mimoni“; Revelations z.s. o změnu projektu s názvem „JBC 4X Reveltions – závod světového poháru ve fourcrossu horských kol“; Macha Lake, z.s., o změnu projektu s názvem „Mezinárodní ITF turnaj žen v tenise Macha Lake Open“; TJ Doksy z.s. o změnu projektu s názvem „EURO HRY DOKSY“; AC Turnov z.s. o změnu projektu s názvem „Memoriál Ludvíka Daňka“; Liberecký tenisový klub o změnu projektu s názvem „Mezinárodní tenisový turnaj Svijany open“Petr TulpaVVVZ, VTS
A_056_P01_zadost_o_zmenu_projektu_predkladatele_Jezdecky_a_dostihovy_spolek_Mimon.pdf [658,02 kB]
A_056_P02_zadost_o_zmenu_projektu_predkladatele_Revelations.pdf [150,91 kB]
A_056_P03_zadost_o_zmenu_projektu_predkladatele_TJ_Doksy.pdf [222,92 kB]
A_056_P04_zadost_o_zmenu_projektu_predkladatele_AC_Turnov.pdf [260,51 kB]
A_056_P05_zadost_o_zmenu_projektu_predkladatele_Liberecky_tenisovy_klub.pdf [470,96 kB]
A_056_P06_zadost_o_zmenu_projektu_predkladatele_TERRA_SPORT.pdf [121,69 kB]
A_056_P07_zadost_o_zmenu_projektu_predkladatele_Macha_Lake.pdf [538,14 kB]
A_056_P08_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_1488_2019_Mimon.pdf [223,2 kB]
A_056_P10_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_2560_2017_Doksy.pdf [223,93 kB]
A_056_P11_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_1633_2016_MLD.pdf [218,93 kB]
A_056_P12_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_1481_2019_LTK.pdf [219,84 kB]
A_056_P13_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_1480_2019_Terra_sport.pdf [211,96 kB]
A_056_P09_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_1487_2019_Revelations.pdf [222,84 kB]
A_056_P14_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_1482_2019_Macha_Lake.pdf [215,53 kB]
57Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti – z důvodu majetkoprávních operacíPetr TulpaVVVZ
A_057_P01_G_a_SOSP_LBC_25_8_2020.docx [19,01 kB]
A_057_P02_ZS_MS_logopedicka_LBC_25_8_2020.docx [23,93 kB]
A_057_P03_SSHL_Frydlant_25_8_2020.docx [25,32 kB]
A_057_P04_SOS_SOU_28_rijna_CL_25_8_20.docx [22,97 kB]
A_057_P04_SOS_SOU_28_rijna_CL_25_8_20.docx [22,97 kB]
A_057_P05_ISS_Semily_platna_25_8_2020.docx [22,89 kB]
1. Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizaceVVVZ
2. Základní škola a mateřská škola logopedická, E. Krásnohorské 921, Liberec, příspěvková organizaceVVVZ
3. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizaceVVVZ
4. Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizaceVVVZ
5. Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizaceVVVZ
58Výjimka z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace, pro školní rok 2020/2021Petr TulpaVVVZ
A_058_P01_Vyjimka_Lomnice_zadost.pdf [258,02 kB]
A_058_P02_Vyjimka_Lomnice_Vize.pdf [184,15 kB]
A_058_P03_Vyjimka_Lomnice_Zprava.pdf [205,54 kB]
59Rozhodnutí o poskytnutí dotace SKI klubu Jizerská padesátka, z.s. na realizaci projektu s názvem Realizace projektu Jizerská padesátka v letech 2021, 2022, 2023Petr TulpaVVVZ, VTS
A_059_P01_smlouva_o_poskytnuti_dotace_J50_001.docx [59,28 kB]
60Stipendijní program pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání – úprava Stipendijního řádu v návaznosti na mimořádná opatření v souvislosti s COVID - 19Petr TulpaVVVZ
A_060_P01_Stipendijni_rad_2020_2021_001.docx [34,57 kB]
61Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 230/20 úprava kapitoly 917 04, navýšení dotace z rozpočtu Libereckého kraje pro Český svaz orientačních sportů na realizaci projektu s názvem Podpora tvorby map a zajištění arén pro Mistrovství světa v orientačním běhu 2021Petr TulpaVF, VVVZ, VTS
A_061_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_230_20_001.xlsx [54,12 kB]
A_061_P02_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_3778_2019_001.docx [21,89 kB]
A_061_P03_informace_MS_V_OB_2021_001.pdf [773,78 kB]
62Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 250/20 – úprava kapitoly 917 04 – transfery / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – zapojení nečerpaných dotací a poskytnutí víceletých dotací žadatelům Sport Česká Lípa, p.o. na projekt „CITY CROSS RUN&WALK“ a Tempo Team Prague s.r.o. na projekt „RUN CZECH – MATTONI LIBEREC NATURE RUN“ a rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací žadatelům Liberecký tenisový klub, z.s. na projekt „Turnaj solidarity a naděje ČTS by Moneta - SVIJANY OPEN OPEN 2020“ a Macha Lake z.s. na projekt „19. ročník MACHA LAKE OPEN BY CRYSTALEX tenisový turnaj mužů a žen o TROFEJ SOLIDARITY A NADĚJE ČTS BY MONETA“Petr TulpaVF, VVVZ, VTS
A_062_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_250_20_001.xlsx [59,63 kB]
A_062_P02_smlouva_OLP_2458_2020_CITY_CROSS_RUN_&_WALK_001.docx [58,11 kB]
A_062_P03_smlouva_OLP_2462_2020_RUN_CZECH_001.docx [57,88 kB]
A_062_P04_smlouva_OLP_2463_2020_Svijany_Open_2020_001.docx [55,15 kB]
A_062_P05_smlouva_OLP_2464_2020_Macha_Lake_2020_002.docx [53,61 kB]
63Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/20 – úprava kapitol 913 04 – příspěvkové organizace, 912 04 – účelové příspěvky PO, 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Petr TulpaVF, VVVZ
A_063_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_257_20.xlsx [89,09 kB]
64Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 259/20 – úprava kapitol 914 04 - Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportuPetr TulpaVF, VVVZ
A_064_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_259_20_001.xlsx [76,8 kB]
A_064_P02_vzor_darovaci_smlouvy_001.docx [18,49 kB]
65Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 263/20 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy; Odra - Nisa v lokalitě Chotyně - U HrabarůIng. Jan SvitákVF, VD
A_065_P01_tabulky_ZR-RO_263-20.xls [136 kB]
66Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 264/20 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy; Cyklostezka Svaté Zdislavy – úsek Cvikov-Svor-Nový BorIng. Jan Sviták
A_066_P01_tabulky_ZR-RO_264-20.xls [136,5 kB]
A_066_P02_mapa.pdf [3,07 MB]
67Memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti – Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Liberecký krajIng. Jan SvitákVD
A_067_P01_dopis_JcK.docx [160,1 kB]
A_067_P02_dopis_JcK-usneseni_JcK.doc [47 kB]
A_067_P03_Memorandum_spoluprace_HMP_ScK_JcK_LK.docx [43,51 kB]
68Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/2595/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, pro Obec Stružnice na projekt „Projekt a stavby části Zelené cyklomagistrály Ploučnice v intravilánu obce Stružnice“Ing. Jan Sviták
A_068_P01_zadost.pdf [286,59 kB]
A_068_P02_Dodatek_2_OLP_2595_2017.docx [24,17 kB]
69Písemné informacečlenové rady kraje
a) Rozpočtová opatření přijatá od 10. 6. 2020 do 11. 8. 2020
A_069_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_10.06.2020_do_11.08.2020.docx [44,48 kB]
b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2020Ing. Jitka Volfová
A_069_b_Plneni_rozpoctu_01_07_2020.docx [49,16 kB]
A_069_b_P01_Tab._Plneni_rozpoctu_01_07_20.xlsx [48,52 kB]
c) Přehled veřejných zakázek projednaných na 9. zasedání rady kraje a na 17., 18., 19. a 20. mimořádném zasedání rady krajeIng. Jan Sviták
A_069_c_prehled_VZ_9.RK_a_17._18._19._a_20.mRK.doc [1,02 MB]
d) Přehled veřejných zakázek projednaných na 10. zasedání rady kraje a na 21. mimořádném zasedání rady krajeIng. Jan Sviták
A_069_d_prehled_VZ_10.RK_a_21.mRK.doc [541 kB]
e) Informace o zahájení rekonstrukce silnice III/2784 Výpřež - Horní HanychovIng. Jan Sviták
A_069_e_Vyprez_Horn_Hanychov.doc [42,5 kB]
f) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – vstup ARR do společnosti StatoTest s.r.o.Ing. Michal Kříž
A_069_f_P01_zakladatelska_listina_ARR.docx [15,68 kB]
A_069_f_P02_Smlouva_ARR_COTREX_StatoTest.docx [49,06 kB]
A_069_f_P02_1_spolecenska_smlouva.docx [25,61 kB]
A_069_f_P02_2_Vzor_dohody_o_ukonceni_ucasti.docx [33,47 kB]
A_069_f_P03_Informace_o_spolecnosti_StatoTest.docx [173,27 kB]
A_069_f_P04_pravni_posouzeni_zverejneni_smlouvy.pdf [258,49 kB]
A_069_f_kosilka_DZ_.docx [18,69 kB]
g) Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje vetší počet osobMartin Půta
A_069_g_kosilka_DZ_Zpis.docx [14,89 kB]
A_069_g_P01_Narizeni_LK_shromazdovani_vetsiho_poctu_osob_navrh_zmeny.docx.pdf [270,36 kB]
A_069_g_P02_Vypis_ze_zaveru_BRLK_Narizeni.pdf [317,65 kB]
h) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2019Mgr. Pavel Svoboda
A_069_h_P02_VZ_2019.pdf.pdf [2,02 MB]
A_069_h_P01_kosilka_Zpis.DOC [62,5 kB]
i) Memorandum o spolupráci při vybudování záložního krajského operačního střediska a výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v Jablonci nad NisouMUDr. Přemysl Sobotka
A_069_i_Memorandum_vyjezdova_zakladna_ZZSLK_Jablonec.doc [37,5 kB]
A_069_i_P01_Memorandum_vyjezdova_zakladna_ZZSLK_Jablonec.pdf [345,73 kB]
j) Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje k červnu 2020Ing. Jitka Volfová
A_069_j_PI_Ratingove_hodnoceni.doc [45,5 kB]
A_069_j_P01_Ratingove_hodnoceni_k_cervnu_2020_final.pdf [1,77 MB]
k) Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2019Petr Tulpa
A_069_k_PI_Zprava_cinnost_PO_skolstvi_2019.docx [30,39 kB]
l) Informace o plnění smlouvy o spolupráci při realizaci stavební akce Integrovaný rozvoj a oprava dopravní infrastruktury Bedřichov v Jizerských horáchIng. Jan Sviták
A_069_l_Bedrichov.doc [38 kB]
A_069_l_P01_zprava_LK.pdf [719,48 kB]
m) Úprava žádostí a podmínek stanovených zřizovatelem u poskytnutých mimořádných účelových příspěvků a s tím související rozpočtové opatření č. 236/20, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 912 07 Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuIng. Květa Vinklátová
A_69m_P03_Vliv_uprav_celkova_bilance_rLK_2020_UR.xlsx [26,02 kB]
A_69m_P02_Zaverecne_prubezne_vyuctovani_prispevku.xls [29,5 kB]
A_69m_P01_Zadost_o_zaslani_prispevku.xls [32 kB]
A_69m_Uprava_zadosti_a_podminek.doc [61,5 kB]
n) Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého krajeIng. Jan Sviták
A_069_n_P01_Smlouva_259S_2020.pdf [228,58 kB]
A_069_n_P02_seznam_akci.pdf [230,7 kB]
A_069_n_SFDI.doc [35,5 kB]
o) Memorandum o společném postupu akcionářů společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., a města FrýdlantMartin Půta
A_069_o_Memorandum_o_spolecnem_postupu_akcionaru_KNL_a_mesta_Frydlant.doc [35,5 kB]
A_069_o_P01_memorandum_frydlant.pdf [761,54 kB]
p) Zápisy z jednání valné hromady akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., konané dne 30. 6. 2020 a 16. 7. 2020MUDr. Přemysl Sobotka
A_069_p_Zapisy_VH_KNL_30_6_a_16_7_2020_Zpis.doc [34 kB]
A_069_p_P02_Zapis_VH_KNL_16_7_2020.pdf [835,7 kB]
A_069_p_P01_Zapis_VH_KNL_30_6_2020.pdf [1,44 MB]
r) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s.r.o.Ing. Michal Kříž
A_069_r_P01_Vyrocni_zprava.pdf [1,89 MB]
A_069_r_PI__ARR_kosilkaZK.docx [21,6 kB]
s) Přehled protipovodňových opatření provedených za období od povodní v roce 2010 až do povodní v roce 2020 na Frýdlantsku a informace o odhadu škod způsobených povodněmi v červnu 2020Jiří Löffelmann
A_069_s_P01_kosilka_duvod_Z_pis.doc [55,5 kB]
A_069_s_P02_Prehled_realizace_jednotlivych_opatreni.pdf [742,01 kB]
A_069_s_P03_Tabulka_odhadu_vyse_skod.xls [52 kB]
A_069_s_P04_Opatreni_provedena_Povodim_Labe.doc [41 kB]
70Náměty a připomínky
71Změna zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace, a změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízeníPetr TulpaVVVZ
A_071_P01_ZL_ZS_MS_Jilemnice_1_9_2020.docx [22,92 kB]
72Vyhlášení podmínek dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2020-2021Petr TulpaVTS
A_072_P01_Podminky_DP_infrastruktura.pdf [1,65 MB]
73Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 267/20 – převod finančních prostředků mezi kapitolami 917 09 - Transfery odboru zdravotnictví a 912 07 - Účelové příspěvky – příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchuIng. Květa Vinklátová
A_P01_ZRRO_267_20_a_vliv_na_PaV.xlsx [30,38 kB]
74Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 268/20 – úprava kapitol 917 04 – Transfery, 920 04 – Kapitálové výdaje, 919 03 – Pokladní správa, ekonomického odboru – poskytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportuPetr TulpaVF, VVVZ, VTS
A_074_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_268_20.xlsx [1,34 MB]
A_074_P02_vzorova_smlouva.docx [55,54 kB]
75Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 278/20 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportuPetr Tulpa
A_075_P01_tabulkova_cast_ZR-RO_278_20_FINAL.xlsx [61,07 kB]
A_075_P02_vzorova_smlouva.docx [49,85 kB]
76Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 283/20 - snížení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; peněžitý příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti Autobusy LK, s.r.o.Ing. Jan Sviták
A_076_P01_tabulky_ZR-RO_283-20.pdf [200,49 kB]
A_076_P02_smlouva_o_priplatku_ALK.pdf [347,7 kB]
77Rozhodnutí o sloučení rozpravy ke stanoveným bodům programuMartin Půta
Stahování el. dokumentu