Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 11. 2019Martin Půta
A_zapis_10ZK_26_11_2019.pdf [5,6 MB]
2Volba ověřovatelůMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Volba volební komiseMartin Půta
5Návrh programu
A_005_P01_navrh_programu_11_ZK_17_12_2019.pdf [555,28 kB]
6Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
A_006_P01_kontrola_usneseni_ZK.pdf [1,57 MB]
7Zpráva o činnosti rady kraje za období od 13. listopadu do 26. listopadu 2019Martin Půta
A_007_P02_20_RK_19_11_2019_vypis_usn.pdf [988,81 kB]
A_007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK.pdf [1,33 MB]
8Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 440/19 – zapojení přijatého pojistného plnění za škodu způsobenou v „Zařízení Česká Lípa“Martin Půta
A_008_P01_Oznameni_o_plneni.pdf [104,06 kB]
A_008_P02_Vypis_z_uctu.PDF [64,43 kB]
A_008_P03_92601_ZR_RO_440.xlsx [54,81 kB]
9Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 429/19 - úprava ukazatelů ve výdajové kapitole 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, rozhodnutí o poskytnutí dotací na Intervence na školách a institucích sdružujících děti v Libereckém kraji v případě výskytu šikany a agreseMartin Půta
A_009_P02_Zadost_Majak.pdf [212,71 kB]
A-009_P01_ZR_RO_429_19.xlsx [38,08 kB]
A_009_P03_OLP_4710_19_Majak.pdf [415,93 kB]
A_009_P04_Doporuceni.pdf [211,85 kB]
A_009_P05_zivotopis_CV_Majak_Molnar.pdf [70,16 kB]
10Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/5104/2018 s Obcí Kryštofovo Údolí – změna termínu ukončení realizace projektuMartin Půta
A_010_P01_zadost_o_zmenu_projektu.pdf [511,8 kB]
A_010_P02_dodatek_ke_smlouve.docx [26,6 kB]
A_010_P03_smlouva_Krystofovo_Udoli_5104.pdf [309,66 kB]
11Vyhlášení Programu č. 1.2 – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého krajeMartin Půta
A_011_P01_Vyhlaseni_programu_1_2_2020.doc [132,5 kB]
A_011_P02_Prilohy_vyhlaseni_programu_1_2.doc [403 kB]
12Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, k řešení náhrady ušlé mzdy, platu nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce a k odměňování za výkon funkce předsedy a člena výboru zastupitelstva, předsedy a člena komise rady ve znění novelizace č. 2. a stanovení odměny za výkon funkce neuvolněné statutární náměstkyně hejtmana a stanovení odměny předsedovi a členům Komise architektů a urbanistů Rady Libereckého krajeIng. Jitka Volfová
A_012_P01_smernice_ZK_1_2017_ve_zneni_novelizace_c_2.pdf [423,63 kB]
13Majetkoprávní operace – budoucí darováníIng. Jitka VolfováVF
A_013_P01_zakres_Horni_Rokytnice.pdf [4,19 MB]
A_013_P02_situace_Hradek_nad_Nisou.pdf [444,83 kB]
A_013_P03_mapa_Hermanky.pdf [336,58 kB]
A_013_P04_mapa_Duba_Drazejov.pdf [1,51 MB]
1. pozemků v k. ú. Horní Rokytnice nad JizerouVF
2. pozemků v k. ú. Hrádek nad NisouVF
3. pozemku včetně vyřazovaného tělesa silnice v k. ú. HeřmánkyVF
4. pozemku včetně vyřazovaného tělesa silnice v k. ú. Dubá a k. ú. Dražejov u DubéVF
14Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Stráž nad NisouIng. Jitka VolfováVF
A_014_P01_mapa_Straz_nad_Nisou.pdf [793,76 kB]
15Majetkoprávní operace – prodejIng. Jitka VolfováVF
A_015_P01_mapa_Straz_nad_Nisou.pdf [434,82 kB]
A_015_P02_mapa_foto_Straz_nad_Nisou.pdf [568,8 kB]
1. pozemků v k. ú. Stráž nad Nisou (FAMA 2019/10/016)VF
2. pozemku v k. ú. Stráž nad Nisou (FAMA 2019/08/004)VF
16Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku v k. ú. SemilyIng. Jitka VolfováVF
A_016_P01_mapa_Semily.pdf [326,49 kB]
17Majetkoprávní operace – koupěIng. Jitka VolfováVF
A_017_P01_mapa_Vlcetin_u_Bile.pdf [437,06 kB]
A_017_P01_mapa_Pencin.pdf [457,02 kB]
1. pozemků v k. ú. Vlčetín u BíléVF
2. pozemků v k. ú. PěnčínVF
18Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemku v k. ú. JilemniceIng. Jitka VolfováVF
A_018_P01_mapa_Jilemnice.pdf [356,75 kB]
19Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí technického zhodnocení v k. ú. JeřmaniceIng. Jitka VolfováVF
A_019_P01_mapa_Jermanice.pdf [356,32 kB]
20Majetkoprávní operace – záměrIng. Jitka VolfováVF
A_020_P01_mapa_foto_Kokonin.pdf [550,42 kB]
A_020_P02_mapa_foto_Hradcany_nad_Ploucnici.pdf [664,44 kB]
1. prodeje pozemku v k. ú. KokonínVF
2. prodeje pozemku v k. ú. Hradčany nad PloučnicíVF
21Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Roztoky u JilemniceIng. Jitka VolfováVF
21_P001_KOORDINACNI_SITUACE.pdf [144 kB]
22Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje pozemku v k.ú. Mšeno nad NisouIng. Jitka VolfováVF
022_P001_koor_situace.pdf [247,13 kB]
23Majetkoprávní operace – darováníIng. Jitka VolfováVF
A_023_P001_situace_chuchelna.pdf [440,09 kB]
A_023_P02_situace_doksy_u_machova_jezera.docx [5,52 MB]
A_023_P03_situace_janov_hranicna_nad_nisou.docx [1,54 MB]
1. pozemku v k. ú. ChuchelnaVF
2. pozemků v k. ú. Doksy u Máchova jezeraVF
3. pozemků v k. ú. Janov nad Nisou a v k. ú. Hraničná nad NisouVF
24Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Hradčany nad PloučnicíIng. Jitka VolfováVF
A_024_P01_mapa_foto_Hradcany_nad_Ploucnici.pdf [1,08 MB]
25Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 407/19 - snížení výdajů v kapitole 913 05 - Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, z titulu dofinancování sociálních služeb z MPSV a navýšení výdajů v kapitole 919 03 - Pokladní správa, ekonomický odborMgr. Pavel SvobodaVF, VSV
A_025_P01_Tabulka_919_03_pro_OSV.pdf [56,4 kB]
A_025_P02_Tabulka_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_2019.pdf [60,09 kB]
A_025_P03_Tabulka_913_05.pdf [56,4 kB]
26Vyhlášení programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory sociální věci pro rok 2020Mgr. Pavel SvobodaVSV
A_026_P02_Podminky_PINMaC_2020.pdf [222,68 kB]
A_026_P03_Formular_zadosti.pdf [614,61 kB]
A_026_P05_Vzorova_smlouva_DFLK_5_1_2020_final.pdf [321,45 kB]
A_026_P05a_Priloha_smlouvy_Rozvoj_zaverecne_vyuctovani_a_zaverecna_zprava_2020.pdf [469,73 kB]
A_026_P06_Zadost_o_zmenu_projektu_2020.pdf [423,89 kB]
A_026_P01_Vyzva_5.1.pdf [682,33 kB]
A_026_P04_Zavazna_hodnotici_kriteria.pdf [195,84 kB]
A_026_P07_Hospodarsky_slabe_a_podprumerne-oblasti_LK.pdf [70,3 kB]
A_026_P08_Mapa_socialne_vyloucenych_lokalit.pdf [276,71 kB]
A_026_P09_cestne_prohlaseni_o_pravdivosti_a_uplnosti_udaju_2020.pdf [176,82 kB]
A_026_P10_cestne_prohlaseni_o_bezdluznosti_zadatele_2020.pdf [174,98 kB]
A_026_P11_Obvykle_ceny_zarizeni_a_vybaveni_2020.pdf [427,95 kB]
27Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 431/19 – snížení výdajů kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí a kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemci Návrat, o.p.s.Mgr. Pavel SvobodaVF, VSV
A_027_P01_ZR_RO_431_19_tabulky.pdf [214,78 kB]
A_027_P02_Smlouva_o_spolupraci_VLM.pdf [667,85 kB]
A_027_P03_Priloha_1_Popis_Pribehy_pametniku_z_Libereckeho_kraje_2020.pdf [422,05 kB]
A_027_P04_Priloha_2_Seznam_zarizeni_KULK_2020.pdf [548,14 kB]
A_027_P05_Smlouva_Navrat.pdf [344,96 kB]
28Změna příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací Domov a Centrum aktivity, p. o., APOSS Liberec, p. o.Mgr. Pavel SvobodaVSV
A_028_P01_Prilohac1_ke_ZL_DCA_2019_12.pdf [209,27 kB]
A_028_P02_Prilohac1_ke_ZL_APOSS_2019_12.pdf [199,68 kB]
29Revokace části usnesení č. 446/19/ZK a změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 435/19 – poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí - financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje (předfinancování na rok 2020) dle zvláštního zákonaMgr. Pavel SvobodaVF, VSV
A_029_P01_ZR_RO_c_435_19_XLS.xlsx [30,35 kB]
A_029_P02_Vzdani_se_dotace_dopis.pdf [394,08 kB]
30Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 434/19 – Snížení výdajů kapitoly 920 05 – kapitálové výdaje odboru sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů v kapitole 912 05 - Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizaceMgr. Pavel Svoboda
A_030_P01_ZR_RO_434_19_tabulky_920_05.pdf [48,01 kB]
A_030_P02_Tabulkova_cast_RO_434_19_912_05.pdf [149,4 kB]
A_030_P03_Tabulkova_cast_RO_434_19_920_14.pdf [106,67 kB]
A_030_P04_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kraje_2019.pdf [60,22 kB]
31Krajská nemocnice Liberec, a. s. – navýšení majetkové účasti Libereckého krajeMUDr. Přemysl SobotkaVZ
A_031_P01_Smlouva_upsani_akcie_KNL.pdf [162,68 kB]
A_031_P02_Zapis_VH_KNL_15_11_2019.pdf [966,66 kB]
32Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchuIng. Květa VinklátováVCRPPK
A_032_P01_priloha_ZL_Vlastivedne_muzeum_Ceska_Lipa.pdf [85,98 kB]
A_032_P02_priloha_ZL_KVK.pdf [74,36 kB]
33Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 413/19 – úprava kapitol 914 07 Působnosti a 920 07 Kapitálové výdaje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, logo CRYSTAL VALLEYIng. Květa VinklátováVF, VCRPPK
A_033_P01_tabulky_ZRRO_413_19.xls [81 kB]
A_033_P02_logo_CRYSTAL_VALLEY.pdf [219,49 kB]
34Vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, 8.3 Podpora včelařství, 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství a 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství pro rok 2020Jiří LöffelmannVZZP
A_034_P01_oblast_podpory.pdf [160,05 kB]
A_034_P02_vyhlaseni_8_1.pdf [293,72 kB]
A_034_P03_vyhlaseni_8_2.pdf [302,07 kB]
A_034_P04_vyhlaseni_8_3.pdf [292,22 kB]
A_034_P05_vyhlaseni_8_4.pdf [284,99 kB]
A_034_P06_vyhlaseni_8_5.pdf [415 kB]
A_034_P07_hodnotici_formular.pdf [178,84 kB]
A_034_P08_vzor_zadosti.pdf [414,51 kB]
A_034_P09_vzor_smlouvy.pdf [259,08 kB]
35Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 36 obec Skalice u České LípyJiří LöffelmannVZZP
36Vyhlášení programu 8.6 Podpora retence vody v krajině v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství pro rok 2020Jiří LöffelmannVZZP
A_036_P01_vyhlaseni_8_6.pdf [304,08 kB]
A_036_P02_hodnotici_formular.pdf [178,84 kB]
A_036_P03_vzor_zadosti.pdf [414,67 kB]
A_036_P04_vzor_smlouvy.pdf [262,31 kB]
37Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 38 pro obec OknaJiří LöffelmannVZZP
38Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 37 pro obec Bílý Kostel nad NisouJiří LöffelmannVZZP
39Vyhlášení programu č. 2. 1 – Program obnovy venkova v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvojJiří LöffelmannVZZP
A_039_P01_Vyhlaseni_programu_POV_2020.doc [157 kB]
A_039_P02_Podminky_POV_2020.doc [79,5 kB]
A_039_P03_Textova_cast_projektu_POV_2020.xls [39 kB]
A_039_P04_smlouva_o_poskytnuti_dotace_POV_2020.docx [53,69 kB]
A_039_P05_vzor_zadost_o_dotaci_POV_2020.xlsx [196,77 kB]
40Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec Příkrý, Hrubá skála, Benecko a Jindřichovice pod SmrkemJiří LöffelmannVZZP
A_040_P01_Zadost_o_zmenu_Prikry.pdf [78,56 kB]
A_040_P02_Zadost_o_zmenu_Hruba_Skala.pdf [83,29 kB]
A_040_P03_Zadost_o_zmenu_Benecko.pdf [52,81 kB]
A_040_P04_Zadost_o_zmenu_Jindrichovice_p_S.pdf [305,51 kB]
41Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 393/19 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy – projektové dokumentace na vybrané aleje v Libereckém krajiIng. Jan SvitákVF, VD
A_041_P01_tabulky_ZR-RO_393-19.xls [114 kB]
42Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 409/19 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy – rozbor asfaltových recyklátů u silnic II. a III. třídyIng. Jan SvitákVF, VD
A_042_P01_tabulky_ZR-RO_409-19.xls [114,5 kB]
43Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 408/19 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, na akci „dopravní obslužnost“Ing. Jan SvitákVF, VD
A_043_P01_tabulky_ZR-RO_408-19.xls [120,5 kB]
44Vyhlášení programu Dotačního fondu, oblast podpory DOPRAVA; vyhlášení programu 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy a programu 6.3 – Podpora projektové přípravyIng. Jan SvitákVD
A_044_P01_Vyhlaseni_6_1.doc [228,5 kB]
A_044_P02_Vyhlaseni_6_3.doc [5,05 MB]
A_044_P03_vzor_zadost_o_dotaci.pdf [238 kB]
A_044_P04_smlouva_6_1_jandl.docx [65,51 kB]
A_044_P05_smlouva_6_3_jandl.docx [65,04 kB]
45Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/2656/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro zájmové sdružení právnických osob Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad NisouIng. Jan SvitákVD
A_045_P01_zadost.pdf [826,47 kB]
A_045_P02_Dodatek_2_OLP_2656_2016_jandl.docx [25,63 kB]
46Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3952/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Obec Bílá na projekt „Cyklostezka podél silnice 278, Český Dub – Vlčetín (Bílá) – Hodkovice n. M., část Obec Bílá“Ing. Jan SvitákVD
A_046_P01_zadost.pdf [74,54 kB]
A_046_P02_Dodatek_1_OLP_3952_2018.docx [27,08 kB]
47Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3946/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město Hodkovice nad Mohelkou na projekt „Cyklostezka podél silnice 278, Český Dub – Vlčetín (Bílá) – Hodkovice n. M., část Město Hodkovice nad Mohelkou“Ing. Jan SvitákVD
A_047_P01_zadost.pdf [67,03 kB]
A_047_P02_Dodatek_1_OLP_3946_2018.docx [27,16 kB]
48Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu kraje na aktivity v oblasti dopravy pro Spolek Frýdlantské okresní dráhyIng. Jan SvitákVD
A_048_P01_zadost.pdf [144,2 kB]
A_048_P02_smlouva_OLP_5211_2019_fri.docx [65,12 kB]
49Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/3828/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje pro Obec Dubnice na projekt „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty“Ing. Jan SvitákVD
A_049_P01_zadost.pdf [8,29 MB]
A_049_P02_Dodatek_2_OLP_3828_2018.docx [27,85 kB]
50Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 441/19 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy – projektové dokumentace týkající se silnic II. a III. třídyIng. Jan SvitákVF, VD
A_050_P01_tabulky_ZR-RO_441-19.xls [117 kB]
51Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 442/19 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“Ing. Jan SvitákVF, VD
A_051_P01_tabulky_ZR-RO_442-19.xls [167 kB]
52Změna názvu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, na Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace, a změna zřizovací listinyPetr TulpaVVVZ
A_052_P01_ZL_SOS_SOU_CL_platna_1_9_2020.docx [29,4 kB]
53Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu společnosti IQLANDIA, o.p.s., na projekt Podpora vzdělávání mládežePetr TulpaVF, VVVZ
A_053_P01_Rozhodnuti_o_poskytnuti_smlouva_4759_2019.docx [41,7 kB]
54Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizacePetr TulpaVVVZ
A_054_P01_vize.docx [122,3 kB]
55Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory tělovýchova a sport – vyhlášení a podmínky programů 4.23 Sportovní akce a 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2020Petr TulpaVTS
A_055_P01_vyhlaseni_programu_4.23.pdf [307,77 kB]
A_055_P02_Vyhlaseni_programu_4.26_2020.pdf [1,77 MB]
56Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – podmínky a vyhlášení programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními v roce 2020Petr TulpaVVVZ
A_056_P01_Vyhlaseni_programu_4_1.pdf [2,09 MB]
A_056_P02_Vyhlaseni_programu_4_3.pdf [660,09 kB]
A_056_P03_Vyhlaseni_programu_4_4.pdf [8,13 MB]
A_056_P04_Vyhlaseni_programu_4_7.pdf [725,23 kB]
57Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 419/19 – úprava kapitol 913 04 – příspěvkové organizace a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportuPetr TulpaVF, VVVZ
A_057_P01_tabulkova_cast_ZR_419_19.xlsx [114,1 kB]
58Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 421/19 – zapojení příjmů z prodeje movitého majetku, zapojení příjmů z pojistného plnění a úprava kapitol 912 04 – účelového příspěvky PO a 920 04 – Kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetkuPetr TulpaVF, VVVZ
A_058_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_421_19.xlsx [71,64 kB]
59Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 423/19 úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora mobility sportovních organizací v Libereckém kraji 2019/2020Petr TulpaVF, VVVZ, VTS
A_059_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_423_19.xlsx [118,6 kB]
A_059_P02_vzor_smlouvy_Podpora_mobility.docx [56,14 kB]
60Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 424/19 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2019Petr TulpaVF, VVVZ, VTS
A_060_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_424_19.xlsx [118,35 kB]
A_060_P02_vzor_smlouvy_Podpora_sportovni_infrastruktury_v_LK_2019.docx [56,12 kB]
61Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 425/19 úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – neposkytnutí individuálních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje na projekty v oblasti tělovýchovy a sportuPetr TulpaVF, VVVZ, VTS
A_061_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_425_19.xlsx [115,16 kB]
A_061_P02_tabulka_prehled_zadatelu.pdf [227,45 kB]
62Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 428/19 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí finanční podpory projektu v rámci záštit v oblasti vzdělávání a mládeže, tělovýchovy a sportu, Technické univerzitě v LiberciPetr TulpaVF, VVVZ
A_062_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_428_19.xlsx [114,64 kB]
A_062_P02_RO_c_428_19_smlouva_OLP_3765_2019.docx [38,74 kB]
63Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/290 Sklenařice – Vysoké nad Jizerou“Ing. Radka Loučková KotasováVF, VD, VHRR
A_063_P01_Prehledna_situace.pdf [183,29 kB]
64Závazek spolufinancování projektů „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov, 1. etapa“ a „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov, 2. etapa“Ing. Radka Loučková KotasováVF, VD, VHRR
A_064_P01_Situace_sirsich_vztahu.pdf [273,12 kB]
65Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, 2. etapa“Ing. Radka Loučková KotasováVF, VD, VHRR
A_065_P01_Celkova_situace_stavby.pdf [214,31 kB]
66Poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – zajištění Lipo.ink pro rok 2020Ing. Radka Loučková KotasováVF, VHRR
A_066_P01_Prehled_nakladu_vynosu.pdf [208,96 kB]
A_066_P02_Smlouva_dotacni_po.docx [47,93 kB]
A_066_P03_Povereni_ARR_E.pdf [390,93 kB]
A_066_P04_Plneni_cilu.pdf [113,48 kB]
A_066_P05_Cile2020.docx [15,6 kB]
A_066_P06_Plneni_rozpoctu2019.pdf [192,73 kB]
A_066_P07_Prezentace.pdf [22,23 MB]
67Vyhlášení programu č. 2.7 – Program na podporu činností mateřských center v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvojIng. Radka Loučková KotasováVHRR
A_067_P01_2.7_Vyhlaseni_programu_MC_2020_cista.pdf [149,75 kB]
A_067_P02_2.7_MC_vzor_zadost_o_dotaci_MC_2020.pdf [640,48 kB]
A_067_P03_2.7_MC_Vzor_smlouva_MC_2020.pdf [135,23 kB]
A_067_P04_2.7_MC_Textova_cast_projektu_MC_2020.pdf [56,11 kB]
68Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 438/19 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.2 – Regionální inovační programIng. Radka Loučková KotasováVF, VHRR
A_068_P01_Hodnotici_formular_projektu.doc [176,5 kB]
A_068_P02_Vzor_smlouvy_dotace_RIP.docx [75,14 kB]
A_068_P03_ZR_RO_438_19.xls [62 kB]
A_068_P04_Program_RIP_2019.doc [213 kB]
A_068_P05_Podminky_RIP_2019.doc [120 kB]
69Závazek spolufinancování projektů Školy bez bariér - Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, p. o., Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o., Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p. o., Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, p. o., Střední škola a Mateřská škola, Liberec 1, Na Bojišti 15, p. o., Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - objekt Ještědská 358/106Ing. Radka Loučková KotasováVF, VVVZ, VHRR
70Zapojení Libereckého kraje do mezinárodní platformy „Smart Specialization Platform“, zřízení profilu Libereckého kraje na webových stránkách této platformyIng. Radka Loučková KotasováVHRR
A_070_P01_Navrh_profilu_LK_Smat_Specialization_PLatform.pdf [920,2 kB]
71Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/687/2019 o poskytnutí dotace s ŘKF – arciděkanstvím Horní Police, změna závazných parametrů projektuIng. Květa VinklátováVCRPPK
A_071_P01_Zadost_o_zmenu_zavazneho_parametru_projektu_RKF_Horni_Police.pdf [80,8 kB]
A_071_P02_Rozhodnuti_cj._KULK_59262_2019_ze_dne_16.8.2019.pdf [475,1 kB]
A_071_P03_Dodatek_c.2_k_OLP_687_2019_RKF_Horni_Police.docx [22,7 kB]
72Písemné informacečlenové rady kraje
a) Deklarace o spolupráci na projektu "Agentura jako inovační aktér politiky sociálního začleňování"Mgr. Pavel Svoboda
A_072_a_P01_kosilka_Zpis.doc [59 kB]
A_072_a_P02_Navrh_deklarace.doc [98 kB]
b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2019Ing. Jitka Volfová
A_072_b_P01_Tab._Plneni_rozpoctu_01_11_19.xlsx [62,55 kB]
A_072_b_Plneni_rozpoctu_01-11-19.docx [35,61 kB]
c) Návrh záměru dofinancování projektu "Modernizace KNL - Etapa č. 1"Ing. Jitka Volfová
A_072_c_Navrh_zameru_dofin_Modernizace_KNL_1_et.doc [40 kB]
d) Průběžný monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020 - rok 2018Ing. Radka Loučková Kotasová
72d_DZ_Monitoring.docx [23,85 kB]
72d_P01_MonitoringPRLK2018.pdf [1,88 MB]
e) Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje za období 1. 1. - 31. 10. 2019Martin Půta
A072_e_ZK_pis_informace.pdf [50,25 kB]
A072_e_prehled_zpc_1_10_2019.pdf [89,37 kB]
A072_e_zprava_zpc_22_2019.pdf [227,9 kB]
A072_e_zprava_zpc_26_2019.pdf [2,88 MB]
A072_e_zprava_zpc_38_2019.pdf [230,3 kB]
A072_e_zprava_zpc_39_2019.pdf [197,68 kB]
f) Přehled veřejných zakázek projednaných na 19. a 20. zasedání rady kraje a na 18. mimořádném zasedání rady krajeIng. Jan Sviták
A_072_f_prehled_VZ_19._a_20.RK_a_18.mRK.doc [506 kB]
g) Rozpočtová opatření přijatá od 6. 11. 2019 do 3. 12. 2019Ing. Jitka Volfová
A_072_g_Rozpoctova_opatreni_prijata_od_06.11.2019_do_03.12.2019.docx [60,99 kB]
h) Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou od 15. 12. 2019 - Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu k zajištění dopravní obslužnosti části území Libereckého krajeIng. Jan Sviták
A_072_h_kosilka_ZK.docx [34,76 kB]
A_072_h_P01_prehled.xlsx [17,89 kB]
i) Petice za záchranu pitné vody v česko-polsko-německém pohraničíMartin Půta
A072_i_ZK_pis_informace.pdf [120,36 kB]
A072_i_petice_k_EP.pdf [557,88 kB]
j) Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Západ č. OLP/5467/2019Ing. Jan Sviták
A_072_j_DZ_kosilka_ZK.pdf [784,66 kB]
A_072_j_smlouva_ZVS_mimoradna_situace_Ceskolipsko_FINAL.pdf [852,71 kB]
A_072_j_P02_stanovisko_znalec.pdf [1,27 MB]
k) Informace o dalším průběhu rekonstrukce objektu pro COV Podhorská, Jablonec nad NisouIng. Jan Sviták
A_PI_72_k_rekonstrukce_objektu_COV.doc [103,5 kB]
73Náměty a připomínky
74Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.MUDr. Přemysl SobotkaVZ
A_074_P01_Pozvanka_valna_hromada_KNL.pdf [367,91 kB]
75Delegace na valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s., a rozhodnutí o neúčasti na zvýšení základního kapitálu ČSAD Liberec, a.s.Ing. Jan SvitákVD
A_075_P01_pozvanka.pdf [2,33 MB]
76Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 447/19 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy – objízdné trasy v Jablonném v PodještědíIng. Jan SvitákVF, VD
A_076_P01_tabulky_ZR-RO_447-19.xls [157 kB]
77Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2246/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Obec Příšovice na projekt „Zpracování DSP Cyklostezka k průmyslové zóně“Ing. Jan Sviták
A_077_P01_zadost.pdf [361,57 kB]
A_077_P02_Dodatek_1_OLP_2246_2019.pdf [332,03 kB]
78Stanovisko k rekodifikaci stavebního právaMartin Půta
79Navýšení závazku spolufinancování projektu „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“Ing. Radka Loučková Kotasová
A_079_P01_vycisleni_oduvodneni_vicepraci.xlsx [22,38 kB]
A_079_P02_zduvodneni_dodatku.rtf [226,11 kB]
80Žádost o změnu termínu ukončení realizace projektu příjemce účelové dotace Moniky Strnádkové z programu 2.5 Dotačního fondu Libereckého kraje – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemeselIng. Radka Loučková Kotasová
A_080_P01_Zadost_Strnadkova.pdf [68,72 kB]
A_080_P02_Smlouva_OLP_2717_2019_Strnadkova.pdf [132,83 kB]
A_080_P03_dodatek_OLP_2717_2019_Strnadkova.pdf [67,09 kB]
81Právní kroky Libereckého kraje k navrhované činnosti „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“Jiří Löffelmann
A_081_P01_prihlaska_EIA_LK_shrnuti.doc [47,5 kB]
A_081_P02_stiznost_proti_zmene_UP_Bogatynia_LKK_shrnuti.doc [48,5 kB]
A_081_P03_podnet_EK_LK_shrnuti.doc [227 kB]
A_081_P04_Prihlaska_EIA.pdf [199,48 kB]
A_081_P05_Stiznost_UP_Bogatynia.pdf [301,85 kB]
A_081_P06_Stiznost_EK.pdf [554,26 kB]
Stahování el. dokumentu