Návrh programu 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 17. 12. 2019Martin Půta
A_001_P01_11_zapis_ze_17_12_2019.pdf [1,2 MB]
2Volba ověřovatelůMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Volba volební komiseMartin Půta
5Návrh programu
A_005_P01_navrh_programu_1_ZK_28_1_2020.pdf [467,05 kB]
6Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
A_006_P01_kontrola_ZK.pdf [3,44 MB]
7Zpráva o činnosti rady kraje za období od 27. listopadu 2019 do 7. ledna 2020Martin Půta
A_007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK.pdf [1,94 MB]
A_007_P02_21_RK_03_12_2019_vypis_usn.pdf [1,93 MB]
A_007_P03_19_mRK_09_12_2019_vypis_usn.pdf [265,89 kB]
A_007_P04_20_mRK_13_12_2019_vypis_usn.pdf [226,22 kB]
A_007_P05_21_mRK_16_12_2019_vypis_usn.pdf [23,03 MB]
A_007_P06_1_mRK_06_01_2020_vypis_usn.pdf [313,85 kB]
8Vyhlášení Programu č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, Programu č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II a Programu č. 1.4 Prevence kriminalityMartin Půta
A_008_P01_Vyhlaseni_programu_1_1.doc [169,5 kB]
A_008_P02_Prilohy_vyhlaseni_programu_1_1.doc [409,5 kB]
A_008_P03_Vyhlaseni_programu_1_3.doc [136 kB]
A_008_P04_Prilohy_vyhlaseni_programu_1_3.doc [395,5 kB]
A_008_P05_Vyhlaseni_programu_1_4.doc [128,5 kB]
A_008_P06_Prilohy_vyhlaseni_programu_1_4.doc [390,5 kB]
9Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí účelových dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, č. OLP/1975/2019 s Městem Stráž pod Ralskem – změna termínu ukončení realizace projektu a č. OLP/2023/2019 s Městem Železný Brod – změna závazných parametrů projektuMartin Půta
A_009_P01_zadost_o_zmenu_projektu_Straz_pod_Ralskem.pdf [8,41 MB]
A_009_P02_dodatek_ke_smlouve_Straz_pod_Ralskem.docx [26,73 kB]
A_009_P03_puvodni_smlouva_Straz_pod_Ralskem.pdf [132,22 kB]
A_009_P04_zadost_o_zmenu_projektu_Zelezny_Brod.pdf [194,4 kB]
A_009_P05_dodatek_ke_smlouve_Zelezny_Brod.docx [26,59 kB]
A_009_P06_puvodni_smlouva_Zelezny_Brod.pdf [131,06 kB]
10Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/20 – snížení výdajů kapitoly 931 01 – Krizový fond LK, nespecifikované rezervy, a navýšení výdajů kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, na projekt „ZZS LK - AED pro Liberecký kraj - baterie“Martin Půta
A_010_P01_ZR_RO_22_20.xlsx [37,08 kB]
A_010_P02_vypis_ze_zaveru_BRLK.pdf [541,08 kB]
A_010_P03_zadost_o_dotaci.pdf [259,86 kB]
11Majetkoprávní operace – koupěIng. Jitka VolfováVF
A_011_P01_mapa_Troskovice.docx [82,78 kB]
A_011_P02_mapa_Janov_nad_Nisou.docx [169,33 kB]
A_011_P03_mapa_Troskovice.docx [100 kB]
A_011_P04_mapa_Bedrichov_u_Jablonce_nad_Nisou.docx [918,05 kB]
A_011P05_mapa_Zasada.docx [1,53 MB]
1. pozemku v k. ú. TroskoviceVF
2. pozemku v k. ú. Janov nad NisouVF
3. pozemků v k. ú. Troskovice (2019/10/059)VF
4. pozemku v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad NisouVF
5. pozemku v k. ú. ZásadaVF
12Majetkoprávní operace – koupě - pozemků v k. ú. Stráž nad NisouIng. Jitka VolfováVF
A_012_P01_mapa_Straz_nad_Nisou.docx [158,9 kB]
13Majetkoprávní operace - darováníIng. Jitka VolfováVF
A_013_P01_situace_chodnik_skalice.pdf [2,04 MB]
A_013_P02_situace_chodnik_sloup_v_cechach.pdf [315,79 kB]
1. pozemků v k. ú. Skalice u České LípyVF
2. pozemků v k. ú. Sloup v ČecháchVF
14Majetkoprávní operace – budoucí koupěIng. Jitka Volfová
A_014_P01_mapa_Radlo.pdf [393,97 kB]
A_014_P02_mapa_Jilemnice.docx [1,13 MB]
A_014_P03_mapa_Dolni_Sytova.docx [1,55 MB]
1. pozemku v k. ú. Rádlo
2. pozemku v k. ú. Jilemnice
3. pozemků v k. ú. Dolní Sytová
15Majetkoprávní operace - prodejIng. Jitka VolfováVF
A_015_P01_situace_desna_I.pdf [154,54 kB]
A_015_P02_situace_zelezny_brod.pdf [386,63 kB]
1. pozemku v k. ú. Desná IVF
2. pozemku v k. ú. Železný BrodVF
16Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/20 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí, financování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020Mgr. Pavel SvobodaVF, VSV
A_016_P01_ZR_RO_2_20_tabulky.xlsx [39,58 kB]
A_016_P02_smlouva_o_dotaci_socialni_sluzby.docx [50,7 kB]
A_016_P03_smlouva_prevence.docx [49,72 kB]
17Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 25/20 – přesun prostředků v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, ÚZ 13307 - Předfinancování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v období před schválením účelové dotace MPSV pro výplatu státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocMgr. Pavel Svoboda
A_P01_ZR_RO_25_20.pdf [382,92 kB]
18Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 11/20 – úprava kapitoly 926 09 – Dotační fond Libereckého kraje, odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti podpory č. 9 - Zdravotnictví, programu č. 9.3 – Podpora osob se zdravotním postiženímMUDr. Přemysl SobotkaVF, VZ
A_018_P01_ZR_RO_11_20_rozdeleni_9_3.pdf [165,6 kB]
A_018_P02_Vzorova_smlouva_9_3.docx [44,64 kB]
19Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 ZdravotnictvíMUDr. Přemysl SobotkaVZ
A_019_P01_9_1_2020_VYHLASENI_PROGRAMU_POBYTY.docx [1,46 MB]
A_019_P02_9_2_2020_VYHLASENI_PROGRAMU_PREV_A_LEC_PROJEKTY.docx [2,22 MB]
20Vyhlášení soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2019Ing. Květa Vinklátová
A_020_P01_Statut_Souteze_Pamatka_roku_LK.pdf [166,99 kB]
A_020_P02_Vzor_prihlaska_do_souteze.docx [45,11 kB]
A_020_P03_Vzor_cestneho_prohlaseni_struktura_zdroju.docx [45,36 kB]
A_020_P04_Vzor_prihlaska_do_souteze_se_souhlasem_vlastnika.docx [44,92 kB]
21Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích pro rok 2020Jiří Löffelmann
A_021_P01_navrh_programu.doc [95 kB]
A_021_P02_navrh_programu_s_vyznacenim_zmen.doc [99,5 kB]
A_021_P03_vzor_zadosti.xls [181,5 kB]
A_021_P04_vzor_prilohy_k_zadosti.xls [62 kB]
A_021_P05_vzor_registrace_zadatele.doc [94 kB]
A_021_P06_vzor_cestne_prohlaseni_de_minimis.doc [67 kB]
A_021_P07_vzor_smlouvy.doc [78 kB]
22Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2020 - Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.Jiří Löffelmann
A_022_P01_smlouva_Potravin_banka.doc [146,5 kB]
23Závazek spolufinancování projektu „Udržitelné hospodaření s vodou v Obchodní akademii Česká Lípa“Ing. Radka Loučková Kotasová
24Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy v ulici Pivovarská 80 – Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace“Ing. Radka Loučková Kotasová
A_024_P01_vizualizace_LomnicenadPopelkou.pdf [13,89 MB]
25Vyhlášení programu č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvojIng. Radka Loučková Kotasová
A_025_P01_2.6_MA21_Vyzva_2020.pdf [171,88 kB]
A_025_P02_2.6_MA21_vzor_zadost_o_dotaci_2020.pdf [640,25 kB]
A_025_P03_2.6_smlouva_vzor_2020.pdf [183,32 kB]
A_025_P04_2.6_MA21_Popis_projektu.pdf [68,1 kB]
26Závazek spolufinancování k projektům „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a tělocvičny – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ a „Snížení energetické náročnosti budovy – Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“Ing. Radka Loučková Kotasová
A_026_P01a_vizualizace_Frydlant.pdf [694,39 kB]
A_026_P01b_vizualizace_Frydlant.pdf [654,93 kB]
A_026_P01c_vizualizace_Frydlant.pdf [800,28 kB]
A_026_P01e_Vizualizace_Semily.jpg [26,13 MB]
A_026_P01f_Vizualizace_Semily.jpg [21,94 MB]
A_026_P01g_Vizualizace_Semily.jpg [25,57 MB]
A_026_P01h_Vizualizace_Semily.jpg [22,24 MB]
27Navýšení závazku spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Tanvaldská – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“Ing. Radka Loučková Kotasová
28Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – navýšení závazku spolufinancováníIng. Radka Loučková Kotasová
A_028_P01_Informace_o_dalsim_prubehu_rekonstrukce_objektu.rtf [190,52 kB]
29Neposkytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje na projekty v oblasti tělovýchovy a sportu Městu Harrachov, Patriku Markvartovi, Antonínu Pustějovskému (Socatots)Petr TulpaVF, VVVZ, VTS
A_029_P01_Prehled_zadosti_a_strucny_popis_projektu_001.pdf [255,13 kB]
30Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanostiPetr TulpaVVVZ
A_030_P01_SSHL_Frydlant_19_11_2019.docx [25,28 kB]
A_030_P02_G_Zitavska_Ceska_Lipa_19_11_2019.docx [18,64 kB]
A_030_P03_G_Frydlant_platna_19_11_2019.docx [18,88 kB]
A_030_P04_SSSSD_LBC_Truhlarsska_platna_30_9_2019.docx [20,4 kB]
a) Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizaceVVVZ
b) Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizaceVVVZ
c) Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizaceVVVZ
d) Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizaceVVVZ
31Zápis zařízení školního stravování Integrované střední škole, Semily, 28. října 607, příspěvková organizacePetr TulpaVVVZ
A_031_P01_ZL_P01_ISS_Semily_platna_1_2_2020.docx [29,48 kB]
32Závazek spolufinancování projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II“ předkládaného do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyPetr TulpaVF, VVVZ
33Změna názvu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, na Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace, a změna zřizovací listinyPetr TulpaVVVZ
A_033_P01_ZL_SOS_SOU_CL_platna_1_9_2020.docx [29,51 kB]
34Změna zakladatelského dokumentu obchodní společnosti Autobusy LK, s.r.o.Ing. Jan SvitákVD
A_034_P01_ZL_zmenova_verze.pdf [409,63 kB]
35Písemné informacečlenové rady kraje
a) Rozpočtová opatření přijatá od 4. 12. 2019 do 14. 1. 2020Ing. Jitka Volfová
A_035_a_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_04.12.2019_do_14.01.2020.docx [70,26 kB]
b) Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje – přehled účasti členů výborů na jednání výborů Zastupitelstva Libereckého kraje za II. pololetí 2019Martin Půta
A_035_b_P01_prehled_ucasti_vyboru_ZK.pdf [1,04 MB]
A_035_e_P02_kosilka_ZK.pdf [192,87 kB]
c) Stanovení základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stravného včetně stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování tuzemských cestovních náhrad na rok 2020Ing. Jitka Volfová
A_035_c_Cestovni_nahrady_2020.docx [23,36 kB]
e) Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje za II. pololetí 2019Martin Půta
A_035_e_P01_prehled_ucasti_clenu_ZK_II_pol_2019.pdf [489,1 kB]
A_035_e_P02_kosilka_ZK.pdf [192,87 kB]
f) Připomínky k novému stavebnímu zákonu a připomínky k zákonu, kterým se mění některé další související zákonyMartin Půta
A_035_8f_P01_dopis_pripom_SZ.pdf [663,68 kB]
A_035_8f_P03_dopis_pripom_souvis-z.pdf [332,58 kB]
A_035_8f_P02_pripominky_SZ.pdf [646,33 kB]
A_035_8f_P04_pripominky_souvis.pdf [457,06 kB]
A_358f_PI_kosilka_ZK.pdf [188,52 kB]
g) Přehled veřejných zakázek projednaných na 21. zasedání rady kraje a na 19., 20. a 21. mimořádném zasedání rady krajeIng. Jan Sviták
A_035_g_prehled_VZ_21.RK_a_19._20._a_21.mRK.doc [361 kB]
h) Informace rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova o rezortních činnostech, které jsou reakcí na déle trvající suchoJiří Löffelmann
A_035_h_ZPis_Rezort_ZZPRV_aktivity_sucho.docx [29,96 kB]
36Náměty a připomínky
37Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 30/20 - zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2019 do rozpočtu kraje 2020Ing. Jitka Volfová
A_037_P01_ZR-RO_c_30-20.xlsx [149,66 kB]
38Návrh novely zákona o rozpočtovém určení daníMartin Půta
A_038_P01_Navrh_novely_RUD_pro_kraje_Liberecky_kraj.doc [114 kB]
39Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 32/20 - snížení výdajů v kapitole 914 06 - Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; peněžitý příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti Autobusy LK, s.r.o.Ing. Jan Sviták
A_039_P01_tabulky_RO_32-20.xls [78 kB]
A_039_P02_Smlouva_o_priplatku_ALK.docx [30,3 kB]
Stahování el. dokumentu