Návrh programu 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, projednání bodů v souvislosti s opatřením nařízení vlády při vyhlášení NOUZOVÉHO STAVUMartin Půta
2Volba ověřovatelůMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Návrh programu
5Souhlas zřizovatele s výpůjčkou movitého majetku svěřeného školám LK organizacím ADRA, Český červený kříž a Komunitní středisko KONTAKT Liberec za účelem zásobování seniorů v období nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2Mgr. Pavel Svoboda
A_005_P01_Smlouva_o_vypujcce.docx [30,27 kB]
6Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 119/20 – snížení výdajů v kapitole 919 03 – Pokladní správa, navýšení a úprava výdajů v kapitole 931 01 – Krizový fond, řešení krizové situace - nouzový stav 2020 - SARS-CoV-2Martin Půta
A_006_P01-P03_ZR-RO_c_119_20_OKH.xlsx [31,65 kB]
7Volba volební komiseMartin Půta
8Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v LiberciIng. Jitka Volfová
9Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji (předfinancování) na rok 2021, financovaného z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2021Mgr. Pavel Svoboda
A_019_P01_Vyhlaseni_dotacniho_rizeni_DOC.docx [35,41 kB]
A_019_P02_Zadost_o_poskytnuti_dotace_prispevku_priloha_1_Vyhlaseni_DOC.pdf [237,29 kB]
A_019_P03_Rozpocet_nakladu_priloha_2_Vyhlaseni_XLS.xlsx [13,38 kB]
A_019_P04_El_podepsana_zadost_priloha_3_Vyhlaseni_DOC.pdf [162,94 kB]
A_019_P05_Pravidla_pro_poskytovani_DOC.docx [44,12 kB]
A_019_P06_Vzor_smlouvy_priloha_1_Pravidel_DOC.docx [45,07 kB]
A_019_P07_Vzor_zaverecneho_vyuctovani_priloha_2_Pravidel_DOC.docx [19,35 kB]
A_019_P08_Hodnotici_formular_priloha_3_Pravidel_DOC.doc [104,5 kB]
A_019_P09_Zapis_o_kontrole_priloha_4_Pravidel_DOC.docx [19,87 kB]
10Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.MUDr. Přemysl Sobotka
A_010_P01_Pozvanka_VH_KNL.pdf [1,38 MB]
11Zápis domova mládeže Střední odborné škole, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizacePetr TulpaVVVZ
A_011_P01_ZL_SOS_LBC_Jablonecka_1_4_2020.doc [101,5 kB]
12Změny ve vybraných vyhlášených programech Dotačního fondu Libereckého kraje v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou České republiky usnesením č. 194 ze dne 12. března 2020Martin Půta
13Změna podmínek vyhlášeného Programu vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje pro rok 2020Jiří Löffelmann
A_013_P01_Vyhlaseni_PVA_2020_posun_terminu.pdf [630,17 kB]
14Vyhlášení programu č. 2. 2 – „Regionální inovační program“ v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvojIng. Michal Kříž
A_014_P02_Podminky_RIP_2020.doc [120,5 kB]
A_014_P03_2.2_RIP_vzor_zadost_o_dotaci.xlsx [196,91 kB]
A_014_P04_Popis_projektu_k_zadosti_RIP_2020.docx [60,14 kB]
A_014_P05_Hodnotici_kriteria_RIP_2020.docx [52,12 kB]
A_014_P06_Hodnotici_formular.docx [40,59 kB]
A_014_P07_Seznam_vyzkum_org_2020.docx [67,17 kB]
A_014_P08_Znalostni_domeny_RIS3_2020.docx [46,8 kB]
A_014_P09_Vzor_smlouvy_dotace_RIP_2020.docx [63,2 kB]
A_014_P01_Program_RIP_2020.doc [187,5 kB]
15Náměty a připomínky
Stahování el. dokumentu