Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 1. 2020Martin Půta
A_001_P01_zapis_z_1_ZK_dne_28_1_2020.pdf [911,74 kB]
2Volba ověřovatelůMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Volba volební komiseMartin Půta
5Návrh programu
A_005_P01_navrh_programu_ZK.pdf [466,33 kB]
6Výběr technických dozorů investora v rámci pozemních staveb Libereckého krajeIng. Jan Sviták
A_006_P01_prehled_DNS_nabidky.xlsx [40,39 kB]
A_006_P02_COV_prehled_dodatku.pdf [1,42 MB]
A_006_P03_vysvetleni_pozice_OISNM.docx [22,55 kB]
A_006_P04_scitani_zakazek.docx [14,11 kB]
7Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
A_007_P01_kontrola_ZK.pdf [921,44 kB]
8Zpráva o činnosti rady kraje za období od 8. 1. 2020 do 11. 2. 2020Martin Půta
A_008_P01_dilci_zpravy_clenu_RK.pdf [1,71 MB]
A_008_P02_1_RK_14_01_2020_usneseni.pdf [1,25 MB]
A_008_P03_2_RK_04_02_2020_usneseni.pdf [2,11 MB]
A_008_P04_2_mRK_20_01_2020_usneseni.pdf [423,09 kB]
A_008_P05_3_mRK_28-01-2020_usneseni.pdf [212,17 kB]
9Poskytnutí účelové neinvestiční dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů Libereckého krajeMartin Půta
A_009_P01_zadost_o_dotaci.pdf [257,04 kB]
A_009_P02_navrh_smlouvy_o_poskytnuti_dotace.docx [41,26 kB]
10Akční plán koncepce „Chytřejší kraj“ pro Liberecký krajIng. Radka Loučková KotasováVHRR
010_P01_Akcni_plan.pdf [22 MB]
11Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod a smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020Ing. Radka Loučková Kotasová
011_A_P01_Smlouva_OLP_100_2020.pdf [557,26 kB]
12Vyhlášení programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvojIng. Radka Loučková Kotasová
012_A_P01_2.5_Vyhlaseni_programu_2020.doc [157,5 kB]
012_A_P02_2.5_vzor_formular_zadosti_o_dotaci_2020.pdf [251,16 kB]
012_A_P03_2.5_Vzor_smlouva_2020.docx [57,34 kB]
012_A_P04_Textova_cast_projektu.xls [39 kB]
13Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově údolí – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizaceIng. Radka Loučková Kotasová
A_013_P01_Cvikov1.jpg [3,86 MB]
A_013_P01_Cvikov2.jpg [3,22 MB]
A_013_P01_Cvikov3.jpg [5,39 MB]
A_013_P01_Cvikov4.jpg [3,64 MB]
14Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci projednáno v 15.00 hodinIng. Jitka Volfová
15Rezignace Ing. Radky Loučkové Kotasové na funkci členky rady kraje Libereckého kraje pověřené řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování a rozhodnutí o způsobu volby člena Rady Libereckého krajeMartin Půta
A_015_P01_rezignace_Ing_Louckove_Kotasove.pdf [71,06 kB]
16Volba člena rady Libereckého krajeMartin Půta
17Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje pozemku v k. ú. Kruh v PodbezdězíIng. Jitka VolfováVF
A_017_P01_situace.docx [1,29 MB]
18Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. ZásadaIng. Jitka VolfováVF
A_018_P01_mapa_Mestys_Zasada.docx [2,7 MB]
19Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku v k. ú. SemilyIng. Jitka VolfováVF
A_019_P01_mapa_Semily.pdf [52,18 kB]
20Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú. Dolní Světlá pod LužíIng. Jitka VolfováVF
A_020_P01_GP_Dolni_Svetla.pdf [683,04 kB]
21Majetkoprávní operace – darováníIng. Jitka VolfováVF
A_021_P01_mapa_Cvikov.pdf [461,15 kB]
A_021_P02_mapa_Semily.pdf [826,22 kB]
A_021_P03_GP_Zelezny_Brod.pdf [516,97 kB]
1. pozemku v k. ú. CvikovVF
2. pozemku v k. ú. SemilyVF
3. pozemků v k. ú. Železný BrodVF
22Majetkoprávní operace – budoucí darováníIng. Jitka VolfováVF
A_022_P01_mapa_Josefuv_Dul.pdf [491,57 kB]
A_022_P02_situace_Chrastava.pdf [343,93 kB]
A_022_P03_situace_Alsovice_Bratrikov_....pdf [1,08 MB]
1. pozemku v k. ú. Josefův Důl u Jablonce nad NisouVF
2. pozemků v k. ú. Chrastava I a k. ú. Dolní ChrastavaVF
3. pozemků v k. ú. Jistebsko, k. ú. Alšovice, k. ú. Bratříkov a k. ú. HuťVF
23Majetkoprávní operace – bezúplatný převodIng. Jitka VolfováVF
A_023_P01_smlouva_4015_2019.pdf [323,7 kB]
A_023_P01_mapa_Lomnice_nad_Popelkou.pdf [305,77 kB]
A_023_P02_mapa_Turnov.pdf [243,38 kB]
1. pozemku v k. ú. Lomnice nad PopelkouVF
2. pozemků v k. ú. TurnovVF
24Majetkoprávní operace – předběžný záměr směny pozemků v k. ú. Cvikov a k. ú. Jestřebí u České LípyIng. Jitka VolfováVF
A_024_P01_mapa_Cvikov_Jestrebi.pdf [706,07 kB]
25Majetkoprávní operace - prodej pozemků v k. ú. Radostín u SychrovaIng. Jitka VolfováVF
A_017_P01_situace.pdf [280,65 kB]
26Majetkoprávní operace – koupě - refundace pozemku v k. ú. ŽibřidiceIng. Jitka VolfováVF
A_026_P01_mapa_Zibridice.docx [715,63 kB]
27Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 37/20 – Financování sociálních služeb v r. 2020 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)Mgr. Pavel Svoboda
A_027_P01_ZR_RO_37_20.xlsx [88,3 kB]
A_027_P02_Rozhodnuti_MPSV_2020.pdf [2,57 MB]
A_027_P03_Vzorova_Smlouva_dotace_2020.docx [67,63 kB]
28Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 56/20 – úprava kapitoly 91707 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2020Ing. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_028_P01_smlouva_OLP_210_2020_knihovna_Jablonec.docx [54,03 kB]
A_028_P02_smlouva_OLP_212_2020_knihovna_Ceska_Lipa.docx [58,71 kB]
A_028_P03_smlouva_OLP_211_2020_knihovna_Semily.docx [57,75 kB]
A_028_P04_RO_56_20_bilance_PaV_2020.xls [94,5 kB]
29Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 48/20 - úprava kapitoly 91707 – Transfery odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotace Městu Desná v rámci programu Podpora postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2020Ing. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_029_P01_ZRRO_48_20_postup_bilance_PaV.xls [91 kB]
A_029_P02_Smlouva_OLP_213_2020_Mesto_Desna.docx [58,29 kB]
30Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje – oblast cestovního ruchu – podpora turistických oblastíIng. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_030_P01_Vzorova_smlouva.doc [226,5 kB]
31Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2020Jiří Löffelmann
A_031_P01_vzor_smlouvy.doc [153,5 kB]
32Vyhlášení Programu vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje pro rok 2020Jiří Löffelmann
A_032_P01_vyhlaseni_PVA_2020.doc [156,5 kB]
A_032_P02_zadost_FOV_2020.pdf [243,76 kB]
A_032_P03_Vzor_smlouvy_stavby.doc [170 kB]
A_032_P04_Vzor_smlouvy_projekt.doc [140 kB]
A_032_P05_prilohy_PVA_2020.doc [120 kB]
33Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2302/2019 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje obci KrompachJiří Löffelmann
A_033_P01_Dodatek_1_Krompach.doc [54,5 kB]
A_033_P02_Zadost_Krompach.pdf [130,9 kB]
34Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 24/20 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období a zapojení příjmů do rozpočtu 2020, odbor životního prostředí a zemědělství – z uhrazených příspěvků obcí na studii „Posouzení ekonomické efektivity velkých protipovodňových opatření v sídlech Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava a Bílý Kostel“ do kapitoly 920 08 – Kapitálové výdajeJiří Löffelmann
A_034_P01_ZRRO24_tabulky.xls [57,5 kB]
35Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 27/20 – úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 – Lesnický fond a rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého krajeJiří Löffelmann
A_035_P01_ZR_RO_27_Lesnicky_fond_LK.xls [62 kB]
A_035_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kraje.xls [31 kB]
A_035_P03_vzor_smlouvy.doc [76 kB]
A_035_P04_Program.doc [92 kB]
36Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 39 – Polevsko – rozšíření kanalizační sítěJiří Löffelmann
37Změna názvu Gymnázia a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková organizace, na Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizacePetr TulpaVVVZ
A_037_P01_ZL_G_Tanvald_platna_1_9_2020.docx [22,74 kB]
38Žádost Sportovního klubu JEŠTĚD o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Objekt SKJ Pláně - připojení kanalizace a studna“Petr TulpaVVVZ, VTS
39Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 55/2020 úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – žádosti o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na významné sportovní akce subjektům: Svaz lyžařů České republiky, z. s. na projekt „FIS SUMMER GRAND PRIX ve skoku na lyžích muži 2020“, Český šermířský svaz na projekt „Mistrovství Evropy v šermu do 23 let Liberec 2020“, Czech Gravity Sports Association z. s. na projekt „Kozákov challenge 2020“ a ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Liberec na projekt „Pronájem elektronické střelnice“Petr TulpaVF, VVVZ, VTS
A_039_P01_popis_projektu_upp.xls [40 kB]
A_039_P02_tabulkova_cast_k_ZR_RO_55_20_upp.xlsx [29,33 kB]
A_039_P03_smlouva_2020_VZOR_ZK.docx [54,9 kB]
40Plán dopravní obslužnosti území Libereckého kraje pro období 2019 - 2023Ing. Jan Sviták
A_040_P01_PDOU_2019-23_FINAL.pdf [2,72 MB]
A_040_P02_PDOU_2019-23_shrnujici_dokument.pdf [535,43 kB]
A_040_P03_PDOU_vyporadani_pripominek_FINAL.xlsx [43,67 kB]
A_040_P04_P0-01_Revize_cilu_PDOU_2016-2018.xlsx [23,6 kB]
A_040_P05_P1-03_Mapa_rozlozeni_skol.pdf [530,08 kB]
A_040_P06_P1-04_Mapa_rozlozeni_zdravotnickych_zarizeni.pdf [516,25 kB]
A_040_P07_P2-02_Seznam_linek_v_PAD_v_LK.xlsx [30,32 kB]
A_040_P08_P2-03-01_Schema_linek_MHD_Liberec.pdf [2,64 MB]
A_040_P09_P2-03-02_Schema_linek_MHD_Jablonec_nad_Nisou.pdf [1,92 MB]
A_040_P10_P2-03-03_Schema_linek_MHD_Ceska_Lipa.pdf [391,59 kB]
A_040_P11_P2-04-01_TarifniMapa_IDOL_20181209.pdf [1,06 MB]
A_040_P12_P2-04-02_Tarify_jizdneho_dopravcu_CR_2019.xlsx [64,37 kB]
A_040_P13_P2-04-03_Porovnani_cen_na_vybranych_relacich_IDOL.pdf [342,48 kB]
A_040_P14_P2-05-01_Posouzeni_atraktivity_spojeni.pdf [163,27 kB]
A_040_P15_P2-06-01_Mapa_urbanizovane_uzemi_1km_mimo_dostup_2019.pdf [2,25 MB]
A_040_P16_P2-06-02_Popis_turistickych_linek.pdf [157,67 kB]
A_040_P17_P3-02-01_Mapa_cesty_do-ze_zony_Liberec_IDOL_2018.pdf [422,52 kB]
A_040_P18_P4-01-01_Prehled_projektu_RSD.pdf [1,11 MB]
A_040_P19_P4-02-01_Kategorizace_zel_trati.pdf [676,8 kB]
A_040_P20_P4-02-01a_Zastavky_kategorizace_trati.pdf [1,64 MB]
A_040_P21_P4-02-02_Librail.pdf [231,32 kB]
A_040_P22_P4-02-03_Cile_a_opatreni_zel_trate.pdf [793,56 kB]
A_040_P23_P4-02-04_Obraty_cestujicich_na_vlakovych_zastavkach_LK.xlsx [31,09 MB]
A_040_P24_P6-02-01_Seznam_obci_produkce_atrakce.xlsx [76,93 kB]
A_040_P25_P6-05-01_Standardy_zeleznicnich_vozidel.xlsx [19,81 kB]
A_040_P26_P6-05-02_Upresneni_standardu_zastavek.pdf [160,04 kB]
A_040_P27_P6-05-03_Zastavky_BUS_I_II_II_tridy.pdf [200,28 kB]
A_040_P28_P6-08-01_Analyza_dopadu_navrzenych_standardu.pdf [261,65 kB]
A_040_P29_P6-08-02_Seznam_obci-standard-nadstandard.xlsx [75,73 kB]
A_040_P30_P7_Dopravne-logicke_celky.pdf [494,2 kB]
A_040_P31_P7-01-01_Koncepce_seznam_linek_vlak.xlsx [19,63 kB]
A_040_P32_P7-01-02_Koncepce_seznam_linek_bus.xlsx [51,8 kB]
A_040_P33_P7-01-03_Koncepce_spojeni_dle_mest_a_obci.xlsx [43,49 kB]
A_040_P34_P7-02-01_Koncepce_spojeni_DSOJ.pdf [233,52 kB]
A_040_P35_P7-02-02_Koncepce_spojeni_DSOJ_fin_model.xlsx [19,62 kB]
A_040_P36_P10-01_Seznam_cilu_a_projektu_PDOU_2019-23.xlsx [22,51 kB]
41Písemné informacečlenové rady kraje
a) Rozpočtová opatření přijatá od 15. 1. 2020 do 4. 2. 2020Ing. Jitka Volfová
A_041_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_15.01.2020_do_04.02.2020.docx [44,52 kB]
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 1. zasedání rady kraje a na 1., 2., a 3. mimořádném zasedání rady krajeIng. Jan Sviták
A_041_b_prehled_VZ_1.RK_a_1._2._a_3.mRK.doc [298 kB]
c) Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, v roce 2019Martin Půta
A_041_c_kosilka_ZK.doc [33 kB]
A_041_c_P01_Vyrocni_zprava_2019.docx [18,3 kB]
A_041_c_P02_prehled_zadosti_v_rezimu_zakona_2019.xlsx [21,35 kB]
A_041_c_P03_prehled_zadosti_mimo_rezim_zakona_2019.xlsx [12,69 kB]
d) Roční plán činností BESIP Libereckého kraje 2020Ing. Jan Sviták
A_041_d_kosilka_ZK.docx [17,71 kB]
A_041_d__P01_Rocni_plan_BESIP_LK_2020.pdf [1,03 MB]
e) Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2019Ing. Radka Loučková Kotasová
41e_Zprava_o_cinnosti_PRLK_Teamu_2019.doc [40 kB]
f) EDUCA MYJOB 2019 Liberec – zpráva o průběhu veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostíPetr Tulpa
A_041_f_EDUCA_MYJOB_2019_zprava.docx [20,99 kB]
A_041_f_P01_EDUCA_MYJOB_Liberec_zaverecna_zprava.pdf [10,85 MB]
g) Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje za II. pololetí roku 2019Jiří Löffelmann
A_041_g_ZPis_Zprava_2_pol_2019.doc [143,5 kB]
h) Podpora certifikace lesůJiří Löffelmann
A_041_h_Certifikace_lesu.doc [57,5 kB]
i) Zásady pro nominace do orgánů právnických osob Libereckého krajeMgr. René Havlík
A_041_i_P01_zsaday_nominace.docx [18,8 kB]
42Náměty a připomínky
43Změna ve Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje - odvolání a volba členaIng. Jitka Volfová
A_043_P01_souhlas_s_kandidaturou_Louckova_Kotasova.pdf [78,97 kB]
44Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Sdružení obcí Libereckého krajeMartin Půta
A_044_P01_Smlouva_SOLK_2020.pdf [357,6 kB]
45Informace o možnostech odpisu výhradního ložiska Luhov – Brniště - TlustecJiří Löffelmann
045_P01_Dopis_MPO_odpis_zasob_Tlustec_2017.pdf [790,92 kB]
045_P02_Opatreni_RSPLK_Tlustec.docx [21,24 kB]
46Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení mimořádného 2. kola dotačního řízení na rok 2020 v Libereckém kraji – řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtuMgr. Pavel Svoboda
A_046_P01_Mimoradne_Vyhlaseni_DR_2020_soc_sl_prostredky_SR.docx [33,47 kB]
A_046_P02_Priloha_c_1_k_vyhlaseni_DR_2020_Kriteria_mimoradne_kolo.docx [73,38 kB]
A_046_P03_Priloha_Zadosti_2_Bezdluznost.doc [37,5 kB]
A_046_P04_Priloha_Zadosti_4_Rozdeleni_nakladu.xlsx [39,98 kB]
A_046_P05_Priloha_Zadosti_5_Dodatkova_dovolena.xlsx [34,73 kB]
A_046_P06_Priloha_Zadosti_6_Informace_bezuhrad_uziv.xlsx [32,57 kB]
A_046_P07_Priloha_Zadosti_7_Informace_web.xlsx [31,71 kB]
A_046_P08_Priloha_Zadosti_8_Informace_uhrady.xlsx [33,39 kB]
A_046_P09_Vzorova_Smlouva_dotace_2020_mimoradne_kolo.docx [71,05 kB]
A_046_P10_Vzorova_Smlouva_PO_prispevek_2020_mimoradne_kolo.docx [71,09 kB]
A_046_P11_Dodatek_Smlouva_dotace_2020_mimoradne_kolo.docx [34,62 kB]
A_046_P12_Dodatek_Smlouva_PO_prispevek_2020.docx [31,34 kB]
47Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 88/20 převod finančních prostředků z kapitoly 919 03 do kapitoly 917 01 a rozhodnutí o poskytnutí finančního daru Asociaci krajů ČR na pořízení humanitární pomoci pro partnerskou provincii AKČR ZhejiangMartin Půta
A_047_P01_ZR_RO_88_20_ekonomicky_odbor_pokladni_sprava.xlsx [16,56 kB]
A_047_P02_ZR_RO_88_20_OKH_91701_dar_AKCR_a_PaV.xlsx [27,71 kB]
Stahování el. dokumentu