Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Vyhledávání :
PořadíNázev bodu jednáníPředkladatelVýboryPřílohy
1Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 9. 2019
A_001_zapis_8_ZK_24_9_2019.pdf [997,21 kB]
2Volba ověřovatelůMartin Půta
3Volba návrhové komiseMartin Půta
4Volba volební komiseMartin Půta
5Návrh programu
A_005_P01_navrh_programu_9_ZK.doc [108 kB]
6Kontrola plnění usnesení zastupitelstva krajeMartin Půta
A_006_P01_kontrola_plneni_usneseni_ZK.pdf [2,08 MB]
7Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. září do 8. října 2019Martin Půta
A_007_P01_dilci_zpravy_clenu_RK.pdf [1,43 MB]
A_007_P02_usneseni_16_RK_17_09_2019.pdf [929,89 kB]
A_007_P03_usneseni_mRK_16_23_09_2019.pdf [230,63 kB]
A_007_P04_usneseni_17_RK_01_10_2019.pdf [1,63 MB]
8Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje č. OLP/1435/2019 s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje – změna termínu ukončení realizace projektuMartin Půta
A_008_P01_zadost_o_prodlouzeni_terminu.pdf [153,33 kB]
A_008_P02_doplneni_zadosti_o_prodlouzeni_terminu.pdf [189,08 kB]
A_008_P03_dodatek_ke_smlouve.docx [26,68 kB]
A_008_P04_puvodni_smlouva.pdf [213,54 kB]
9Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/2174/2019 se SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Roprachtice – změna závazných parametrů projektuMartin Půta
A_009_P01_zadost_o_zmenu_parametru.pdf [74,42 kB]
A_009_P02_dodatek_ke_smlouve.docx [21,84 kB]
A_009_P03_puvodni_smlouva.docx [61,62 kB]
10Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1992/2019 s Městem Tanvald – oprava chyby ve smlouvěMartin Půta
A_010_P01_dodatek_ke_smlouve.docx [26,84 kB]
A_010_P02_puvodni_smlouva.pdf [130,93 kB]
A_010_P03_zadost_o_poskytnuti_dotace.pdf [245,89 kB]
11Majetkoprávní operace – koupěIng. Jitka VolfováVF
A_011_P01_mapa_Osecna.pdf [2,16 MB]
A_011_P01_mapa_Lazne_Kundratice.pdf [1,97 MB]
A_011_P02_mapa_Vratislavice_nad_Nisou.docx [2,19 MB]
A_011_P02_mapa_Horni_Chrastava.pdf [1,94 MB]
A_011_P04_mapa_Zdislava.pdf [2,28 MB]
A_011_P05_mapa_Horni_Prysk.docx [2,18 MB]
A_011_P05_mapa_Javornik_u_Dlouheho_Mostu.docx [981,61 kB]
1. pozemků v k. ú. Lázně Kundratice a v k. ú. Osečná 2019/06/030VF
2. pozemků v k. ú. Vratislavice nad Nisou 2019/06/065VF
3. pozemků v k. ú. Horní Chrastava 2019/07/067VF
4. pozemků v k. ú. Zdislava 2019/05/072VF
5. pozemků v k. ú. Horní Prysk 2019/07/016VF
6. pozemků v k. ú. Javorník u Dlouhého Mostu 2019/06/064VF
12Majetkoprávní operace – darováníIng. Jitka VolfováVF
A_012_P01_situace_jilemnice.docx [5,44 MB]
A_012_P02_situace_zelechy.docx [2,22 MB]
A_012_P05_situace_dolni_chrastava.docx [2,45 MB]
A_012_P04_situace_straz_nad_nisou.docx [1,81 MB]
1. pozemků v k. ú. JilemniceVF
2. pozemku v k. ú. ŽelechyVF
3. pozemků v k. ú. Chotovice u Nového BoruVF
4. pozemků v k. ú. Stráž nad NisouVF
5. pozemků v k. ú. Dolní ChrastavaVF
13Majetkoprávní operace – budoucí darováníIng. Jitka VolfováVF
A_013_P01_situace_Skalice.pdf [174,46 kB]
A_013_P02_situace_Skuhrov.pdf [894,54 kB]
A_013_P04_mapa_Semily.pdf [360,93 kB]
A_013_P05_mapa_Bedrichov.pdf [578,03 kB]
A_013_P03_situace_Dolni_Stepanice.pdf [2,51 MB]
1. pozemků v k. ú. Skalice u České LípyVF
2. pozemku v k. ú. Skuhrov u Železného BroduVF
3. pozemku v k. ú. Dolní ŠtěpaniceVF
4. pozemků v k. ú. SemilyVF
5. pozemku v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad NisouVF
14Majetkoprávní operace – darováníIng. Jitka VolfováVF
A_014_P01_mapa_GP_Hradek_nad_Nisou.pdf [2,39 MB]
A_014_P02_GP_Lazne_Kundratice.pdf [2,06 MB]
A_014_P02_GP_Osecna.pdf [2,24 MB]
A_014_P03_mapa_foto_povalovy_chodnik.pdf [427,17 kB]
1. pozemků včetně stavby silnice v k. ú. Hrádek nad NisouVF
2. pozemků v k. ú. Osečná a k. ú. Lázně KundraticeVF
3. povalového chodníku v k. ú. Hejnice a k. ú. Bedřichov u Jablonce nad NisouVF
15Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. SemilyIng. Jitka VolfováVF
A_015_P01_GP_Semily.pdf [70,87 kB]
16Majetkoprávní operace – směnaIng. Jitka VolfováVF
A_016_P01_GP_Ruzodol_Frantiskov.pdf [601,71 kB]
A_016_P02_GP_Rochlice_u_Liberce.pdf [3,33 MB]
1. pozemků v k. ú. Františkov u Liberce a k. ú. Růžodol IVF
2. pozemků v k. ú. Rochlice u LiberceVF
17Majetkoprávní operace – budoucí koupě:Ing. Jitka VolfováVF
A_017_P01_mapa_Dolni_Sytova_Rybnice.docx [5,45 MB]
A_017_P02_mapa_Roprachtice.docx [5,2 MB]
A_017_P03_mapa_Krizany.docx [2,05 MB]
1. pozemků v k.ú. Dolní Sytová a v k.ú. RybniceVF
2. pozemků v k.ú. RoprachticeVF
3. pozemku v k.ú. KřižanyVF
18Majetkoprávní operace – koupě nemovitostí v k. ú. Jablonné v PodještědíIng. Jitka VolfováVF
A_018_P01_mapa_Jablonne_v_Podjestedi.pdf [656,48 kB]
19Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Kunratice u CvikovaIng. Jitka VolfováVF
A_019_P01_situace_Kunratice_u_Cvikova.docx [1,47 MB]
20Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 348/19 – poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí – financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje (předfinancování) na rok 2020 dle zvláštního zákonaMgr. Pavel Svoboda
A_020_P01_Tab_ZR_RO_c_348_19_XLS.xlsx [37,7 kB]
A_020_P02_Bodove_hodnoceni.docx [36,71 kB]
A_020_P03_Vzor_smlouvy_DOC.docx [43,41 kB]
21Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 350/19 – navýšení příjmů kraje z titulu prodeje nemovitého majetku, navýšení výdajů kapitoly 920 05 - Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, snížení výdajů kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, snížení výdajů kapitoly 920 05 - Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetkuMgr. Pavel Svoboda
A_021_P01_Tabulky_ZR_RO_350_19.xlsx [49,65 kB]
A_021_P02_Prezentace_DD_Velke_Hamry.pdf [14,18 MB]
A_021_P03_Vizualizace_Dum_Jana.pdf [200,79 kB]
A_021_P04_Pudorys_Dum_Jana.pdf [2,9 MB]
22Změna příloh zřizovacích listin OSTARA, p. o., Služby sociální péče TEREZA, p. o., Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, p. o., Domov Sluneční dvůr, p. o.Mgr. Pavel Svoboda
A_022_P01_Prilohac_1_ke_ZL_OSTARA.pdf [202,29 kB]
A_022_P02_Prilohac_1_ke_ZL_SSP_TEREZA.pdf [201,21 kB]
A_022_P03_Prilohac_1_ke_ZL_DD_Rokytnice_nad_Jizerou.pdf [202,85 kB]
A_022_P04_Prilohac_1_ke_ZL_Domov_Slunecni_dvur.pdf [204,25 kB]
23Revokace části usnesení č. 210/19/ZK - poskytnutí dotací z kapitoly 926 05 Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory sociálních věcí, z programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizincůMgr. Pavel Svoboda
24Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 355/19 – snížení výdajů kapitoly 917 09 – Transfery odbor zdravotnictví a navýšení výdajů kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví, poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizaci na akci „Odborná konference ZZS LK - Problematika vnitřního lékařství v přednemocniční neodkladné péči“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem.MUDr. Přemysl SobotkaVF, VZ
A_024_P01_Tabulky_vyuctovani.xls [42 kB]
A_024_P02_Tabulky_bilance_91709_91209.xls [69 kB]
25Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 336/19 – úprava ukazatelů v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje – cestovní ruch – Podpora značení a údržby pěší turistické trasy HřebenovkyIng. Květa VinklátováVF
A_025_P01_ZRRO_c_336_19_a_vliv_PaV.xls [128 kB]
A_025_P02_OLP_3629_2019_KCT.docx [50,71 kB]
26Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/687/2019 o poskytnutí dotace s ŘKF – arciděkanstvím Horní Police, prodloužení termínu realizaceIng. Květa Vinklátová
A_026_P01_Zadost_o_zmenu_RKF_Horni_Police.pdf [72,47 kB]
A_026_P02_Dodatek_c.1_k_OLP_687_2019_RKF_Horni_Police.docx [27,95 kB]
27Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 337/19 – úprava ukazatelů v kapitole 917 07 – Transfery a kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje – cestovní ruch – vytvoření aplikace bilestopy.czIng. Květa VinklátováVF
A_027_P01_ZRRO_c_337_19_a_vliv_PaV.xls [167,5 kB]
A_027_P02_Smlouva_bile_stopy_OLP_3660_2019.docx [54,53 kB]
28Dodatky k vybraným smlouvám o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém krajiIng. Květa Vinklátová
A_028_P01_Zadost_o_zmenu_projektu_Jana_Tretinikova.pdf [127,84 kB]
A_028_P02_Dodatek_c_1_k_OLP_1540_Tretinikova.docx [27,07 kB]
A_028_P03_Zadost_o_zmenu_parametru_Sarka_Daniells.pdf [1,13 MB]
A_028_P04_Dodatek_c_1_k_OLP_1346_2019_Daniells.docx [27,17 kB]
A_028_P05_Zadost_o_zmenu_terminu_RKF_Jablonec_nad_Jizerou.pdf [131,87 kB]
A_028_P07_Zadost_o_zmenu_terminu_Andre_Jakubicka.pdf [86,25 kB]
A_028_P09_Zadost_o_zmenu_terminu_Sarka_Kasparova.pdf [108,09 kB]
A_028_P10_Dodatek_c_1_k_OLP_164_Kasparova.docx [25,8 kB]
A_028_P06_Dodatek_c_1_k_OLP_2376_RKF_Jablonec_n_J.docx [22,1 kB]
A_028_P08_Dodatek_c_1_k_OLP_1444_Jakubicka.docx [22,34 kB]
29Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 351/19 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.6 Podpora retence vody v krajině v roce 2019Jiří Löffelmann
A_029_P01_hodnotici_tabulka.pdf [377,29 kB]
A_029_P02_ZR_RO_351_19.pdf [119,03 kB]
A_029_P03_vzor_smlouvy.pdf [264,45 kB]
30Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 334/19 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 - Lesnický fondJiří Löffelmann
A_030_P01_ZR_RO_334_Lesnicky_fond_LK.pdf [70,94 kB]
A_030_P02_Vliv_uprav_na_celkovou_bilanci_rozpoctu_kraje.xls [32 kB]
A_030_P03_vzor_smlouvy.doc [71,5 kB]
A_030_P04_Program.doc [92 kB]
31Navýšení závazku spolufinancování projektu „Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o. – lokalita Sosnová“Ing. Radka Loučková Kotasová
32Závazek spolufinancování projektu „Veletrh KONVENT´A 2020 – pozvánka do Libereckého kraje“Ing. Radka Loučková Kotasová
33Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanostiPetr TulpaVVVZ
A_033_P01_G_Zitavska_Ceska_Lipa_29_10_2019.docx [18,29 kB]
A_033_P02_G_Randy_Jablonec_nad_Nisou_29_10_2019.docx [22,5 kB]
A_033_P03_ZS_Nadrazni_Semily_29_10_2019.docx [18,87 kB]
A_033_P04_SZS_Turnov_29_10_2019.docx [18,08 kB]
1. Gymnázia, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvkové organizaceVVVZ
2. Gymnázia Dr. Antona Randy, Dr. Randy 4096/13, Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizaceVVVZ
3. Základní školy speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvkové organizaceVVVZ
4. Střední zdravotnické školy, Turnov, 28. října 1390, příspěvkové organizaceVVVZ
34Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2020 v Karlovarském krajiPetr TulpaVTS
A_034_P01_Smlouva_o_finan_spoluucast_Her_OLP_3780_2019_001.docx [28,74 kB]
A_034_P01a_Smlouva_priloha_Prihlaska_B_ZODM_2020_VYPLNENA_LK.docx [117,63 kB]
35Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 354/19 – úprava kapitol 914 04 a 917 04 - využití peněžních prostředků uspořených v rámci organizace Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 na operativní výdaje resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého krajePetr TulpaVF, VVVZ, VTS
A_035_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_354_19.pdf [863,69 kB]
A_035_P02_smlouva_o_poskytnuti_dotace.docx [56,62 kB]
A_035_P03_informace_MS_V_OB_2021_001.pdf [770,54 kB]
36Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 357/19 úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportuPetr TulpaVF, VVVZ, VTS
A_036_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_357_19.xlsx [85,15 kB]
A_036_P02_Vzorova_smlouva_ZK.docx [54,6 kB]
37Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 358/19 – úprava kapitol 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportuPetr TulpaVF, VVVZ
A_037_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_358_19.xlsx [62,44 kB]
38Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti Českolipsko prostřednictvím vnitřního provozovateleIng. Jan SvitákVD
A_038_P01_Harmonogram_nabehu_CL.pdf [470,25 kB]
39Poskytnutí účelové dotace Obci Oldřichov v Hájích na aktivitu v oblasti dopravyIng. Jan SvitákVD
A_039_P01_zadost.pdf [241,6 kB]
A_039_P02_smlouva_OLP_3753_2019_oldrichov_jandl.docx [68,88 kB]
40Žádost o změnu závazného parametru projektu příjemce účelové dotace Statutárního města Liberec – Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, z programu 6.1 - Rozvoj cyklistické dopravy, Dotační fond Libereckého krajeIng. Jan Sviták
A_040_P01_zadost.pdf [1,43 MB]
A_040_P02_vratislavice_smlouva_6_1_2019.docx [68,97 kB]
A_040_P03_dodatek_OLP_2244_2019_jandl.docx [40,46 kB]
41Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 341/19 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“Ing. Jan SvitákVF, VD
A_041_P01_tabulky_ZR-RO_341-19.xls [160,5 kB]
42Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 342/19 - snížení výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci „Demolice havarijních objektů v prostoru Ralsko“Ing. Jan SvitákVF, VD
A_042_P01_tabulky_ZR-RO_342-19.xls [132 kB]
43Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 346/19 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 06 - Působnosti, odbor dopravy na akci „silniční doprava a hospodářství“Ing. Jan SvitákVF, VD
A_043_P01_tabulky_ZR-RO_346-19.xls [115,5 kB]
44Písemné informacečlenové rady kraje
a) Rozpočtová opatření přijatá od 4. 9. 2019 do 1. 10. 2019Ing. Jitka Volfová
b) Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR „Podpora koordinátorů pro romské záležitosti na rok 2020“Mgr. Pavel Svoboda
A_044_b_P01_kosilka_Zpis.doc [57,5 kB]
A_044_b_P02_Zadost.pdf [130,48 kB]
A_044_b_P03_Povinne_prilohy.pdf [2,66 MB]
A_044_b_P04_Ostatni_prilohy_cast_I.pdf [4,33 MB]
A_044_b_P05_Ostatni_prilohy_cast_II.pdf [2,69 MB]
A_044_b_P06_Ostatni_prilohy_cast_III.pdf [3,83 MB]
c) Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledíIng. Jan Sviták
A_044_c_Kosilka_ZK.doc [39 kB]
A_044_c_P01_Narizeni_kraje_2016_neudrzovane_useky.doc [90,5 kB]
A_044_c_P02_ZimniUdrzba_neudrzovane_2019_2020.pdf [6,37 MB]
d) Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2019Ing. Jitka Volfová
e) Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce Integrovaný rozvoj a oprava dopravní infrastruktury Bedřichov v Jizerských horáchIng. Jan Sviták
A_044_e_Kosilka_ZK.doc [46,5 kB]
A_044_e_P01_Smlouva_o_spolupraci_silnice_Bedrichov.doc [62 kB]
f) Přehled veřejných zakázek projednaných na 15. a 16. zasedání rady kraje a na 15. a 16. mimořádném zasedání rady krajeIng. Jan Sviták
A_044_f_prehled_VZ_15._a_16.RK_a_15._16.mRK.doc [455,5 kB]
g) Budoucí uspořádání sítě pozemních komunikací v Liberci po realizaci přeložek silnic I. třídyIng. Jan Sviták
A_044_g_Kosilka_ZK.doc [41,5 kB]
A_044_g_P01_navrh.pdf [1,85 MB]
h) Rozšíření zóny Liberec do Bedřichova a zahrnutí do tarifu MHD LiberecIng. Jan Sviták
A_044_h_DZ_Bedrichov.docx [44,24 kB]
i) Reakce generální ředitelky Generálního finančního ředitelství paní Ing. Tatjany Richterové k nesouhlasnému stanovisku Zastupitelstva Libereckého kraje k návrhu změny organizační struktury územních pracovišť Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve městech Frýdlant, Tanvald a Nový BorMartin Půta
A_044_i_P01_GŘ_hejtman_Liberec_II_2_2_001.pdf [253,72 kB]
A_044_i_P02_kosilka.docx [12,74 kB]
45Snížení závazku spolufinancování projektu „Modernizace hlavní budovy Severočeského muzea v Liberci – 3. etapa“Ing. Radka Loučková Kotasová
46Náměty a připomínky
47Návrh podpory Libereckého kraje k pozměňovacímu návrhu senátora Ing. Michaela Canova na změnu zařazení měst Hrádek nad Nisou a Chrastava, obcí Bílý Kostel, Chotyně, Janovice v Podještědí, Kryštofovo Údolí, Nová Ves a Rynoltice ze senátního obvodu č. 36 Česká Lípa do senátního obvodu č. 34 LiberecMartin Půta
A_047_P01_zadost_senatora_Canova_ZK_04102019.pdf [498,12 kB]
A_047_P02_podpurne_stanovisko_pozmenovaci_navrh_senator_Canov_ZK_22102019.pdf [1,8 MB]
48Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2608/2019 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Nemocnice Jablonec nad Nisou – investiční dotace“ ve výši 3.500.000 KčMUDr. Přemysl SobotkaVF, VZ
A_048_P01_dodatek_c_1_smlouva_OLP_2608_2019.docx [33,44 kB]
A_048_P02_Smlouva_OLP_2608_2019.pdf [984,67 kB]
A_048_P03_dopis_zadost_o_zmenu_individualni_dotace_pro_Nemocnici_Jablonec_nad_Nisou.pdf [498,41 kB]
49Záměr Libereckého kraje – majetková účast ve společnosti MMN, a.s.MUDr. Přemysl SobotkaVF, VZ
A_049_P01_navrh_MMN.pdf [2,03 MB]
A_049_P02_Koncepcni_rozvojovy_podklad.pdf [258,5 kB]
50Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.MUDr. Přemysl SobotkaVZ
A_050_P01_KNL_pozvanka_VH_15_11_2019.pdf [2,12 MB]
51Dodatky k vybraným smlouvám o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém krajiIng. Květa Vinklátová
A_051_P01_Zadost_o_zmenu_terminu_realizace_Mesto_Frydlant.pdf [132,08 kB]
A_051_P02_Dodatek_c_1_k_OLP_1545_Mesto_Frydlant.pdf [76,89 kB]
A_051_P03_Zadost_o_zmenu_zavaznych_parametru_projektu_RKF_Borejov.pdf [139,19 kB]
A_051_P04_Dodatek_c_1_k_OLP_1474_2019_RKF_Borejov.pdf [78,41 kB]
A_051_P05_Zadost_o_zmenu_terminu_realizace_a_zavazny_parametru_RKF_Bulovka.pdf [136,89 kB]
A_051_P06_Dodatek_c_1_k_OLP_1337_2019_RKF_Bulovka.pdf [79,71 kB]
52Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/3693/2016 Město Hodkovice nad Mohelkou - prodloužení termínu realizace projektuJiří Löffelmann
A_052_P01_dodatek2_Hodkovice_n_M.doc [56,5 kB]
A_052_P02_zadost_Hodkovice_n_M.pdf [237,55 kB]
53Záměr Statutárního města Liberec na Modernizaci skokanských můstků ve sportovním areálu JeštědPetr TulpaVF, VVVZ, VTS
A_053_P01_stanovisko_ASO_Dukla_Liberec.pdf [1,82 MB]
A_053_P02_stanovisko_SLCR.pdf [198,68 kB]
A_053_P04_FIS_visit_Jested_report.docx [1,56 MB]
A_053_P05_vyjadreni_MSMT.docx [12,85 kB]
A_053_P06_vyjadreni_skokani.pdf [2,05 MB]
A_053_P03_vyjadreni_Ceska_televize.docx [12,88 kB]
54Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 375/19 – úprava kapitol 919 03 - pokladní správa, ekonomický odbor, 914 04 - působnosti, 917 04 - transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu JeštědPetr Tulpa
A_054_P01_tabulkova_cast_ZR_RO_375_19.xlsx [144,24 kB]
A_054_P02_zadost_o_poskytnuti_dotace.pdf [523,37 kB]
Stahování el. dokumentu