Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2020Martin Půta
A_001_zapis_3ZK_26_5_2020.pdf [1,62 MB]
2Volba ověřovatelůMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Volba volební komiseMartin Půta
5Návrh programu
A_005_P01_navrh_program_4_ZK.doc [119 kB]
6Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
A_006_P01_kontrola_4_ZK.pdf [1,01 MB]
7Zpráva o činnosti rady kraje za období od 29. 4. 2020 do 2. 6. 2020Martin Půta
A_007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK.pdf [1,84 MB]
A_007_P02_16_mRK_11_05_2020_vypis_usn.pdf [451,08 kB]
A_007_P03_8_RK_19_05_2020_vypis_usn.pdf [1,06 MB]
A_007_P04_17_mRK_01_06_2020_vypis_usn.pdf [315,37 kB]
8Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v LiberciIng. Jitka Volfová
9Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 172/20 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.4 Prevence kriminalityMartin Půta
A_009_P02_Zapis_pracovni_skupina_2020.doc [72 kB]
A_009_P03_Hodnotici_formular_program_1_4.xlsx [20,92 kB]
A_009_P04_vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_1_4.docx [57,11 kB]
A_009_P01_ZR_RO_172_20.xlsx [18,51 kB]
10Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 171/20 – zapojení výtěžku 15. benefičního plesu hejtmana do rozpočtu kraje, navýšení kapitol 917 01 a 914 01, rozhodnutí o poskytnutí finančních darů z tohoto výtěžkuMartin PůtaVF
A_010_P01_ZRRO_171_20_a_PaV.xlsx [47,09 kB]
11Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/20 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého krajeMartin Půta
A_011_P01_ZR_RO_183_20.xlsx [32,33 kB]
A_011_P02_Zapis_komise_2020.pdf [241,33 kB]
A_011_P03_souhrnny_hodnotici_formular.xlsx [82,01 kB]
A_011_P04_Smlouva_o_poskytnuti_dotace_1_1.docx [47,45 kB]
12Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/20 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO IIMartin Půta
A_012_P01_ZR_RO_184_20.xlsx [18,56 kB]
A_012_P02_1_3_Zapis_komise_2020.doc [66,5 kB]
A_012_P03_Prehled_zadosti_1_3.xlsx [160,11 kB]
A_012_P04_Smlouva_o_poskytnuti_dotace_1_3.docx [46,52 kB]
13Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/20 - úprava rozpočtu v kapitole 917 01 Transfery, poskytnutí dotace jednotkám požární ochrany obcí k programu Ministerstva vnitra na pořízení dopravního automobilu a výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojniceMartin Půta
A_013_P01_ZR_RO_185_20.xlsx [28,64 kB]
A_013_P02_smlouva_Dotace_DA_HZ.rtf [292,24 kB]
A_013_P03_dopis_od_HZS.pdf [108,18 kB]
14Poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Krajskému ředitelství policie Libereckého kraje a Hasičskému záchrannému sboru Libereckého krajeMartin Půta
A_014_P01_zadost_KRP_LK.pdf [260,33 kB]
A_014_P02_podrobny_popis_projektu_KRP_LK.pdf [51,93 kB]
A_014_P03_vypis_ze_zaveru_BRLK_KRP_LK.pdf [29,13 kB]
A_014_P05_podrobny_popis_projektu_HZS_LK.docx [13,05 kB]
A_014_P06_vypis_ze_zaveru_BRLK_HZS_LK.pdf [29,03 kB]
A_014_P07_vzorova_smlouva_o_poskytnuti_dotace.docx [47,62 kB]
15Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 200/20 – navýšení příjmů kraje z titulu přijatého finančního daru od firmy ČEPS a.s. za účelem podpory kraje v boji s COVID-19 a navýšení výdajů v kapitole 931 01 Krizový fond Odbor kancelář hejtmanaMartin PůtaVF
A_015_P01_ZR_RO_200_20_a_PaV.xlsx [25,12 kB]
A_015_P02_smlouva_o_poskytnuti_financniho_daru.PDF [269,71 kB]
16Záměr majetkového vstupu Libereckého kraje do MMN, a.s.Martin Půta
016_P01_tabulka.pdf [753,78 kB]
016_P02_akcionarska_smlouva.pdf [528,04 kB]
016_P03_kupni_smlouva_akcie.pdf [415,55 kB]
17Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2019Ing. Jitka VolfováVF
A_017_P01_Rozvaha_Libereckeho_kraje_k_31-12-2019.docx [71,94 kB]
A_017_P02_Vykaz_zisku_a_ztraty_k_31-12-2019.docx [57,58 kB]
A_017_P03_Priloha_k_31-12-2019.docx [164,4 kB]
A_017_P04_Prehled_o_peneznich_tocich_k_31-12-2019.docx [44,7 kB]
A_017_P05_Prehled_o_zmenach_vlastniho_kapitalu_k_31-12-2019.docx [49,16 kB]
A_017_P06_Souhrnna_zprava_o_inventarizaci.docx [23,08 kB]
A_017_P07_priloha_1_Souhrnne_inv_zpravy.xlsx [86,7 kB]
A_017_P08_priloha_2_Souhrnne_inv_zpravy.xlsx [28,15 kB]
A_017_P09_priloha_3_Souhrnne_inv_zpravy.xlsx [44,56 kB]
A_017_P10_Uredni_zaznam_z_projednani_konecne_zpravy_o_vysledku_PH_2019.pdf [56,11 kB]
A_017_P10_Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_LK_2019.pdf [609,74 kB]
A_017_P11_Protokol_o_schvaleni-neschvaleni_ucetni_zaverky_LK_za_rok_2019.docx [23,04 kB]
A_017_P12_Zapis_o_neschvaleni_ucetni_zaverky_LK_za_rok_2019.docx [22,54 kB]
18Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2019Ing. Jitka VolfováVF
A_018_P01_Text_Zaverecny_ucet_kraje_za_rok_2019.doc [1,86 MB]
A_018_P02_Tab_Zaverecny_ucet_kraje_za_rok_2019.xls [995,5 kB]
A_018_P03_Uredni_zaznam_z_projednani_konecne_zpravy_o_vysledku_PH_2019.pdf [56,11 kB]
A_018_P03_Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_LK_2019.pdf [560,52 kB]
A_018_P04_1-Analyza_Libereckeho_kraje_kveten_2019.pdf [2,14 MB]
A_018_P04_2-Aktualizace_Ratingove_zpravy_rijen_2019.pdf [280,3 kB]
A_018_P05_Vykaz_FIN_2-12_k_31-12-2019.docx [313,07 kB]
19Majetkoprávní operace – koupěIng. Jitka VolfováVF
A_019_P01_mapa_Valterice_v_Krkonosich.docx [1,1 MB]
A_019_P02_mapa_Valterice_v_Krkonosich.docx [941,7 kB]
A_019_P03_mapa_Valterice_v_Krkonosich.docx [2,03 MB]
A_019_P04_mapa_Valterice_v_Krkonosich.docx [1,17 MB]
A_019_P05_mapa_Valterice_v_Krkonosich.docx [1,09 MB]
A_019_P06_mapa_Valterice_v_Krkonosich.docx [0,99 MB]
1. pozemku v k. ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA 2020/02/094)VF
2. pozemku v k. ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA 2020/03/029)VF
3. pozemků v k. ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA 2020/02/092)VF
4. pozemku v k. ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA 2020/02/050)VF
5. pozemku v k. ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA 2020/02/048)VF
6. pozemku v k. ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA 2020/03/028)VF
20Majetkoprávní operace – koupěIng. Jitka VolfováVF
A_020_P01_mapa_Mimon.docx [1,32 MB]
A_020_P02_mapa_Rybnice.docx [2,7 MB]
1. pozemku v k. ú. Mimoň (FAMA 2020/02/076)VF
2. pozemků v k. ú. Rybnice (FAMA 2020/01/119)VF
21Majetkoprávní operace – budoucí koupěIng. Jitka VolfováVF
A_021_P01_mapa_Bezdecin_u_Jablonce_nad_Nisou_1.docx [946,72 kB]
A_021_P02_mapa_Jilove_u_Hodkovic_nad_Mohelkou.docx [1,36 MB]
A_0021_P03_mapa_Jilove_u_Drzkova_01.docx [1,71 MB]
A_021_P04_mapa_KRIZANY_04.docx [1,26 MB]
A_021_P05_mapa_Paseky_nad_Jizerou_01.docx [1 MB]
1. pozemku v k. ú. Bezděčín u Jablonec nad Nisou (FAMA 2020/01/118)VF
2. pozemku v k. ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou (FAMA 2020/01/119)VF
3. pozemku v k. ú. Jílové u DržkovaVF
4. pozemku v k. ú. KřižanyVF
5. pozemku v k. ú. Paseky nad JizerouVF
22Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytíIng. Jitka VolfováVF
A_022_P01_dolozka_Sumburk_nad_Desnou.docx [13,88 kB]
A_022_P01_smlouva_1388_2020_Sumburk_nad_Desnou.pdf [1,03 MB]
A_022_P01_mapa_Sumburk_nad_Desnou.docx [1,07 MB]
A_022_P01_mapa_Troskovice.docx [2,33 MB]
1. pozemku v k. ú. Šumburk nad Desnou (FAMA 2020/02/025)VF
2. pozemků v k. ú. Troskovice (FAMA 2020/02/025)VF
23Majetkoprávní operace – budoucí směna pozemků v k. ú. Holany a k. ú. Dubice u České LípyIng. Jitka VolfováVF
A_023_P01_zakres_Holany_Dubice.pdf [1,08 MB]
24Majetkoprávní operace – koupě bytové jednotky v k. ú. Jablonec nad NisouIng. Jitka VolfováVF
A_024_P01_mapa_foto_Jablonec_nad_Nisou.pdf [1,21 MB]
25Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. HejniceIng. Jitka Volfová
A_0025_P01_situace.pdf [399,06 kB]
26Schválení souhlasného prohlášení mezi Libereckým krajem a obcí Sloup v ČecháchIng. Jitka VolfováVF
A_0026_P01_souhlasne_prohlaseni_sloup_OLP_1110_2020.pdf [200,64 kB]
27Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemku v k. ú. Česká LípaIng. Jitka VolfováVF
A_027_P02_mapa_Ceska_Lipa.docx [36,46 kB]
28Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2021 – 2023, včetně přílohMgr. Pavel SvobodaVSV
A_028_P01_Karty_rozvojovych_aktivit.pdf [929,42 kB]
A_028_P02_Pozadavky_na_poskytovatele_socialnich_sluzeb.pdf [1,26 MB]
A_028_P03_ZSLK_2021+.pdf [626,07 kB]
A_028_P04_Rozvojove_zamery_2021+.pdf [450,67 kB]
A_028_P05_Strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb_Libereckeho_kraje_2021-2023.pdf [2,67 MB]
A_028_P06_Vyporadani_pripominek.pdf [298,92 kB]
29Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2021Mgr. Pavel Svoboda
A_029_P01_Krajska_zadost_na_MPSV_na_2021.docx [23,08 kB]
A_029_P02_Popis_rozdeleni_a_cerpani_2021.docx [26,55 kB]
A_029_P03_Priloha_system_VSK_LK.docx [32,75 kB]
A_029_P04_ZSLK_2021+.pdf [505,39 kB]
30Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Jedličkův ústav Liberec, změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Denní a pobytové sociální služby, Česká LípaMgr. Pavel Svoboda
A_030_P01_ZL_JU_2020.pdf [304,37 kB]
A_030_P02_Prilohac1_ke_ZL_Jed_ustav.pdf [258,87 kB]
A_030_P03_Priloha1_ke_ZL_DaPSS_Ceska_Lipa.pdf [220,87 kB]
31Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 180/20 - úprava kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotacíJiří Löffelmann
A_031_P01_ZRRO180_20_tabulky.xls [71 kB]
A_031_P02_smlouva_Svijany.pdf [496,97 kB]
A_031_P03_smlouva_VHS_Rovensko.pdf [493,94 kB]
32Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 182/20 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny a program 8.3 Podpora včelařství Jiří Löffelmann
A_032_P01_DFLK_82_a_83.pdf [316,03 kB]
A_032_P02_DFLK_82_a_83.pdf [394,24 kB]
A_032_P04_DFK_82_a_83.pdf [377,48 kB]
A_032_P03_DFLK_82_a_83.pdf [286,32 kB]
33Žádosti o změnu v projektech příjemců podpořených v roce 2019 z Dotačního fondu Libereckého kraje - z programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství a 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadůJiří Löffelmann
A_033_P01_zadosti_o_upravu.pdf [1,37 MB]
A_033_P02_dodatek_OLP_2582_2019_JKIC.pdf [145,49 kB]
A_033_P03_dodatek_OLP_2577_2019_MS_Doksy_Prazska.pdf [151,43 kB]
A_033_P04_dodatek_OLP_2578_2019_MS_Duba.pdf [153,63 kB]
A_033_P05_dodatek_OLP_2579_2019_Seminko_zeme.pdf [148,75 kB]
A_033_P06_dodatek_OLP_2589_2019_ZS_Jablonec_Pivovarska.pdf [144,35 kB]
A_033_P07_dodatek_OLP_2588_2019_ZS_Turnov_28_rijna.pdf [144,98 kB]
A_033_P08_dodatek_OLP_2570_2019_ZS_Ceska_Lipa_28_rijna.pdf [153,05 kB]
A_033_P09_dodatek_OLP_2587_2019_Zazemi.pdf [147,87 kB]
A_033_P10_dodatek_OLP_2625_2019_Cirkev.pdf [147,75 kB]
A_033_P11_dodatek_OLP_2607_2019_ZO_CSOP_pri_SCHKO_JH.pdf [144,93 kB]
A_033_P12_dodatek_OLP_2611_2019_PNF_ZOD.pdf [144,3 kB]
A_033_P13_dodatek_OLP_2612_2019_Pratele_prirody_Jerabinky.pdf [147,07 kB]
A_033_P14_dodatek_OLP_2603_2019_Sundisk.pdf [147,8 kB]
34Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Libereckého kraje v rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkovaJiří Löffelmann
A_034_P01_Strevlik_Priloha_ZL.doc [54 kB]
A_034_P02_Darovaci_smlouva.pdf [2,33 MB]
35Žádost o změnu termínu realizace projektu Jizersko-ještědského horského spolku – dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 8.2 – Podpora ochrany přírody a krajiny č. OLP/2591/2019Jiří Löffelmann
A_035_P01_Zadost_JJHS.pdf [2,49 MB]
A_035_P02_Dodatek_JJHS.pdf [174,32 kB]
36Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 181/20 - úprava specifických ukazatelů v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1 Program obnovy venkovaJiří LöffelmannVF
A_036_P04_smlouva_o_poskytnuti_dotace_POV_2020.docx [53,71 kB]
A_036_P03_ZR_RO_181_20.xls [68,5 kB]
A_036_P02_hodnotici_formular_DSO.docx [51,44 kB]
A_036_P01_hodnotici_formular_obce.docx [75,8 kB]
37ILMA z. s. – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázněPetr TulpaVF, VTS
A_037_P01_A_Zadost_o_prominuti_fitnes.pdf [376,92 kB]
A_037_P02_B_Zadost_o_prominuti_tanec.pdf [229,78 kB]
A_037_P03_C_Zadost_o_prominuti_podpora.pdf [383,26 kB]
A) projekt Fitness Dance 2017VF, VTS
B) projekt Tanec pro zdravíVF, VTS
C) projekt Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolku ILMA 2017VF, VTS
38Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 169/20 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciálníPetr TulpaVF, VVVZ
A_038_P01_tabulkova_cast_k_ZR_RO_169_20.xlsx [49,48 kB]
A_038_P02_Smlouva_OLP_1212_2020.docx [27,6 kB]
A_038_P03_Smlouva_OLP_1213_2020.docx [43,47 kB]
39Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 170/20 – úprava kapitoly 926 04 – Dotační fond a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež, z programů 4.1 Program volnočasových aktivit a 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřenímiPetr TulpaVF, VVVZ
A_039_P01_tabulkova_cast_k_ZR_170_20.xlsx [54,49 kB]
A_039_P02_vzor_smlouvy.docx [58,13 kB]
40Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 174/20 – úprava kapitoly 926 04 – Dotační fond a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport, z programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2020Petr TulpaVF, VVVZ, VTS
A_040_P01_tabulkova_cast_ZR_174_20_001.xlsx [78,42 kB]
A_040_P02_vzor_smlouvy_2020_4_26_001.docx [51,75 kB]
41Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 195/20 – úprava kapitol 913 04 – příspěvkové organizace a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku Střední škole řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace na akci „Stavební úpravy prostor pro Speciálně pedagogické centrum“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem a dofinancování akce „Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace – Obnova výtahů“Petr TulpaVF, VVVZ
A_041_P01_tabulkova_cast_k_ZR_RO_195_20.xlsx [83,56 kB]
42Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 173/20 – úprava kapitol 914 04 působnosti a 917 04 transfery a poskytnutí peněžních darů Technické univerzitě v Liberci a Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – náhrada škod za ODM ČR 2019Petr TulpaVF, VTS
A_042_P01_tabulkova_cast.xlsx [60,92 kB]
43Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2019 příjemce statutární město Jablonec nad Nisou, projekt s názvem „Modernizace interiéru tělocvičny ZŠ Na Šumavě 43“Petr TulpaVVVZ, VTS
A_043_P01_Zadost_o_prodlouzeni_terminu_realizace.pdf [96,61 kB]
A_043_P02_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_5700_2019.docx [30,31 kB]
44Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Technické univerzitě v Liberci na projekt Dětská univerzita 2020/2021 a IQ LANDIA Liberec na projekt Podpora vzdělávání mládežePetr TulpaVVVZ
A_044_P01_smlouva_899_2020_TUL.docx [42,67 kB]
A_044_P02_smlouva_900_2020_IQL.docx [41,71 kB]
45Krajská příloha Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021-2027 za Liberecký krajIng. Michal KřížVHRR, RVVI
A_045_P01_Narodni_RIS3_Karta_Libereckeho_kraje.pdf [214,67 kB]
A_045_P02_priloha_2_Znalostni_domeny_prostredi_vyzkumu_a_vyvoje_v_Libereckem_kraji.pdf [1,44 MB]
A_045_P03_priloha_1_Krajske_domeny_specializace.pdf [773,11 kB]
A_045_P04_priloha_3_Graficka_priloha.pdf [2,89 MB]
A_045_P05_RIS3_LK_Krajska_priloha_Narodni_vyzkumne_a_inovacni_strategie.pdf [1,62 MB]
46Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027Ing. Michal KřížVVVZ, VD, VHRR, VZZP, VZ, VSV, VCRPPK, VTS
046_P04_Prohlaseni.pdf [548,15 kB]
046_P03_Souhlasne_stanovisko_k_navrhu_koncepce.pdf [1,42 MB]
046_P02_c_HIA.pdf [4,76 MB]
046_P02_b_Vyhodnoceni_Natura_2000.pdf [3,79 MB]
046_P02_a_Vyhodnoceni_SEA.pdf [4,94 MB]
046_P01_SRLK.docx [1,36 MB]
47Závazek spolufinancování a předfinancování projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZU“Ing. Michal Kříž
48Schválení vítěze v soutěži Památka roku 2019 Libereckého kraje a poskytnutí finančního daruIng. Květa Vinklátová
A048_P01_Smlouva_OLP_1177_LASVIT.docx [22,99 kB]
A048_P02_Seznam_prihlasenych_pamatek.xlsx [1,98 MB]
49Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblasti kultury – statutárnímu městu LiberecIng. Květa Vinklátová
A049_P01_Smlouva_OLP_1276_2020_SML.doc [106 kB]
50Změna zřizovací listiny Oblastní galerie v Liberci, příspěvkové organizaceIng. Květa Vinklátová
A050_P01_Aktualizovana_ZL_OGL.doc [85 kB]
A050_P02_Priloha_c_2_k_ZL_OGL.doc [70,5 kB]
51Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 198/20 - úprava kapitoly 92607 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací v rámci programů 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na rok 2020Ing. Květa Vinklátová
A_051_P01_Seznam_zadatelu_programu_7.2_Zachrana_a_obnova_pamatek_LK.pdf [600,15 kB]
A_051_P03_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace.docx [249,25 kB]
A_051_P02_ZRRO_198_20_vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kraje_2020.pdf [362,12 kB]
52Nové znění stanov společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.MUDr. Přemysl Sobotka
A_052_P01_zneni_stanov_NsPCL_9_6_2020.docx [26 kB]
A_052_P02_Rozsudek.pdf [187,09 kB]
53Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.MUDr. Přemysl Sobotka
A_053_P01_Pozvanka_VH_KNL.pdf [2,76 MB]
A_053_P02_Dopis_hejtman_pokyn_kvalifikovaneho_akcionare.doc [71,5 kB]
A_053_P03_Stanovy_KNL_vyznaceni_zmen_po_dodatku_2_akc_smlouvy_cerven_2020.docx [32,55 kB]
A_053_P04_Zapis_VH_KNL_17_4_2020.pdf [471,14 kB]
54Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - záštita s finanční podporouIng. Jan Sviták
A_054_P01_zastita_lisci_stezka.pdf [263,83 kB]
A_054_P02_smlouva_OLP_917_2020.doc [130,5 kB]
55Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji v roce 2020Ing. Jan Sviták
A_055_P01_smlouva_podpora_dopravni_vychovy_jandl.doc [161 kB]
56Individuální dotace na aktivity v oblasti dopravy – cyklodoprava a bezpečnost silničního provozuIng. Jan SvitákVD
A_056_P01_zadost_korenov.pdf [256,21 kB]
A_056_P02_zadost_zel_brod.pdf [263,54 kB]
A_056_P03_zadost_bezpecne.pdf [258,46 kB]
A_056_P04_OLP_557_2020_fri.docx [56,42 kB]
A_056_P05_OLP_558_2020.docx [49,94 kB]
A_056_P06_OLP_555_2020.docx [52,3 kB]
57Neposkytnutí účelových dotací na propagaci Libereckého kraje, IDOL a Opuscard z rozpočtu Libereckého krajeIng. Jan SvitákVD
A_057_P01_kzc_doprava.pdf [258,9 kB]
A_057_P02_klub_cesky_raj.pdf [259,78 kB]
A_057_P03_kolej_klub.pdf [273,18 kB]
58Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 175/20 - úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor dopravy; rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 rozvoj cyklistické dopravy a 6.3 podpora projektové přípravyIng. Jan SvitákVF, VD
A_058_P01_souhrn_hodnoceni_6_1_2020.pdf [357,68 kB]
A_058_P02_souhrn_hodnoceni_6_3_2020.pdf [485,88 kB]
A_058_P03_tabulky_ZR-RO_175-20.xls [56,5 kB]
A_058_P04_smlouva_6_1_jandl.docx [65,51 kB]
A_058_P05_smlouva_6_3_jandl.docx [65,04 kB]
59Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 178/20 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“Ing. Jan SvitákVF, VD
A_059_P01_tabulky_ZR-RO_178-20.xls [130,5 kB]
60Postup Libereckého kraje k zajištění linkové autobusové dopravy v oblasti „Západ“ – Českolipsko v návaznosti na rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 31 Af 70/2018 -131Ing. Jan SvitákVD
A_060_P01_rozsudek.pdf [260,31 kB]
61Písemné informacečlenové rady kraje
a) Rozpočtová opatření přijatá od 6. 5. 2020 do 9. 6. 2020Ing. Jitka Volfová
A_061_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_06.05.2020_do_09.06.2020.docx [41,85 kB]
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 7. a 8. zasedání rady kraje a na 13., 14., 15. a 16. mimořádném zasedání rady krajeIng. Jan Sviták
A_061_b_prehled_VZ_7._a_8.RK_a_13.14.15._a_16.mRK.doc [511 kB]
c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2020Ing. Jitka Volfová
A_061_c_Plneni_rozpoctu_01_05_2020.docx [51,67 kB]
A_061_c_P01_Tab._Plneni_rozpoctu_01_05_20.xlsx [43,84 kB]
d) Aktuální informace v kauze rozšíření dolu TurówJiří Löffelmann
A_061_d_P01_kosilka_duvod_ZPis.doc [53 kB]
A_061_d_P02_Prehled_kroku_Turow.pdf [122,04 kB]
A_061_d_P03_Stiznost_banske_rozhodnuti_shrnuti.pdf [68,55 kB]
A_061_d_P04_Vybor_evropske_zalezitosti.pdf [446,24 kB]
A_061_d_P05_Vybor_ZP.pdf [246,38 kB]
A_061_d_P06_Monitoring_Turow_zapis_2019_11_20.pdf [476,53 kB]
A_061_d_P07_Monitoring_vlivu_Turow_5_2020.pdf [385,97 kB]
e) Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok 2018Jiří Löffelmann
A_061_e_P01_Vyhodnoceni_POHLK_2018.doc [50,5 kB]
A_061_e_P02_Vyhodnoceni_POHLK_2018.pdf [2,43 MB]
f) Výroční zpráva za rok 2019 Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceIng. Jan Sviták
A_061_f_Zpis__Vyrocni_zprava_za_rok_2019_Krajske_spravy_silnic_Libereckeho_kraje_prispevkova_organizace.doc [32,5 kB]
A_061_f_P01_Vyrocni_zprava_za_rok_2019.pdf [1,96 MB]
A_061_f_P02_Zprava_nezavisleho_auditora.pdf [9,84 MB]
g) Zprávy o činnosti příspěvkových organizací rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu za rok 2019Ing. Květa Vinklátová
A_061_g_Vyrocni_zpravy_za_rok_2019_POK_rezortu_kultury_001.doc [35 kB]
A_061_g_P01_Zprava_Krajska_vedecka_knihovna.pdf [3,39 MB]
A_061_g_P02_Zprava_Severoceske_muzeum_liberec.pdf [3,08 MB]
A_061_g_P03_Zprava_Oblastni_galerie.pdf [507,58 kB]
A_061_g_P04_Zprava_Vlastivedne_muzeum_a_galerie_Ceska_Lipa.pdf [21,85 MB]
A_061_g_P05_Zprava_Muzeum_Cesky_raj.pdf [905,93 kB]
h) Výroční zpráva akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa za rok 2019 a účetní závěrka společnosti za rok 2019MUDr. Přemysl Sobotka
A_061_h_Vyrocni_zprava_NsPCL_ucetni_zaverka_2019_Zpis.doc [40 kB]
A_061_h_P01_Vyrocni_zprava_2019.pdf [5,94 MB]
i) Zpráva o činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého krajeJiří Löffelmann
A_061_i_P01_kosilka_duvod.doc [54,5 kB]
A_061_i_P02_Zprava_o_cinnosti.pdf [315,18 kB]
j) Připomínky Libereckého kraje k dokumentům pro přípravu mezinárodního plánu Povodí Odry pro třetí plánovací období (2021 - 2027) v souvislosti se záměrem „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“Jiří Löffelmann
A_061_j_P01_Turow_kosilka_ZPis.doc [56 kB]
A_061_j_P02_Pripominky.pdf [235,67 kB]
A_061_j_P03_Pripominky.pdf [178,64 kB]
62Náměty a přípomínky
63Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem Martin Půta
A_063_P01_Seznam_vyznamnych_akci_podporovanych_LK_ZK_23062020.docx [25,74 kB]
A_063_P02_pripominka_Radovan_Vich_ZK_23062020.pdf [59,42 kB]
A_063_P03_zadost_Cesta_za_snem_ZK_23062020.pdf [103,87 kB]
64Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 203/20 – Upravený rozpočet na rok 2020 Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace a Dohoda o narovnání mezi společnostmi Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. a Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizaceJiří Löffelmann
A_64_P01_prilohy_1_6.pdf [218,27 kB]
A_64_P02_priloha_8.pdf [61,53 kB]
A_64_P04_dohoda_narovnani.pdf [143,09 kB]
A_64_P03_ZR-RO-203_20_tabulky.pdf [151,62 kB]
65Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 204/20 - poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., záměr přesunu Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace do areálu Ekocentra Oldřichov v HájíchJiří Löffelmann
A_65_P01_ZR-RO_204_20_tabulky.pdf [148,15 kB]
A_65_P02_ZR-RO-204_20_smlouva_NFV.pdf [218,12 kB]
66Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 196/20 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací v rámci programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2020Ing. Květa Vinklátová
A_066_P01_ZRRO_196_20.xls [181,5 kB]
A_066_P02_Hodnotici_formular_7_6.xlsx [23,24 kB]
A_066_P03_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace_7_6.docx [67,94 kB]
67Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 201/20 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací v rámci programu 7.7 Podpora cestovního ruchu v turistických oblastech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické hory 2020Ing. Květa Vinklátová
A_067_P01_ZR_RO_201_20.xls [134 kB]
A_067_P02_Hodnotici_formular_7_7.xlsx [17,92 kB]
A_067_P03_Smlouva_o_poskytnuti_dotace_7_7.docx [68,95 kB]
68Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 202/20 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací v rámci programu 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů 2020Ing. Květa Vinklátová
A_068_P01_ZRRO_202_20.xls [167 kB]
A_068_P02_Hodnotici_formular_7_9.xlsx [17,13 kB]
A_068_P03_Smlouva_o_poskytnuti_dotace_7_9.docx [69,29 kB]
69Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 205/20 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Kofinancování IROP a TOP a navýšení výdajů kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, projekt „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“ a navýšení závazku projektu „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“Mgr. Pavel Svoboda
A_069_P01_ZR_RO_205_20_Tabulky.xls [72,5 kB]
70Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 210/20 – úprava specifických ukazatelů v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů; rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemeselIng. Michal Kříž
A_070_P01_2.5_Hodnotici_formular.pdf [406,15 kB]
A_070_P02_2.5_ZR_RO_210_20.pdf [216,44 kB]
A_070_P03_2.5_Vzor_smlouva_2020.pdf [410,12 kB]
A_070_P04_Program_2.5_Vyhlaseni_programu_2020.pdf [493,71 kB]
71Připomínky Libereckého kraje k návrhu aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 2019 v rámci procesu SEAIng. Michal Kříž
0071_P01_zavazne_stanovisko.pdf [311,1 kB]
0071_P04_Uhelna.docx [17,51 kB]
0071_P03_Usneseni.pdf [331,1 kB]
0071_P02_Tlustec.docx [21,46 kB]
72Memorandum mezi Libereckým krajem, Jednotou bratrskou, městem Frýdlant a městem HejnicePetr Tulpa
A_072_P01_Memorandum_JB_LK_Frydl_Hejnice_do_ZK.docx [54,89 kB]
A_072_P03_Hejnice_2.jpg [160,53 kB]
A_072_P02_Hejnice.jpg [76,68 kB]
73Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 207/20 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci, z rozpočtu Libereckého krajeMUDr. Přemysl SobotkaVF, VZ
A_073_P01_Tabulky_bilance_91709_K.xls [61 kB]
A_073_P02_Smlouva_OLP_1498_2020_navratna_financni_vypomoc.docx [30,85 kB]
A_073_P03_Zadost_LRN_Cvikov.pdf [816,62 kB]
74Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.MUDr. Přemysl SobotkaVZ
A_074_P01_Pozvanka.pdf [1,05 MB]
75Příplatek mimo základní kapitál Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., na projekty směřující k modernizaci objektů a vybavení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. MUDr. Přemysl SobotkaVF
A_075_P01_3_3_2020_zadost_o_poskytnuti_priplatku_mimo_zakl_kapital_od_2022.pdf [467,64 kB]
A_075_P02_NsPCL_Generel_rozvoje_19032019.docx [1,74 MB]
A_075_P03_NsP_smlouva_modernizace_objektu.docx [27,33 kB]
76Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 209/20 – snížení výdajů kapitoly 917 09 – Transfery odbor zdravotnictví a navýšení výdajů kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví, poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizaci na akci „Ralsko 2020“ včetně podmínek stanovených zřizovatelemMUDr. Přemysl SobotkaVF, VZ
A_076_P01_Tabulky_bilance_91709_91209.xls [75 kB]
77Darování zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19 zdravotnickým zařízením v Libereckém krajiMUDr. Přemysl SobotkaVF, VZ
A_077_P01_darovaci_smlouva_KNL.docx [20,76 kB]
A_077_P02_darovaci_smlouva_NsPCL.docx [20,68 kB]
A_077_P03_darovaci_smlouva_NemJBC.docx [20,72 kB]
A_077_P04_darovaci_smlouva_MMN.docx [20,85 kB]
A_077_P05_darovaci_smlouva_LRN_Cvikov.docx [20,81 kB]
A_077_P06_darovaci_smlouva_Tanvald.docx [20,86 kB]
78Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 168/20 – snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 - Transfery, odbor dopravy; Odbavovací systémy IDOLIng. Jan SvitákVF, VD
A_078_P01_tabulky_ZR-RO_168-20.xls [107,5 kB]
79Delegace na valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s.Ing. Jan SvitákVD
A_079_P01_pozvanka.PDF [355,79 kB]
80Návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií Koronaviru označnovaného jako SARS-Co-2Martin Půta
A080_P01_navrh_zakona.docx [21,06 kB]
81Rozhodnutí o sloučení rozpravy ke stanoveným bodům programuMartin Půta
82Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 219/20 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 8.6 Podpora retence vody v krajině v roce 2020Jiří Löffelmann
A_082_P01_hodnotici_tabulka.pdf [418,03 kB]
A_082_P02_RO219_20_tabulky.pdf [446,97 kB]
A_082_P03_vzor_smlouvy.pdf [262,53 kB]
Stahování el. dokumentu