Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 2. 2020, z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 17. 3. 2020
A_001_P01_zapis_z_2_ZK_dne_25_2_2020.pdf [1,45 MB]
A_001_P02_zapis_1_mimoradneho_zastupitelstva_kraje_17_3_2020.pdf [407,47 kB]
2Volba ověřovatelů, skrutátorů a rozhodnutí o způsobu hlasování na 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26. 5. 2020Martin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Volba volební komiseMartin Půta
5Rozhodnutí o sloučení rozpravy ke stanoveným bodům programuMartin Půta
6Návrh programu
006_navrh_programu_3_ZK_26_5_2020.doc [151 kB]
7Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
A_007_P01_kontrola_ZK.pdf [545,75 kB]
8Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 98/20 – úpravy v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana a rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého krajeMartin Půta
A_007_P01_917_01_ZR_RO_98_20.xlsx [29,24 kB]
A_007_P02_zadost_OSH_Liberec.pdf [258,36 kB]
A_007_P03_zadost_OSH_Jablonec_nad_Nisou.pdf [257,73 kB]
A_007_P04_zadost_OSH_Semily.pdf [254,77 kB]
A_007_P05_zadost_OSH_Ceska_Lipa.pdf [254 kB]
A_007_P06_vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace.docx [43,37 kB]
9Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. 2. 2020 do 28. 4. 2020Martin Půta
A_P01_dilci_zpravy_clenu_RK_12_02_az_10_03_2020.pdf [1,93 MB]
A_P02_dilci_zpravy_clenu_RK_11_03_az_14_04_2020.pdf [1,3 MB]
A_P03_3_RK_18_02_2020_vypis_usn.pdf [728,91 kB]
A_P04_4_mRK_24_02_2020_vypis_usn.pdf [299,8 kB]
A_P05_4_RK_03_03_2020_vypis_usn.pdf [1,59 MB]
A_P06_5_mRK_17_03_2020_vypis_usn.pdf [555,62 kB]
A_P07_6_mRK_6_24_03_2020_vypis_usn.pdf [776,43 kB]
A_P08_7_mRK_30_03_2020_vypis_usn.pdf [209,96 kB]
A_P09_8_mRK_31_03_2020_vypis_usn.pdf [214,87 kB]
A_P10_5_RK_07_04_2020_vypis_usn.pdf [910,59 kB]
A_P11_9_mRK_08_04_2020_vypis_usn.pdf [219,21 kB]
A_P12_10_mRK_15_04_2020_vypis_usn.pdf [296,95 kB]
A_P13_11_mRK_11_16_04_2020_vypis_usn.pdf [206 kB]
A_009_P14_dilci_zpravy_clenu_RK_15_04_az_28_04_2020.pdf [1,19 MB]
A_009_P15_6_RK_21_04_2020_vypis_usn.pdf [610,94 kB]
A_009_P16_12_mRK_22_04_2020_vypis_usn.pdf [298,16 kB]
A_009_P17_14_mRK_29_04_2020_vypis_usn.pdf [203,49 kB]
A_009_P18_7_RK_05_05_2020_vypis_usn.pdf [1,71 MB]
A_009_P19_16_mRK_11_05_2020_vypis_usn.pdf [451,08 kB]
10Majetkoprávní operace – darování pozemku v k. ú. SemilyIng. Jitka VolfováVF
A_010_P02_situace_Semily.pdf [452,8 kB]
11Majetkoprávní operace – prodejIng. Jitka VolfováVF
A_011_P01_situace_frydstejn.docx [3,87 MB]
A_011_P02_situace_hranicna.docx [4,98 MB]
1. pozemku v k. ú. FrýdštejnVF
2. pozemku v k. ú. Hraničná nad NisouVF
12Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemku v k. ú. Bezděčín u Jablonce nad NisouIng. Jitka VolfováVF
A_012_P01_mapa_Bezdecin_u_Jablonce_Nisou.pdf [47,76 kB]
13Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Javorník u Dlouhého MostuIng. Jitka VolfováVF
A_013_P01_mapa_Javornik_u_Dl_Mostu.pdf [326,01 kB]
14Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Horní LibchavaIng. Jitka VolfováVF
0A_014_P01_mapa_Horni_Libchava.docx [258,46 kB]
15Majetkoprávní operace – budoucí darováníIng. Jitka VolfováVF
A_015_P01_mapa_Ohrazenice_u_Turnova.pdf [216,02 kB]
A_015_P02_mapa_Tanvald.pdf [2,47 MB]
A_015_P03_mapa_Valterice_v_Krkonosich.pdf [3,81 MB]
1. pozemků v k. ú. Ohrazenice u TurnovaVF
2. pozemků v k. ú. TanvaldVF
3. pozemků v k. ú. Valteřice v KrkonošíchVF
16Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Lučany nad NisouIng. Jitka VolfováVF
A_016_P01_GP_Lucany_nad_Nisou.pdf [241,34 kB]
17Majetkoprávní operace – předběžný záměr směny pozemků v k. ú. Vlčetín u BíléIng. Jitka VolfováVF
A_017_P01_mapa_Vcetin_u_Bile.pdf [325,15 kB]
18Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků v k. ú. Jindřichovice, k. ú. Hajniště pod Smrkem a k. ú. Horní ŘasniceIng. Jitka VolfováVF
A_018_P01_GP_darovani_Hajniste_Horni_Rasnice.pdf [758,42 kB]
A_018_P02_GP_prijeti_daru_Jidrichovice_Hajniste_Horni_Rasnice.pdf [1,09 MB]
19Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Hodkovice nad MohelkouIng. Jitka VolfováVF
A_019_P01_situace.pdf [1,23 MB]
20Majetkoprávní operace – zamítavé stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. Skalice u České Lípy (FAMA 2020/01/007)Ing. Jitka VolfováVF
A_020_P01_situace.pdf [384,83 kB]
21Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. ChuchelnaIng. Jitka VolfováVF
A_021_P01_situace_Chuchelna.pdf [604,67 kB]
22Majetkoprávní operace koupě nemovitých věcí v k. ú. Doubí u LiberceIng. Jitka VolfováVF
A_022_P02_mapa_Doubi_u_Liberce_Houstovi.docx [10,05 MB]
23Majetkoprávní operace – koupěIng. Jitka VolfováVF
A_023_P01_mapa_Nova_Ves_u_Chrastavy.docx [1,63 MB]
A_023_P02_mapa_Lindava.docx [1,28 MB]
A_023_P03_mapa_Dobranov.pdf [156,77 kB]
1. pozemků v k. ú. Nová Ves u ChrastavyVF
2. pozemku v k. ú. LindavaVF
3. pozemků v k. ú. DobranovVF
24Majetkoprávní operace – darování pozemku v k. ú. PřívlakaIng. Jitka VolfováVF
A_024_P01_mapa_Privlaka.pdf [339,98 kB]
25Změna příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcíMgr. Pavel Svoboda
A_025_P01_Prilohac1_ke_ZL_Jed_ustav.pdf [259,07 kB]
A_025_P02_Prilohac1_ke_ZL_DD_Sloup.pdf [254,78 kB]
A_025_P03_Prilohac1_ke_ZL_DD_Velke_Hamry.pdf [215,38 kB]
A_025_P04_Prilohac1_ke_ZL_DPS_Vratislavice.pdf [223,45 kB]
A_025_P05_Prilohac1_ke_ZL_DD_Cesky_Dub.pdf [217,98 kB]
A_025_P06_Prilohac1_ke_ZL_APOSS.pdf [224,23 kB]
A_025_P07_Prilohac1_ke_ZL_DS_Liberec_Frantiskov.pdf [237,5 kB]
A_025_P08_Prilohac1_ke_ZL_DD_Rokytnice.pdf [243,71 kB]
26Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 82/20 – přesun prostředků v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – přesun z akce „Předfinancování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v období před schválením účelové dotace MPSV pro výplatu státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“, pod ÚZ 13307 zpět do „SPO - spolufinancování osob pověřených k výkonu SPOD“, odkud byly prostředky dočasně vyjmutyMgr. Pavel Svoboda
A_026_P01_ZR_RO_20_Tabulky.pdf [395,62 kB]
27Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení mimořádného 3. kola dotačního řízení na rok 2020 v Libereckém kraji – řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtuMgr. Pavel Svoboda
A_027_P01_Vyhlaseni_3_kolo_2020.docx [34,12 kB]
A_027_P02_Dodatek_Smlouva_dotace_2020_mimoradne_3_kolo.docx [34,08 kB]
A_027_P03_Dodatek_Smlouva_PO_prispevek_2020.docx [30,83 kB]
28Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 77/20 – úprava specifického ukazatele Lékařská pohotovostní služba - poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby, zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby a zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.MUDr. Přemysl SobotkaVF, VZ
A_028_P01_ZR_RO_77_20_Tabulky_bilance_91709.xls [55 kB]
A_028_P02_Smlouva_OLP_300_2020_KNL_pohotovosti.docx [40,94 kB]
A_028_P03_Smlouva_OLP_302_2020_NsP_CL_pohotovosti.docx [41,12 kB]
A_028_P04_Smlouva_OLP_303_2020_Jablonec_pohotovosti.docx [40,77 kB]
A_028_P05_Smlouva_OLP_304_2020_MMN_pohotovosti.docx [40,86 kB]
A_028_P06_Smlouva_OLP_305_2020_Tanvald_pohotovosti.docx [41,04 kB]
A_028_P07_Smlouva_OLP_307_2020_KNL_zachytna_stanice.docx [34,84 kB]
A_028_P08_Smlouva_OLP_308_2020_KNL_zubni_pohotovost.docx [36,45 kB]
A_028_P09_Tabulka_LPS_2020.xlsx [11,27 kB]
29Změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého krajeMUDr. Přemysl Sobotka
A_029_P01_Priloha_c_1_ZZS_LK.docx [23,92 kB]
30Změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Léčebna respiračních nemocí CvikovMUDr. Přemysl SobotkaVZ
A_030_P01_Priloha_c_1_LRN_Cvikov.docx [20,52 kB]
31Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu F. X. Šaldy Liberec a Naivnímu divadlu Liberec na divadelní činnostIng. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_031_P01_Smlouva_OLP_1104_Divadlo_FXS.doc [120,5 kB]
A_031_P02_Smlouva_OLP_1105_Naivni_divadlo.doc [121,5 kB]
32Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 – oblast cestovního ruchu – podpora KČTIng. Květa Vinklátová
A_025_P01_Smlouva_OLP_487_2020_KCT.doc [153 kB]
33Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 – oblast cestovního ruchu – podpora turistické oblasti Máchův krajIng. Květa Vinklátová
A_33_P1_Smlouva_c_OLP_508_2020.doc [233,5 kB]
34Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/20 – úpravy v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu LK - záštity s finanční podporou – Obec Kravaře v ČecháchIng. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_027_P01_ZRRO_101_20_zastita_bilance_PaV.xls [104,5 kB]
A_027_P02_prehled_zadatelu_ZZRO.xls [38,5 kB]
A_027_P03_Smlouva_OLP_559_2020.doc [134 kB]
35Úprava Zásad pro udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství Jiří Löffelmann
A_035_P01_Zasady.pdf [330,45 kB]
36Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. - doplnění orgánů společnosti za Liberecký krajJiří Löffelmann
37Reakce Libereckého kraje na odpověď Dolnoslezského vojvodství ve věci změny územního plánu Města Bogatynia související s rozšířením těžby dolu TurówJiří Löffelmann
A_037_P01_Odpoved_Vojvodstvi_PL.pdf [193,12 kB]
A_037_P02_Odpoved_Vojvodstvi_CZ.doc [45 kB]
A_037_P03_Stanovisko_Frank_Bold.pdf [82,3 kB]
A_037_P04_Reakce_LK.doc [75,5 kB]
38Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 133/20 - zapojení příjmů do rozpočtu 2020, odbor životního prostředí a zemědělství – zapojení dotace a pokuty do kapitoly 914 08 – PůsobnostiJiří Löffelmann
A_038_P01_ZRRO133_20_tabulky.xls [69,5 kB]
39Žádosti o změnu v projektech příjemců účelové dotace z program Dotačního fondu Libereckého kraje č. 2.1 – Program obnovy venkovaJiří Löffelmann
A_039_P01_Zadost_o_zmenu_projektu.pdf [83,24 kB]
A_039_P02_OLP_2771_219.pdf [366,88 kB]
A_039_P03_Dodatek_c_1_k_OLP_2771_2020.docx [22,87 kB]
A_039_P06_Dodatek_c_1_k_OLP_2784_2019.docx [23,33 kB]
A_039_P05_OLP_2784_2019.pdf [387,05 kB]
A_039_P04_Zadost_obce_Marenice.pdf [697,27 kB]
40Žádost o změnu termínu realizace projektu „Výzkum v oblasti výroby motorových dílů s využitím aditivních technologií“ příjemce Technická univerzita v Liberci - Regionální inovační programIng. Michal Kříž
A_040_P01_zadost_TUL.pdf [77,97 kB]
41Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na „Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2020“ žadatele Krkonoše – svazek měst a obcí a smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/434/2020Ing. Michal Kříž
A_041_P01_Aktualizace_AP.pdf [161,74 kB]
A_041_P02_Smlouva_OLP_434_2020.doc [173 kB]
42Vyhlášení Programu „Asistenční vouchery Libereckého kraje“ v rámci projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“Ing. Michal KřížVHRR, RVVI
A_032_P01_PROGRAM_Asistencni_vouchery_AVII.doc [273,5 kB]
A_032_P02_Vzor_zadosti_o_poskytnuti_dotace_z_rozpoctu_LK.pdf [270,13 kB]
A_032_P03_Textova_cast_k_zadosti_o_dotaci_AVII.docx [90,45 kB]
A_032_P04_Popis_zameru_strategicke_intervence_AVII.docx [91,61 kB]
A_032_P05_Hodnotici_formular_AVII.docx [96,64 kB]
A_032_P06_Seznam_znalostnich_domen_AVII.docx [84,91 kB]
A_032_P07_Vzor_SMLOUVY_o_poskytnuti_dotace_Asistencni_vouchery_s_prilohami_AVII.doc [678,5 kB]
43Snížení závazku spolufinancování projektu „Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o. – lokalita Lada“Ing. Michal KřížVF, VHRR, VSV
44Nominace odpovědného politika pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý Liberecký krajIng. Michal Kříž
45Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti – z důvodu majetkoprávních operacíPetr TulpaVVVZ
A_045_P01_SOS_LBC_Jablonecka.docx [21,39 kB]
A_045_P02_VOSMO_JBC_platna.docx [21,49 kB]
A_045_P03_SUPS_VOS_Turnov_platna.docx [18,82 kB]
A_045_P04_SOS_SOU_28_rijna.docx [22,68 kB]
A_045_P05_SSGS_LBC_platna.docx [21,91 kB]
A_045_P06_SUPSS_Kamenicky_Senov_platna.docx [21,96 kB]
1. Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizaceVVVZ
2. Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizaceVVVZ
3. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizaceVVVZ
4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizaceVVVZ
5. Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizaceVVVZ
6. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizaceVVVZ
46Poskytnutí investiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání, Rádlo – Vybudování jazykové učebny, výtvarné a hudební místnosti v rámci nové budovy komunitní Liberecké Sudbury školyPetr TulpaVVVZ
A_046_P01_smlouva_OLP_348_2020.docx [44,68 kB]
47Žádosti o změnu projektů podpořených z rozpočtu Libereckého kraje příjemců Tělovýchovná jednota DUKLA Liberec, z.s., projekt s názvem „Pořízení motorového vozidla Ford Transit Kombi – 8 míst + řidič“ a Latinofestival s.r.o., projekt s názvem „WADF World Dance Championship 2019“Petr TulpaVVVZ, VTS
A_047_P01_Zadost_o_zmenu_projektu_TJ_DUKLA_Liberec.pdf [135,33 kB]
A_047_P02_Zadost_o_zmenu_projektu_LATINOFESTIVAL.pdf [305,06 kB]
A_047_P03_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_2813_2019.docx [17,58 kB]
48Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 70/20 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku – Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec, Masarykova 3, příspěvková organizace – Oprava střechy na hlavní budově Masarykova ulice, Liberec – dokončeníPetr TulpaVF, VVVZ
A_048_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_70_20.xlsx [35,34 kB]
49ILMA z. s. – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázněPetr TulpaVF, VVVZ, VTS
A_049_P01_A_Zadost_o_prominuti_fitnes.pdf [374,8 kB]
A_049_P02_B_Zadost_o_prominuti_tanec.pdf [230,27 kB]
A_049_P03_C_Zadost_o_prominuti_podpora.pdf [383,28 kB]
A) projekt Fitness Dance 2017VF, VVVZ, VTS
B) projekt Tanec pro zdravíVF, VVVZ, VTS
C) projekt Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolku ILMA 2017VF, VVVZ, VTS
50Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/20 – úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – zapojení vratek nedočerpaných mimořádných příspěvků poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje na zabezpečení Stipendijního programu v roce 2019Petr TulpaVF, VVVZ
A_050_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_80_20.xlsx [29,03 kB]
51Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti - z důvodu majetkoprávních operacíPetr TulpaVVVZ
A_051_P01_G_Randy_Jablonec_nad_Nisou.docx [22,96 kB]
A_051_P02_ISS_Semily_platna.docx [22,94 kB]
A_051_P03_DD_Duba_Destna_platna.docx [20 kB]
A_051_P04_OA_HS_SOS_Turnov.docx [17,4 kB]
A_051_P05_G_SOS_SZŠ_Jilemnice.docx [19,68 kB]
A_051_P06_G_Mimon.docx [17,33 kB]
A_051_P07_SPST_JBC_Belgicka.docx [20,01 kB]
A_051_P08_VOS_sklarska_a_SS_Novy_Bor.docx [19,23 kB]
A_051_P09_SPS_CL_Havlickova.docx [19,86 kB]
A_051_P10_SZS_Turnov.docx [18,21 kB]
A_051_P11_ISS_Vysoke_nJ.docx [23,15 kB]
A_051_P12_G_Zitavska_Ceska_Lipa.docx [18,67 kB]
A_051_P13_G_Frydlant.docx [18,79 kB]
52Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2018/2019Mgr. René HavlíkVVVZ
A_052_P01_VZ_2018_2019_F.docx [658,4 kB]
A_052_P02_VZ_2018_2019_tabulkyF.xls [299 kB]
53Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2020-2024Mgr. René HavlíkVVVZ
A_053_P01_DZ_LK_2020_F_001.docx [5,01 MB]
54Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotace žadateli Krkonoše - svazek měst a obcí na projekt „ Krkonošská magistrála“Petr TulpaVVVZ, VTS
A_054_P01_smlouva_OLP_617_2020.docx [54,22 kB]
55Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje příjemce Svaz lyžařů České republiky, z. s., projekt s názvem „Mezinárodní mistrovství České republiky ve skoku na lyžích a příprava skokanského areálu na Ještědu pro konání FIS Cup ve skoku na lyžích 1. a 2. února 2020“Petr TulpaVVVZ, VTS
A_055_P01_zadost_o_zmenu_projektu.pdf [254,05 kB]
A_055_P02_Dodatek_c_1_ke_smlouve_OLP_1649_2019_uprava.docx [33,7 kB]
56Změna názvu Integrované střední školy, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace, na Střední škola, Semily, příspěvková organizacePetr TulpaVVVZ
A_056_P01_ZL_SS_Semily_platna_1_9_2020.docx [28,83 kB]
57Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceIng. Jan Sviták
A_057_P01_Priloha_c_1_zrizovaci_listiny.xls [629 kB]
A_057_P02_Zmeny_v_priloze_zrizovaci_listiny_k_28_4_2020.doc [675,5 kB]
58Smlouva o finanční spolupráci při realizaci akce „Dopravní terminál v Rychnově u Jablonce nad Nisou“Ing. Jan SvitákVF, VD
A_058_P01_smlouva_OLP-560-2020-Rychnov.doc [66,5 kB]
59Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 94/20 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2020 do kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravyIng. Jan SvitákVF, VD
A_059_P01_tabulky_ZR-RO_94-20.xls [67 kB]
60Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 74/20 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy“, včetně podmínek stanovených zřizovatelemIng. Jan SvitákVF, VD
A_060_P01_seznam_silnic_mostu_a_objektu.xlsx [11,05 kB]
A_060_P02_tabulky_ZR-RO_74-20.xls [91 kB]
61Písemné informacečlenové rady kraje
a) Rozpočtová opatření přijatá od 5. 2. 2020 do 5. 5. 2020Ing. Jitka Volfová
A_061_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_05.02.2020_do_05.05.2020.docx [47,81 kB]
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 2. a 3. zasedání rady kraje, a 3. mimořádném zasedání rady krajeIng. Jan Sviták
A_061_b_prehled_VZ_2._a_3.RK_a_4.mRK.doc [327 kB]
c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2020Ing. Jitka Volfová
A_061_c_Plneni_rozpoctu_01_04_2020.docx [49,41 kB]
A_061_c_P01_Tab._Plneni_rozpoctu_01_04_20.xlsx [42,15 kB]
d) Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém krajiIng. Jan Sviták
A_061_d_P01_2019_12_zprava-komplet.pdf [17,49 MB]
A_061_d_P02_Stav_silnic_po_sberu_31_12_2019_a_opravy_2019.pdf [2,62 MB]
A_061_d_kosilka_ZK.docx [24,87 kB]
e) Výroční zpráva společnosti Silnice LK a.s. za hospodářský rok 2019, účetní období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019“Ing. Jan Sviták
A_061_e_P01_SilniceLK_Vyrocni_zprava_2018-2019.pdf [4,15 MB]
A_061_e_Kosilka_ZK.docx [24,59 kB]
f) Návrh Memoranda ve věci společného postupu při zajištění pozemku pro sídlo, krajské operační středisko a výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v LiberciMUDr. Přemysl Sobotka
A_061_f_navrh_memoranda_ve_veci_spol_postupu.pdf [148,34 kB]
A_061_f_P01_Memorandu_o_spolecnem_postupu_mezi_Statutarni_mestem_Liberec_a_LK.pdf [215,61 kB]
g) Právní kroky Libereckého kraje proti rozhodnutí o environmentálních podmínkách k záměru "Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów"Jiří Löffelmann
A_061_g_ZPis_Pravni_kroky_LK_Turow_kosilka_duvod.doc [56 kB]
A_061_g_P01_Rozhodnuti_CZ.pdf [1,6 MB]
A_061_g_P02_Odvolani_PL.pdf [549,32 kB]
A_061_g_P03_Stiznost_prima_vykonavatelnost_PL.pdf [234,43 kB]
A_061_g_P04_Shrnuti_odvolani_stiznost_CZ.doc [202 kB]
h) Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2019Ing. Jitka Volfová
A_061_h_Souhrnna_zprava_o_inventarizaci_2019.doc [36 kB]
A_061_h_P01_Souhrnna_zprava_inv.docx [23,2 kB]
A_061_h_P02_priloha_1_Souhrnne_inv_zpravy.xlsx [86,66 kB]
A_061_h_P03_priloha_2_Souhrnne_inv_zpravy.xlsx [28,11 kB]
A_061_h_P04_priloha_3_Souhrnne_inv_zpravy.xlsx [44,56 kB]
i) Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok 2019Ing. Michal Kříž
A_061_i_DZ_Zprava_MA21_Projekt_Zdravy_LK_2019.doc [31 kB]
A_061_i_P01_Zprava_MA21_Projekt_Zdravy_LK_2019.doc [6,07 MB]
A_061_i_P02_Plan_zlepsovani_pro_rok_2020.docx [23,63 kB]
j) Přehled veřejných zakázek na služby TDI a BOZP - pozemní a dopravní stavbyIng. Jan Sviták
A_061_j_prehled_TDI_a_BOZP.doc [66 kB]
A_061_j_P01_prehled_TDI_a_BOZP.pdf [259,91 kB]
k) Regionální surovinová politika Libereckého kraje – informace na základě úkolu ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25. 2. 2020, reakce České geologické služby na návrh Mgr. Jindřicha Felcmana na přepracování Regionální surovinové politiky Libereckého kraje, komunikace Libereckého kraje s Ministerstvem průmyslu a obchodu ohledně žádosti na odpis zásob výhradního ložiska Brniště – Luhov – Tlustec a informace o termínu veřejného projednání Regionální surovinové politiky Libereckého krajeJiří Löffelmann
A_061k_RSP_LK.docx [27,94 kB]
A_061k_P05_dopis_kamenolom.pdf [83,49 kB]
A_061k_P04_dopis_MPO_LK.pdf [95,44 kB]
A_061k_P03_dopis_LK_MPO.pdf [243,75 kB]
A_061k_P02_Reakce_CGS.pdf [1,83 MB]
A_061k_P01_navrh_prepracovani_RSPLK.pdf [170,71 kB]
l) Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy v Libereckém krajiIng. Jan Sviták
A_061_l_kosilka_DZ.docx [19,21 kB]
A_061_l_P01_realizace2020.pdf [6,43 MB]
A_061_l_P02_PD_Novoborsko_2020.pdf [7,94 MB]
A_061_l_P03_PD_4OBLASTI_2020.pdf [9,2 MB]
m) Zmařená investice - akce "Domov a centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou - zateplení objektu"Ing. Jan Sviták
A_061_m_P01_dohoda_o_zruseni_zavazku.pdf [341,48 kB]
A_061_m_P02_Protokol_zmarena_inv_DCA_Hodkovice.xls [124 kB]
A_061_m_P03_Dohoda_o_zruseni_zavazku.pdf [191,53 kB]
n) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR - Agentura regionálního rovoje, spol. s r.o. - jmenování člena dozorčí radyIng. Michal Kříž
A_061_n_P01_kosilka_do_ZK.docx [17,26 kB]
o) Udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje"Ing. Květa Vinklátová
A_0061_o_Mistr_tradicni_rukodelne_vyroby.pdf [196,24 kB]
p) Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2020Ing. Jan Sviták
A_061_p_kosilka_ZK.docx [20,76 kB]
A_061_p_P01_Plan_uklidu_po_zime_2020-03.xlsx [58,77 kB]
A_061_p_P02_Plan_sekani_2020-03.xlsx [60,07 kB]
A_061_p_P03_Plan_oprav_komunikaci_2020-03.xlsx [46,49 kB]
A_061_p_P04_Plan_uklidu_-_zametani_intravilanu_2020-03.xlsx [11,53 kB]
A_061_p_P05_Plan_obnovy_VDZ_2020_03.xlsx [22,65 kB]
A_061_p_P06_PVP_2020_v1_2020-03-31_FINAL.pdf [562,56 kB]
r) Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2019Mgr. Pavel Svoboda
A_061_r_P01_Kosilka_Zpis.doc [54,5 kB]
A_061_r_P02_Zprava_LK_2019_Zpis.doc [3,88 MB]
s) Přehled veřejných zakázek projednaných na 4. zasedání rady kraje a na 5. a 6. mimořádném zasedání rady krajeIng. Jan Sviták
A_061_s_prehled_VZ_4.RK_a_5._a_6.mRK.doc [642 kB]
t) Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje a na 7., 8., 9., 10., 11., 12., a 13. mimořádném zasedání rady krajeIng. Jan Sviták
A_061_t_prehled_VZ_z_5._a_6.RK_a_7.8.9.10.11._a12.mRK.doc [650 kB]
u) Informace o průběhu a přípravě pozemních a dopravních staveb Libereckého kraje v roce 2020Ing. Jan Sviták
A_061_P02_Investice_stavby_2020.xlsx [20,68 kB]
A_061_P01_informace_o_prubehu_a_pripave_staveb_LK.DOC [35 kB]
v) Dopis Ministerstva dopravy k osazení svislého dopravního značení ve věci omezení tranzitní nákladní dopravy na silnicích II. třídy z důvodu zpoplatnění úseku silnice I/38 mýtnýmIng. Jan Sviták
A_061_v_kosilka_DZ.docx [18,17 kB]
A_061_v_P01_dopis.pdf [1,45 MB]
w) Vyhlášení soutěže o nejlepší knihovnu Libereckého krajeIng. Květa Vinklátová
A_061_w_P02_Pravidla_Nejlepsi_kronika.doc [41 kB]
A_061_w_P01_Nejlepsi_kronika.doc [35,5 kB]
z) Zajištění osobních ochranných prostředků a veřejná zakázka „Ochranné nanomasky z nano-textilie AntiMicrobe Web R“Martin Půta
A_061_z_PI_duvodova_zprava.pdf [671,45 kB]
A_061_z_P01_dopis_pozadavky_OOP.pdf [414,68 kB]
A_061_z_P02_potreby_subjektu_OOP.pdf [793,85 kB]
A_061_z_P03_oduvodneni_nakupu_Jihomoravky_kraj.docx [38,29 kB]
A_061_z_P04_kupni_smlouva_CUBO_LK_6_5_20.pdf [472,72 kB]
A_061_z_P05_Prohlaseni_o_shode.pdf [200,96 kB]
A_061_z_P06_Stanovisko_Havel_Partners.pdf [863,17 kB]
A_061_z_P07_certifikat_material.pdf [767,61 kB]
A_061_z_P08_vyjadreni_CUBO_ke_kvalite_nanomasky.pdf [55,99 kB]
A_061_z_P09_Priznani_k_DPPO_vz_30_1_1_2017_31_12_2017_radne_CUBO_Investments.pdf [71,36 kB]
A_061_z_P10_Priznani_k_DPPO_vz_30_1_1_2018_31_12_2018_radne_CUBO_Investments.pdf [74,22 kB]
A_061_z_P11_Priznani_k_DPPO_vz_30_1_1_2019_31_12_2019_radne_CUBO_Investments.pdf [74,41 kB]
A_061_z_P12_rozvaha_2017_zjednoduseny_rozsah_CUBO_Investments.pdf [33,01 kB]
A_061_z_P13_rozvaha_2018_zkr_rozsirena_CUBO_Investments.pdf [143,66 kB]
A_061_z_P14_rozvaha_2019_zkr_rozsirena_CUBO_Investments.pdf [143,65 kB]
A_061_z_P15_Vykaz_zisku_a_ztraty_druhove_cleneni_2017_Plny_rozsah_CUBO_Investments.pdf [42,21 kB]
A_061_z_P16_Vykaz_zisku_a_ztraty_druhove_cleneni_2018_Plny_rozsah_CUBO_Investments.pdf [152,16 kB]
A_061_z_P17_Vykaz_zisku_a_ztraty_druhove_cleneni_2019_Plny_rozsah_CUBO_Investments.pdf [152,12 kB]
A_061_z_P18_komunikace_nabidka_SKV.pdf [239,37 kB]
A_061_z_P19_komunikace_linka_budova_D.pdf [105,61 kB]
A_061_z_P20_distribuce_OOP.pdf [310,08 kB]
A_061_z_P21_potreby_subjektu_OOP.pdf [990,21 kB]
A_061_z_P22_odborne_stanovisko_porta_medica.pdf [491,05 kB]
aa) Vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Libereckého kraje 2019/2020Ing. Jan Sviták
A_061_aa_kosilka_ZK.docx [21,83 kB]
A_061_aa_P01_Vyhodnoceni_ZU_silnic_II_a_III_trid_v_LK_2019-2020.pdf [369,55 kB]
ab) Zpráva o činnosti projektu Křišťálové údolí za rok 2019Ing. Květa Vinklátová
ac) Informace o činnosti orgánů Libereckého kraje v době nouzového stavu a s tím souvisejících úkonůMartin Půta
A_061_ac_P01_Souhrnna_informace.docx [257,93 kB]
A_061_ac_P02_DODAVKY_OOP_LK.xlsx [135,57 kB]
A_061_ac_P03_DISTRIBUCE_OOP_LK.xlsx [65,95 kB]
A_061_ac_PL_duvodova_zprava.docx [17,59 kB]
ad) Informace o Příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS 12434/2020/522/JMr ze dne 27. 4. 2020, kterým byla Libereckému kraji uložena pokuta ve výši 7.000.000 KčIng. Jan Sviták
A_061_ad_kosilka.docx [22,16 kB]
A_061_ad_P01.pdf [419,72 kB]
62Demolice objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko – podání žádosti o dotaciIng. Jan Sviták
A_062_P01_hradcany.jpg [364,55 kB]
A_062_P02_hradcany.pdf [154,27 kB]
A_062_P03_sveborice.jpg [386,46 kB]
A_062_P04_sveborice.pdf [99,39 kB]
63Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 139/20 – zapojení daru od ASEKOL a.s. a rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství – Zoologická zahrada Liberec, p. o.Jiří Löffelmann
A_063_P01_ZRRO_139_20_tabulky.xls [73,5 kB]
A_063_P02_Darovaci_smlouva_ASEKOL.pdf [399,45 kB]
A_063_P03_Dotacni_smlouva_ZOO.pdf [475,1 kB]
64Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 132/20 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje - Program vodohospodářských akcí 2019Jiří Löffelmann
A_064_P01_ZRRO_132_20_tabulky.xls [81 kB]
A_064_P02_navrh_podpory_PVA_2019.XLS [46,5 kB]
A_064_P03_smlouva_Bela.pdf [491,85 kB]
A_064_P04_smlouva_Osecna.pdf [493,63 kB]
A_064_P05_smlouva_VHS_Rokytnice.pdf [493,08 kB]
65Žádosti o změnu v projektech příjemců účelové dotace z programů 6.1 a 6.3 Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory DOPRAVA Ing. Jan SvitákVD
A_065_P01_zadost_zmenovy_List_radvanec.xlsx [14,41 kB]
A_065_P02_zadost_zmenovy_list_Mikroregion_2018.xlsx [15,08 kB]
A_065_P03_zadost_zmenovy_list_Mikroregion_2019.xlsx [15,09 kB]
A_065_P04_dodatek_OLP_2242_2019.docx [30,4 kB]
A_065_P05_dodatek_OLP_3941_2018.docx [30,64 kB]
A_065_P06_dodatek_OLP_2248_2019.docx [30,29 kB]
66Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 40 – I) obec Ralsko, část Boreček – nové řešení zásobování obce pitnou vodou – II) obec Vrchovany – vybudování nové kanalizační sítěJiří Löffelmann
67Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 134/20 - snížení výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; Oprava komunikace Jilem - NístějkaIng. Jan Sviták
A_067_P01_tabulky_ZR-RO_134-20.xls [132 kB]
A_067_P02_zadost_ponikla.pdf [564,43 kB]
A_067_P03_OLP_911_2020.docx [50,93 kB]
68Žádosti o změnu v projektech příjemců účelové dotace z programů Dotačního fondu Libereckého kraje č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21, č. 2.5 - Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel a č. 2.2 - Regionální inovační programIng. Michal Kříž
A_068_P61_dodatek_OLP_5676_2019_frenski.pdf [217,26 kB]
A_068_P60_Smlouva_frenski_OLP_5676_2019.pdf [390,66 kB]
A_068_P59_zadost_frenski.pdf [1,19 MB]
A_068_P57_Smlouva_Eva_hrstkova_OLP_5677_2019.pdf [415,38 kB]
A_068_P56_zadost_Eva_Hrstkova.pdf [258,62 kB]
A_068_P55_dodatek_OLP_5670_2019_Tomka.pdf [217,9 kB]
A_068_P54_Smlouva_Zlatnicky_atelier_Tomka_OLP_5670_2019.pdf [388,95 kB]
A_068_P53_zadost_Atelier_Tomka.pdf [252,8 kB]
A_068_P52_dodatek_OLP_56_2020_TUL.pdf [218,73 kB]
A_068_P51_Smlouva_TUL_protipozarni_vrstvy_OLP_56_2020.pdf [389,37 kB]
A_068_P50_zadost_TUL_protipozarnivrstvy.pdf [1,53 MB]
A_068_P49_dodatek_OLP_54_2020_TUL.pdf [217,61 kB]
A_068_P48_Smlouva_TUL_plastove_folie_OLP_54_2020.pdf [389,79 kB]
A_068_P47_zadost_TUL_plastove_folie.pdf [1,51 MB]
A_068_P46_OLP_2736_2019_Fiserova_dodatek.pdf [345,71 kB]
A_068_P45_OLP_2736_2019_Fiserova.pdf [419,52 kB]
A_068_P44_Zadost_Fiserova.pdf [411,25 kB]
A_068_P43_OLP_2712_2019_Kakos_dodatek.pdf [344,93 kB]
A_068_P42_OLP_2712_2019_Kakos.pdf [418,51 kB]
A_068_P41_zadost_Kakos.pdf [80,96 kB]
A_068_P40_OLP_2701_2019_Petrnouskova_dodatek.pdf [345,56 kB]
A_068_P39_OLP_2701_2019_Petrnouskova.pdf [419,16 kB]
A_068_P38_zadost_Petrnouskova.pdf [916,51 kB]
A_068_P37_OLP_2721_2019_Kadlec_dodatek.pdf [345,92 kB]
A_068_P36_OLP_2721_2019_Kadlec.pdf [419,21 kB]
A_068_P35_zadost_Kadlec_podepsana.pdf [88,44 kB]
A_068_P34_OLP_2720_2019_matejka_dodatek.pdf [346,77 kB]
A_068_P33_OLP_2720_2019_matejka.pdf [420,31 kB]
A_068_P32_zadost_matejka_podepsana_DS.pdf [139,95 kB]
A_068_P31_OLP_2717_2019_Strnadkova_dodatek2.pdf [345,93 kB]
A_068_P30_OLP_2717_2019_Strnadkova_dodatek1.pdf [345,61 kB]
A_068_P29_OLP_2717_2019_Strnadkova.pdf [418,67 kB]
A_068_P28_zadost_Strnadkova.pdf [55,08 kB]
A_068_P27_OLP_2715_2019_Starostova_dodatek.pdf [346,76 kB]
A_068_P26_OLP_2715_2019_Starostova.pdf [420,14 kB]
A_068_P25_Zadost_Starostova_podepsana.pdf [97,58 kB]
A_068_P24_OLP_3672_2019_Sportovni_areal_Polevsko_dodatek.pdf [336,23 kB]
A_068_P23_OLP_3672_2019_Sportovni_areal_Polevsko.pdf [598,74 kB]
A_068_P22_zadost_Sportovni_areal_Polevsko.pdf [236,07 kB]
A_068_P21_OLP_3686_2019_Jermanice_dodatek.pdf [335,03 kB]
A_068_P20_OLP_3686_2019_Jermanice.pdf [599,17 kB]
A_068_P18_OLP_3690_2019_Hodkovice_dodatek.pdf [336,46 kB]
A_068_P17_OLP_3690_2019_Hodkovice.pdf [599,34 kB]
A_068_P15_OLP_3688_2019_Jilemnice_dodatek.pdf [335,17 kB]
A_068_P14_OLP_3688_2019_Jilemnice.pdf [599 kB]
A_068_P13_zadost_Jilemnice_podepsana.pdf [152,54 kB]
A_068_P12_OLP_3676_2019_SO_Novoborska_dodatek.pdf [336,41 kB]
A_068_P11_OLP_3676_2019_SO_Novoborska.pdf [599,21 kB]
A_068_P09_OLP_3684_2019_MR_podkozakovsko_dodatek.pdf [335,38 kB]
A_068_P08_OLP_3684_2019_MR_podkozakovsko.pdf [599,74 kB]
A_068_P07_zadost_MR_podkozakovsko.pdf [0,98 MB]
A_068_P06_OLP_3681_2019_Seminko_zeme_dodatek.pdf [335,59 kB]
A_068_P05_OLP_3681_2019_Seminko_zeme.pdf [599,1 kB]
A_068_P03_OLP_3669_2019_Lomnice_dodatek.pdf [340,06 kB]
A_068_P02_OLP_3669_2019_Lomnice.pdf [599,32 kB]
A_068_P01_zadost_zmena_LOMNICE_MA21_podepsana.pdf [38,54 kB]
A_068_P04_Zadost_Seminko_zeme_podpis_DS.pdf [24,64 kB]
A_068_P10_zadost_SO_Novoborska_podepsana.pdf [31,98 kB]
A_068_P16_zadost_Hodkovice_podepsana.pdf [35,79 kB]
A_068_P19_zadost_Jermanice_podepsana.pdf [44,66 kB]
A_068_P58_dodatek_OLP_5677_2019_Hrstkova.pdf [248,64 kB]
69Změny alokací v programech Dotačního fondu Libereckého kraje a zrušení některých vyhlášených programů Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2020 z důvodů vyhlášení nouzového stavu Martin PůtaVF, VVVZ, VD, VHRR, VZZP, VZ, VSV, VCRPPK, VTS
70Navýšení závazku spolufinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr p. o. – lokalita Jestřebí“Ing. Michal Kříž
71Změna zástupce ve Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za Liberecký krajIng. Michal Kříž
72Poskytnutí účelových individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruchIng. Květa Vinklátová
A_072_P01_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace.docx [111,29 kB]
73Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 145/20 – úprava kapitoly 91707 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí finančního daru Městu Nový Bor za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v Libereckém krajiIng. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_073_P01_Tiskova_zprava_NPU_Liberec_2020.pdf [82,9 kB]
A_073_P02_Smlouva_OLP_1091_2020_Novy_Bor.docx [24,57 kB]
A_073_P03_Tabulky_ZRRO_145_20.xls [103,5 kB]
74Dodatek ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu turistických oblastí, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch – změna podmínek plnění dotací a související termínyIng. Květa Vinklátová
A_074_P01_Krkonose_zadost_o_zmenu.pdf [560,11 kB]
A_074_P02_Jizerske_hory_zadost_o_zmenu.pdf [354,16 kB]
A_074_P03_Luzicke_hory_zadost_o_zmenu.pdf [482,77 kB]
A_074_P04_Cesky_raj_zadost_o_zmenu.pdf [287,43 kB]
A_074_P05_Vzorova_smlouva.doc [226,5 kB]
A_074_P06_Priloha_cislo_2_se_zmenami.docx [37,1 kB]
A_074_P07_Vzor_dodatku.docx [26,11 kB]
A_074_P07a_Priloha_dodatku_cislo_2.docx [36,59 kB]
75Zrušení usnesení č. 508/19/ZK a Vyhlášení nového programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok 2020 – 2021Ing. Květa Vinklátová
A_075_P01_Vyhlaseni_programu_7_1_Kulturni_aktivity_2020_2021.doc [144,5 kB]
A_075_P02_Priloha_1_Podrobny_popis_projektu_2020_2021.docx [25,99 kB]
A_075_P03_Priloha_2_Podrobny_rozpocet_projektu_2020_2021.docx [26,9 kB]
A_075_P04_Vzor_smlouvy_o_poskytnuti_dotace.docx [72,42 kB]
76Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 151/20 snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, odboru ekonomiky – položka „Kofinancování IROP a TOP“, snížení výdajů kapitoly 917 07 – transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a navýšení výdajů kapitoly 923 07 - Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuIng. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_076_P01_Tabulky_ZRRO_151_20.xls [77 kB]
77Darování ochranných prostředků složkám IZSMartin Půta
077_P01_smlouva_OLP_1050_2020.docx [27,32 kB]
077_P02_smlouva_OLP_1058_2020.docx [26,87 kB]
077_P03_smlouva_OLP_1100_2020.docx [27,84 kB]
78Náměty a připomínky
79Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 165/20 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého krajeMartin Půta
A_079_P01_ZR_RO_165_20.xlsx [35,62 kB]
A_079_P02_zapis_komise_2020_1.2.pdf [260,2 kB]
A_079_P03_celkovy_hodnotici_formular.xls [97 kB]
A_079_P04_smlouva_o_poskytnuti_dotace_z_dotacniho_fondu.docx [53,55 kB]
80Žádost senátora Ing. Michaela Canova členům Zastupitelstva LK – podpora senátního návrhu novely zákona o kompenzačním bonusuMartin Půta
A_080_P01_Zadost_senator_Canov.pdf [291,14 kB]
A_080_P02_Spolecna_vyzva_smo_sms.pdf [630,25 kB]
81Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/20 – úprava kapitoly 926 05 - dotační fond a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast sociálních věcí, z programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizincůMgr. Pavel Svoboda
A_081_P01_k_ZR_RO_163_20.pdf [288,15 kB]
A_081_P02_Vzorova_smlouva.pdf [257,93 kB]
A_081_P03_zaverecne_vyuctovani_a_zaverecna_zprava_2020.pdf [469,97 kB]
A_081_P04_Zavazna_hodnotici_kriteria.pdf [219,74 kB]
82Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 157/20 – Financování sociálních služeb v r. 2020 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu – výsledky 2. kola dotačního řízení (kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)Mgr. Pavel Svoboda
A_082_P01_ZR_RO_157_20.xlsx [89,52 kB]
A_082_P02_Vzorova_Smlouva_dotace_2020_mimoradne_kolo.docx [71,15 kB]
A_082_P03_Vzorovy_Dodatek_Smlouva_dotace_2020_mimoradne_kolo.docx [34,67 kB]
83Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 155/20 – navýšení příjmů Libereckého kraje a výdajů kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, odvod na MPSV v souvislosti s projektem „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“Mgr. Pavel Svoboda
A_083_P01_ZR_RO_155_20_Tabulky.xlsx [27,09 kB]
A_083_P02_Vyzva_k_vraceni_dotace_ci_jeji_casti.pdf [1,15 MB]
84Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 150/20 Restriktivní opatření k udržení vyrovnaného rozpočtu kraje na rok 2020 - snížení daňových příjmů kraje pro rok 2020 zapojením zůstatku disponibilních zdrojů 2019 do rozpočtu kraje 2020 a snížením vybraných výdajových kapitol rozpočtu 2020Ing. Jitka VolfováVF
A_084_P01_Tabulky_ZR-RO_150-20.xlsx [276,11 kB]
A_084_P02_MF_Propoctova_predikce_Danovych_prijmu_srovnani.xlsx [17,69 kB]
A_084_P03_Limity_odboru_uvolneni.xlsx [25,8 kB]
A_084_P04_Restriktivni_opatreni_rozpctu_LK_RK_24_03_2020.docx [25,6 kB]
85Dodatek č. 2 ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a.s., ze dne 6. 11. 2013 – nové financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ Martin PůtaVF, VZ
A_085_P01_Zapis_3_jednani_prac_skupiny_zefektivneni_spoluprace_paternich_nemocnic.pdf [283,01 kB]
A_085_P02_Akcionarska_dohoda_Dodatek_2_verze_TEU_12_5_2020_poDR.docx [36,84 kB]
A_085_P02_b_Priloha_1_k_dodatku_2_Rekapitulace_projektu_k_30_4_2020.doc [465 kB]
A_085_P02_a_Priloha_2_k_dodatku_2_ke_smlouve_mezi_akcionari.pdf [359,65 kB]
A_085_P03_Tabulka_prof_Moos_vydaje_projektu.pdf [715,73 kB]
A_085_P04_Zapis_11_5_modernizace_KNL.doc [9,81 MB]
A_085_P05_Smlouva_o_poskytnuti_priplatku_KNL_13_05_2020_TEU.docx [30,17 kB]
A_085_P06_Dodatek_1_ke_smlouve_o_priplatku_LK.docx [21,26 kB]
A_085_P07_PREZENTACE_pro_Zastupitelstvo_LK_kveten_2020.pdf [2,05 MB]
86Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 167/20 – úprava specifických ukazatelů v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů; rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.7 – Program na podporu činností mateřských center Ing. Michal Kříž
A_086_P04_2.7_Vyhlaseni_programu_MC_2020.pdf [149,75 kB]
A_086_P03_2.7_MC_Vzor_smlouva_MC_2020.pdf [410,43 kB]
A_086_P02_2.7_ZR_RO_167_20_MC.pdf [207,93 kB]
A_086_P01_2.7_Hodnotici_formular.pdf [335,57 kB]
Stahování el. dokumentu